İstanbul muhasebe kursları ile kendinizi geliştirebilir, kariyerinizi bir adım ileri taşıyabilirsiniz.

Bir işletmenin en önemli departmanı her zaman muhasebedir. Tüm kurumların ön muhasebe veya genel muhasebe sistemi olmak zorundadır. Muhasebeden gelen verilerle şirket yönetim politikasını oluşturabilir, çalışmalardan maksimum verim almak için yeni planlar yapabilir, gelir ve giderlerinin hesabını düzenli bir şekilde tutabilir.

Siz de iyi bir muhasebe eğitiminden sonra birçok farklı sektörde iş bulabilirsiniz. Unutmayın, paranın olduğu yerde muhasebe de mutlaka vardır!

En iyi Muhasebe öğretmenleri müsait
Mehmet
5
5 (20 yorum)
Mehmet
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Merve
5
5 (12 yorum)
Merve
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (11 yorum)
Seda
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (20 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Neşet
5
5 (8 yorum)
Neşet
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Deniz
5
5 (6 yorum)
Deniz
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Menduh
5
5 (7 yorum)
Menduh
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (20 yorum)
Mehmet
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Merve
5
5 (12 yorum)
Merve
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (11 yorum)
Seda
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (20 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Neşet
5
5 (8 yorum)
Neşet
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Deniz
5
5 (6 yorum)
Deniz
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Menduh
5
5 (7 yorum)
Menduh
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Başarısoft Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi

Muhasebe alanında kendinizi geliştirmek istiyor, firmaların muhasebe veya muhasebe ile ilgili bölümlerinde uzman muhasebe elemanı olarak çalışmak istiyor, kendi işinizi kurmayı hedefliyor veya temel bir muhasebe bilgisine ihtiyaç duyuyorsanız Başarısoft'un bilgisayarlı muhasebe kursuna gidebilirsiniz.

Bu kursun amacı; çeşitli sektörlerdeki muhasebe elemanı açığını gidermek üzere kursiyerlerin eğitilmesi ve onların piyasanın ihtiyacını karşılayacak seviyeye getirilmesidir.

Şirket iş bina
Tüm şirketlerin kalbi muhasebedir. Muhasebe olmadan şirket de büyüyemez. | Kaynak: Unsplash

Bilgisayarlı muhasebe eğitimi 2-3 ay sürüyor. Ve bu eğitimin sonunda Başarısoft Katılım Sertifikası, Başarısoft Başarı Sertifikası; sınava girdikten sonra da M.E.B. sertifikası alabiliyorsunuz.

Eğitimin içeriği ise şöyle:

 • Muhasebe Mesleği ile İlgili Temel Bilgiler
 • Ön Muhasebe ile İlgili Temel ve Pratik Bilgiler
 • Ön Muhasebe İşlemlerini Başarı ile Gerçekleştirme ve Takibini Yapabilme (Fatura, Stok, Kasa, Cari İşlemler, Çek-Senet, Banka)
 • Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe Bağlantısı
 • Ay Sonu ve Dönem Sonu Hesap İşlemleri
 • V.U.K. ( Vergi Usul Kanunu )
 • S.S.K. ile İlgili Temel ve Pratik Bilgiler, Personel Özlük İşlemleri
 • Tüm Şirketlerde Yapılması Gereken Aylık ve Dönemsel İşlemlerin Uygulamalı Olarak Anlatımı
 • Bilanço, Gelir Tablosu, Genel Mizan, İki Tarih Arası Mizan
 • BDP (Belge Düzenleme Programı)
 • Belge üzerinden Eğitim (Fatura, Çek, Bordrosu, Senet Bordrosu, Makbuz, Serbest Meslek Makbuzu vb.)
 • Tüm belgelerin Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe kayıtlarının bilgisayarda öğretilmesi
 • Tek düzen hesap planının alt hesapları ile birlikte muhasebe mantığının sıfırdan öğretilmesi
 • Görerek ve uygulayarak eğitim modelinin uygulaması
 • Yevmiye Defteri
 • Defteri Kebir
 • Ay sonu işlemlerinin öğretilmesi
 • İşçi maaşlarının hesaplaması
 • Muhtasar beyanname
 • KDV beyannamesi
 • Aylık SSK beyannamesinin öğretilmesi
 • İşlemlerin E-beyanname üzerinden bilgisayarda uygulanması

Dünya Eğitim Merkezi Muhasebe Kursu

Kesin bir karar vermeden önce bilgisayarlı muhasebe kursu İstanbul seçeneklerinizi iyice araştırmak mı istiyorsunuz? Bir seçenek daha sunalım öyleyse.

Hafta içi ve hafta sonu dersleriyle Dünya Eğitim Merkezi'nde muhasebe öğrenebilirsiniz!

10 kişilik sınıflarda uzman öğretmenlerden eğitim aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı onaylı resmi sertifika alabilirsiniz. Sertifika sınavında başarısız olma durumunda aynı eğitimi ücretsiz olarak tekrar alabiliyorsunuz!

Derslerin içeriğine göz atalım.

Tek Düzen Hesap Planı

 • Tek Düzen Hesap planının detaylı anlatımı ve uygulanması
 • Mal alış – Mal satış – İadeler
 • Giderler – Banka işlemleri – Çek/ Senet işlemleri
 • Ödeme kayıtları – Krediler - Reeskont hesaplamaları
 • Demirbaşlar – Amortisman – Vergiler – Sigorta primleri
 • Yansıtma hesapları - Sene sonu kapatmalar

Yevmiye Defteri – Defteri Kebir anlatımı ve tanzimi

 • Yevmiye kayıtları
 • Yevmiye kayıtlarının tanzimi ve yönetimi

Mizan – Bilanço – Gelir tablosu çıkarılması

 • Mizan
 • Bilanço çıkarma ve bilanço okuma
 • Gelir tablosu çıkarma ve okuma

KDV Beyannamesi - Muhtasar Beyannamesi

 • KDV beyannamesi mantığı
 • KDV beyannamesi oluşturma
 • Muhtasar beyanname mantığı
 • Muhtasar beyanname oluşturma

SGK Mevzuatı

 • Ücret Hesaplaması – Fazla Mesailer - İcmal çıkarılması
 • Hesap planı üzerinden maaş yevmiye kaydının yapılması
 • Bordro tanzimi
 • Aylık sigorta primleri bildirgesinin tanzimi
 • Aylık sigorta primleri bildirgesinin tanzimi

Evrak Tanzimi

 • Fatura – Sevk irsaliyesi – İrsaliyeli Fatura
 • Çek/Senet – Kira makbuzu - Serbest Meslek Kazanç Makbuzu
 • Tahsilat Makbuzu
 • Beyannameler

Tüm işlemlerin Muhasebe Programları üzerinde uygulanması

 • ETA SQL (Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Banka, Çek/Senet, Muhasebe Modülleri)
 • LOGO GO (Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Banka, Çek/Senet, Muhasebe Modülleri)
 • MİKRO (Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Banka, Çek/Senet, Muhasebe Modülleri)
Bilgisayar masa online
Bilgisayarlı muhasebe kurslarında muhasebe programlarını öğrenerek kariyer fırsatlarınızı çoğaltabilirsiniz. | Kaynak: Unsplash
En iyi Muhasebe öğretmenleri müsait
Mehmet
5
5 (20 yorum)
Mehmet
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Merve
5
5 (12 yorum)
Merve
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (11 yorum)
Seda
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (20 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Neşet
5
5 (8 yorum)
Neşet
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Deniz
5
5 (6 yorum)
Deniz
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Menduh
5
5 (7 yorum)
Menduh
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (20 yorum)
Mehmet
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Merve
5
5 (12 yorum)
Merve
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (11 yorum)
Seda
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (20 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Neşet
5
5 (8 yorum)
Neşet
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Deniz
5
5 (6 yorum)
Deniz
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Menduh
5
5 (7 yorum)
Menduh
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi

Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi'nin genel muhasebe kursuna muhasebe ve finans alanında kendini geliştirmek, şirketlerin muhasebe ve finans departmanlarında mali işler uzmanı, mali işler şefi, mali işler müdürü, muhasebe uzmanı, muhasebe sorumlusu, muhasebe şefi, muhasebe müdürü, insan kaynakları uzmanı, finans uzmanı, finans müdürü gibi pozisyonlarda çalışmak isteye; Mali Müşavir olmak isteyen, kendi işini kurmayı hedefleyen ya da kendi işini kurmuş ancak temel bir muhasebe bilgisine ihtiyaç duyan herkes katılabilir.

İster yüz yüze derslerine katılabilir ister online kurslarına yazılabilirsiniz!

Genel muhasebe kursunda şunları öğreneceksiniz:

1. Genel Muhasebe Bilgisi

 • Muhasebenin tanımı ve amacı
 • Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
 • Muhasebe bilgisinin kullanıcıları
 • Muhasebe mesleği(serbest muhasebeci mali müşavir-yeminli mali müşavir)
 • Muhasebe türleri
  • Genel muhasebe
  • Maliyet muhasebesi
  • Yönetim muhasebesi

2. İşletmeler

 • Basit usul işletmeler tanımlanması ve özellikleri
 • Tacirin tanımı
 • 2.sınıf işletmeler tanımlanması ve özellikleri
 • 1.sınıf işletmeler tanımlanması ve özellikleri
 • Sınıf değiştirme
 • 1.sınıf işletmelerin 2.sınıfa geçiş şartları
 • 2.sınıf işletmelerin 1.sınıfa geçiş şartları
 • İşletmelerde açılış ve kapanış bildirimleri (örnek açılış işlemleri)
 • Maliyeye açılış, adres değişikliği bildirimi kapanış işlemleri ve örnek uygulamalar
 • Yazar kasa kullanma şartları ve yazar kasa alım için yapılması gereken gerekli işlemler
 • SGK açılış bildirimi, adres değişikliği bildirimi, kapanış işlemleri ve örnek uygulamalar
 • Bağ-kur açılış bildirimi, kapanış bildirimi ve örnek uygulamalar

3. Ticari Şirketler ve Tanımları

 • Şirketlerin türleri
 • Şahıs şirketleri tanımı oda kayıt işlemleri ve örnek uygulamaları
 • Sermaye şirketleri
  • Limited şirket (tanımı ve kuruluş özellikleri) oda kayıt işlemleri ve örnek uygulamaları
  • Anonim şirket (tanımı ve kuruluş özellikleri) oda kayıt işlemleri ve örnek uygulamaları

4. Muhasebede Temel Belgeler

 • Fatura,
 • İrsaliye,
 • İrsaliyeli fatura,
 • E-fatura,
 • E-arşiv fatura,
 • Perakende satış fişleri,
 • Gider pusulası,
 • Müstahsil makbuzu,
 • Serbest meslek makbuzu,
 • Tahsilat makbuzu,
 • Tediye makbuzu,
 • Ücret bordrosu,
 • Diğer belgelerin tanımı, düzenlenmesi ve örnek uygulaması

5. Ticari Defter

 • Birinci Sınıf Tacirin Tutması Gereken Defterler
 • İkinci Sınıf Tacirlerin Tutması Gereken Defterler
 • Serbest Meslek Erbabının Tutması Gereken Defterler

6. Beyanname ve Bildirgeler

 • KDV beyannamesi
 • Muhtasar beyanname
 • Geçici vergi beyannamesi
 • Gelir vergisi beyannamesi
 • Kurumlar vergisi beyannamesi
 • BA ve BS bildirgeleri

7. SGK ile İlgili İşlemler

 • SSK işyeri bildirgesi
 • Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi
 • Sigortalı hizmet ve prim belgesi
 • Bordro hesaplama
 • Fazla mesai ve prim hesaplama
 • Kıdem tazminatı hesaplama
 • İhbar tazminatı ve ihbar süreleri hesaplama
 • Yıllık izin süreleri hesaplama

8. Tekdüzen Hesap Planı

9. Mali Tablolar

Bilkey Bilişim Kursu

Bilkey Bilişim Kursu'nda online bire bir dersler alabilirsiniz! Bunun dışında daha ekonomik dersler arıyorsanız bilgisayarlı muhasebe kursuna kaydolabilirsiniz.

Ön Muhasebeyi hiç bilmeyenler ve Genel Muhasebe veya Ön Muhasebe kavramlarını öğrenmiş fakat hiç pratik yapmamış olanlar, bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışamayanlar bu kursu tercih edebilir. Yani bu kursa katılmak için muhasebeyle ilgili herhangi bir bilginizin veya deneyiminizin olması gerekmiyor. Ancak tabii ki muhasebe programlarını öğreneceğiniz için temel bilgisayar bilginizin olması gerekiyor.

Bu ön muhasebe kursu İstanbul Bilkey Bilişim'de şu programları öğrenebilirsiniz:

 • LOGO GO 3
 • ETA SQL
 • MİKRO
 • AKINSOFT

Superprof ile Muhasebe Dersleri

Kamu muhasebesi, yönetim muhasebesi, işletme muhasebesi, ön muhasebe... Bunları öğrenmek için Superprof'taki bir özel muhasebe dersleri öğretmenine başvurabilirsiniz!

Tabii ki İstanbul muhasebe kursları ile hem muhasebe öğrenebilir hem de kurs sonunda sertifika alabilirsiniz ancak herkes kurs ortamında öğrenmeyi tercih etmeyebiliyor. Bu noktada bire bir dersler daha etkili olabiliyor.

Bire bir derslerde sınıfa uymaya gerek kalmadan dersleri kendi hızınızda işleyebilirsiniz. Böylece sınıfın gerisinde kalma gibi bir derdiniz de olmaz. Ayrıca aklınızda bir soru işareti olduğunda öğretmeninize hemen sorabilirsiniz.

Superprof'ta İstanbul'daki muhasebe öğretmenlerini aratabilir, size en yakın öğretmenlerden birini seçerek muhasebe ve finans derslerinize istediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Öğretmeninizle konuşarak dersleri sizin evinizde, öğretmenin evinde veya dışarıda sessiz bir yerde yapabilirsiniz. Bire bir derslerin en iyi yanlarından biri de dersleri kendi programınıza göre ayarlayabilmeniz. Uymanız gereken bir kurs saati olmayacak. Derse katılamayacağınız durumlarda öğretmeninizle iletişime geçip ikinizin de müsait olduğu başka bir gün belirleyerek telafi dersi yapabileceksiniz!

İstanbul'daki muhasebe derslerinin saatlik ücreti 67 TL.

Laptop online ders
Online muhasebe dersleri bire bir derslerden daha ucuz olabiliyor. | Kaynak: Unsplash

Online muhasebe dersleri almayı tercih ederseniz İstanbul'da yaşıyor olsanız bile Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep gibi şehirlerdeki öğretmenlerden de ders alma şansınız olacak.

Superprof'taki çoğu öğretmenin ilk dersi ücretsiz verdiğini biliyor muydunuz?

Böylece öğretmenle anlaşmadan önce bir deneme dersi yapabilir, öğretmeni ve ders işleyişini değerlendirebilirsiniz.

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (2 puanlama)
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim.