35.000 yıldan daha eski bir babun fibulası olan Lebombo kemiğinin keşfine göre matematik, tarihin başlangıcından beri var olmuştur. Üzerinde 29 işaret bulunan bir çetele çubuğu olduğu için takvimin veya adet döngüsünün ilk hesaplaması olabilir. Ayrıca asal sayılar ve çarpma ile ilgili ilk bilginin kanıtı olabilir.

Matematik çoğumuz için bir gizem olsa da her sayının karekökü, negatif sayılar, diferansiyel denklemler, kesirler, üstel istatistik, logaritma, karmaşık sayılar, diferansiyel denklemler, matematiksel modelleme ve diğer matematik kavramlarını bilmek; birçok matematikçi tarafından dünyamızı anlamanın ve analiz etmenin temel bir yolu olarak görülür.

Matematik öğrenmek bazen belli bir derecede tahmin gerektirir. Bunun nedeni mantığı kullanan teoremlere dayanmasıdır. Sonuçları garip olsalar bile, nesnel olarak doğru olarak tanımlanabilir. Bu özellikle geometri, trigonometri, aritmetik, cebir veya sonsuz kalkülüs için doğrudur: Beynimiz bazen bu sayıların birçok kavramını anlamakta güçlük çeker. Ancak ortaokul matematiğinde imkansız görünen toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi bunlar da aslında olduklarından daha karmaşık geliyorlar. Zamanla tüm matematik sorularını anlamayı ve cevaplamayı öğrenebilirsiniz. Superprof'ta bir tık ötede matematik özel ders öğretmeni bularak bu çabanıza katkıda bulunabilirsiniz.

Bugün, zamanımızın en benzersiz sayılarından bazılarına değineceğiz. Sıfır, E sayısı, I sayısı, pi, altın oran, asal sayılar ve mükemmel sayılarla tanışın!

Siyah bir numaratörde yan yana sıfır rakamları
Sıfır sayısının çok uzun bir geçmişi var. | Kaynak: Unsplash
En iyi Matematik öğretmenleri müsait
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (22 yorum)
Zeynep
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (25 yorum)
Yağmur
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dogan
5
5 (30 yorum)
Dogan
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Harun
5
5 (39 yorum)
Harun
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (22 yorum)
Zeynep
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (25 yorum)
Yağmur
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dogan
5
5 (30 yorum)
Dogan
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Harun
5
5 (39 yorum)
Harun
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Matematikte Sıfır Sayısı

Basit sıfır sayısı, yüzyıllar boyunca geliştirilmiş derin ve uzun bir geçmişe sahiptir. Hindistan'daki matematikçilerden geldi ve şeytanı temsil etmesinden korkulduğu için kilise tarafından yasaklandığı Avrupa'nın yolunu buldu. Yavaş yavaş sokaklarda tüccarlar tarafından kullanılmaya başlandı ve çok geçmeden bugün bildiğimiz ve kullandığımız sıfıra ulaştı.

Sıfır Nasıl "Sıfır" Oldu

 • Hint kültüründe Shunya olarak biliniyordu.
 • Sonra Arapçada Sifr olarak bilindi.
 • Latince'de Zephirum oldu.
 • Daha sonra "sıfır" kelimesi doğdu.

Boşluğun vücut bulmuş hâli, nicelik ve hiçliğin yokluğu olan sıfırın birçok kültürel, popüler ve felsefi temsili vardır. Hem pozitif hem de negatif olan sıfır nötrdür ve başka bir değerle çarpıldığında sonucu sıfıra döndüren tek tam sayıdır!

İşte Bu Değerin Birkaç Sembolü:

 • Değer eksikliği, özgür
 • Tamlık (%100)
 • Yenileme (dolayısıyla "yeniden başlamak" ifadesi)
 • Yumurta: Doğurganlık, kadınlık, fetüs
 • Döngü vb.

Sıfırın mükemmel boyutları ve şekli ile matematiğin simetrisini ve güzelliğini temsil ettiğini söyleyebiliriz.

Matematikte E Sayısı

E sayısının 400 yıllık matematik tarihi var! e sayısı, mantıksal sıra olmaksızın sonsuz sayıda ondalık basamakla yazılan irrasyonel bir sayıdır. Üstel bir büyüklük tahmin etmek istediğimizde E kullanırız.

 • Örneğin 2/7 oranı eşittir 0.285714285714285714...
  Virgülden sonraki tüm ondalık sayılar, 285714'ün tekrar eden dizisinin sonsuza kadar yeniden üretildiğini gösterir.
 • Ancak E eşittir 71828182845904523536028747135266249775724709369995957...
  Mantıksal bir sırası olmayan 8.000 milyardan fazla olası ondalık sayı vardır.
Kâğıdın üstünde rakamlar üstünde kurşun kalem
Matematik tarihin en başından beri var. | Kaynak: Unsplash

Matematik I Sayısı

Negatif sayıların kareköklerinin aranması, i gibi karmaşık sayıların bulunmasına yol açmıştır. Tamamen hayali bir sayı olan i sayısı, çözüm olmadığında bilim adamlarının ve matematikçilerin denklemleri çözmelerine yardımcı olmak için icat edilmiştir. Dolayısıyla i sayısı, gerçek bir sayının karekökünün çıkarılmasını tasarlamayı mümkün kılar: -4'ün kökü = 2i.

Bir karmaşık sayılar kümesi, i ile gösterilen hayali bir sayıyı içeren gerçek sayılar kümesinin bir uzantısı olarak kabul edilir. Üs (a; b), i = -1'in karekökü ve i² = -1, ( - i)'nin karesi -1 olsun. Amaç, herhangi bir sayının a + i b şeklinde yazılabilmesidir. Burada a ve b gerçek, negatif veya pozitif sayılardır. Bu nedenle -4'ün karekökü 2i'ye eşittir.

 1. b'nin 0'dan farklı olduğu b i formunun herhangi bir sayısı bir hayalidir.
 2. Bu nedenle "-4 = 2 i'nin karekökü", " -16 = 4 i'nin karekökü" vb. sayılar hayali sayılardır.
 3. -1'in karekökü yoksa pozitif sayıların kökleri için yaptığımız gibi tam veya yaklaşık ondalık sayıları tahmin edemeyiz (örneğin 5 = 2,236'nın karekökü).
 4. Dolayısıyla i sayısı, negatif sayıların kareköklerinin tüm ailesini tasarlamaya izin veren bir kavramdır.

Matematikte Pi Sayısı

Arşimet sabiti olarak da bilinen Pi, irrasyonel bir sayıdır. Yunanca π harfi, çevre anlamına gelen Yunanca περίμετρος adından geliyor. π, pi'nin simgesidir. Pi sayısının basit tanımı, bir dairenin çevresi (c) ile çapı (d) arasındaki oran olarak tanımlanmasıdır.

c/d=pi

Pi binlerce yıldır araştırılmaktadır.

 • Avusturyalı gökbilimci C. Grienberger, pi'yi 38 basamaklı bir doğrulukla keşfetti (3.1415926535897932384626433832795028841)
 • İngiliz matematikçi ve fizikçi Isaac Newton ve Alman matematikçi Gottfried Wilhelm Leibniz, hesaplama yöntemini değiştirdi ve matematiğin sonsuz serisini kullanarak pi'yi 15 basamaklı bir doğrulukla keşfetti (3.14159265358979)
 • İngiliz matematikçi Abraham Sharp, 1699'da pi'yi 71 basamaklı bir doğrulukla keşfetti (3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164)
 • İngiliz astronom John Machin, 1706'da pi'yi 100 haneye kadar keşfetti (3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208986280348253421170679)
Masanın üzerinde laptoplarla kâğıt kalemle ders çalışan iki insan
Matematiği anlamada güçlük çekiyorsanız Superprof'ta bir matematik özel ders öğretmeni bulabilirsiniz. | Kaynak: Unsplash
En iyi Matematik öğretmenleri müsait
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (22 yorum)
Zeynep
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (25 yorum)
Yağmur
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dogan
5
5 (30 yorum)
Dogan
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Harun
5
5 (39 yorum)
Harun
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (22 yorum)
Zeynep
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (25 yorum)
Yağmur
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dogan
5
5 (30 yorum)
Dogan
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Harun
5
5 (39 yorum)
Harun
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Matematikte Altın Oran

Altın oran, kabaca 1.61803'e eşit olan ve Yunanca φ harfi ile temsil edilen irrasyonel bir sayıdır. Sayı, altın oranı belirlemek için çok özel bir denklem oluşturuyor.

 • a+b/a=a/b =φ

Bu denklemden altın spiral denilen bir şey inşa edebilirsiniz. Doğada bulunabilen logaritmik bir spiraldir. Aslında bu sarmal tarih boyunca, doğada ve hatta DNA'mızda o kadar çok ortaya çıkıyor ki bazı matematikçiler altın oranın ilahi bir sayı olabileceğini düşünüyor.

Matematikte Mükemmel Sayılar

Bir sayının kendisi hariç tüm çarpanlarının toplamı o sayıya eşit olduğunda bu sayıya mükemmel sayı denir. Faktörler, o sayıdan daha küçük olan ve kendisine eşit olarak bölünebilen sayılardır. Mükemmel bir sayı çok nadir bir sayıdır, bugüne kadar sadece 51 tane bulunmuştur.

Örneğin:

 • 6 ilk mükemmel sayıdır
 • 6, 4 faktöre eşit olarak bölünebilir: 1, 2, 3 ve 6
 • 6'nın mükemmel bir sayı olup olmadığını bulmak için kendisinden küçük tüm sayıları toplarız: 1+2+3=6
 • 6 mükemmel bir sayıdır

1000'den küçük üç mükemmel sayı 6, 28 ve 496 ile sayı spektrumunda çok nadiren ortaya çıkıyorlar. Her yıl yeni sayılar keşfediliyor, belki siz de bir tane bulur ve rekorlar kitabına girersiniz!

Matematikte Asal Sayılara Giriş

Asal sayı, yalnızca 1'e ve kendisine bölünebilen bir sayıdır. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ve 29 asal sayılara örnektir.

Örneğin:

 • 2 asal sayıdır çünkü 2'nin çarpanları 1 ve 2'dir
 • 1/2 = 2
 • 2/2 = 2

Bazı olgular:

 • Tek çift asal sayı 2'dir.
 • 5'ten büyük hiçbir asal sayı 5 ile bitmez.
 • Sıfır ve 1 asal sayı olarak kabul edilmez.

Sayı Dizileri Nasıl Hatırlanır

Nimonik basitçe başka türlü hatırlaması kolay olmayan şeyleri hatırlamayı kolaylaştıran bir hafıza tekniğidir. Matematiği eğlenceli hâle getirebilecek bir mantık oyunu gibi düşünülebilir. Karmaşık sayıları veya dizileri hatırlamayı kolaylaştırmak için de kullanılabilirler. Nimonikler matematik öğrenmenize, alışveriş listenizi veya telefon numaralarınızı hatırlamanıza yardımcı olabilir. Matematik derslerinde size yardımcı olabilecek bir hafıza aracıdır.

Bunun yerine görsel hafızanız daha kuvvetliyse sayıları nesnelerle veya karakterlerle ilişkilendirebilirsiniz:

 • 0 = yuvarlak
 • 1 = kalem
 • 2 = kuğu
 • 3 = denizatı veya deve
 • 4 = yelkenli
 • 5 = yılan
 • 6 = salyangoz
 • 7 = bir uçurumun tepesi
 • 8 = kum saati
 • 9 = ipte asılı bir balon

Şimdi bu örneği pratiğe dökelim:

 • Kuğu denizatı yılan uçurum = 2, 3, 5, 7
 • Bunu tekrarlarsanız matematikte herhangi bir sayı dizisi için kullanabileceğiniz harika bir hafıza sistemi yaratmış olursunuz.
 • Diziyi isterseniz 100'e kadar da tamamlayabilirsiniz, isterseniz mesela 20 için iki kalem diyebilirsiniz. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz.

Çalışma programınızı; sorun yaşadığınız matematik konularını parçalara ayıracak şekilde tasarlamak, hatırlamanızı kolaylaştıracaktır. Matematik çalışma sayfalarını kullanabilir, yaratıcı olabilir ve kendi sayı sisteminizi kullanabilir, bulmacalar çözebilir, testler yapabilir, eğlenceli matematik gerçeklerini öğrenebilirsiniz. Yapabileceğiniz şeylerin sınırı yok!

Matematik Öğrenmek için Fikirler

 • Online matematik web sitelerine girin ve yazdırılabilir çalışma sayfalarını indirin
 • Çocuklar için kolay oyunlar bulun ve daha zor matematik problemlerine doğru ilerleyin
 • Göz korkutucu matematik konuları için bir takma ad bulun, örneğin Trigonometrik işlevlere Trig İ diyebilirsiniz!
 • Çok sayıda alıştırma içeren değişik ders kitapları satın alın
 • Ücretsiz matematik çalışma gruplarına katılın
 • Matematik videoları izleyin ve öğrendiklerinizi uygulamaya dökmek için bol bol soru çözün
 • Sınıfı geçmek için matematik öğretmeninizden temel bilgilerin bir listesini isteyin ve özellikle zorlandığınız kısım için matematik yardımı isteyin.

Bir öğrenci olarak hangi öğrenme yöntemini tercih edeceğinizi ve hangi yöntemlerin size en iyi sonuçları verdiğini bilmelisiniz. Lise matematiği zordur; sayı sayma, çarpma, bölme, toplama veya çıkarma gibi temel matematikten ibaret değildir. Ne kadar çok pratik yaparsanız Matematik eğitiminizde ve sınav sorularında ustalaşma olasılığınız o kadar yüksek olur. Matematik özel ders öğretmenlerinden yardım alarak da kendinizi başarıya bir adım daha yaklaştırabilirsiniz.

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (2 puanlama)
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim.