Matematiği anlamak, matematiğin kendi dilini öğrenmek anlamına gelir.

Bu konuda ilerlemenize yardımcı olmak için size yardımcı olacak küçük bir temel matematik sözlüğü hazırladık!

En iyi Matematik öğretmenleri müsait
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (22 yorum)
Zeynep
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (25 yorum)
Yağmur
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dogan
5
5 (30 yorum)
Dogan
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Harun
5
5 (39 yorum)
Harun
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (22 yorum)
Zeynep
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (25 yorum)
Yağmur
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dogan
5
5 (30 yorum)
Dogan
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Harun
5
5 (39 yorum)
Harun
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Matematik Terminolojisini Öğrenin

Matematikte başarılı olabilmek için verilen talimatları iyi anlamanız gerekir.

Bu çok basit gibi görünse de bazen önemli kelimeleri unutabiliyor veya hiç bilmiyor olabiliyoruz. İyi bir matematik terminolojisi bilgisine sahip olmak sizi derslerde ve sınavlarda öne taşıyabilir.

Belli bir sınavda karşınıza çıkacak soruları anlayabilmek ve çözebilmek için tüm önemli kelimeleri gözden geçirmek iyi bir fikir olabilir.

Böylece matematik öğretmeni derslerinizi de daha kolay anlayabilir ve büyük sıkıntılar çekmezsiniz!

Tahtada bir artı bir eşittir üç işlemi
En temel işlemleri yapmaya başlamadan önce en temel terimleri öğrenin! | Kaynak: Pexels

Superprof Matematik Sözlüğü

Matematikteki en önemli kelimeler ve tanımlarından oluşan bu sözlüğümüz, matematikteki zorlukları aşmanıza ve iyi bir öğrenci olmanıza yardımcı olacaktır.

Matematik yardımımızla siz de bir Albert Einstein, hatta çok daha iyi bir öğrenci olun!

Siz de kendiniz bir matematik terimleri sözlüğü hazırlayarak kendi kendinize yeni kelimeler öğrenebilirsiniz!

Denklem

Denklem, bir veya birden fazla değişken içeren matematiksel bir ifadedir.

Bu kavram matematik tarihinin temelidir.

Faktör

Faktör, çarpma işleminde yer alan öğelere denir.

3 x 24 = 72 işleminde 3 ve 24 faktörlerdir.

Çarpım (Sonuç)

a ve b olarak adlandırılan iki sayı olsun. Bu iki sayının çarpımı, a ile b'nin çarpılmasıyla elde edilen sayıdır. Ayrıca a x b şeklinde de yazılabilir.

Toplam

Toplam, 2 terimin birbirine eklenmesi sonucunda ortaya çıkan değerdir. a ve şeklinde iki sayımız olsun. Toplam a + b olarak da yazılabilir. b'ye eklenen a sayısını temsil eder.

Terim

"Terim", bir işlemde; toplama, çıkarma, sayı dizisi, orantı veya kesirlerde yer alan öğelerin her birine denir.

Örneğin: 1, 2, 3, 4 dizisine bakalım. Bu rakamların her biri birer terimdir. 4/5 oranında 4 ve 5 de birer terimdir.

Fark

Matematikte "fark", çıkarma işleminin sonucudur. 4 - 3 = 1 işleminde 1 farktır.

Bölünen

İki rakamı veya sayıyı bölerken bölünen değere verilen isim. Örneğin 36 ÷ 12 işleminde bölünen 36'dır.

Bölüm

Bölüm, bir bölme işleminden elde edilen sonucu ifade eder. Yani 10'u 2'ye böldüğümüzde bölüm 5'tir.

Pay

Pay, bir kesirdeki ilk terimdir. Yani 5/6 oranında 5  rakamı paydır.

Payda

Payda, bir kesirdeki ikinci terimdir: 5/6 oranında 6 rakamı payın kaç eşdeğer parçaya bölündüğünü gösterir.

Üçgen (ikizkenar, dik, eşkenar)

Üçgen üç kenarlı bir çokgendir. İkizkenar üçgen, aynı uzunlukta iki kenarı olan üçgenlere denir. Dik açılı üçgen, açısı 90° olan üçgendir. Eşkenar üçgen ise 3 kenarı aynı uzunlukta olan üçgendir.

Matematikle ilgili en büyük yanlışları biliyor musunuz? Diğer makalelerimize de göz atın!

Masada hesap makinesi kalemler
Matematikte daha doğru işlemler yapmak için kavramları en baştan iyice anlamalısınız. | Kaynak: Pexels

Kare

Kare, 4 kenarı eşit uzunlukta ve 4 dik açısı (90°) olan düz geometrik şekle denir.

Yunan matematikçiler de karenin başka bir tanımını yapmışlardır: Bir sayının karesi, bir tamsayıyı kendisiyle çarptıktan sonra elde ettiğimiz sayıdır. Yani 4 = 4 × 4 = 16. 16, 4'ün karesidir.

Daire

Daire, noktalar kümesi merkez noktadan eşit uzaklıkta olan bir düzlem eğrisidir.

Dikdörtgen

Dikdörtgen, iki paralel zıt kenarı ve dört dik (90°) açısı olan bir paralelkenardır.

Kare de bu iki kriteri karşıladığı için ona da bir dikdörtgen denilebilir.

Eşkenar Dörtgen

Elmas şeklinde de görebileceğimiz eşkenar dörtgen, dört kenarı aynı uzunlukta (veya 'izometrik') olan bir paralelkenardır.

Bir eşkenar dörtgenin karşılıklı kenarları paraleldir ve karşıt açıları eşittir.

Dörtkenar

İsminden de anlayabileceğiniz gibi dört kenarlı bir çokgendir.

Paralel

Paralel çizgilerin aralarında sabit bir mesafe olur. Kenarlar birbirlerine dokunmaz veya kesişmez.

Dikey

Doğrular dik açılarda kesişirlerse bunlara dikey denir.

Doğru Parçası

Doğru parçası, bir doğrunun iki nokta ile sınırlandırılan parçasına denir. Mesela köşeli parantez içine alınmış [AB] doğru parçasının uçları A ve B olmak üzere iki noktadır. Bir doğru parçası şu gibi çeşitli biçimlerde olabilir:

  • Dairesel bir doğru parçası, yani bir daire
  • Eğri bir doğru parçası: İki nokta ile sınırlanan bir eğri
  • Bir dik açının doğru parçası: 2 nokta ile sınırlandırılmış olan bir dik açı parçası
  • Düz bir doğrunun bir parçası

Köşegen

Bir çokgende köşegen, ardı ardına olmayan iki köşeyi birleştiren bir çizgi parçasıdır. Bu nedenle bir dörtgenin 2 köşegeni vardır diyebiliriz.

Kesişme Noktası

Kesişme noktası, iki doğrunun veya şeklin birbirine değdiği noktalara denir.

Ayrıca matematiğin son yüzyıllardaki evrimini öğrenmek için diğer makalelerimizi de okumayı unutmayın!

Cebir

Cebir, belirli bir kümenin bileşen parçaları üzerindeki hesaplamalarla ilgilenen bir matematik alanına verilen isimdir. Cebir, belli başlı yöntemler kullanarak denklemleri çözmekle ilgilenen bir daldır.

Klasik cebir, gerçek sayılar ve karmaşık sayılar teorisi ile de ilgilenir.

Cebir, işlemlerin özelliklerini ve denklemlerin nasıl çözüleceğini tanımlayan alana denir. Cebir genel olarak sayılara uygulanabileceği gibi geometride ve karmaşık sayılara da uygulanabilir.

Cebir konusunu daha iyi anlamak için Superprof'taki öğretmenlerimize başvurabilirsiniz!

Masada sayılarla oynayan çocuk
Çocukların matematiği sevmesi için temel kavramlar oyunlarla öğretilebilir. | Kaynak: Pexels

Geometri

Geometri, matematiğin başka bir dalıdır. Uygulama alanı noktalar, eğriler, çizgiler ve yüzeyler arasındaki ilişkilerin incelenmesinden geometrik şekillerin ölçülmesine kadar uzanır.

Geometrinin uzay, düzlemler, analizler ve projeksiyonlar ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere birçok alt dalı vardır.

Geometriyi anlayarak şunlar arasındaki bağlantıyı daha iyi anlayabilirsiniz:

Bilinmeyen

Bir denklemde bilinmeyen eksik olan terimdir. Yani soruda bulunması gereken terimdir. Örneğin 5 + x = 8'de x (yani 3) bilinmeyendir.

Koordinat

İki boyutlu bir düzlemde bir noktanın konumunu bilmek için koordinat olarak adlandırılan iki sayıya ihtiyacınız olur. Yatay çizgiye (apsis) ve dikey çizgiye (ordinat) göre konum bulunabilir.

Apsis

Apsis, bir noktanın dikey eksene olan dik mesafesidir ve bir sayı ile temsil edilir.

Ordinat

Apsis dikey eksene göre konumu verdiğine göre ordinat yatay eksene göre konumu verecektir.

Artan ve Azalan Dizi

Artan dizide veriler en küçükten en büyüğe doğru sıralanır. Azalan dizide ise en büyükten en küçüğe doğru gidilir.

Açı

Açı, başlangıç noktası aynı olan iki doğrunun oluşturduğu geometrik bir şekildir. Açı, iki çizginin birleştiği yerde küçük bir yay ile gösterilir.

0° ile 90° arasındaki açılar dar, 90° ile 180° arasındaki açılar geniş açı olarak bilinir. Dik açılar (90°), sıfır açısı (0°), düz açılar (180°) ve düz açılar (360°) dâhil olmak üzere birçok açı türü vardır.

Hipotenüs

Hipotenüs, dik açılı bir üçgende dik açının karşısındaki çizgidir. Üçgenin en uzun kenarıdır.

Grafik

Grafik, bir niceliğin çeşitli varyasyonlarını ve durumlarını göstermek için oluşturulan, noktalardan veya bir veya birden çok çizgiden oluşan görsellere denir.

Teorem

Teorem, daha önce kanıtlanmış olan önermelerden yola çıkılarak hazırlanan kanıtlanabilir teorilere denir. Pisagor ve Thales teoremleri en çok bilinen ve öğretilen teoremlerdendir.

Gördüğünüz gibi terimler matematik özel ders konularının büyük bir kısmını oluşturuyor. Bu saydıklarımızsa sadece küçük bir kısmı. Daha öğrenmeniz gereken çok şey olacak!

Matematiğin nasıl doğduğunu merak ediyor musunuz? Matematik ve tarih meraklılarını diğer yazılarımıza da bekliyoruz!

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (2 puanlama)
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim.