Muhasebe öğrenerek her türlü sektörde iş bulabileceğinizi biliyor muydunuz?

Çünkü paranın olduğu yerde muhasebe de vardır!

Her kuruluşun mutlaka bir muhasebe departmanı olur. Herkes mutlaka iyi bir muhasebeciyle çalışmak ister. Neden siz de Bursa'da muhasebe öğrenerek bu sektöre adım atmayasınız?

Şimdi muhasebe kursları Bursa seçeneklerinize bakmadan önce muhasebe türlerini kısaca tanıtalım. Böylece muhasebenin ne kadar geniş bir alana yayıldığını siz de görebilirsiniz.

En iyi Muhasebe öğretmenleri müsait
İlk ders ücretsiz!
Burak
5
5 (10 yorum)
Burak
₺250
/saat
İlk ders ücretsiz!
Merve
5
5 (8 yorum)
Merve
₺50
/saat
İlk ders ücretsiz!
Neşet
5
5 (8 yorum)
Neşet
₺100
/saat
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (6 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
İlk ders ücretsiz!
Özge
5
5 (2 yorum)
Özge
₺75
/saat
İlk ders ücretsiz!
Dilara
5
5 (2 yorum)
Dilara
₺100
/saat
İlk ders ücretsiz!
Deniz
5
5 (4 yorum)
Deniz
₺85
/saat
İlk ders ücretsiz!
Burak
5
5 (10 yorum)
Burak
₺250
/saat
İlk ders ücretsiz!
Merve
5
5 (8 yorum)
Merve
₺50
/saat
İlk ders ücretsiz!
Neşet
5
5 (8 yorum)
Neşet
₺100
/saat
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (6 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
İlk ders ücretsiz!
Özge
5
5 (2 yorum)
Özge
₺75
/saat
İlk ders ücretsiz!
Dilara
5
5 (2 yorum)
Dilara
₺100
/saat
İlk ders ücretsiz!
Deniz
5
5 (4 yorum)
Deniz
₺85
/saat
İlk ders ücretsiz>

Muhasebe Türleri

Genel Muhasebe

Tüm kuruluşlardaki mali işlemleri kaydetmek, sınıflandırmak ve raporlamak için kullanılan muhasebe bir bilim dalıdır diyebiliriz. Muhasebe işletmelerin varlıklarını oluşturan bilgi sistemidir. Her şirket ve kuruluş bir muhasebeye ihtiyaç duyar. Genel muhasebe yani finansal muhasebe, işletmelerin varlıklarının ve kaynaklarının, gelir ve giderlerinin takibini yapan ve bunları sınıflandıran muhasebe dalıdır. Genel muhasebedeki veriler finansal tablolar (gelir tablosu vs.) aracılığı ile ortaya koyulur. Genel muhasebenin görevi işletmelerin varlıklarını, sermayesini ve borçlarını belirlemek ve işletme faaliyetlerini kontrol altında tutmaktır. Muhasebe bu kontrol sırasında şirketteki değişimleri izler ve raporlar.

Genel muhasebe, şirketlerdeki işlemlerin rahatça yürütülmesini sağlar. Birçok avantajı da beraberinde getirir:

 • Yapılan işlemler geçmişe dönük bir biçimde detaylı bir biçimde kaydedilir.
 • İleriye dönük olarak borçların ve alacakların takibi yapılır.
 • Hesapların kolay bir biçimde takibi yapılır.
 • İşletmedeki tüm parasal işlemlerin sorunsuz bir biçimde yürüyüp yürümediğinin takibi yapılır.
Hesap makinesi muhasebe para
Muhasebecilere birçok farklı alanda ihtiyaç duyulur. | Kaynak: Pexels

Yönetim Muhasebesi

Yönetim muhasebesi; işletme yöneticilerinin karar verme sürecinde gereksinim duyduğu ayrıntılı ve nitelikli bilgileri sağlamakla görevli olan muhasebe dalıdır.

Herhangi bir yönetim muhasebesi sisteminden elde edilen bilgilerin temel amacı zamanlı, doğru ve işletme amaçlarına uygun bilgi sunarak işletme kaynaklarının, mamullerin ve hizmetlerin üretiminde ve tedarikinde etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaktır.

Maliyet Muhasebesi

Bir yönetim muhasebesi dalıdır. İşletmedeki maliyetleri izlemek ve kontrol etmek için çeşitli tekniklerin uygulanmasını içerir.

Kamu Muhasebesi

Devlet muhasebesi olarak da bilinen bu muhasebe türü, kamu sektöründe kullanılır. Devlete ait ve özel sektöre ait kurumların farklı amaç ve hedefleri nedeniyle kamu sektörü için ayrı bir muhasebe sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Kamu kurumlarının işlemlerini açıklamak için birçok yargı alanında ayrı kurallar uygulanır.

Vergi Muhasebesi

Vergi ile ilgili konulardaki muhasebedir. Vergi muhasebecileri, vergi kanunları tarafından öngörülen kurallardaki farklılıkları dikkate almak için finansal muhasebe ilkeleri çerçevesinde hazırlanan finansal tabloları düzenler. Elde edilen bu bilgiler daha sonra bir şirketin vergi yükümlülüğünü tahmin etmek ve vergilerini planlamak için vergi uzmanları tarafından kullanılır.

Adli Muhasebe

Adli muhasebeciler, bir mahkemenin mali etkilerinin değerlendirilmesini veya bir mali dolandırıcılık tespitinin yapılmasını gerektiren hukuki ve cezai ihtilaflardaki hukuk mahkemelerinde yer alırlar. Adli muhasebeciler sigorta talepleri, kişisel yaralanma talepleri, şüpheli dolandırıcılık ve finansal bir konuda mesleki ihmal iddiaları davalarında yer alabilir. Yani adli muhasebeciler aslında mahkemelerde bilirkişi konumundadırlar.  Analitik düşünme becerileri ve keskin zekâlarıyla davalardaki yolsuzlukları tespit ederler. Burada ilginizi çekmiş olabiliriz.

Proje Muhasebesi

Bir projenin finansal ilerlemesini finansal raporlar ve tablolar yoluyla izlemek için muhasebe sisteminin kullanılmasıdır.

Sosyal Muhasebe

Bir kuruluşun faaliyetlerinin ekolojik ve sosyal çevre üzerindeki etkilerini rapor etme sürecini ifade eder.

Bilgisayarlı Muhasebe

Günümüzde teknoloji ile birlikte muhasebe işlemlerinin neredeyse tamamı bilgisayara aktarılıyor. Bu noktada bilgisayarlı muhasebe büyük önem arz ediyor. Siz de Bursa bilgisayarlı muhasebe kursu seçeneklerinize göz atarak bu sektörde yerinizi alabilirsiniz!

Bursa Muhasebe Kursları

Belediye kurslarıyla da muhasebe öğrenebileceğinizi biliyor muydunuz?

Bursa'da BUSMEK'in Genel Muhasebe Kursu toplam 252 saat sürüyor. Bu eğitimi hiçbir ücret ödemeden alabilirsiniz!

Bu kursta genel muhasebe kavramlarını, mali tablolar oluşturmayı öğrenebilir; bilanço, ticari belgeler, yevmiye defteri, büyük defter ve mizan eğitimleri sonunda büro işlerini yapabilme bilgi ve becerisi edinebilirsiniz.

Temel Muhasebe kursunda ise 64 saatlik bir eğitimle temel muhasebe kavramlarını ve mali tabloların açıklanmasını öğrenebilirsiniz. Bu kursun ders içeriği şöyle: Muhasebe kayıtları, tekdüzen hesap planı, bilanço gelir tablosu ve muhasebede kullanılan diğer önemli tabloların açıklamaları.

80 saat süren Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi'nde ise MİKRO V15 programlarını kurmayı, MİKRO V15 programında ön muhasebe işlemlerini yapmayı, MİKRO V15 programında muhasebe işlemlerini yapmayı, MİKRO V15 programında İşletme defteri işlemlerini yapmayı öğrenebilirsiniz. Bu kurstan sonra  finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlar, muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler, şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışma imkânı yakalayabilirsiniz.

Para hesap muhasebe
Bursa'da muhasebe öğrenerek çeşitli sektörlerde yer alabilirsiniz. | Kaynak: Pexels

Aktif Eğitim Merkezi'nin bilgisayarlı muhasebe kursuyla ETA, ZİRVE ve NİVA programlarını öğrenebilir, Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe alanında öğrenmeniz gereken her şeyi öğrenebilirsiniz! 5-10 kişilik bilgisayar laboratuvarlarında alanında uzman öğretmenler eşliğinde muhasebe programlarını hızlıca öğrenebilir, küçük veya büyük işletmelerde iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Eğitim sonunda Aktif Eğitim Merkezi onaylı sertifikanızı alırsınız. M.E.B. sertifikası almak isterseniz sınavına girmeniz gerekecek.

İmza Akademi'nin M.E.B. onaylı bilgisayarlı muhasebe kursunda ilk dört hafta Ön Muhasebe, son dört hafta Genel Muhasebe öğrenebilirsiniz. Peki, nedir bu ön ve genel muhasebe? Ön muhasebeye genel muhasebenin ön hazırlığı diyebiliriz. Ön muhasebe olmadan genel muhasebeye geçilemez. Çünkü ön muhasebe, ilk evrak işlerini içeriyor. Genel muhasebede ise genel finansal hesaplamalar yapılıyor.

Bursa Academia City'nin bilgisayarlı muhasebe kursunda şunları öğrenebilirsiniz:

Ön Muhasebe

 •  Windows
 • Ön Muhasebe
 • Stok - Cari - İrsaliye - Fatura - Kasa - Banka - Finans - Çek/Senet - Analiz ve Raporlar
 • Sistem ve servis ayarları
 • Görsel print ve veri aktarma eğitimleri (excel-pdf-jpeg-doc-print)

Genel Muhasebe

 • Genel Muhasebe
 • Tekdüzen hesap planı
 • Muhasebe Fişleri
 • Yevmiye Kayıtları
 • Dönem içi ve dönem sonu hesapların yönetimi
 • Beyannameler KDV - MUHTASAR - GELİR VERGİSİ - PEŞİN VERGİ - DAMGA VERGİSİ - KURUMLAR VERGİSİ
 • Mizan - Bilanço - Gelir Tablosu - Yevmiye Defteri ve Raporların Okunma Yöntemi

Bordrolama

 • Personel Mevzuatı (Bordro)
 • İK Yönetim
 • Kanun Yönetmelikleri
 • Puantaj İşlemleri
 • 3 Farklı program üzerinden uygulamalı Puantaj Eğitimi ve Raporlaması

Bire bir eğitim almak isterseniz yine Academia City'nin altı hafta süren eğitim programlarına katılabilirsiniz.

Superprof ile Muhasebe Dersleri

Kamu muhasebesi, yönetim muhasebesi, işletme muhasebesi, ön muhasebe... Bunları öğrenmek için Superprof'taki bir özel ders öğretmenine başvurabilirsiniz!

Tabii ki Bursa muhasebe kursları ile hem muhasebe öğrenebilir hem de kurs sonunda sertifika alabilirsiniz ancak herkes kurs ortamında öğrenmeyi tercih etmeyebiliyor. Bu noktada bire bir dersler daha etkili olabiliyor.

Bire bir derslerde sınıfa uymaya gerek kalmadan dersleri kendi hızınızda işleyebilirsiniz. Böylece sınıfın gerisinde kalma gibi bir derdiniz de olmaz. Ayrıca aklınızda bir soru işareti olduğunda öğretmeninize hemen sorabilirsiniz.

Superprof'ta Bursa muhasebe öğretmenlerini aratabilir, size en yakın öğretmenlerden birini seçerek muhasebe ve finans derslerinize istediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Öğretmeninizle konuşarak dersleri sizin evinizde, öğretmenin evinde veya dışarıda sessiz bir yerde yapabilirsiniz. Bire bir derslerin en iyi yanlarından biri de dersleri kendi programınıza göre ayarlayabilmeniz. Uymanız gereken bir kurs saati olmayacak. Derse katılamayacağınız durumlarda öğretmeninizle iletişime geçip ikinizin de müsait olduğu başka bir gün belirleyerek telafi dersi yapabileceksiniz!

Bursa'daki muhasebe derslerinin saatlik ücreti ortalama 54 TL.

Muhasebeci online bilgisayar
Online muhasebe dersleri ile Bursa'da kendi evinizden bilgisayarlı muhasebe öğrenin! | Kaynak: Pexels

Saatlik ders ücreti birçok faktöre bağlı olarak değişebiliyor. Bulunduğunuz semt, öğretmenin yaşadığı semt, öğretmenin aldığı eğitimler, ders almak istediğiniz seviye, sizin seviyeniz... Bu gibi faktörler ücrette değişiklik yaratabiliyor.

Online muhasebe dersleri almayı tercih ederseniz Bursa'da yaşıyor olsanız bile Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep gibi şehirlerdeki öğretmenlerden de ders alma şansınız olacak.

Superprof'taki çoğu öğretmenin ilk dersi ücretsiz verdiğini biliyor muydunuz?

Böylece öğretmenle anlaşmadan önce bir deneme dersi yapabilir, öğretmeni ve ders işleyişini değerlendirebilirsiniz.

Muhasebe öğretmenine mi ihtiyacınız var?

Makaleyi beğendiniz mi?

5,00/5 - 1 puan
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim. Yeni bir dil öğrenmekse hobilerim arasında.