Anasayfa
Ders ver
₺150/saat
İlk ders ücretsiz!
Onaylı profil
Cevaplama süresi 24saat
Münevver tarafından verilen dersler
 • Bireysel
 • Grup
Ders verme şekilleri
 • Öğretmen evinde
 • Öğrenci evinde
Ders verilen alanlar
 • İngilizce
 • ingilizce okuduğunu anlama
 • İngilizce kelime bilgisi
 • EFL - English as a Foreign Language
Seviyeler
 • Tüm seviyeler

Doktor öğretim üyesinden İzmir'de her düzeyde her yaş grubuna İngilizce dersleri verilir

Ders işleme yöntemi

Derslerim öğrencilerin ilgisini çekecek bir diyalog veya kısa okuma parçası ile başlar. O dersin konusu tanıtılır. Gerekli sözcük bilgisi ve gramer bilgisi verildikten ve yeterli sayıda örnek yapılduktan sonra bol miktarda egzersiz ile konunun ve sözcüklerin pekişmesi sağlanır. Egzersizler yazılı ve sözlü olur. dersin son kısmında mutlaka bir konuşma veya yazma aktivitesine yer verilir.

Eğitim

32 yıllık İngilizce öğretmeniyim. Gazi Eğitim Fakültesi lisans, Bilkent üniversitesi Yüksek Lisans ve DEÜ doktora diploalarım var. çok uzun yıllar Anadolu lisesi hazırlık sınıflarındaki öğrencilere özel dersler verdim. CBÜ ve DEÜ'de hazırlık sınıflarında uzun yıllar çalıştım. Öğrencilerimin çoğu üniversitede iyi yerler kazandı; yüksek lisans ve doktora hakkı kazandı.

Ücretler

1 saatlik ders ücreti : ₺150/saat
Münevver tarafından verilen dersler
Bireysel
Grup
Ders verme şekilleri
Öğretmen evinde
Öğrenci evinde
Ders verilen alanlar
 • İngilizce
 • ingilizce okuduğunu anlama
 • İngilizce kelime bilgisi
 • EFL - English as a Foreign Language
Seviyeler
 • Tüm seviyeler

Münevver : CV

Lisans: İngiliz Dili Eğitimi Gazi Üniversitesi 1987
Y. Lisans: İngiliz Dili Eğitimi Bilkent Üniversitesi 1995
Doktora: İngiliz Dili Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 09.04.2008

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Büyükyazı M. “Usage of Self-assessment as a Second Language Placement Instrument”, The Third International ELT Conference, Edirne, 11-13 June 2004, Trakya Üniversitesi Yayınları (CD), ISBN: (gizli bilgi)

Büyükyazı M. “Using Microsoft PowerPoint for Classroom Presentations”, The Third International ELT Conference, Edirne, 11-13 June 2004, Trakya Üniversitesi Yayınları (CD), ISBN: (gizli bilgi)

Güzel, N. S., M. Büyükyazı ve M. Ayan, “Application of CALL at Celal Bayar University Prep Classes”, The Third International ELT Conference, Edirne, 11-13 June 2004, Trakya Üniversitesi Yayınları (CD), ISBN: (gizli bilgi)

Büyükyazı, M. ve S. Önsoy, “Students’ and Teachers’ Attitudes towards the Use of Computer-Assisted Language Learning at the Preparatory School of Celal Bayar University”, The IV. International ELT Research Conference: Reflecting on Insights from ELT Research, 26-28 May 2005-Çanakkale.

Güzel, N.S., M. Büyükyazı, “A Few Nations A Plethora of Ideas in The Fifteens in Gallipoli” II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, II. Cilt, 7-8 Eylül 2006, pp. 301-311.

Büyükyazı, M. “The Effects of Webquests on Reading Strategies”, The First ELT Conference: Current Issues in Language Teaching, Çağ University, 17-18 May, 2007-Mersin.

Büyükyazı, M, Önsoy, S. “Language learning strategy use and success in achievement scores”, 20th Anniversary Reunion Conference, “ELT in Turkey: Looking ahead to the next 20 years”, Bilkent University, 26-28 June, 2008.

Büyükyazı, M., Ösoy, S. “Effects of webquests on L2 reading motivation and language proficiency”, TESOL-ITALY 33rd National Convention (with international participants), 13-14 November, 2008, Rome, Italy.

Büyükyazı, M. “The beliefs about language learning of university foreign language students and their teachers”, Fourth International IDEA Conference, Celal Bayar University, 15-17 April, 2009, Manisa.

Büyükyazı, M. “EFL Learners’ Self-Efficacy on Listening Comprehension”, 6th International ELT Research Conference, 14-16 May, 2010, Ephesus-Selçuk, İzmir / Turkey.

Büyükyazı, M. “Boredom: Can It Be a Challenge in an EFL Classroom?”, The 1st International CBU TEFL Conference: Learning, Teaching and Research in EFL, 30 October, 2010, Manisa/Turkey.

Önsoy, S., M. Büyükyazı. “Raising Teachers’ Awareness on the Importance of Spoken Language in EFL Classrooms”, 2nd SIELT Conference: Minimum Time, Maximum Output, 8-9 April, 2011, Eskişehir.

Solhi, M., M. Büyükyazı. “The use of first language in the EFL classroom: A facilitating or debilitating device?”, Sarajevo/Bosnia-Herzegovina, 5-7 May 2011.

Solhi, M., M. Büyükyazı. “Mismatches between non-native teacher intention and learner interpretations”, The 7th International ELT Research Conference: Philosophical Perspectives in ELT Research, Çanakkale, 27-28 April 2012.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Solhi, M., M. Büyükyazı. “The use of first language in the EFL classroom: A facilitating or debilitating device?” In Foreign Language Teaching: Beyond Language Proficiency, Ed. A. Akbarov, 490-503. IBU Publications, Sarajevo. 2011.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Büyükyazı, M. “The Effects of Webquests on Reading Strategies”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2006/2 Güz, 1-13.

Büyükyazı, M. “The Beliefs of University Foreign Language Students and Their Teachers about Language Learning”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2010/1 Bahar, 169-181.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Büyükyazı, M. “İki Farklı Yöntemle Uygulanan Yaygın Okuma Programlarının Okuma Stratejilerinin Bilişötesi Farkındalık Düzeylerine Etkisi”, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, 22-23 Kasım 2007-Ankara.

Diğer yayınlar ve mesleki faaliyetler
ELT Convention organized by Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education, United States Information Service and Turkish-American Association, İzmir-Foça, 28-30 April, 1994. (Katılımcı)

MA TEFL REUNION Conference organized by Bilkent University, United States Information Service, and Fulbright Commission for Turkey, 21-27 June, 1997-Ankara. (Katılımcı)

The First ELT Conference “Techniques and Procedures on the English Language Teaching” organized by Dokuz Eylül University School of Foreign Languages with the collaboration of INGED, 19 February, 2000-İzmir. (Katılımcı)

Büyükyazı, M. “Students and Teachers’ attitudes towards CALL and Teaching English through Computers”, a seminar given at Celal Bayar University, Department of Foreign Languages, 25 October 2005-Manisa.

Büyükyazı, M. “Students Assessing Teachers”, a seminar given at Celal Bayar University, Department of Foreign Languages, 06 December, 2005-Manisa.

“Total Quality Management”, a three-day workshop organized by Pearson-Longman, 24-26 May, 2007-Antalya. (Katılımcı)

10th International ELT Conference, “The Future of ELT: A Quest for Common Standards & Approaches”, Bilkent University, 27-29 June, 2007-Ankara. (Katılımcı)

Büyükyazı, M, Önsoy, S. “Language learning strategy use and success in achievement scores”, 20th Anniversary Reunion Conference, “ELT in Turkey: Looking ahead to the next 20 years”, Bilkent University, 26-28 June, 2008. (Sözel Sunum)

“Total Quality Management” course entitled “Achieving Excellence”, a two and a half day workshop organized by Pearson-Longman, 15-17 May, 2008-Antalya. (Katılımcı)

The 2nd Annual Dünya Aktüel & Cambridge ELT Symposium, 16-19 May, 2008, Antalya. (Katılımcı)

9. Sınıf öğrencilerine yönelik meslek tanıtım günleri (Katılımcı), 09.04.2009, Manisa.

Fourth International IDEA Conference, Celal Bayar University, 15-17 April, 2009- Manisa. (Organizasyon Komitesi Üyesi)

“Teacher Development Conference: Reaching Our Horizons-A Platform for Sharing Best Practices”, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 8-9 Mayıs, 2009-Ankara. (Katılımcı)

“10th METU ELT Convention”, ODTU, 22-23 Mayıs, 2009-Ankara. (Katılımcı)

Panel: “Avrupa Birliğine Genç Bakış ve Gençlik Politikaları”, Celal Bayar Üniversitesi, 27 Ekim, 2009-Manisa. (Organizasyon Komitesi Üyesi)

“Başarıya Giden Yollar”, Manisa Doruk Koleji, 27 Aralık, 2009-Manisa. (Konuşmacı)

“8. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Semineri”, 27-31 Ocak, 2010-Antalya. (Kursiyer)

“Liberating the Learner-7”, İzmir Özel Türk Koleji, 13 Mart, 2010-İzmir. (Katılımcı)

“Tanıt Manisa’nı” Web Tasarım Yarışmasında yabancı dil denetleme komisyon üyeliği, 2008.

“Anne-Kız Okula” Kampanyasında Manisa İl Yürütme Kurulu Üyeliği, 2008-2010.

Erasmus Öğrenci Değişim Programında Yabancı Dil Sınav Komisyonu üyeliği, 2007-2010

NILE (Norwich Institute of Language Education), “TTT 2010: from Teacher to Trainer”, 19-30 July, 2010, Norwich, England (Kursiyer).

The 1st International CBU TEFL Conference: Learning, Teaching and Research in EFL, Celal Bayar University, 30 October, 2010- Manisa. (Organizasyon Komitesi Başkanı)

Celal Bayar Üniversitesi, Öğrenci İşleri ve Eğitim Komisyonunda Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Temsilciliği, 2011 – devam ediyor.

idari Görevler
Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı, Celal Bayar Üniversitesi, 2007- 2011
İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı Koordinatörlüğü, Celal Bayar Üniversitesi, 2008- 2011
Dokuz Eylül Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Modern Diller Bölüm Başkanı, 2014- devam ediyor

Ödüller
TÜBİTAK-BİDEB Uluslararası Konferanslara Katılım Desteği

Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde verdiği dersler
English Grammar
English Composition
Linguistics I (Edebiyat Fakültesi Mütercim-tercümanlık; İngiliz Dili ve edebiyatı)
Sociolinguistics (Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve edebiyatı)
Methodology (Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve edebiyatı)
Temel İngilizce (Üniversite Hazırlık sınıfları)
Research & Writing (Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve edebiyatı)
Mesleki Yabancı Dil (Y. Lisans; Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı)
English Grammar (Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve edebiyatı)
English Composition (Edebiyat Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği)
Short Story Appreciation (Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve edebiyatı)
Advanced Writing (Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve edebiyatı)
Materials development (Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği)
Language Acquisition (Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği)
Lexicology (Edebiyat Fakültesi, Mütercim-tercümanlık)
Mesleki Yabancı Dil (Fizik Tedavi ve Tıp Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programında verdiği dersler:
Dilbilim
İngilizce Özel Öğretim Yöntemleri
İngilizce Dilbilgisi
Materyal Geliştirme
Öğretmenlik Uygulaması

Fen-Edebiyat Fakültesi Formasyon programında verdiği dersler:
Özel Öğretim Yöntemleri
Öğretmenlik Uygulaması
Sınıf Yönetimi
Öğretim Yöntemleri


Benzer öğretmenler

Çevrenizde i̇ngilizce dersleri mi arıyorsunuz? Size yardımcı olabilecek öğretmen profili seçimlerimiz: Superprof size yardım etmek için ingilizce okuduğunu anlama dersleri seçenekleri sunabilir. Öğrenmek artık çok kolay, herkese açık! i̇ngilizce kelime bilgisi dersleriefl - english as a foreign language dersleri takip etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı: Yeni şeyler öğrenmek hoşunuza gidecek.

Balçova
Deneyimli İngilizce öğretmeninden genel İngilizce, LGS hazırlık, İngilizce konuşma (speaking), üniversite hazırlık sınavlarına yönelik İngilizce dersi
₺70
Çağdaş
İlk ders ücretsiz!

İngilizce'yi öğretirken bireyin öğrenme şekline uygun, etkileşime yönelik etkinlikler içeren ders planları...

Webcam dersleri Yüz yüze dersler Onaylı profil
Konak
Lisede çalişan deneyimli ingilizce öğretmeninden birebir, grup ve online ingilizce ders seçenekleri
₺50
Gencehan
İlk ders ücretsiz!

Öğrencinin seviyesine bakarak seviyeye göre bir yöntem belirliyorum. Derslerim amacına yönelik çalışma azmi olan...

Webcam dersleri Yüz yüze dersler Onaylı profil
İngiliz dili ve edebiyatı bölümünden mezunum, 3 yıllık İngilizce öğretmenliği deneyimim var.
₺75
Muhterem
İlk ders ücretsiz!

Kişinin bilgi birikimine göre öğreteceğim konuların programını sağlarım Kişiye yönelik worksheet Kişiye...

Webcam dersleri Yüz yüze dersler Onaylı profil
Karabağlar
Genç filologtan İngilizce okula yardımcı, sınavlara hazırlık ve konuşmaya yönelik dersler veriyorum
₺75
Umut
İlk ders ücretsiz!

Yas gruplarina göre degisse de derslerim bol bol fiziksel hareket, mimik ve jest içerir. Çalistigim yabanci dil...

Webcam dersleri Yüz yüze dersler Onaylı profil
Karabağlar
TEFL ve TESOL sertifikasına sahip İngilizce dil öğretmeninden özel İngilizce dersleri verilir.
₺60
Seçil
İlk ders ücretsiz!

İngilizce

Webcam dersleri Yüz yüze dersler Onaylı profil
Konak
İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Öğrencisi'nden Her Seviyede Genel İngilizce Dersi
₺60
Ahmet
 • (7 üye yorumu)
İlk ders ücretsiz!

Dil Öğrenirken Her Ne Kadar Dil Bilgisi Kuralları Önemli Olsa Bile Bir Yandan Da Öğrencinin Bu Kuralları Öğrenirken...

Yüz yüze dersler Onaylı profil
Gaziemir
18 Mart Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Mezunundan Çocuklara ve Yetişkinlere İngilizce Dersleri
₺70
Gözde
İlk ders ücretsiz!

Eğlenceli ancak disiplinli ders işlerim. İlk olarak her öğrencinin bireysel zekasını ve de sevdiği etkinlik...

Webcam dersleri Yüz yüze dersler Onaylı profil
Narlıdere
Erasmus öğrencisinden a1 seviyesinde İngilizce dersi verilir. Askeri okulda hazırlık sınıfı ile öğrendim.
₺50
Mert
İlk ders ücretsiz!

Elimde bulunan ders k i t a p l a r ı kaynakları ve listenin kasetleri ile ders verebilirim

Webcam dersleri Yüz yüze dersler Onaylı profil
Narlıdere
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslarası İlişkiler bölümü öğrencisinden İngilizce dersleri ve konuşma pratikleri
₺60
İlkin
İlk ders ücretsiz!

Derslerimi birebir şekilde ve ya online olarak veriyorum.İngilizce'nin belli kurallarını öğrettikten sonra bunları...

Webcam dersleri Yüz yüze dersler Onaylı profil
Balçova
İngiliz Edebiyatı Yüksek Lisans öğrencisinden her seviye için İngilizce birebir veya grup dersleri
₺80
Gulcehre
İlk ders ücretsiz!

Okul öncesi dönemden meslek ingilizcesine kadar her yaş grubundan öğrencilerim oldu. Kişiye özel program...

Webcam dersleri Yüz yüze dersler Onaylı profil
Her sevi̇yeden öğrenci̇ ( yds, ydt, toefl, okula yardimci) i̇çi̇n i̇ngi̇ltere'de eği̇ti̇m almiş hocadan i̇ngi̇li̇zce dersler
₺40
Gülce
 • (4 üye yorumu)
İlk ders ücretsiz!

Covid 19 sebebiyle derslerimiz uzaktan eğitim (online) olacaktır. Salgın tamamen bitinceye kadar derslerimiz online devam...

Webcam dersleri Yüz yüze dersler Onaylı profil
Ege Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık öğrencisinden İzmir'de ilkokul, lise seviyesinde ayrıca hazırlık muafiyet İngilizce dersi
₺70
Dilara Deniz
 • (1 üye yorumu)
İlk ders ücretsiz!

Derslerimi genellikle farklı kaynaklardan topladığım çıktılar üzerinden işliyorum. Derslerimde online programları...

Webcam dersleri Yüz yüze dersler Onaylı profil
English lessons from an American graduate student to all age groups in Izmir, Turkey
₺30
Pasha Melis
İlk ders ücretsiz!

I like to begin my classes by talking to students. Therefore, it is easier to determine the student’s level and their...

Webcam dersleri Yüz yüze dersler Onaylı profil
Balçova
Eğlenceli ve yorucu olmayan, vakit kaybetmeden birlikte hazırlanalım bu kez olsun !!
₺30
Esra
İlk ders ücretsiz!

Seviye tespit sınavı ile seviye düzeyi belirleme Materyal oluşturma İlgi alanlarını oluşturma Öğrenmedeki amacı...

Webcam dersleri Yüz yüze dersler Onaylı profil
Öğretmen evinde Öğrenci evinde Webcam üzerinden
1 saat ₺150 ₺150 Müsait değil
Ders talep et