Türkiye'de muhasebe öğrenmek için muhasebeyle ilgili bir bölüm okumanın yanı sıra genel muhasebecilik, ön muhasebe eğitimi, bilgisayarlı muhasebecilik kurslarına da gidebilirsiniz.

Muhasebenin kendi içinde bazı uzmanlık alanları vardır: Yönetim muhasebesi (bütçe tahmini, maliyet raporları ve istatistikleri inceler), finansal muhasebe (piyasa trendine ve şirket durumuna dayalı finansal tablolar üretmeye odaklanır), vergi muhasebesi (şirketleri nasıl vergi vereceklerine veya talep edebileceklerine dair tavsiye verirsiniz)... Birazdan bunlara tek tek değineceğiz.

En iyi Muhasebe öğretmenleri müsait
İlk ders ücretsiz!
Burak
5
5 (10 yorum)
Burak
₺200
/saat
İlk ders ücretsiz!
Merve
5
5 (6 yorum)
Merve
₺50
/saat
İlk ders ücretsiz!
Neşet
5
5 (7 yorum)
Neşet
₺100
/saat
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
İlk ders ücretsiz!
Deniz
5
5 (4 yorum)
Deniz
₺85
/saat
İlk ders ücretsiz!
Ahmet can
5
5 (7 yorum)
Ahmet can
₺80
/saat
İlk ders ücretsiz!
Yeliz yağmur
5
5 (4 yorum)
Yeliz yağmur
₺45
/saat
İlk ders ücretsiz!
Melike
5
5 (6 yorum)
Melike
₺140
/saat
İlk ders ücretsiz!
Burak
5
5 (10 yorum)
Burak
₺200
/saat
İlk ders ücretsiz!
Merve
5
5 (6 yorum)
Merve
₺50
/saat
İlk ders ücretsiz!
Neşet
5
5 (7 yorum)
Neşet
₺100
/saat
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
İlk ders ücretsiz!
Deniz
5
5 (4 yorum)
Deniz
₺85
/saat
İlk ders ücretsiz!
Ahmet can
5
5 (7 yorum)
Ahmet can
₺80
/saat
İlk ders ücretsiz!
Yeliz yağmur
5
5 (4 yorum)
Yeliz yağmur
₺45
/saat
İlk ders ücretsiz!
Melike
5
5 (6 yorum)
Melike
₺140
/saat
İlk ders ücretsiz>

Muhasebeci Olmak

Muhasebeci olmak için illa ki ilgili bölümlerden mezun olmanız gerekmese de iyi bir analitik düşünce yapısına sahip olmanız, sayılarla aranızın iyi olması size tabii ki bu süreçte kolaylık sağlayacaktır.

Muhasebecilikten finans yöneticiliğine geçmek ve hatta belki bir gün bir borsa şirketinde finans müdürü olmak için birçok farklı eğitim almanız gerekebilir. Ve bu uzun bir süreç olacaktır. Ancak dikkatinizi çekelim, uzun diyoruz; imkânsız değil!

Eğer matematiği seviyorsanız, organizasyon becerileriniz iyiyse ve problem çözmeyi seviyorsanız muhasebe ve finans alanında bir kariyer tam size göre olabilir.

Siz de fark etmişsinizdir; bilgisayarlar, yazılım dünyası gittikçe gelişiyor. Yeni çıkan yazılımlar muhasebecilerin elindeki iş yükünün büyük bir kısmını almış olsa da bu meslek dalında danışmanlık için muhasebecilere her zaman ihtiyaç olacak. Yani muhasebecilik tarih oldu diyenlere asla inanmayın!

Para finans muhasebe
Muhasebe alanında deneyim kazandıkça alacağınız para da artıyor! | Kaynak: Pexels

Muhasebe alanında eğitimler aldıktan sonra işe girdiğinizde ilk yıllarınızda asgari ücretle başlayıp deneyiminiz arttıkça alacağınız maaş da artabilir. Hatta isterseniz özel bir şirkette ve hatta uluslararası şirketlerde çalışarak Türkiye'ye göre ortalamanın üstünde bir maaş alabilirsiniz.

İstediğiniz her sektörde iş bulabilirsiniz çünkü unutmayın; paranın olduğu her yerde muhasebe de vardır. Çoğu şirket iyi bir muhasebeciye ihtiyaç duyar.

Bu noktada çok yüksek mevkilere gelip iyi bir maaş almak isterseniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden birinden mezun olmanız gerekir. Ardından stajınızı yapıp mali müşavirlik sınavına girebilirsiniz. Mali müşavirlik de kendi içinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik olarak ikiye ayrılıyor.

4 yıllık üniversite okumak istemiyorsanız açık öğretim veya örgün öğretimde 2 yıllık ön lisans okuyabilirsiniz. Bu şekilde muhasebe bölümleri okuyarak zaman kaybetmemiş olursunuz. Ancak böyle bir eğitimin sonunda daha fazla pratik yapmanız gerekeceğini unutmayın. Muhasebe kursları yine iyi bir seçenek olabilir.

Başka bir bölümden üniversite okuyup bitirmişseniz veya muhasebeyle ilgili bir bölüm okumak istemiyorsanız halk eğitim merkezleri veya özel kurumların verdiği kurslara gidebilirsiniz. Makalemizde Ankara'daki bu özel kurslardan da bahsedeceğiz.

Muhasebe Türleri

Genel Muhasebe

Tüm kuruluşlardaki mali işlemleri kaydetmek, sınıflandırmak ve raporlamak için kullanılan muhasebe bir bilim dalıdır diyebiliriz. Muhasebe işletmelerin varlıklarını oluşturan bilgi sistemidir. Her şirket ve kuruluş bir muhasebeye ihtiyaç duyar. Genel muhasebe yani finansal muhasebe, işletmelerin varlıklarının ve kaynaklarının, gelir ve giderlerinin takibini yapan ve bunları sınıflandıran muhasebe dalıdır. Genel muhasebedeki veriler finansal tablolar (gelir tablosu vs.) aracılığı ile ortaya koyulur. Genel muhasebenin görevi işletmelerin varlıklarını, sermayesini ve borçlarını belirlemek ve işletme faaliyetlerini kontrol altında tutmaktır. Muhasebe bu kontrol sırasında şirketteki değişimleri izler ve raporlar.

Genel muhasebe, şirketlerdeki işlemlerin rahatça yürütülmesini sağlar. Birçok avantajı da beraberinde getirir:

 • Yapılan işlemler geçmişe dönük bir biçimde detaylı bir biçimde kaydedilir
 • İleriye dönük olarak borçların ve alacakların takibi yapılır
 • Hesapların kolay bir biçimde takibi yapılır
 • İşletmedeki tüm parasal işlemlerin sorunsuz bir biçimde yürüyüp yürümediğinin takibi yapılır

Yönetim Muhasebesi

Yönetim muhasebesi; işletme yöneticilerinin karar verme sürecinde gereksinim duyduğu ayrıntılı ve nitelikli bilgileri sağlamakla görevli olan muhasebe dalıdır.

Herhangi bir yönetim muhasebesi sisteminden elde edilen bilgilerin temel amacı zamanlı, doğru ve işletme amaçlarına uygun bilgi sunarak işletme kaynaklarının, mamullerin ve hizmetlerin üretiminde ve tedarikinde etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaktır.

Amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Maliyet unsurlarını kullanarak mamul ve hizmetlerin maliyetlerini mümkün olduğunca doğru belirlemek
 • Mamul ya da hizmetlerin yaşam seyri performansının değerlemesini yapmak
 • Süreç ve faaliyetleri doğru anlamak ve değerlemek
 • Faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini belirlemek
 • Maliyetleri kontrol etmek ve yönetmek
 • Maliyet yapılarını en uygun duruma getirmek
 • Performans değerlemesini mümkün kılmak
 • Gelişen teknolojilere uyum sağlamak
 • Örgütsel stratejilerin uygulanmasına yardımcı olmak

Maliyet Muhasebesi

Bir yönetim muhasebesi dalıdır. İşletmedeki maliyetleri izlemek ve kontrol etmek için çeşitli tekniklerin uygulanmasını içerir.

Kamu Muhasebesi

Devlet muhasebesi olarak da bilinen bu muhasebe türü, kamu sektöründe kullanılır. Devlete ait ve özel sektöre ait kurumların farklı amaç ve hedefleri nedeniyle kamu sektörü için ayrı bir muhasebe sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Kamu kurumlarının işlemlerini açıklamak için birçok yargı alanında ayrı kurallar uygulanır.

Vergi Muhasebesi

Vergi ile ilgili konulardaki muhasebedir. Vergi muhasebecileri, vergi kanunları tarafından öngörülen kurallardaki farklılıkları dikkate almak için finansal muhasebe ilkeleri çerçevesinde hazırlanan finansal tabloları düzenler. Elde edilen bu bilgiler daha sonra bir şirketin vergi yükümlülüğünü tahmin etmek ve vergilerini planlamak için vergi uzmanları tarafından kullanılır.

Adli Muhasebe

Adli muhasebeciler, bir mahkemenin mali etkilerinin değerlendirilmesini veya bir mali dolandırıcılık tespitinin yapılmasını gerektiren hukuki ve cezai ihtilaflardaki hukuk mahkemelerinde yer alırlar. Adli muhasebeciler sigorta talepleri, kişisel yaralanma talepleri, şüpheli dolandırıcılık ve finansal bir konuda mesleki ihmal iddiaları davalarında yer alabilir.

Proje Muhasebesi

Bir projenin finansal ilerlemesini finansal raporlar ve tablolar yoluyla izlemek için muhasebe sisteminin kullanılmasıdır.

Sosyal Muhasebe

Bir kuruluşun faaliyetlerinin ekolojik ve sosyal çevre üzerindeki etkilerini rapor etme sürecini ifade eder.

Bilgisayarlı Muhasebe

Günümüzde teknoloji ile birlikte muhasebe işlemlerinin neredeyse tamamı bilgisayara aktarılıyor. Bu noktada bilgisayarlı muhasebe büyük önem arz ediyor. Siz d bilgisayarlı muhasebe kursu Ankara seçeneklerinize göz atarak bu sektörde yer alabilirsiniz!

Muhasebe kitap gözlük finans
Ankara'daki muhasebe kursları ile yeni bir kariyer planı çizin! | Kaynak: Pexels

Ankara Muhasebe Kursları

Şimdi muhasebe kursları Ankara seçeneklerinize bakacağız.

Hitit Eğitim'de bilgisayarlı muhasebe kursuna gitmek için herhangi bir ön bilginizin olması gerekmiyor. İsteyen herkes bu eğitime katılabiliyor. Burada iyi bir muhasebe eğitimi aldıktan sonra çeşitli şirketlerin muhasebe departmanında görev alabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bu kursta şu eğitimleri de alabilirsiniz:

 • Logo GO PLUS Muhasebe Programı Kursu
 • Eta SQL Muhasebe Programı Kursu
 • GMSS NET Muhasebe Programı Kursu
 • Zirve Müşavir Programı Kursu
 • Zirve Finansman Programı Kursu

Başarı Akademi Bilgisayarlı Muhasebe Kursu'na da muhasebeyi hiç bilmeyenler, muhasebe bilen ama bilgisayarla hiç çalışmayanlar, genel anlamda muhasebe bilgisi edinmek isteyenler; kısacası isteyen herkes katılabiliyor! Muhasebe sonunda alacağınız sertifika ile kariyer fırsatlarınızı çoğaltabilirsiniz.

Eğitimin içeriği şöyle:

Genel Muhasebe

 • Muhasebe Mantığı
 • Muhasebenin temel kavramları muhasebe usul ve esasları
 • Tek düzen muhasebe uygulama açıklamaları tekdüzen hesap çerçevesi hesapların açıklanması
 • TDHP hesaplarının işleyişi kayıt düzeni ve defterleri
 • Aralıklı Envanter Yöntemleri
 • Sürekli Envanter Yöntemleri
 • Açılış ve Kapanış bilançosu
 • Dönem sonu işlemleri
 • Mali tablolar ilkeleri
 • Ücret Bordrosu hazırlanması ve Muhasebe kayıtları
 • Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması
 • VUK ve TTK göre tutulması gerekli olan defterler, tasdik ve diğer kanuni hükümler

Ön Muhasebe

 • Ticari Belgeler
 • Banka, Kasa, Stok, Cari, Çek-Senet Takibi
 • Fatura Düzenleme, Giriş ve Çıkışlarını bilgisayar ortamında yapmak
 • Gerçek Evraklarla bilgisayar ortamında kayıt yapma

Paket Programlar

 • ETA, ETA SQL
 • GMS.NET, GMS/5
 • LOGO GO, LOGO LKS2
 • TABİM
 • ZİRVE
  Opsiyonel
 • LOGO TIGER
 • LIKOM PRESTO
 • BYTE
 • NEBİM

Alfa Akademi de bilgisayarlı ön muhasebe kursu Ankara seçenekleriniz arasında. Burada tüm dersler bilgisayar başında işleniyor böylece not tutmakla zaman kaybetmiyorsunuz. Ayrıca muhasebe kitabınızı kurs başladığında ücretsiz edinebiliyorsunuz! Muhasebe programlarını evdeki bilgisayarınıza yüklemek için CD veya Flash diske aktarabiliyorsunuz. 150 saatlik M.E.B. onaylı bu kursun sonunda kamuda veya özel sektörde daha kolay iş bulabilirsiniz!

Superprof ile Muhasebe Dersleri

Kamu muhasebesi, yönetim muhasebesi, işletme muhasebesi, ön muhasebe... Bunları öğrenmek için Superprof'taki bir özel ders öğretmenine başvurabilirsiniz!

Tabii ki Ankara muhasebe kursları ile hem muhasebe öğrenebilir hem de kurs sonunda sertifika alabilirsiniz ancak herkes kurs ortamında öğrenmeyi tercih etmeyebiliyor. Bu noktada bire bir dersler daha etkili olabiliyor.

Bire bir derslerde sınıfa uymaya gerek kalmadan dersleri kendi hızınızda işleyebilirsiniz. Böylece sınıfın gerisinde kalma gibi bir derdiniz de olmaz. Ayrıca aklınızda bir soru işareti olduğunda öğretmeninize hemen sorabilirsiniz.

Superprof'ta Ankara'daki muhasebe öğretmenlerini aratabilir, size en yakın öğretmenlerden birini seçerek muhasebe ve finans derslerinize istediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Öğretmeninizle konuşarak dersleri sizin evinizde, öğretmenin evinde veya dışarıda sessiz bir yerde yapabilirsiniz. Bire bir derslerin en iyi yanlarından biri de dersleri kendi programınıza göre ayarlayabilmeniz. Uymanız gereken bir kurs saati olmayacak. Derse katılamayacağınız durumlarda öğretmeninizle iletişime geçip ikinizin de müsait olduğu başka bir gün belirleyerek telafi dersi yapabileceksiniz!

Ankara'daki muhasebe derslerinin saatlik ücreti 57 TL.

Online tablet adam
Online muhasebe dersleriyle kendinizi sınavlara hazırlayın! | Kaynak: Pexels

Online muhasebe dersleri almayı tercih ederseniz Ankara'da yaşıyor olsanız bile İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep gibi şehirlerdeki öğretmenlerden de ders alma şansınız olacak.

Superprof'taki çoğu öğretmenin ilk dersi ücretsiz verdiğini biliyor muydunuz?

Böylece öğretmenle anlaşmadan önce bir deneme dersi yapabilir, öğretmeni ve ders işleyişini değerlendirebilirsiniz.

Muhasebe öğretmenine mi ihtiyacınız var?

Makaleyi beğendiniz mi?

5,00/5 - 1 puan
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim. Yeni bir dil öğrenmekse hobilerim arasında.