Dünyanın her yerindeki her sınıftaki her öğrenci, matematik ödevlerinden veya matematik sınavından sıfır alırlarsa başlarının büyük belada olacağını bilir. Sıfır bu durumda, sorulan tüm soruları doğru bir şekilde çözemedikleri için başarısız oldukları anlamına gelir.

Ancak sıfır, sınıf not sisteminden çok daha fazla yerde kullanılıyor. Tüm toplumumuzun bir parçası. Dükkânlardaki eşyaların fiyatları, plakalar, telefon numaraları... Sıfır, matematik müfredatında belki de en çok kullanılan sayı olduğu için bizim için gerçekten her şey anlamına gelen ama hiçbir şey ifade etmeyen önemli bir sayıdır.

Ancak sıfır sayısını gören pek çok insan onun tarihini veya bu sayıyı modern matematiğe tanıtan matematikçiyi düşünmez. Matematik dilinde akıcı olmak için yüzeyden daha derine inmeniz gerekir. Cebir, geometri, karmaşık sayılar, Pisagor teoremi, lineer denklemler, olasılık, Pi, özel sayı e, trigonometri, eşdeğer kesirler, özel sayı i, altın oran gibi matematik kavramları hayatınızın bir parçası olmalıdır.

Buna 0 sayısına daha yakından bakarak başlayalım.

En iyi Matematik öğretmenleri müsait
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (22 yorum)
Zeynep
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (25 yorum)
Yağmur
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dogan
5
5 (30 yorum)
Dogan
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Harun
5
5 (39 yorum)
Harun
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (22 yorum)
Zeynep
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (25 yorum)
Yağmur
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dogan
5
5 (30 yorum)
Dogan
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Harun
5
5 (39 yorum)
Harun
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Tarihte Sıfır Algısı

Bugün sayı sistemindeki sıfır sayısı, nesnenin veya miktarın yokluğunu temsil etmek için kullanılmaktadır. Her öğrenci 0 sayısını ilkokuldan itibaren sayı saymada, negatif sayılar ve tam sayılarla birlikte öğrenir.

Beyaz zeminde yüzde sıfır ifadesi
Sıfır her ne kadar çok basit bir kavrammış gibi görünse de çok büyük bir tarihe sahip. | Kaynak: Unsplash

Sıfır sayısı ne pozitif ne de negatif bir sayıdır ve bir sayı olmanın yanı sıra sayısal bir rakamdır. Ama bu hep böyle değildi, 0 sayısı tarih boyunca gelişti ve kültürün değişen fikirleriyle birlikte o da değişti.

 1. Eski Yunanlılar, varlığın 1 ile başladığına ve var olmadığı için birden az bir şeyin yazılmasının imkânsız olduğuna inanıyorlardı. Dolayısıyla Eski Yunanlıların sayı sistemlerinde sıfır içeren bir yazı sistemi yoktu.
 2. Babilliler sayılar arasındaki boşluğu ayırt etmek için sıfırı kullanmaya başladılar. Yani 3 5 yazmak yerine ortadaki sıfırı eklediler ve 305 yaptılar.
 3. Mayalar, süreleri ifade etmek ve takvimin tarihlerini işaretlemek için sayılar arasında sıfır kullandılar.
 4. Kızılderililer sıfırı başka bir sayıymış gibi kullandılar ve kabul edilmesi zaman almasına rağmen sıfır kavramı Hindistan'dan geldi.
 5. Araplar bu sayıya Sifr demişti. Onu boşluk ve aynı zamanda sonsuzluk anlamında kullanmışlardı.
 6. İtalyanlar bu sayıyı Avrupa'da Latinceye Zephirum olarak çevirerek tanıttılar.

Asal sayılara da göz atmayı unutmayın!

Antik Tarihte Sıfır

Matematik, tarih boyunca bilim adamları veya matematikçiler tarafından bulunan keşiflerle doludur. Tüm bu keşifler, aritmetik cebir hesabı ile ilerlememize ve yeni fikirleri güçlendirmek için bir teorem geliştirmemize fırsat tanıdı.

5. yüzyılda sıfır kendi başına bir sayı olarak ortaya çıktı. Hindistan'dan Hindular, sonsuzluğa genişlerken kozmosun ve evrenin gücü fikrini temsil etmek için sıfırı icat etti. Buna Sanskritçe boş anlamına gelen sunya adını verdiler.

Brahma Sphuta Siddhanta 628'de yayınladığı kitabında sıfırı bir sayının kendinden çıkarılması olarak tanımladı. Örneğin 5-5 =0. Hindistan'da bir hiçlik kavramı olarak sıfır yolculuğunun başladığı yer burası.

Batıda sıfır sayısının olumsuz çağrışımları vardır, hatta birisine ezik demek için "Zero" (sıfır) deniyor. Ancak Hindistan'da Budistler ve Hindular, hiçlik kavramını nirvanaya ulaşmak olarak tanımlar. Sıfır kavramının onlara bu kadar doğal gelmesinin nedeni bu olabilir. Bu kavram inançlarının merkezinde yer alır ve dahası, elde etmeye çalıştıkları bir şeydir.

Sıfır birçok yönden bugün hâlâ matematiğin güzelliğini temsil eder.

Ders tahtasının üstünde formüller rakamlar tebeşir tutan adam
Matematik ve sıfır kavramı hayatımızın her yerinde! | Kaynak: Unsplash

Sıfır ile Deneyler

İnsanlar deneylerinde sıfırın matematiksel modelinin bölme, çarpma, toplama ve çıkarmaya karşı bağışık olduğunu da keşfettiler. Sayının bir sonuç elde etmeye çalıştığı tahmin edildiğinde cevap her zaman sayıdan uzaklaşacaktır. Deneyin: 1 / 0.0001 = 10.000. Ama nasıl?

Bunun gibi mantık oyunları onlara ve bize sıfırın herhangi bir şeye bölümü sıfır olduğu için sıfırın sonsuz veya tanımsız olduğunu öğretti. 1/0 kesri ortaya çıktı. Onu çözmeye ve sonsuzu daha derin bir seviyede keşfetmeye çalışırken ondalık sayılar oluşturuldu.

Uluslararası Sıfır

7. yüzyılda Arap kültürünün Müslüman dünyasında yayılmasıyla sıfır, Hindulardan boşluk ve sonsuzluğun bir temsili olarak alındı. Arapçada sıfır anlamına gelen sifr kelimesini kullanıyorlar.

12. yüzyılda Avrupa'da sıfır ortaya çıkıyor ve bununla birlikte Arap matematiği de ortaya çıkıyor. Ancak Katolik kilisesi boşluk, yokluk veya sonsuz anlamına gelen bir şeyi fiziksel olarak yazabilme veya tanımlayabilme fikrine karşı isteksiz ve şüpheciydi.

1200 yılında İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci, Arapça sifr kelimesini benimsedi ve Latinceye çevirdi. "zephirum", yavaş yavaş "zephiro", "zeuero", "cero" (İspanyolca), "zero" (İtalyanca) ve son olarak İngilizcede "zero" oldu.

Mükemmel sayılarla ilgili daha çok şey öğrenmek için makalemizi okuyun.

En iyi Matematik öğretmenleri müsait
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (22 yorum)
Zeynep
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (25 yorum)
Yağmur
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dogan
5
5 (30 yorum)
Dogan
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Harun
5
5 (39 yorum)
Harun
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (22 yorum)
Zeynep
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (25 yorum)
Yağmur
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dogan
5
5 (30 yorum)
Dogan
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Harun
5
5 (39 yorum)
Harun
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Sıfır Kötü Bir Sayı mı?

Sıfır, kiliseler tarafından yasaklanmıştı. Sıfırın ve hiçliğin temsilinin şeytanın vücut bulmuş hâli olduğuna inanıyorlardı. Ancak bu kavram sokaklarda orman yangını gibi yayıldı ve tüccarlar bu sayıyı ondalık sayılarla birlikte kullandılar.

Dünya Çapında Matematik

Aritmetik üzerine bir kitap olan Liber Abaci, dönemin tüm matematiksel bilgilerini bir araya getirmek için Afrika, Orta Doğu, Yunanistan ve Mısır'ı dolaşan Fibonacci tarafından yayınlandı. Bunlar matematiksel kavramları ve olguları içeriyordu, uluslararası matematiğin temel standartları konusunda dönemin en iyi kaydedilmiş ders kitaplarından biriydi.

Sıfırın Farklı Anlamları

Sıfır, yalnızca pozitif sayılarla negatif sayılar arasındaki nokta veya yalnızca miktarın yokluğu değildir. Felsefi, dini ve kültürel arkaplanı olan matematiksel bir semboldür.

Aslında basit '0' sayısı, birçok insan için şeytan, kaos, boşluk, sonsuzluk ve hiçlik dâhil olmak üzere birçok şey ifade ediyor. Bugün aynı zamanda ücretsiz (0 TL), Infinitesimal (0.00001) veya boş (0) bir şeyi temsil ediyor. Bir şeylerin başlangıç ​​noktasını veya bir şeyler başlamadan önceki duraklamayı temsil ediyor.

İşte sıfıra atfedilen diğer anlamlar:

 1. Yenileme veya yeni bir başlangıç, "sıfırdan başlamak" ve "sıfırlamak"
 2. Yuvarlak ve kapalı şekli ile güvenliği andırır
 3. Doğurganlık, kadınlık ve fetüs kavramları bu daire içinde bulunabilir
 4. Her kenar kendi merkezine bağlı olduğu için şeklindeki mükemmellik
 5. Sıfırın dış kenarı olarak döngü ve rejenerasyon, kendisine geri dönmesi.

Sıfırın Bazı Matematiksel Özellikleri

Sıfır olmadan matematiği tam olarak anlamak imkânsızdır, matematikte var olması ve kavranması gerekir. Ancak matematikte sıfır, her zaman o kadar da belirgin değildir. Ama yine de matematik öğrenmeyi genel olarak düşünüldüğünden çok daha eğlenceli hâle getirebilecek bazı harika matematik oyunlarının temelinde yatar.

Matematikte sıfırın bu kadar önemli olması; negatif sayılar ile pozitif sayılar (-1, 0, 1) arasındaki konumu, sayının kendisi (0) ve diğer sayıların yokluğunun bir işareti (10) olmasından kaynaklanmaktadır. Böyle basit bir sembol için oldukça büyük bir önemi var ve bugünkü konumuna gelmesi yüzyıllar aldı.

 1. En küçük doğal tam sayıdır
 2. Nötr bir elementtir
 3. Aynı anda hem pozitif hem de negatif olan tek sayıdır
 4. Bir sayıdan çıkarıldığında veya başka bir sayıya eklendiğinde sonucu değiştirmeyen tek sayıdır (1 + 0 = 1 veya 1 – 0 = 1)
 5. Çarpım tablolarında sıfır, başka bir sayı ile çarpıldığında sonucu sıfıra çeviren tek sayıdır.
Manzarada denizin üstünde kollarını açan insan
Yeni başlangıçların, sonların, mükemmelliğin, güvenin temsili "sıfır". Kaynak: Unsplash

Matematik Öğrenmenin Farklı Yolları

Sıfırın gücü hakkında daha fazla bilgi edinmenin ve matematiği bir bütün olarak öğrenmenin çok sayıda yolu vardır. Online özel dersleri, sayı kalıplarını, matematik oyunu uygulamalarını, çocuklar için matematik oyunlarını, matematik videolarını ve hatta özel matematik derslerini deneyebilirsiniz.

Çalışma programınızı, sorun yaşadığınız matematiği parçalara ayıracak şekilde tasarlamak, hatırlamanızı kolaylaştıracaktır. Matematik çalışma sayfalarını kullanabilir, yaratıcı olabilir ve kendi sayı sisteminizi kullanabilir, bulmacalar çözebilir, testler yapabilir, eğlenceli matematik gerçeklerini öğrenebilirsiniz. İnternet elinizin altındayken seçenekleriniz sınırsız!

Matematik Öğrenmeyi Güçlendirmek için Fikirler

 • Online matematik web sitelerine girin ve yazdırılabilir çalışma sayfalarını indirin
 • Çocuklar için kolay oyunlar bulun ve daha zor matematik problemlerine doğru ilerleyin
 • Göz korkutucu matematik konuları için bir takma ad bulun, örneğin Trigonometrik işlevlere Trig İ diyebilirsiniz!
 • Çok sayıda alıştırma içeren değişik ders kitapları satın alın
 • Ücretsiz matematik çalışma gruplarına katılın
 • Matematik videoları izleyin ve öğrendiklerinizi uygulamaya dökmek için bol bol soru çözün
 • Sınıfı geçmek için matematik öğretmeninizden temel bilgilerin bir listesini isteyin ve özellikle zorlandığınız kısım için matematik yardımı isteyin.
 • Matematik dersleri: Özel matematik dersleri alın, böylece zorlandığınız kavramları anlamaya daha fazla zaman harcayabilirsiniz.
 • Online matematik: Matematik videolarını izleyin, problem çözmek için harika matematik alıştırmaları yapın
 • Online özel matematik dersleri için bir matematik özel ders öğretmeniyle anlaşın. Böylece her yerde matematik yardımı alabilirsiniz. Üstelik bu ders genelde yüz yüze özel derslerden daha ucuz olabiliyor.

Bir öğrenci olarak hangi öğrenme yöntemini tercih edeceğinizi ve hangi yöntemlerin size en iyi sonuçları verdiğini bilmelisiniz. Lise matematiği zordur; sayı sayma, çarpma, bölme, toplama veya çıkarma gibi temel matematikten ibaret değildir. Ne kadar çok pratik yaparsanız matematik eğitiminizde ve sınav sorularında ustalaşma olasılığınız o kadar yüksek olur. Superprof'ta matematik özel ders öğretmeninizi seçerek başarı oranınızı artırabilirsiniz.

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (2 puanlama)
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim.