Anasayfa
Ders ver

Erzurum Matematik Dersi

🥇 En iyi öğretmenler
💻 282 öğretmen
🔒 Onaylı yorumlar
💸 Komisyonsuz

Seviyeniz nedir?

Superprofla özel dersler

Erzurum matematik hocası seçenekleriniz

Daha fazla öğretmen gör

5.0 /5

5 üzerinden 5 yıldızlı ve en az 1 yoruma almış star matematik öğretmenlerimiz.

58 ₺/saat

ve saatlik ortalama ücret 58 TL En iyi ücretler: İlk ders saatini ücretsiz matematik dersi olarak veren öğretmen oranımız %100

0 saat

Şimşek gibi hızlı matematik öğretmenlerimiz genellikle 21 saat içinde cevap verir.

1

Erzurum içindeki en iyi matematik öğretmenini bulun

Matematik öğretmeni profillerini inceleyin ve kriterlerinize uyan Erzurum içindeki harika matematik öğretmenleriyle iletişime geçin (ücret, diploma, yorumlar, evde veya online matematik dersi)

2

Erzurum içinde matematik dersinizi planlayın

İhtiyaçlarınızı ve müsait zamanlarınızı belirlemek için Erzurum içindeki matematik öğretmeninizle iletişim kurun. Derslerinizi planlayın ve Matematik dersleri almaya başlayın.

3

Yeni ders deneyimleri edinin

Öğrenci Pass size her ay yeni öğretmenlere, eğitmenlere, derslere sınırsız erişim sağlar. Erzurum konumunda mükemmel hocalarla yeni hobiler ve dersler keşfetmek için vaktiniz var.

Tüm Erzurum matematik özel ders öğretmeni seçeneklerini aratın

Matematik özel ders öğretmenleri Erzurum içinde size matematik derslerinde yardımcı olsun

Matematik Nedir?

Matematik Terimleri Sözlüğü'nde Matematik; "biçim, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki ilişkilerini akil bilim yoluyla inceleyen ve sayı bilgisi, cebir, uzay bilim gibi dallara ayrılan bilim" olarak tanımlanmaktadır. Ancak " Matematik nedir?  Sorusunu tek bir tanımla tam olarak yanıtlamak oldukça güçtür.

 

Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır.

 

 Matematiğin ne olduğunu, onun özelliklerini ve elemanlarını belirterek daha iyi açıklamak mümkündür.

 

Matematiğin öğeleri ise, mantık, sezgi, çözümleme, yapı kurma, genellik, bireysellik ve estetikten oluşur. Bu özellik ve öğelere dayalı olarak sunu belirtebiliriz. Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır.

 

İnsanlar arasındaki bir takim gereksinmelerden matematik doğmuştur. Bir Düşünce biçimi ve evrensel bir dil olan matematik günümüzün gelişen dünyasında birey, toplum, bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir alandır. Günlük yasamda, is ve meslekte gerekli olan çözümleyebilme, u savurabilme, iletişim kurabilme, genelleştirme yapabilme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi üst düzey davranışları geliştiren bir alan olarak matematiğin öğrenilmesi kaçınılmazdır.

 

Günümüz toplumunun, sorunların üstesinden gelebilecek, problem çözebilecek bireylere gereksinmesi vardır. Matematik öğretiminin her aşamasında matematik öğretiminin amaçları ve öğretimde kullanılacak genel ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. Matematik her biri üzerine kurularak gelişen bir alan olduğundan, ön öğrenmelerin önemi büyüktür. Bu durum her zaman hatırlanmalı ve her aşamada ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır. Ayrıca, matematik öğretiminde duyusal özellikler dikkate alınmalı ve öğrencilerin matematiğe ve matematik dersine karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır. Planlı öğretimin tüm ilkelerine matematik öğretiminde de uyulmalıdır.

 • Matematik bir disiplindir.

 • Matematik bir bilgi alanıdır.

 • Matematik, bir iletişim aracıdır. Çünkü kendine özgü bir dili vardır.

 • Matematik, ardışık ve yığmalıdır, birbiri üzerine kurulur.

 • Matematik, varlıkların kendileriyle değil, aralarındaki ilişkilerle ilgilenir.

 • Matematik, birçok bilim dalının kullandığı bir araçtır.

 • Matematik, insan yapısı ve insan beyninin yarattığı bir soyutlamadır.

 • Matematik, bir düşünce biçimidir.

 • Matematik, mantıksal bir sistemdir.

 • Matematik, matematikçilerin oynadığı bir oyundur.

 • Matematik, bir cevizdir. Nasıl cevizi yemek için kırmak gerekiyorsa, matematiği anlamak için de içine girmek gerekir.
 • Matematik, bir anahtardır.
  Matematik, bir değerdir.
 • Matematik; dil, irk, din ve ülke tanımadan uygarlıklara zenginleşerek geçen sağlam, kullanışlı evrensel bir dil, bir ekindir. Birey için, toplum için, bilim için, teknoloji için vazgeçilmez değerdedir. Yayılma alanına ve derinliğine sinir konamayan bir bilimdir, bir sanattır.

 • Matematik, insan aklinin yarattığı en büyük ortak değerdir. Evrenselliği onun gücüdür. Çağları asarak bize ulaşmıştır. Çağları asarak, yeni kuşaklara ulaşacaktır. Büyüyerek, gelişerek, insanlığa hizmet edecek; her zaman taptaze ve doğru kalacaktır.

 • Matematik, insanin düşünce sistemini düzenler.

 • Matematik, insanin doğru düşünmesini, analiz ve sentez yapabilmesini sağlar.

 • Matematik, doğruyu, gerçeği görmek, iyi düşünmek, sonuca giderek kazanmak, yani rahat bir hayat geçirmek demektir ve hayatımızda devamlı olarak mevcuttur.

Kısaca Matematik bir Yasam biçimidir.

Hiçbir şey birden ortaya çıkmamıştır. Ama matematik bir gereksinmedir. Yasamın bir parçasıdır. Yasamın her evresi matematiktir. Doğru düşünme kurallarını öğretir. Düşünce ile somut kavramlar arasında bağıntı kurar. Sosyal ve bilimsel gelimse sürecini çabuklaştırır. İnsan zekasını geliştirir. Bunun en yakin örneği; 10 yasındaki bir örgencinin bir üniversitenin matematik bursunu kazanmasıdır.

 

Aslında her çocuk doğduğunda bir harikadır. Onu islemek yasamın en ileri seviyesine götürmek eğitmek güç istir. Kendimizden vermeden, sürekli alarak hem matematik hem de hiçbir şey öğretilemez. Başarılı olmak değil, öğrenmek bile mümkün değildir. Matematik tüm yasamdır. Yasamı seviyoruz, öyleyse matematiği de sevmeliyiz. Önermesinin doğruluk değeri daima 1 olmalıdır. Gelişen, değişen, hem de hızla değişen dünyaya seyirci kalamayız.Büyük insan, önderimiz Atatürk matematiği dilimizde daha anlaşılır bir biçime getirmiştir. Ona yaşamımızı borçluyuz. Bizzat kendisi matematikte kullanılan terimlerin adlarını bizim anlayabileceğimiz günlük konumsa dilimize çevirmiştir. Bugün doğru düşünebiliyorsak onun sayesindedir. İleriyi gören bakışları sayesinde bizi uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmıştır. Bugün bilimin her dalında araştırma yapıp dünyaya kendini kanıtlamış bilim adamlarımız vardır.

 

Ulusumuzu, vatanımızı her sedyen önemlisi insanlarımızı severek sürdür düğümüz eğitim ve öğretimimizde her an öğrenmeğe araştırmaya ve uygar olmaya özen göstermeliyiz. Matematik yasamın kendisidir. Matematiğin önemi tartışılmaz. Çoğu bilimlerden matematiği soyutladığımız (çıkardığımız) takdirde o bilimler bilim olma kimliğini kaybeder. Matematiğin dili akildir. Diğer bilimler, gözlenen olayları nicel bir şekilde ifade etmeye başlayınca matematikten yârdim alır. Onun için bütün bilimlerin geniş kapısı matematiktir.Matematik doğru hüküm vermeyi sağlar. Bilimsel düşünme yollarını öğrenip uygulamayı gerçekleştirir. Pozitif düşünce (müspet düşünce) ilkesini benimsetir.Matematik kendi değerinin yanında, fizik, kimya ve dolayısıyla mühendislik ve askerlik gibi pratik alanlara ve bilhassa son zamanlarda biyoloji, ekonomi ve hatta sosyal bilimlere yardımı hızla arttığından, bu bilim her millet için hayati bir önem kazanmıştır

 

Matematiğin Amacı Nedir?

İnsanların doğuştan getirdiği düşünme kabiliyetini geliştirmektir. Bu gelişmeyi sağlamak için, bizlere bir kişim bilgiler kazandırarak karsılaşacağımız olay ve problemlerde inceleme, araştırma ve karsılaştırmalar yaptırarak, düzenli ve dikkatli olmamızı, mantıklı düşünmemizi ve her konuda doğruyu bulmamızı sağlar. Problemleri çözerken değişik bağlantıları bulmak insana heyecan verir. Böylece insanda yeni şeyler bulma arzusu doğar.

 

Bütün bilimlerin dogması ve gelişmesi insandaki bu arzudan doğmuş bu da matematik yardımıyla olmuştur. Bu sebeple bütün bilim dallarında matematikten yararlanılır. Matematik nitelikleri değil nicelikleri konu edinir, fakat niteliği bulunan her şeyin sayılabilir ve ölçülebilir olması, matematiğin fen bilimleri ve teknolojinin yanında değil sosyal bilimlerde de vazgeçilmez olmasını sağlamıştır. Bu yüzden matematik her öğrencinin öğrenmesi gereken bir bilimdir.

 

Matematiği Neden Öğreniyoruz?

Ezberciliğe dayalı bilgi aktarımının esas alındığı geleneksel eğitim, günümüzde çocukların zihnini körelten bir mekanizma haline gelmiştir. Okulun asli görevi, çocuklara nasıl öğrenileceğini öğretmektir. Bugün okullarda yeni bilgi ile mevcut bilgiyi bütünleştirerek anlama, sentez yapabilme, bilgileri yorumlayabilme gibi beceriler değil; bilgiyi kitaptaki gibi öğrenme ve ezberleme gibi etkinliklere yer verilmektedir.

 

Bunun sonucu olarak örgencilerimizin çoğunluğu matematiğin gerçek manasını anlayamamakta ve "matematiği niçin öğreniyoruz?", "bu dersin bana faydası nedir?", günlük hayatta uygulaması nasıl oluyor?" gibi ifadeler kullanmaktadırlar.İnsanlığın gelişmesine paralel olarak bilimde ve teknikte hızlı ilerlemeler olmuştur. Zamanla gelişen ticaret ilişkileri sonucu para, ölçü, zaman, alan, hacim vb. gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, astronomi, ekonomi ve psikoloji gibi bütün bilim dalları esaslarını geliştirmek ve sonuçlandırmak için matematiğin temel kurallarına uymak zorundadırlar.

 

Bilim adamları, binlerce bilgiyi küçük bir bilgisayara programlama ve istenildiğinde bilgilere anında ulaşmada matematiğin gücünden faydalanırlar. İnsanlar günlük hayatlarında ihtiyaçlarını karsılarken matematik ve öteki bilimlerden faydalanırlar. Matematik bilimi insanda sistemli ve doğru düşünme yeteneğini geliştirmeyi amaçlar. O halde matematik, farkına varmasak da hayatimizin her aşamasında yer almaktadır.

 

Matematiği Nasıl Öğrenebiliriz?

Matematik küçük yaslarda verilen iyi bir temel bilgiyle öğrenilir, fakat bu demek değildir ki matematik ileriki yaslarda da öğrenilmesin. Bu süreç ne kadar geciktirilirse öğrenme de o kadar zor olacaktır. Temel problem de buradan kaynaklanmaktadır. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu temel bilgileri zamanında alamadığından matematik hakkında önyargıya kapılıp, bu dersin zor olduğunu ve öğrenilemeyeceğini düşünmektedir. Temeli olmasa dahi matematik belirli bir düzeyde herkes tarafından öğrenilebilir. Bunun için ilk şart, matematiğin öğrenilebilirliğini kabul etmek ve o ders hakkındaki önyargıları bir kenara bırakmaktır.Matematiği öğrenmede öğretmenin rolü çok önemlidir. Bu dersi sevdirmek ve örgenciyi belli bir düzeye getirmek öğretmenin görevidir, fakat unutulmamalıdır ki öğrenmede aktif olan, örgenci olmalı ve herzeyi öğretmenden beklememelidir. Örgenci kendisini ne kadar zorlar ve öğretmeni sadece yol gösterici olarak görür ve o yolda kendisinin ilerlemesi gerektiğini bilirse sonuca da o kadar çabuk ulaşır. Aksi takdirde öğretmenin ön plana çıktığı durumlarda öğretmen olmayınca öğrenme ve ilerleme de olmayacaktır.

 

Genelde örgenciler kolaycılığa kaçarak her şeyin çözümünü öğretmenden beklemekte, öğretmenin anlattıklarını anlamakla sonuca ulaşabileceğini zannetmektedirler. Halbuki anlamak ile yapmak çok farklı şeylerdir. Bir problemi çözebilmek için önce o konu problem tipleri hakkında belli bir bilgi birikimine ihtiyaç vardır. O birikimi oluşturmadan çözülen sorular anlaşılsa dahi baksa problemleri yapmada güçlük çekilecektir. Bu durum kişinin kendisini kandırmasıdır, soruyu algıladığını zannetmesidir.

 

Bilgi beyne gitmiştir, fakat kalıcı olmamıştır. O yüzden konunun kalıcı olmasını ve problem tiplerinin beyne yerleşmesini sağlamak gerekmektedir. Bunu yapmak için de öğretmenin yaptığı çözümlü örneklerin tekrar incelenmesi, bıkmadan usanmadan soruların çözümlerine önce bakarak sonra cevabi kapatarak bir kez daha çözülmeleri gerekmektedir. Bu yöntem uygulanırsa artık o konu hakkında beynimizde belli bir birikim sağlanacak, artık başka sorular da yapılabilecektir. Değişik sorular çözerken öncelikle basit sorulardan başlanmalı konunun iyice pekişmesi sağlanmalıdır.

 

Bir soru çözülemiyorsa pes edilmemeli, tekrar çözmeye uğraşılmalıdır. Unutulmamalıdır ki çözümüne zor ulaşılan sorular veya uğraşmanıza rağmen çözülemeyen sorular size çok şey katacaktır. Siz farkında olmadan konunun genel tekrarını yapmakta değişik durumları düşünerek bilgilerinizi sağlamlaştırmaktasınızdır. Son noktada yine çözülemeyen sorular soruyu çözen arkadaşlarınızla irtibata geçerek çözümlenmelidir. Hiçbir arkadasınız çözememiş ise artık bu soru için öğretmeninize başvurabilirsiniz. Bu şekildeki bir çaba sizin hazırcı olmadığınızı göstererek gayretinizi ortaya koyacak ve kendinize güven duymanızı sağlayacaktır.Öğrencilerin en büyük problemlerinden bir tanesi de unutma olayıdır. Temeli sağlam olmayan bir örgenci, bir konuyu örgense dahi çalışmaya ara verir, geri besleme yapmazsa o konuyu çok çabuk unutacaktır. Bu yüzden her konuyu gündeminizden eksik etmeyin ve geri besleme yaparak muhakkak konularla ilgili tekrar örnekleri yapın. ÖSS de matematikten gelen sorular LISE 1 ağırlıklı olup, temel konuları kapsamaktadır. Bu sınav sisteminde, bilgiden ziyade bilgiyi yorumlama ve temel kavramlar üzerinde durulmaktadır.

 

Bu sebeple konuları belirli düzeyde öğrenir, konuların temel problem tiplerini kavrar ve bu öğrendiklerinizi unutmazsanız, sınavda başarılı olmanız mümkün değildir. Temeli iyi olan öğrenciler soru hazinelerini artırmak için daha çok pratik yapmalıdırlar. Temeli iyi olmayan öğrenciler ise ilk önce çok soru çözmek yerine belirli konularda belirli soru tiplerini öğrenmeli, daha sonra değişik soru çözümlerine başlamalıdırlar.

Erzurum’da özel matematik dersleri: Superprof'u seçin!

Superprof Türkiye’nin, üniversiteye veya sınavlara hazırlıkta en deneyimli hocaları bir araya getirir. Superprof’ta yer alan matematik öğretmenleri öğrencilere gün gün neyi, ne kadar çalışman gerektiğini bildiren, eksiklerini tamamlamanı sağlayan, kişiselleştirilmiş bir çalışma planı hazırlar. Böylece, sınavlara kadar tüm zamanını en verimli şekilde değerlendirmene katkıda bulunur.Sınavda çıkabilecek tüm soru tiplerine ve çözüm yollarına hâkim olmanı, mevcut durumun hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapmanı sağlayarak seni matematik alanında en iyi başarıyı gösterecek seviyeye getirir.Başarının tek bir formülü yok.Hadi sen de Superprof’ta yer alan matematik öğretmenleri ile iletişime geç ve başarının tüm sırlarını keşfet!

Sıklıkla sorulan sorular:

💸 Erzurum ve çevresinde matematik öğretmeni ücreti ne kadar?

Erzurum matematik saatlik ders ücretleri ortalama ₺58.

 

Ders ücretleri şunlara göre değişiklik gösterir:

 • matematik öğretmenleri deneyimi
 • dersinizin nerede olacağı (webcam üzerinden veya öğrenci evinde)
 • alacağınız derslerin sıklığı ve her dersin süresi
 • ders alma hedefiniz

Özel ders hocalarının %97'si ilk derslerini ücretsiz veriyor. Semtinizdeki matematik özel ders öğretmenleri fiyatlarını öğrenin.

👨🏼‍⚖️ Kaç özel ders öğretmeni Erzurum konumunda matematik özel dersleri vermek için müsait?

Erzurum ve ilçelerinde, 282 matematik özel ders hocası özel dersler işlemek için müsait.

 

Özel ders ilanlarını inceleyip ihtiyaçlarınıza uyan matematik hocasına ulaşabilirsiniz.

 

282'dan fazla öğretmen arasından özel dersinizi seçin.

💻 Superprof'ta webcam üzerinden matematik dersleri işlemek mümkün mü?

Özel ders öğretmenlerinin %80'i online matematik eğitimi veriyor. Uzaktan dersler hem daha hesaplıdır hem de esnek ders saatleri imkanı sağlarlar. Online matematik dersleri modern siteleri kullanarak en hızlı yoldan matematik sorularını çözme şansı sunuyor. Böylece coğrafi mesafeler ortadan kalkıyor.

✒️ Erzurum konumunda öğrencilerin matematik öğretmenlerine oyladıkları ortalama puan nedir?

Ders alanlar matematik öğretmenlerini 18 yorum arasından 5 üzerinden ortalama 5.0 not verdi.

 

Hizmetimiz ile ilgili herhangi bir sorun durumunda, Superprof ekibinden bir müşteri memnuniyet temsilcisi çözüm bulmak için (e-mail üzerinden hafta içi her gün) müsait olacaktır.

 

S.S.S. sayfamıza göz atın.

👴🏼 Erzurum konumunda neden özel matematik dersi tercih etmelisiniz?

Matematik ortaokuldaki en çok zorlanılan derslerden biridir. Birçok talebe lise, ortaokul, ilkokul ve hatta daha üst seviyelerde okulda zorluk çekiyorlar. İşte bu yüzden matematik özel ders oldukça revaçtadır.

 

Matematik öğretmenleri ile birçok öğrenci matematik dersi korkularını yenmektedir.

 

Deneyimli bir özel ders hocası ile farklı matematik çözümlerini öğrenmek için özel matematik dersi alın. Öğretmeninizin yardımıyla matematik soru çözümlerini daha hızlı hızlandırmanın şimdi tam zamanı.

 

Özel ders hocanızı seçip evde veya online matematik özel derslerinizi rezerve etmeniz yeterli.

 

Matematik derslerinizi rahatça evinizde veya evinizin dışında nerede almak istiyorsanız hocanız ile mesaj gönderip planlamanızı sağlayan bir mesaj kutusu bulunmaktadır.

 

Erzurum konumunda 282 özel ders hocası arasından istediğiniz öğretmeni bulmak için arama motorumuzu kullanın.

 

Matematik öğretmeninizi bulun