Gaziantep'teki muhasebe kurslarıyla genel muhasebe ve ön muhasebe öğrenebilirsiniz! Ayrıca bilgisayar programlarını kullanarak çalışmayı da öğrenebilirsiniz. Günümüzde artık çoğu işlem bilgisayarlar aracılığıyla yapılıyor. Muhasebe işlerinin çoğu da programlar yardımıyla yürüyor. Ancak merak etmeyin, gerekli kontrolleri yapması için veya bilirkişi olarak bir muhasebeciye her şirketin her zaman ihtiyacı olacak! Yani muhasebecilik mesleği mazide kaldı diyenlere asla inanmayın!

Ön muhasebe kursu online seçenekleri de günümüzde yaygınlaşmaya başlamıştır.

Her şirketin bir muhasebe departmanına her zaman ihtiyacı olacaktır çünkü paranın olduğu yerde muhasebe de vardır. Bu da demek oluyor ki genel muhasebe kurslarından sonra her türlü sektörde iş bulabileceksiniz. İlk başladığınızda muhtemelen asgari ücretle başlayacaksınız. Ama siz deneyim kazandıkça maaşınızın da artabileceğini unutmayın. Muhasebe sektöründe pratik ve deneyim çok büyük önem arz ediyor.

Özel şirketlerde daha yüksek pozisyonlara geçerek hem statünüzü hem de maaşınızı yükseltebilirsiniz! Bunun için tabii ki belli bir süre pratik kazanmanız, işi iyice öğrenmeniz ve iyi bir performans sergilemeniz gerek. Dilerseniz uluslararası şirketlerde yer alarak ortalamanın üstünde bir maaş da alabilirsiniz!

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir olmak için hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmanız veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmanız gerekiyor. Ancak bir şirketin muhasebe kısmında yer almak için böyle bir şart aranmıyor. Gaziantep'te bir muhasebe kursuna giderek işi öğrenebilir, sektöre adımınızı atabilirsiniz.

Muhasebe kendi içinde de farklı alanlara ayrılıyor. Şimdi biraz da muhasebe türlerine göz atalım.

En iyi Muhasebe öğretmenleri müsait
Mehmet
5
5 (16 yorum)
Mehmet
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Merve
5
5 (12 yorum)
Merve
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (11 yorum)
Seda
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (20 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Neşet
5
5 (8 yorum)
Neşet
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Deniz
5
5 (6 yorum)
Deniz
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Menduh
5
5 (7 yorum)
Menduh
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (16 yorum)
Mehmet
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Merve
5
5 (12 yorum)
Merve
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (11 yorum)
Seda
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (20 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Neşet
5
5 (8 yorum)
Neşet
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Deniz
5
5 (6 yorum)
Deniz
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Menduh
5
5 (7 yorum)
Menduh
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Genel Muhasebe ve Diğer Muhasebe Türleri

Genel Muhasebe

Tüm kuruluşlardaki mali işlemleri kaydetmek, sınıflandırmak ve raporlamak için kullanılan muhasebe bir bilim dalıdır diyebiliriz. Muhasebe işletmelerin varlıklarını oluşturan bilgi sistemidir. Her şirket ve kuruluş bir muhasebeye ihtiyaç duyar. Genel muhasebe yani finansal muhasebe, işletmelerin varlıklarının ve kaynaklarının, gelir ve giderlerinin takibini yapan ve bunları sınıflandıran muhasebe dalıdır. Genel muhasebedeki veriler finansal tablolar (gelir tablosu vs.) aracılığı ile ortaya koyulur. Genel muhasebenin görevi işletmelerin varlıklarını, sermayesini ve borçlarını belirlemek ve işletme faaliyetlerini kontrol altında tutmaktır. Muhasebe bu kontrol sırasında şirketteki değişimleri izler ve raporlar.

Genel muhasebe, şirketlerdeki işlemlerin rahatça yürütülmesini sağlar. Birçok avantajı da beraberinde getirir:

 • Yapılan işlemler geçmişe dönük bir biçimde detaylı bir biçimde kaydedilir
 • İleriye dönük olarak borçların ve alacakların takibi yapılır
 • Hesapların kolay bir biçimde takibi yapılır
 • İşletmedeki tüm parasal işlemlerin sorunsuz bir biçimde yürüyüp yürümediğinin takibi yapılır

Ön muhasebeye genel muhasebenin ön hazırlığıdır diyebiliriz. Ön muhasebe olmadan genel muhasebeye geçilemez. Çünkü ön muhasebede ilk evrak işleri yapılıyor. Genel muhasebede ise genel finansal hesaplamalar yapılıyor.

İş bina şirket
Muhasebe öğrenerek birçok farklı sektörde iş bulabilirsiniz. | Kaynak: Pexels

Yönetim Muhasebesi

Yönetim muhasebesi; işletme yöneticilerinin karar verme sürecinde gereksinim duyduğu ayrıntılı ve nitelikli bilgileri sağlamakla görevli olan muhasebe dalıdır.

Herhangi bir yönetim muhasebesi sisteminden elde edilen bilgilerin temel amacı zamanlı, doğru ve işletme amaçlarına uygun bilgi sunarak işletme kaynaklarının, mamullerin ve hizmetlerin üretiminde ve tedarikinde etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaktır.

Amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Maliyet unsurlarını kullanarak mamul ve hizmetlerin maliyetlerini mümkün olduğunca doğru belirlemek
 • Mamul ya da hizmetlerin yaşam seyri performansının değerlemesini yapmak
 • Süreç ve faaliyetleri doğru anlamak ve değerlemek
 • Faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini belirlemek
 • Maliyetleri kontrol etmek ve yönetmek
 • Maliyet yapılarını en uygun duruma getirmek
 • Performans değerlemesini mümkün kılmak
 • Gelişen teknolojilere uyum sağlamak
 • Örgütsel stratejilerin uygulanmasına yardımcı olmak

Maliyet Muhasebesi

Bir yönetim muhasebesi dalıdır. İşletmedeki maliyetleri izlemek ve kontrol etmek için çeşitli tekniklerin uygulanmasını içerir.

Kamu Muhasebesi

Devlet muhasebesi olarak da bilinen bu muhasebe türü, kamu sektöründe kullanılır. Devlete ait ve özel sektöre ait kurumların farklı amaç ve hedefleri nedeniyle kamu sektörü için ayrı bir muhasebe sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Kamu kurumlarının işlemlerini açıklamak için birçok yargı alanında ayrı kurallar uygulanır.

Vergi Muhasebesi

Vergi ile ilgili konulardaki muhasebedir. Vergi muhasebecileri, vergi kanunları tarafından öngörülen kurallardaki farklılıkları dikkate almak için finansal muhasebe ilkeleri çerçevesinde hazırlanan finansal tabloları düzenler. Elde edilen bu bilgiler daha sonra bir şirketin vergi yükümlülüğünü tahmin etmek ve vergilerini planlamak için vergi uzmanları tarafından kullanılır.

Adli Muhasebe

Adli muhasebeciler, bir mahkemenin mali etkilerinin değerlendirilmesini veya bir mali dolandırıcılık tespitinin yapılmasını gerektiren hukuki ve cezai ihtilaflardaki hukuk mahkemelerinde yer alırlar. Adli muhasebeciler sigorta talepleri, kişisel yaralanma talepleri, şüpheli dolandırıcılık ve finansal bir konuda mesleki ihmal iddiaları davalarında yer alabilir.

Proje Muhasebesi

Bir projenin finansal ilerlemesini finansal raporlar ve tablolar yoluyla izlemek için muhasebe sisteminin kullanılmasıdır.

Sosyal Muhasebe

Bir kuruluşun faaliyetlerinin ekolojik ve sosyal çevre üzerindeki etkilerini rapor etme sürecini ifade eder.

Bilgisayarlı Muhasebe

Günümüzde teknoloji ile birlikte muhasebe işlemlerinin neredeyse tamamı bilgisayara aktarılıyor. Bu noktada bilgisayarlı muhasebe büyük önem arz ediyor. Siz de Gaziantep'teki bilgisayarlı muhasebe kurslarıyla yepyeni bir kariyer yolu çizebilirsiniz!

Gaziantep Muhasebe Kursları

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) ile muhasebe öğrenebileceğinizi biliyor muydunuz? Burada alacağınız bilgisayar destekli muhasebe kursu sayesinde işletmelerin muhasebe işlemlerini bilgisayar programları yardımı ile hızlı ve güvenli bir şekilde yapabileceksiniz.

