Kariyerinize finans ve muhasebe ile devam etmeye ne dersiniz?

Bir işletmenin en önemli departmanı her zaman muhasebedir. Tüm kurumların ön muhasebe veya genel muhasebe sistemi olmak zorundadır. Muhasebeden gelen verilerle şirket yönetim politikasını oluşturabilir, çalışmalardan maksimum verim almak için yeni planlar yapabilir, gelir ve giderlerinin hesabını düzenli bir şekilde tutabilir. Böylece ilerleyebilir ve sektörde yüksek yerlere gelebilir.

Siz de Konya'da iyi bir muhasebe eğitiminden sonra birçok farklı sektörde iş bulabilirsiniz. Paranın olduğu yerde muhasebe de mutlaka var, bu yüzden aklınıza gelebilecek her sektörde iş bulabilirsiniz!

En iyi Muhasebe öğretmenleri müsait
Mehmet
5
5 (14 yorum)
Mehmet
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (13 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Merve
5
5 (10 yorum)
Merve
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Deniz
5
5 (6 yorum)
Deniz
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Neşet
5
5 (8 yorum)
Neşet
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hamdi
5
5 (11 yorum)
Hamdi
₺65
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (9 yorum)
Seda
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (14 yorum)
Mehmet
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (13 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Merve
5
5 (10 yorum)
Merve
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Deniz
5
5 (6 yorum)
Deniz
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Neşet
5
5 (8 yorum)
Neşet
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hamdi
5
5 (11 yorum)
Hamdi
₺65
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (9 yorum)
Seda
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Muhasebe Türleri

Genel Muhasebe

Tüm kuruluşlardaki mali işlemleri kaydetmek, sınıflandırmak ve raporlamak için kullanılan muhasebe bir bilim dalıdır diyebiliriz. Muhasebe işletmelerin varlıklarını oluşturan bilgi sistemidir. Her şirket ve kuruluş bir muhasebeye ihtiyaç duyar. Genel muhasebe yani finansal muhasebe, işletmelerin varlıklarının ve kaynaklarının, gelir ve giderlerinin takibini yapan ve bunları sınıflandıran muhasebe dalıdır. Genel muhasebedeki veriler finansal tablolar (gelir tablosu vs.) aracılığı ile ortaya koyulur. Genel muhasebenin görevi işletmelerin varlıklarını, sermayesini ve borçlarını belirlemek ve işletme faaliyetlerini kontrol altında tutmaktır. Muhasebe bu kontrol sırasında şirketteki değişimleri izler ve raporlar.

Genel muhasebe, şirketlerdeki işlemlerin rahatça yürütülmesini sağlar. Birçok avantajı da beraberinde getirir.

Ön muhasebeye genel muhasebenin ön hazırlığıdır diyebiliriz. Ön muhasebe olmadan genel muhasebeye geçilemez. Çünkü ön muhasebede ilk evrak işleri yapılıyor. Genel muhasebede ise genel finansal hesaplamalar yapılıyor.

Muhasebe kurslarında genelde bu iki muhasebe türünün eğitimi veriliyor. Diğer alanlarda uzmanlaşmak isterseniz yine farklı eğitimler alabilir veya deneyim kazanarak kendinizi geliştirebilirsiniz.

Muhasebe finans iş bilgisayar
Konya muhasebe kurslarına giderek birçok farklı sektörde iş fırsatları yakalayabilirsiniz! | Kaynak: Pexels

Yönetim Muhasebesi

Yönetim muhasebesi; işletme yöneticilerinin karar verme sürecinde gereksinim duyduğu ayrıntılı ve nitelikli bilgileri sağlamakla görevli olan muhasebe dalıdır.

Herhangi bir yönetim muhasebesi sisteminden elde edilen bilgilerin temel amacı zamanlı, doğru ve işletme amaçlarına uygun bilgi sunarak işletme kaynaklarının, mamullerin ve hizmetlerin üretiminde ve tedarikinde etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaktır.

Maliyet Muhasebesi

Bir yönetim muhasebesi dalıdır. İşletmedeki maliyetleri izlemek ve kontrol etmek için çeşitli tekniklerin uygulanmasını içerir.

Kamu Muhasebesi

Devlet muhasebesi olarak da bilinen bu muhasebe türü, kamu sektöründe kullanılır. Devlete ait ve özel sektöre ait kurumların farklı amaç ve hedefleri nedeniyle kamu sektörü için ayrı bir muhasebe sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Kamu kurumlarının işlemlerini açıklamak için birçok yargı alanında ayrı kurallar uygulanır.

Vergi Muhasebesi

Vergi ile ilgili konulardaki muhasebedir. Vergi muhasebecileri, vergi kanunları tarafından öngörülen kurallardaki farklılıkları dikkate almak için finansal muhasebe ilkeleri çerçevesinde hazırlanan finansal tabloları düzenler. Elde edilen bu bilgiler daha sonra bir şirketin vergi yükümlülüğünü tahmin etmek ve vergilerini planlamak için vergi uzmanları tarafından kullanılır.

Adli Muhasebe

Adli muhasebeciler, bir mahkemenin mali etkilerinin değerlendirilmesini veya bir mali dolandırıcılık tespitinin yapılmasını gerektiren hukuki ve cezai ihtilaflardaki hukuk mahkemelerinde yer alırlar. Adli muhasebeciler sigorta talepleri, kişisel yaralanma talepleri, şüpheli dolandırıcılık ve finansal bir konuda mesleki ihmal iddiaları davalarında yer alabilir.

Proje Muhasebesi

Bir projenin finansal ilerlemesini finansal raporlar ve tablolar yoluyla izlemek için muhasebe sisteminin kullanılmasıdır.

Sosyal Muhasebe

Bir kuruluşun faaliyetlerinin ekolojik ve sosyal çevre üzerindeki etkilerini rapor etme sürecini ifade eder.

Bilgisayarlı Muhasebe

Günümüzde teknoloji ile birlikte muhasebe işlemlerinin neredeyse tamamı bilgisayara aktarılıyor. Bu noktada bilgisayarlı muhasebe büyük önem arz ediyor. Siz de Konya'daki bilgisayarlı muhasebe kurslarıyla yepyeni bir kariyer yolu çizebilirsiniz!

Konya Muhasebe Kursları

Özbim'in Netsis Uygulamalı Muhasebe Kursu'nda öğreneceklerinize kısa kısa tanımlarla bir bakalım:

Stok Takibi:

İşletme malzemelerinin sisteme giriş çıkış işlemlerinin yapılması

Cari Hesap Takibi:

Cari hesapların sisteme tanıtılması, borç ve alacaklarının takibi, cari raporları

Kasa İşlemleri:

Kasaların tanımlanması, kasa işlemlerinin yapılması (tahsilat ve ödemeler), bankaya para yatırma, bankadan çekme, çek senet tahsilatı, ödemesi işlemlerinin uygulamalı olarak gösterilmesi ve yaptırılması

Çek ve Senet Takibi:

Müşteri çekleri, borç çekleri, müşteri senetleri , borç senetleri sisteme girip takip etmek, çek ciro, iade, bankaya tahsile, teminata gönderme gibi işlemler, çek senet raporlamaları

Fatura İşlemeleri: 

Alış, satış, iade faturalarının siteme kaydı takibi, raporlanması, fatura parametrik ayarları

İrsaliye İşlemleri:

Alış, satış irsaliyelerinin siteme kaydı takibi, raporlanması, irsaliyelerin faturalaştırılması

Sipariş Takibi:

Alınan ve verilen siparişlerin kaydı takibi ve raporlanması, siparişlerin teslim işlemleri

Üretim İşlemleri:

Üretim reçeteleri tanıma, üretim iş emirlerinin kaydı, üretim sonu kayıtları, üretim raporları

Banka İşlemleri:

Bankaya para yatırma, çekme, gelen ve gönderilen havale/eft kayıtları, tahsile, teminata çek senet gönderme

Dekont İşlemleri:

Dekont tanımları, ek senet tahsil, iade, karşılıksız çek, protestolu senet işlemleri, genel gider faturalarının kaydı ve ödenmesi

Rapor Modülü:

İsteğe ve ihtiyaca uygun rapor hazırlamak için rapor modülünü kullanarak isteğe göre rapor hazırlayıp kullanabilme

Kullanıcı İşlemleri:

Sisteme yeni kullanıcılar tanımlayıp onları yetkilendirme ve yönetmek, yönetici işlemleri

Genel Muhasebe:

Muhasebe hesap sınıfları, tek düzen hesap planı, muhasebe fişleri kayıtları, yevmiye defteri, mizan raporlarının alınarak yorumlanması

Muhasebe Entegrasyonu: 

Muhasebe entegrasyonunun tanımlanması, Ön muhasebe kayıtlarının muhasebeleştirilmesi ve muhasebe fişlerinin düzenlenmesi, yevmiye defteri, mizan gibi muhasebe raporlarının alınması, yorumlanması

Sene Sonu Devir İşlemleri:
Dönem sonunda çalışılan şirketin, yeni yıl şirketine kopyalanarak devredilmesi işlemleri

Finans iş grafik
Muhasebe kurslarına gitmek için herhangi bir ön bilginizin olmasına gerek yok! | Kaynak: Pexels

Merkomte Bilgisayarlı Muhasebe kursunda temel muhasebe kavramlarını öğrenirken en çok tercih edilen muhasebe yazılımlarını kullanmayı da öğrenebilirsiniz. Bu yazılımlar sayesinde muhasebe büroları veya şirketlerin muhasebe departmanlarında işe girebilir, işletme veya kurumların muhasebe kayıtlarını bilgisayar üzerinde tutabilirsiniz. Merkomte'nin kursunda şu yazılımları öğrenebilirsiniz:

 • LOGO NETSİS
 • ETA V8 SQL
 • Mikro
 • AKINSOFT

Hafta içi veya hafta sonu derslerine katılabilir, özel ders de talep edebilirsiniz.

Makrobim'in Bilgisayarlı Ön Muhasebe kursunda ise ETA programının V8 SQP sürümünü öğrenebilirsiniz. Stok takibi ve faturalama, ödeme ve tahsilat işlemleri, stok raporları, fatura raporları, cari hesap raporları, tekdüzen hesap planı gibi tüm muhasebe konularını öğrenebilirsiniz.

Muhasebe öğrenmek istiyor ancak özel kurslara bütçe ayıramıyorsanız belediye kurslarını da tercih edebilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile hiçbir ücret ödemeden muhasebe öğrenebilirsiniz. Muhasebeci haftalık ödeme planını çıkartan, günlük nakit akışını denetleyen, stok takibi yapan, müşteri çek ve senetlerini bankaya veren, firma çeklerin takibini yapan, kasa defterini yazan ve kasa denkliğini sağlayan, perakende satışlarda yazar kasa ve post işlemlerini yapan, evrak intikalini sağlayan, bilgisayar kullanan nitelikli elemandır. Okuma yazma biliyorsanız, en az ilkokul mezunuysanız, mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak fiziksel özelliklere sahipseniz KOMEK'in ön muhasebe kurslarına başvurabilirsiniz.

Meslek programının toplam eğitim süresi 400/280 saat olarak planlanmıştır. Bu kursun sonunda kazandığınız tüm yeterlikler ve aldığınız tüm eğitimler belgelendiriliyor. Modüller ise şöyle:

 • Bilgisayar Kullanma
 • Ticari Defter ve Belgeler
 • Perakende Satış Belgeleri
 • Fatura, İrsaliye
 • Fatura Yerine Geçen Belgeler
 • Program Yükleme
 • Cari Hesaplar
 • Çek-Senet
 • Ön Muhasebe
 • Bakım ve Yedekleme

Superprof ile Muhasebe Dersleri

Kamu muhasebesi, yönetim muhasebesi, işletme muhasebesi, ön muhasebe... Bunları öğrenmek için Superprof'taki bir özel ders öğretmenine başvurabilirsiniz!

Tabii ki Konya muhasebe kursları ile hem muhasebe öğrenebilir hem de kurs sonunda sertifika alabilirsiniz ancak herkes kurs ortamında öğrenmeyi tercih etmeyebiliyor. Bu noktada bire bir dersler daha etkili olabiliyor.

Bire bir derslerde sınıfa uymaya gerek kalmadan dersleri kendi hızınızda işleyebilirsiniz. Böylece sınıfın gerisinde kalma gibi bir derdiniz de olmaz. Ayrıca aklınızda bir soru işareti olduğunda öğretmeninize hemen sorabilirsiniz.

Superprof'ta Konya muhasebe öğretmenlerini aratabilir, size en yakın öğretmenlerden birini seçerek muhasebe ve finans derslerinize istediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Öğretmeninizle konuşarak dersleri sizin evinizde, öğretmenin evinde veya dışarıda sessiz bir yerde yapabilirsiniz. Bire bir derslerin en iyi yanlarından biri de dersleri kendi programınıza göre ayarlayabilmeniz. Uymanız gereken bir kurs saati olmayacak. Derse katılamayacağınız durumlarda öğretmeninizle iletişime geçip ikinizin de müsait olduğu başka bir gün belirleyerek telafi dersi yapabileceksiniz!

Konya'daki muhasebe derslerinin saatlik ücreti ortalama 65 TL.

Saatlik ders ücreti birçok faktöre bağlı olarak değişebiliyor. Bulunduğunuz semt, öğretmenin yaşadığı semt, öğretmenin aldığı eğitimler, ders almak istediğiniz seviye, sizin seviyeniz... Bu gibi faktörler ücrette değişiklik yaratabiliyor.

Online kahve laptop adam
Online muhasebe dersleri ile istediğiniz yerden muhasebe öğrenin! | Kaynak: Pexels

Online muhasebe dersleri almayı tercih ederseniz Konya'da yaşıyor olsanız bile Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Adana, İstanbul, Gaziantep gibi şehirlerdeki öğretmenlerden de ders alma şansınız olacak.

Superprof'taki çoğu öğretmenin ilk dersi ücretsiz verdiğini biliyor muydunuz?

Böylece öğretmenle anlaşmadan önce bir deneme dersi yapabilir, öğretmeni ve ders işleyişini değerlendirebilirsiniz.

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim.