Yeni bir dil öğrenmek gerçekten heyecan verici ve serüven dolu bir süreç olacaktır. Ancak iş Fransızca dil bilgisi kurallarına gelince yüzler biraz ekşimeye başlar. Telaffuz ayrı bir dertken bir de sıfatların başa mı sona mı geleceğini veya yer yön zarflarını hiçbir zaman doğru tutturamayacaksınız. Bu düzeye geldiğiniz zaman ise pes etmek ve o dili öğrenmeyi bırakmak oldukça olasıdır.

Asla korkmayın ve pes etmeyin! Bu durumda Superprof yanınızda. Sizin için Fransızca'yı öğrenirken yardımcı olması umuduyla ufak bir rehber hazırladık. Ayrıca Türkiye genelinde farklı şehirlerde bulunan Fransızca özel öğretmen seçeneklerimizle artık başarısızlık kelimesi sizin defterinizden silinecek! Fransızca online ders alarak hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. İzmir Fransızca özel ders seçenekleri oldukça popülerdir.

En iyi Fransızca öğretmenleri müsait
Fahimeh
5
5 (22 yorum)
Fahimeh
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elian / reyhan
5
5 (10 yorum)
Elian / reyhan
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Gökhan
5
5 (11 yorum)
Gökhan
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Doga
5
5 (6 yorum)
Doga
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Bahadır
5
5 (5 yorum)
Bahadır
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Sevim
5
5 (5 yorum)
Sevim
₺140
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Aysu
5
5 (16 yorum)
Aysu
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Irem
5
5 (8 yorum)
Irem
₺90
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Fahimeh
5
5 (22 yorum)
Fahimeh
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elian / reyhan
5
5 (10 yorum)
Elian / reyhan
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Gökhan
5
5 (11 yorum)
Gökhan
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Doga
5
5 (6 yorum)
Doga
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Bahadır
5
5 (5 yorum)
Bahadır
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Sevim
5
5 (5 yorum)
Sevim
₺140
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Aysu
5
5 (16 yorum)
Aysu
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Irem
5
5 (8 yorum)
Irem
₺90
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Fransızca ve Türkçe Dilbilgisi Arasındaki Farklılıklar

Türkçe her ne kadar Osmanlı'nın son döneminde Fransızca'dan pek çok kelime ödünç almış olsa da doğruyu söylemek gerekirse Fransızca ile Türkçe arasında ortak nokta sıfıra yakın. Fransızca Hint-Avrupa Dil Ailesi altında bulunurken Türkçe, Moğolca, Azerice gibi dillerin de bulunduğu Altay Dil Ailesi altında bulunur. Fransızca, Türkiye'de genel olarak ikinci dil olarak okutulan İngilizce'den de oldukça farklıdır. İngilizce ile aynı dil ailesi altında olmalarına rağmen İngilizce bir Cermen diliyken ve Almanca ile benzerlik gösterirken Fransızca bir Romen dilidir ve İspanyolca, İtalyanca, Latince gibi dillerle benzerlik gösterir. Kelime kökenleri ev gramer Fransızca ile Latince arasında mukayese edildiğinde pek çok ortak nokta bulunabilir.

Fransızca Alfabesi

 • Üç adet aksan (aigu(é), grave(è), circonflexe(ê,î,ô,â))
 • Bir adet çift nokta (trema
 • Bir adet cedilla (bizdeki ç harfi gibi olsa da okunuşu bir hayli farklı)
 • İki adet ligatür yani bitişik harf (œ ve æ)

Fransızca Noktalama İşaretleri

Fransızcada da tıpkı Türkçe'deki gibi nokta ve virgül kullanılmakta. Fakat iş noktalı virgüle geldiğinde Fransızca'da bunun yerine genellikle tire kullanılır.

İki nokta üst üste, noktalı virgül, ünlem ya da soru işareti gibi noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılsa da bu durum anadili Fransızca olanlar arasında dahi tartışma konusudur.

Marie fait sa liste de courses : une baguette, deux litres de lait, un onion.

Que me veux-tu ?

Fransızca tırnak işaretleri de Türkçe'dekine göre biraz farklı görünmekte. Daha ziyade keskin köşeli iki parantezi andırmakta «…» . Bunun özellikle kesme işareti ya da virgül kullanımında tırnak işaretleriyle karışmaması ve yazıların daha net okunabilmesi için geliştirildiği düşünülüyor. Fransızca'da ayrıca diyaloglar bireysel olarak tırnak işareti arasına alınmaz ve bütün bir diyalog baştan sona tırnak işareti altına alınır.

« Que me veux-tu ? demanda Jean.

- Riens. Je voulais juste te voire, répondit Marie

- Je ne suis pas si beau que ça. »

Ayrıca Türkçe'den farklı olarak Fransızca'da "numara" kelimesinin kısaltılmışı "no" yerine "N°" şeklinde yazılmakta. Sayılardaki küsuratları ayırma biçimimiz ise aynı; İngilizce'dekinin aksine nokta değil virgül kullanılıyor.

 • 1,5 TL veya 1,5 Euro (İngilizce'de ise 1.5)
 • 12,500 (İngilizce'de ise 12.500)
Fransızca gramer kuralları İngilizce'den oldukça farklı
Fransızca'da çoğunlukla sıfatlar isimden sonra gelir. "Moulin Rouge" derken sıfat sona gelmiştir. | Unsplash

Büyük Harf Kullanımı

Fransızca'da büyük harf kullanımı Türkçe'de olduğu kadar yaygın değil. Örneğin dil, milliyet, din bildiren sıfatlar Türkçe ve İngilizce'nin aksine küçük harfle başlar.

La langue française - Fransızca Dili

Une crème anglaise - İngiliz kreması 

la religion catholique - Katolik dini

Aylar ve haftanın günleri de Türkçe ve İngilizce'nin aksine küçük harfle başlar.

Nous irons faire les courses lundi. Alışverişimizi Pazartesi günü yapacağız.

Vous allez en vacances en juillet. Tatile Temmuz'da çıkacaksın.

Başlıklarda ise Fransızca'da genelde yalnızca ilk harf büyük yazılır. İstisnalar vardır:

 • Eğer ilk kelime tek başına anlamsız bir ek ise devamındaki ismin ilk harfi de büyük yazılır. ("La Guerre des boutons")

Yazım ve Telaffuz

Türkçe konuşanlar yazıldığı gibi okunan kelimelere alışkındır. Dolayısıyla alfabenin tüm seslerini bildiğiniz sürece Türkçe yazımı oldukça kolaydır. Genellikle Arapça'dan gelen kelimelerde gördüğümüz yumuşatma ve uzatma gibi ufak istisnalar hariç tamamen yazıldığı gibi okunur. Bunun için Fransızca kelimeleri okuması anadili Türkçe olan birine hayli zor gelebilir.

Bunun nedeni, konuşulan Fransızca'nın başka bir dil olmasıdır. Fransızca yazım kuralları uzun zaman önce kanunlaştırılmıştı ve fakat konuşulan Fransızca o tarihten itibaren sürekli değişti. Bu nedenle, "s", "t" ve "x" harfleri kelimelerin sonunda bulunduğunda genellikle seslendirilmez.

Homonim ve Homofon Kelimeler

Homofon kelimeler aynı şekilde okunup farklı şekilde yazılabilen ve farklı anlamlara gelen kelimelerken homonim kelimeler ise aynı şekilde yazılır fakat okunuşları farklı olabilir. Türkçe'de bir istisnadan kaynaklı homonim kelime örneği "hala"dır. Bir işin halen yapılmakta olduğunu bildiren zarf a üstünde eskiden kullanılan şapka ile ince okunur. Artık bu şapkalar Türkçe imlası içinde kullanılmasa da sesletimler eski haliyle devam etmektedir. Dolayısıyla babanın kız kardeşi anlamındaki "hala" ile aynı yazılsalar da farklı okunmaktadırlar. Homofon değil ancak homonimler. Fransızca için ise homonimden ziyade pek çok homofon kelimeden bahsetmek mümkün.

 • Auteur (yazar) / hauteur (uzunluk)
 • Avocat (avukat) / avocat (avokado)
 • Dans (içinde) / dent (diş)
 • Foi (inanç) / fois (zaman) / foie (karaciğer)
 • Pâtes (makarna) / pâte (hamur) / pattes (hayvan bacakları)
 • Peau (cilt) / pot (saksı)
 • Poids (ağırlık) / pois (bezelye)
 • Sain (sağlıklı) / saint (aziz) / sein (göğüs)

Türkçe ile Fransızca arasındaki diğer temel fark ise kelimelerin cinsiyeti olmasıdır. Örneğin masanın Fransızca'da bir cinsiyeti vardır ve önüne gelen artikeller, sıfatlar hep cinsiyetine göre çekimlenir.

Fransızca gramer kuralları içinde cinsiyet ayrımı en çok kafaları karıştıran kısımlardan.
Fransızca'da her ismin ve zamirin cinsiyeti oluyor ve sıfatlar da fiiller de bunlara göre çekimleniyor. | Unsplash

Cinsiyet ve Fransızca Dilbilgisi Kuralları

Fransızca'da her kelimenin bir cinsiyeti varken Türkçe'de cinsiyet yalnızca yaşayan canlılar için kullanılır. Aslında Türkçe'de cinsiyete göre yapılan tek bir dilbilgisi ya da yazım farkı yoktur. Ne kelimelerde ne de zamirlerde cinsiyet gizli değildir. Tüm şahıslara göre çekimlenen bir dil olan Türkçe'de çekimlerden öznenin cinsiyetini dahi anlamamız mümkün değildir. Türkçe bu açıdan yapısal olarak dünyadaki en cinsiyetsiz dilken Fransızca için tam tersini söylemek daha doğru olur. Tüm kelimeleri ezberlerken cinsiyeti ile öğrenmek bir zorunluluktur çünkü ilerleyen zamanlarda bu kelimeleri sıfat ile betimlerken dahi cinsiyetini bilmezsek gramer hatası yapabiliriz. İşte Fransızca gramer kurallarının zorluğunu hissettiren en önemli nokta...

Bu açıdan Fransızca'da en başta isimleri belirten artikeller bulunur. Belirli ve belirsiz olmak üzere iki çeşittir ve artikel Türkçe'de bulunmaz.

 • Le la les (belirli)
 • Un une des (belirsiz)

Aralarındaki temel fark ise belirli artikel daha önce bahsedilen veya herkesin bildiği farz edilen isimler için kullanılırken belirsiz artikeller önemi olmayan alelade isimler için kullanılır. Örneğin bir arkadaşınıza kalem ödünç vermişseniz ve onun akıbetini soruyorsanız buradaki kalem belirlidir. Ancak cebimde kaleminizin olup olmadığını kontrol ediyorsanız buradaki kalem belirsizdir.

Zamirler

Fransızca'da yine cinsiyetlere göre değişen zamirler söz konusu.

Fransızca Dilbilgisinde Düzenli ve Düzensiz Fiiller

Fransızca gramer kuralları öğrenirken fiiller ve fiil zamanları çok önemlidir. Sadece Fransızca fiil çekimini öğrenmemelisiniz, aynı zamanda zamanların nasıl kullanıldığını da öğrenmelisiniz - bu İngilizce kullanımından biraz farklıdır, ancak fiil biçimleri benzer görünebilir. Türkçe çekimleriyle ile hiçbir ortak yönü yok ne yazık ki.

Basit zamanlar

Basit zamanlar, basit şimdiki zaman, basit geçmiş, tamamlanmamış geçmiş (imparfait) ve basit gelecek:

 • Basit şimdiki zaman, fiilen gerçekleşen veya düzenli olarak gerçekleşen bir eylemi tanımlamak için kullanılır.
 • Basit geçmiş, geçmişte gerçekleşen dakik eylemler için kullanılır.
 • Tamamlanmamış geçmiş, belirli bir süre boyunca gerçekleşen geçmiş bir eylemi veya tekrarlanan bir eylemi veya bir varsayımı belirtir.
 • Gelecek eylemler basit gelecekle ifade edilir.

Bu tabloda "aimer" yani sevmek fiilinin kişilere ve zamanlara göre çekimini görmekteyiz.

Bileşik fiil zamanları

Bileşik fiil zamanları, bir yardımcı fiil + geçmiş zaman ortacıdan oluşur. Birleşik zaman kiplerinde kullanılan yardımcı fiiller "avoir" ve "être" dir. En yaygın bileşik zamanlardan birkaçı:

 • Basit geçmiş yerine çoğu kez passé composé kullanılır. Şimdiki zamanda yardımcı fiil ile kullanılır.
 • Pluperfect imperfect zamanda yardımcı fiile sahiptir. Geçmişte başka bir geçmiş eylemden hemen önce gerçekleşen bir eylemi tanımlamak için kullanılır.
 • Geçmişteki başka bir eylemden bir süre önce gerçekleşen geçmiş eylemler için, basit geçmişte yardımcı fiille oluşturulan passé antérieur'u kullanın.
 • Futur anterieur , gelecekteki başka bir eylemden hemen önce gerçekleşen şeyler için kullanılır. Basit gelecekte yardımcı fiil ile oluşturulur.
En iyi Fransızca öğretmenleri müsait
Fahimeh
5
5 (22 yorum)
Fahimeh
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elian / reyhan
5
5 (10 yorum)
Elian / reyhan
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Gökhan
5
5 (11 yorum)
Gökhan
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Doga
5
5 (6 yorum)
Doga
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Bahadır
5
5 (5 yorum)
Bahadır
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Sevim
5
5 (5 yorum)
Sevim
₺140
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Aysu
5
5 (16 yorum)
Aysu
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Irem
5
5 (8 yorum)
Irem
₺90
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Fahimeh
5
5 (22 yorum)
Fahimeh
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elian / reyhan
5
5 (10 yorum)
Elian / reyhan
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Gökhan
5
5 (11 yorum)
Gökhan
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Doga
5
5 (6 yorum)
Doga
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Bahadır
5
5 (5 yorum)
Bahadır
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Sevim
5
5 (5 yorum)
Sevim
₺140
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Aysu
5
5 (16 yorum)
Aysu
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Irem
5
5 (8 yorum)
Irem
₺90
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Düzenli ve düzensiz fiiller

Fransızca'da iki normal fiil tipi vardır: ER ile biten fiiller ve IR ile biten fiiller. Bununla birlikte, -er ile biten bazı düzensiz fiiller vardır ve çok sayıda düzensiz fiil -ir ile biter. Diğer düzensiz fiiller şu şekilde biter:

oir (pleuvoir, s'asseoir)
ünsüz + re (coudre, tondre, mettre, rompre, suivre, vivre)
-aître ve -oître (paraître, croître)
sesli + -re (luire, cuire, includingre, croire, boire, faire, éclore, dire, lire)
İki yardımcı fiil olan "avoir" ve "être" düzensizdir.

Fiil tablolarını öğrenmek dışında yapabileceğiniz pek bir şey yok. Zamanların sonları her zaman aynı kalır, ancak fiil kökü biraz değişebilir.

Cümle Yapısı için Fransızca Dilbilgisi Kuralları

Fransızca konuşmayı öğrenirken kelimeleri doğru sıraya koymak önemlidir. Temel Fransızca cümle yapısı, Özne - Fiil - Doğrudan Nesne - Dolaylı Nesne sırasıyla İngilizceye benzer.

Ancak diğer birçok dil gibi, doğrudan ve dolaylı nesneler zamir olduğunda, cümle içinde farklı şekilde yerleştirilirler. Bazen zamirin cümle içindeki yeri, doğrudan mı yoksa dolaylı bir nesne mi olduğuna göre belirlenir; ama Fransızcada hangi zamir olduğuna bağlıdır.

Tüm zamirler özne ile fiil arasına aşağıdaki sırayla gelir:

Nesne + Me, te, se, nous, vous + le, la, les + lui, leur + (zarf zamiri “y”) + en + Fiil.

Yani "ben" ve "la" nın kullanıldığı bir cümlede "ben", "la" dan önce gelir.

Il me la donne. O, bana verdi.

Fakat zamirler “leur” ve “la” ise, la leur'den önce gelir:

 Il la leur donne. O, bunu onlara verdi.

Sıfat veya Bileşik Tümcecikler

Sıfat tümceciği, tanımladıkları isimden hemen sonra gelir. İsim ana cümlede bir özne ise, özneden hemen sonra ve fiilden önce gelir (ilgili cümle çok uzunsa virgül arasında gitmelidir).

İsim bir nesne ise ana cümleden sonra gelir ve ismini arkaya doğru çeker. Başka bir deyişle, basit bir özne + fiil + doğrudan nesne + dolaylı nesne cümlesinde, ilgili cümle doğrudan nesneyle ilişkiliyse, sıra şu şekilde olacaktır: özne + fiil + dolaylı nesne + doğrudan nesne +sıfat tümceciği.

Örneğin: La chienne apporte à son maître la balle qu’il lui avait lancée. Köpek, sahibine atılan topu ona geri getirdi.

Soru Cümleleri

Evet veya hayırla cevaplandırılabilecek soru cümleleri iki şekilde kurulabilir:

 • Nesneyi ters çevirerek ve vurguyu değiştirerek.

Voulez-vous danser? (Dans etmek ister misiniz?)

 • Cümlenin başına Est-ce-que koyarak bir soru cümlesi haline getirerek. Bu kulağa biraz daha az resmi gelir ve öğretmeniniz ters çevirerek yapılan soru cümlelerini daha kabul edilebilir bulur. Ancak böyle bir cümle kurarak konuşurken soru sorduğunuzda Fransız arkadaşlarınızın hiçbiri garipsemeyecektir.

Est-ce-que vous voulez danser avec moi?

Çok sık kullanılan soru kelimeleri şu şekildedir:

 • Qui (kim)
 • Que (ne)
 • Où (nerede)
 • Comment (nasıl)
 • Pourquoi (neden)
 • Combien (ne kadar)
 • Quel/quelle/quels/quelles (hangisi/hangileri).

Fransızca Öğrenimi İçin En Güzel Kitaplar

Piyasada genellikle konu anlatımını İngilizce yapan kitaplar bulunmakta. Bu elbette anadili İngilizce olan veya iyi İngilizce'ye sahip biri için kullanışlı olabilir. Ancak unutmayalım ki Fransızca ile İngilizce'nin yapıları bir hayli değişik. Bu nedenle öncelikle basit gramer kuralları için olabildiğince Türkçe anlatımlı bir kitap alıp sonrasında tamamen Fransızca anlatımlı bir kitapla devam etmek daha yerinde olacaktır. Bir dili en güzel yine kendi dili anlatır çünkü. Özellikle okullardaki Fransızca ders veya kurslarda metod kitaplar kullanılır. Tüm cevap anahtarı, öğretmen kitabı ve ses dosyalarına sahip olduğunuz sürece bu kitapları siz de kullanabilirsiniz. Taxi isimli metot kitap oldukça popüler. 1,2,3 diye giden zorluk seviyelerine sahip. Bunun dışında Alter Ego da oldukça kullanılır. Ankara Üniversitesi Fransızca bölümünden hocaların yazdığı bir Fransızca Gramer kitabı ve onun alıştırma kitabı da oldukça kullanışlı.

Konuşma ve gramer Fransızca kitapları
Çeşitli Fransızca öğreten kitaplar olsa da bir dili en güzel yine o dilin kendisi anlatabilmektedir. | Unsplash

Fransızca Dilbilgisi Kontrolü İçin Egzersizler Nerede Bulunur?

Pek çok kitabın her bölümün sonunda öğrendiklerinizi pekiştirmenize yardımcı olacak Fransızca dilbilgisi alıştırmaları vardır. "Façon de Parler" serisinde (yukarıya bakın) ayrıca ekstra alıştırma kitapları da var.

Fransızca dilbilgisi derslerinde kendi kendinize ilerlemeye istekliyseniz, BLED dilbilgisi kitapları çok özel gramer noktalarını açıklar ve bunları alıştırmalarla takip eder.

Bunun dışında çok güzel Web siteleri ve uygulamalar da mevcut.

Fransız web sitesi "Bescherelle", Fransızca öğrenmenize yardımcı olacak birçok alıştırma ve oyun içermektedir. Yazım ve kelime bilginiz konusunda size yardımcı olacak çevrimiçi dikteler bile var.

Son olarak, Rosetta Stone veya FluentU gibi dil uygulamalarını indirebilirsiniz.

Fransızca Dersleri Almak: Fransızca Dersleri mi, Özel Öğretmenler mi?

Günlerinizi Fransızca dilbilgisi öğrenerek, ders kitaplarınızın üzerine eğilerek, bilgi kartlarınızı yazarak, Fransızca haberlerini dinleyerek ve akıllı telefonunuzda kelime testleri yaparak geçiriyorsunuz ama hiçbir yere gitmiyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz?

Bazı insanlar kendi başlarına bir dil öğrenebilir, ancak diğerlerinin motivasyona ve daha da önemlisi bir öğretmenle çalışmanın geri bildirimine ihtiyacı vardır. Böyle bir durumda çevrenizde bir kurs araştırabilirsiniz. Örneğin Ankara Üniversitesi'nin TÖMER'i bu konuda oldukça ünlüdür ve eğitim konusunda disiplinlidir. Bununla birlikte, öğretmen bu grup derslerinde hızı belirler. Genellikle gramer ve kelime bilgisine odaklanacaklar; Fransızca konuşmaya daha fazla odaklanmak istiyorsanız, özel bir öğretmenle daha avantajlı durumda olabilirsiniz.

Özel bir öğretmen (burada Superprof'takiler gibi) güçlü ve zayıf yönleriniz ve bunları nasıl çalıştıracağınız hakkında daha iyi bir fikre sahip olacak, böylece başarılarınızdan motive olacak ve hızla gelişeceksiniz.

Özel bir Fransızca öğretmeni de programınıza adapte olabilir, böylece bir gün kaçırsanız bile, Fransızca'yı tekrar araştırmak için bütün bir hafta beklemek zorunda kalmazsınız.

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Beste

Jack of all trades master of none. Her an her şey ilgi alanına girmiş olabilir. Bir bakmışsınız ilgi alanından çıkmış. 1 hafta önce toplama bilgisayar kurarken şimdi mantı açmanın inceliklerini öğreniyor olabilir. Bilgi çöplüğü, ilgi alanı tüketicisi.