Eğitimin içeriği şöyle:

 • Ticari defterler ve belgeler
 • Fatura ve fatura yerine geçen belgeler
 • İşletme defterleri
 • Kıymetli evraklar
 • Bilanço
 • Büyük defter ve mizan
 • Varlık hesapları
 • Kaynak hesapları
 • Program yüklemek
 • Cari hesap
 • Çek senet
 • Ön muhasebe

Burada alacağınız ücretsiz eğitimin sonunda muhasebe, finans ve dış ticaret gibi faaliyetleri olan iş yerlerinde genel muhasebe işlemleri yapabilecek kadar bilgi ve beceri sahibi oluyorsunuz. Şirketlerin ve işletmelerin muhasebe birimlerinde muhasebe yardımcı elemanı olarak çalışabilirsiniz.

Muhasebe dosya muhasebeci
Herhangi bir ön bilginiz olmasa bile Gaziantep'teki muhasebe kurslarına kaydolabilirsiniz! | Kaynak: Pexels

Gazikent Eğitim Kurumları'nda da bilgisayarlı ön muhasebe öğrenebilirsiniz. Bu kursta LKS GO PRO öğretiliyor. Bu da piyasadaki en yaygın muhasebe programlarından biri. Tüm eğitimler %100 uygulamalı yapılıyor. Daha önce muhasebe eğitimi almamış olsanız dahi bu kursa kaydolabilirsiniz. Kursta muhasebe, pazarlama, satış gibi temel departmanlara gerekli bilgi akışını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Böylece bir işe başladığınızda zorlanmadan ön muhasebe işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz.

Kursun toplam 7 modülü var:

1. STOKLAR MODÜLÜ:

– Stok kartlarının açılışı ve 150 stoklar hesabının işleyişi,
– Satın alma siparişi ve satış siparişlerinin oluşturulması ve takibi,
– Satın alma irsaliyelerinin ve satış irsaliyelerini düzenlenmesi ve takibi,
– Diğer malzeme fişlerinden diğer stok işlemlerinin fişlerinin girişi,
– Tüm raporlama işlemleri ve dökümleri

2. FATURALAR MODÜLÜ:

– Alış faturalarının girişi ve iade faturalarının düzenlenmesi,
– Dövizli alış faturalarının girişi ve dövizli iade faturasının düzenlenmesi,
– Alış Fiyat farkı faturasını işleyişi ve kaydı,
– Alınan Hizmet faturalarının işleyişi ve Hizmet kartlarının açılması,
– Toptan satış faturalarının işleyişi ve düzenlenmesi,
– Toptan satış faturalarının iadesinin kaydı ve işleyişi,
– Satış Fiyat farkı faturasının işleyişi ve düzenlenmesi,
– Verilen Hizmet faturalarının işleyişi ve düzenlenmesi,
– Alış ve Satış faturalarında indirim ve iskontolu fatura düzenlenmesi ve kaydı,
– Proforma fatura işleyişi ve kaydı,
– Tüm raporlama işlemleri ve dökümleri

3. CARİ HESAP MODÜLÜ:

– Cari hesap kartlarını açılması detaylı bir şekilde açılması (120 – Alıcı ve 320- Satıcı)
– Cari hesap fişlerinin muhasebe kayıtları (Açılış Fişi, Kur farkı Fişi, Alınan vade farkı faturası ve verilen vade farkı faturası, kredi kartlı tahsilat ve kredi kartlı tahsilat iadesi, Alınan serbest meslek makbuzu ve Verilen serbest meslek makbuzu fişi girişi,)
– Tüm raporlama işlemleri ve dökümleri

4. KASA MODÜLÜ:

– Kasa kartlarının açılışı
– Kasa işlemlerinden nakit tahsilat ve nakit ödemelerin yapılması,
– Nakit mal alış ve satışları, nakit alış ve satışların iadesi işlemleri,
– Kasadan bankaya para yatırılması ve bankadan kasaya para çekilmesi,
– Kasalar arası virman fişi ve kasa açılış fişi düzenlenmesi,
– Gider pusulası işleyişi ve kaydı,
– Tüm raporlama işlemleri ve dökümleri

5. BANKA MODÜLÜ:

– Bankalar ve hesap kartlarının açılması,
– Banka işlem fişlerinin girilmesi,
– Gelen Havale/EFT ve gönderilen Havale/EFT işleyişi ve kaydı,
– Banka açılış fişi kaydı,
– Banka alınan hizmet ve verilen hizmet faturası kaydı,
– Banka kredilerinin oluşturulması ve her ay taksit ödemelerinin kaydı,
– Tüm raporlama işlemleri ve dökümleri

6. ÇEK/SENET MODÜLÜ:

– Bordrolardan çek girişi ve çek çıkışı cari hesaba,
– Bordrolardan bankaya çek giriş ve çek çıkışı,
– Bankadaki çek ve senetler ile kredi oluşturulması ve işleyişi,
– Bordrolardan bankaya teminata çek ve senet girişi,
– Sıralı çek senetlerin oluşturulması kaydı,
– Çek ve senetin ciro edilmesi ve işleyişi,
– Karşılıksız çek ve senetlerin iadesi işleyişi ve kaydı,
– Çek ve senetlerin nakit tahsilatı
– Çek ve senetlerin bankadan tahsili ve ödenmesi,
– Çek ve senet cirosunun karşılıksız durumlarda iade işlemleri ve kaydı,
– Tüm raporlama işlemleri ve dökümleri,

7.LKS SİSTEM İŞLETMENİ:

– Yeni firma oluşturma işlemleri,
– Çalışma Dönemi ve ambar ekleme işlemleri,
– Kullanıcı ve grup tanımlama işlemleri,
– Kullanıcı yetki detaylandırma işlemleri

Böylesine kapsamlı bir eğitim aldıktan sonra muhasebe departmanına hazır olacaksınız!

Elbim Eğitim Kurumları, Bemar Kariyer Okulu, Akademi Dünyası da Gaziantep'te bilgisayarlı muhasebe eğitimi alabileceğiniz birçok yerden sadece birkaç tanesi. Şimdi size daha kolay gelebilecek bir seçenekten daha bahsedeceğiz!

Superprof ile Muhasebe Dersleri

Kamu muhasebesi, yönetim muhasebesi, işletme muhasebesi, ön muhasebe... Bunları öğrenmek için Superprof'taki bir özel ders öğretmenine başvurabilirsiniz!

Tabii ki Gaziantep muhasebe kursları ile hem muhasebe öğrenebilir hem de kurs sonunda sertifika alabilirsiniz ancak herkes kurs ortamında öğrenmeyi tercih etmeyebiliyor. Bu noktada bire bir dersler daha etkili olabiliyor.

Bire bir derslerde sınıfa uymaya gerek kalmadan dersleri kendi hızınızda işleyebilirsiniz. Böylece sınıfın gerisinde kalma gibi bir derdiniz de olmaz. Ayrıca aklınızda bir soru işareti olduğunda öğretmeninize hemen sorabilirsiniz.

Superprof'ta Gaziantep muhasebe öğretmenlerini aratabilir, size en yakın öğretmenlerden birini seçerek muhasebe ve finans derslerinize istediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Öğretmeninizle konuşarak dersleri sizin evinizde, öğretmenin evinde veya dışarıda sessiz bir yerde yapabilirsiniz. Bire bir derslerin en iyi yanlarından biri de dersleri kendi programınıza göre ayarlayabilmeniz. Uymanız gereken bir kurs saati olmayacak. Derse katılamayacağınız durumlarda öğretmeninizle iletişime geçip ikinizin de müsait olduğu başka bir gün belirleyerek telafi muhasebe dersi yapabileceksiniz!

Gaziantep'teki muhasebe derslerinin saatlik ücreti ortalama 70 TL.

Saatlik ders ücreti birçok faktöre bağlı olarak değişebiliyor. Bulunduğunuz semt, öğretmenin yaşadığı semt, öğretmenin aldığı eğitimler, ders almak istediğiniz seviye, sizin seviyeniz... Bu gibi faktörler ücrette değişiklik yaratabiliyor.

Online ders kız
Gaziantep'in neresinde olursanız olun online derslerle muhasebe eğitiminize devam edebilirsiniz. | Kaynak: Pexels

Online muhasebe dersleri almayı tercih ederseniz Gaziantep'te yaşıyor olsanız bile Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Konya, İstanbul gibi şehirlerdeki öğretmenlerden de ders alma şansınız olacak.

Superprof'taki çoğu öğretmenin ilk dersi ücretsiz verdiğini biliyor muydunuz?

Böylece öğretmenle anlaşmadan önce bir deneme dersi yapabilir, öğretmeni ve ders işleyişini değerlendirebilirsiniz.

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim.