Okullarda matematik öğrenme ve öğretim yaklaşımları son iki yüzyılda çok büyük ölçüde gelişti.

Her zaman daha fazla gelişmek mümkün olacak tabii ki ama tüm öğrencilerin günlük yaşamlarında matematiğe yer verme yöntemlerinde büyük ilerlemeler kaydedildi.

Bugün matematik alanında bulunduğumuz yere nasıl geldiğimizi anlamak için matematik eğitiminin yakın tarihine bir göz atacağız.

En iyi Matematik öğretmenleri müsait
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (22 yorum)
Zeynep
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (25 yorum)
Yağmur
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dogan
5
5 (30 yorum)
Dogan
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Harun
5
5 (39 yorum)
Harun
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (22 yorum)
Zeynep
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (25 yorum)
Yağmur
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dogan
5
5 (30 yorum)
Dogan
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Harun
5
5 (39 yorum)
Harun
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

19. Yüzyılda Matematik Öğrenmek

19. yüzyıl, eğitimde Kilise'nin gücünün azalması ve İngiltere'de okullaşma ile başladı. 1872 tarihli Eğitim (İskoçya) Yasası, eğitimi yönetme işini laik organlara devretti ve böylece Kilise'nin eğitimdeki rolüne resmen son verdi.

Yeni organlar, kasaba ve şehirlerde kırsal işçilerin sanayi devriminin emek ihtiyacını karşılamak için kitlesel göçünden dolayı ortaya çıkan cehaleti ortadan kaldırma misyonunu üstlendi.

Sınıfta sıralar tahta kürsü
Okullarda matematik eğitimi her zaman önemli bir mesele olmuştur. | Kaynak: Pexels

Temel matematik bilgisi bu zamanlarda bile modern hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak görüldü. Ancak bazı okullar hâlâ bu dersi müfredatlarından çıkarıyordu.

Johann Heinrich Pestalozzi'nin 1803 yayınları, çocukların okula başlar başlamaz matematiği öğrenmeye başlamaları, fiziksel nesnelere ve algıya odaklanma ve matematiğin okulda en önemli derslerden biri olarak öne çıkması dâhil olmak üzere matematik öğretimindeki yaygın reformları etkiledi. Cebiri oluşturan kuralların çağdaş reformları, bu disiplinin öğrenilmesini kolaylaştırmış oldu.

1833'e kadar İngiliz devletinin kendisi ülke çapında eğitimle doğrudan ilgilenmemişti. Bu yılda ise toplanan fonlar ilk önce yoksul çocuklar için okullar inşa edilmesine ayrıldı. 1880 İlköğretim Yasası, 5 ila 10 yaş arasındaki tüm çocuklar için zorunlu eğitimin başlamasını sağladı.

Matematiğin farklı kullanım alanlarını öğrenmek için diğer makalelerimize de göz atın!

1960'lardan Bu Yana Matematik Eğitimi

Birleşik Krallık’ta okullarda matematik öğretimini standartlaştırmak ve geliştirmek için 1963'te Birleşik Matematik Konseyi kuruldu.

Hesap makinelerinden önce çoğu işlem sürgülü cetvel gibi araçların yardımıyla elle yapılıyordu.

15 Şubat 1971'de Ondalık Gününde İmparatorluk ağırlık ve ölçü sistemi ile birlikte uzun hesaplamaları ortadan kaldırdı ve okullarda sayısal hesaplamalar daha az zaman almaya başladı.

1980'lerde uygun fiyatlı, taşınabilir elektronik hesap makinelerinin ortaya çıkması başlangıçta öğrencilerin zihinsel aritmetik becerilerinde düşüş olacağı endişesini doğudu. Ancak nihayetinde bu makineler her öğrenci için vazgeçilmez bir eşya hâline geldiler. Bilimsel hesap makineleri, her öğrenci için logaritma ve trigonometri dâhil olmak üzere birçok alanda karmaşık işlevleri yapmayı mümkün kılıyor.

Matematik eğitiminin olmazsa olmazı, matematiğin kelime dağarcığında iyi bir temel oluşturmaktır. En temel kelimeleri öğrenmeden ilerleme kaydedemezsiniz.

En iyi Matematik öğretmenleri müsait
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (22 yorum)
Zeynep
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (25 yorum)
Yağmur
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dogan
5
5 (30 yorum)
Dogan
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Harun
5
5 (39 yorum)
Harun
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (22 yorum)
Zeynep
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (25 yorum)
Yağmur
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dogan
5
5 (30 yorum)
Dogan
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Harun
5
5 (39 yorum)
Harun
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Matematik ve Fen Eğitiminde Psikolojinin Rolü

Psikoloji alanı, dünya çapında matematik ve fen eğitiminin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Bir bakıma matematik eğitiminde yeni yaklaşımlar geliştirilmesine yardımcı olmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim uzmanlarının yayınladığı 2007 tarihli bir raporda, bu ilişkiyi açıklamak için gelişim psikolojisi, bilişsel bilim ve eğitimsel araştırma ve değerlendirme gibi alanlarda yapılan onlarca yıllık araştırma değerlendirildi.

Rapor temel matematik ve fen bilimlerini anlamadaki gelişmelerin yanı sıra sosyal konular ve motivasyon araştırmalarındaki ilerlemelerin sınıftaki uygulamaları iyileştirmeye yönelik yeni yaklaşımlara ışık tuttuğunu da vurgulamış oldu.

Matematiği online öğrenmek için  Superprof’taki öğretmenlerimizden yardım alabilirsiniz!

Bilgisayara bakan öğretmen erkek çocuk öğrenci
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çocuklara matematik öğretmek artık çok daha kolay. | Kaynak: Pexels

Şimdi psikolojinin erken matematik ve fen eğitimini büyük ölçüde iyileştirdiğine inandığımız dört ana alandan bahsedeceğiz.

Matematik kavramının erken yaşta anlaşılması:

Araştırmalar, çocukların okul öncesi dönemde aldıkları matematik bilgisinin türünün, okulda gösterilen matematik yeterliliğindeki bireysel farklılıkları belirlemede çok önemli bir rol oynadığını göstermiştir.

Düşük sosyoekonomik statüye sahip ailelerden gelen çocuklar, genelde erken yaşlarda matematiği daha az öğreniyorlar. Bu da bazı durumlarda okullarda görülen başarı farkını açıklayabilir.

Bilim kavramının anlaşılması:

Bilimin dili, her gün konuştuğumuz dile benziyor gibi görünse de çok farklı olabiliyor. Günlük kullandığımız kelimelerin matematik ve bilimde genellikle tamamen farklı anlamları oluyor. Bu da öğrenciler için çok büyük zorluklar yaratabilir.

Dilbilimsel psikoloji, önceden edinilen bilginin bu şekilde kafa karışıklığına neden olduğu alanları vurguluyor.

Matematik ve bilimde sosyal ve motivasyonel katılım:

Cinsiyet ve ırk kimliğiyle ilgili klişeler de dâhil olmak üzere çeşitli sosyal ve motivasyonel faktörlerin öğrenme isteği üzerinde zincirleme bir etkiye sahip olduğu ve bunun akademik başarı ile bağlantılı olduğu yıllarca farklı araştırmalarla gösterilmiştir.

Örneğin üniversitelerde matematik eğitimi alan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun erkek olduğu hâlâ doğrudur. Ancak bunun sebebi yeterlilik değil, çeşitli toplumsal normlar ve faktörlerdir.

Bir öğrencinin içsel motivasyonu, yani bir görevi tamamlamaya yönelik içsel dürtüsü, çocukken dünyaya ve neyin nasıl meydana geldiğine dair doğal merakından yararlanan öğretim stratejileri uygulanarak geliştirilebilir.

Matematik ve fen bilimlerinde öğrenmenin değerlendirilmesi:

Etkili testler, bilimin ve matematiğin doğasını anlamaya yoğunlaşan etkili bir müfredatla uyumlu bir biçimde yapılır.

Teknolojiyle güçlendirilmiş öğretim yöntemleri, öğrencilerin nasıl öğrendikleri ve ilerleme gösterirken hangi sorunlarla karşılaştıkları hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak için de kullanılabilir.

Matematik ve sanatın aslında yakından alakalı olduğunu biliyor muydunuz?

Reform Zamanı Geldi mi?

Eğitimin amacı gelecek nesli dünyaya hazırlamaksa sınavlardaki sıralama ve netler yerine öğrenmeye ve uygulamaya odaklanmak daha yararlı olmaz mı?

2014 tarihli bir Guardian makalesine göre matematik eğitimiyle ilgili asıl sorun şu:

“...okulda gösterilen matematik ile gerçek dünyadaki matematik arasındaki fark: Her yerde çok yanlış matematiği öğretiyoruz […]. Gerçek dünyada hesaplamak için neredeyse her yerde bilgisayarları kullanıyoruz; okullardaki eğitimde ise hesaplamaları insanların kendilerinin yapmasını istiyoruz ki bu da her yerde yapılan bir şey değil.”

Matematiğin bilişimle çok yakından bağlantılı olduğu bir dönemde matematik eğitimi çoğu okulda çok geride kalıyor. Gelişen dünyada eski yöntemler uygulanıyor ve çağa ayak uydurulamıyor. Bu durumda yeni matematik öğrenme teknikleri kaçınılmaz oluyor.

Öğrenciler gerçek dünyadaki matematik problemlerine vakit ayıramıyorlar. Gerçek problemler daha karmaşık olsa da hesaplamaları daha kolay yapmak için bilgisayarlar kullanılabilir. Böylece öğrenci sorunun kendisine odaklanabilir.

Bu güncel yaklaşım, öğrencilerde matematiğin gerçek hayatlarıyla alakasız olduğu izleniminin oluşmasına sebep oluyor. Oysa aslında doğru olan tam tersidir. Hatta matematik hayatımızda gittikçe daha alakalı hâle geliyor.

Öğrencilerin okulda gördükleri matematik ile gerçek hayatta ihtiyaçları olan matematik arasında büyüyen bir fark var. Gerçek dünyanın matematiksel talepleri giderek daha karmaşık hâle geliyor ancak eğitim sistemlerimiz açığı kapatmak için yanlış yöne doğru gidiyor.

Masada tablet makas cetvel ataş
Matematikte tüm araçların etkili bir şekilde kullanılması gerekir. | Kaynak: Pexels

Zihinsel matematik hesaplamalarının ezberden öğrenilmesini bir kenara bırakmalı ve öğrencilerin bilgisayar ve teknolojiyle hesabın gücünü kullanarak gerçek dünyadaki matematik sorunlarıyla başa çıkmalarını sağlamalıyız. İstatistikleri incelemek, şifreleri kırmak veya toplu taşıma sistemlerini yeniden tasarlamak; öğrencilere bilgisayar hesaplamalarının gücüyle gerçek dünyadaki karmaşık sorunları çözmek için ihtiyaçları olan yaratıcılığı, düşünme gücünü ve kavramsal anlama gücünü gösterecektir.

İngiltere kısa bir süre önce kodlamanın okul eğitim sisteminin bir parçası olduğu ülkelerden biri oldu. Kodlama, bilgisayarların dilidir ve karmaşık hesaplamalar yapmak ve matematiği kavramak için gerekli bir adımdır.

Estonya, okullarda kodlamayı zorunlu bir ders olarak kabul eden ve matematik eğitimi için bilgisayar tabanlı bir eğitim sistemi uygulayan ilk ülkeydi. Ayrıca PISA sıralamasında Avrupa'nın en üst sıralarında yer alan bir ülke.

Superprof'ta kendinize göre bir matematik öğretmeni bularak hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz! Matematik özel ders oldukça yararlı olacaktır.

Gelecekte Matematik Eğitimi Nasıl Olacak?

Umuyoruz ki matematik eğitimi gerçek hayatla daha bağlantılı hâle gelecek ve öğrencinin geçmişi ne olursa olsun herkese bir şeyler katacaktır.

Kaliteli matematik eğitiminin herkes için ulaşılabilir olması için ele alınması gereken bazı konular şöyle:

  • Örneğin geometrideki şekiller vs. öğrencilerin çoğu için daha erişilebilir ve anlaşılabilir hâle getirilebilir. Ezberden çok mantık yürütme ve zihinde canlandırma becerileri hedeflenebilir.
  • Matematiğin günlük yaşamdan kopuk ve alakasız olduğu algısını yenmek için gerçek yaşamda karşılaşılan durumlarla ilgili alıştırmalar yapılabilir.
  • Ortak bir matematik temelini atarken aynı sınıfta farklılıklara yer verilebilir. Mesela matematikte zorlanan öğrencilerle bu dersi kolay bulan öğrenciler aynı sınıfa yerleştirilebilir.
  • Öğretmenlere öğrenciye özel hazırlanmış alıştırmalar aracılığıyla dersleri her birinin ihtiyaçlarına göre uyarlama yetkisi verilebilir.
  • Matematiğin yüksek öğrenimin ardından kariyer seçenekleriyle ilgisine vurgu yapılabilir.

Matematik eğitimi sürekli gelişiyor ve değişiyor. Pek çok öğretmen, bu evrimin olumlu yönde ilerlediği konusunda hemfikir olsa da bazıları hâlâ çok geride olduğumuzu düşünüyor. Çok iyi bir durumda olsak da matematik öğretiminde her zaman gelişebileceğimizi bilmek çok önemlidir.

Gelecek yıllarda matematik öğretiminin bir hedefi de aşırı talepkâr eğitim baskısı nedeniyle derste başarısız olan öğrenci sayısını azaltmak olmalı.

21. yüzyılda matematiğin öğretilme şeklindeki değişiklikler neler olacak? Bu değişiklikler bizi ileriye taşıyacak mı?

Diğer makalelerimizde Albert Einstein gibi matematikçiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Elinizdeki kaynakları kullanarak siz de matematikte kendi ilerlemenize ışık tutun!

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim.