İlkokuldan liseye kadar aldığınız matematik derslerinde edindiğimiz becerileri fark etmeden hayatımızın her yerinde kullanıyoruz.

İlkokul ve ortaokuldaki matematik dersleri en temel bilgilerimizi oluştururken lisedeki matematik dersleri daha çok ayrıntıya giriyor ve üniversite sınavında karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla lise matematik alan konuları zorlaşıyor.

Hangi alandan devam edecek olursanız olun TYT’de matematiğin belli başlı konularından da sorumlu oluyorsunuz:

 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Bölme – Bölünebilme Kuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • EBOB-EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Ondalıklı Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • I. Dereceden Denklemler
 • Oran-Orantı
 • Problemler
 • Mantık
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • II. Dereceden Denklemler
 • Permütasyon-Kombinasyon
 • Binom Açılımı
 • Olasılık
 • İstatistik
 • Polinomlar
İçinde matematik sembolleri olan duvar saati
Matematik her yerde karşımıza çıkabiliyor! | Kaynak: Unsplash
En iyi Matematik öğretmenleri müsait
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (18 yorum)
Zeynep
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (23 yorum)
Yağmur
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (12 yorum)
Mehmet
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet sami
5
5 (15 yorum)
Mehmet sami
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (18 yorum)
Zeynep
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (23 yorum)
Yağmur
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (12 yorum)
Mehmet
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet sami
5
5 (15 yorum)
Mehmet sami
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Matematikte En Temel Kavramlar

Matematiğin en temel kavramlarını öğrenmeden daha ileri seviyelere geldiğinizde zorlanabilirsiniz. Şimdi en basit kavramlardan başlayarak bilginizi tazeleyelim.

 • Rakam, Sayı: Sayıları yazmak için kullanılan sembollere rakam; bir çokluğu belirtmek için bir veya birden fazla rakamla yazılan ifadeye sayı denir.
 • Doğal Sayılar: N = { 0, 1, 2, 3, 4, … } kümesine doğal sayılar kümesi denir ve ” N “ harfi ile gösterilir.
 • Sayma Sayıları: Sadece nesneleri saymaya yarayan sayılardır. 1, 2, 3, 4, … diye ilerlerler. Sonsuzlardır.
 • Tam Sayılar Kümesi:Z = { …, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, … } kümesi tam sayılar kümesidir ve ” Z “ harfi ile gösterilir.0’dan küçük tam sayılar negatif tam sayılardır ve ” Z− “ ile gösterilir. Z− = { −1, −2, −3, … }
  0’dan büyük tam sayılar pozitif tam sayılardır ve ” Z+ “ ile gösterilir. Z+ = { 1, 2, 3, …}Z = Z− ∪ {0} ∪ Z+
 • Rasyonel Sayılar: "a" bir tam sayı olmak şartıyla "b" de 0 dan farklı bir tam sayı olmak şartıyla  a/b (a bölü b) şeklinde yazılabilen sayılara denir.
 • İrrasyonel Sayılar: "a" ve "b" aralarında asal tam sayılar ve "b" de 0 dan farklı bir tam sayı olmak şartıyla  a/b (a bölü b) şeklinde yazılamayan sayılara denir.
 • Çift Sayılar ve Tek Sayılar: Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından herhangi biri olan sayılara çift tam sayı denir.
  “n” tam sayı olmak üzere çift tam sayılar “2n” ile gösterilebilir.
  Birler basamağında 1, 3, 5, 7 rakamlarından herhangi biri olan sayılara tek tam sayı denir.
  “n” tam sayı olmak üzere tek tam sayılar “2n-1” ile gösterilebilir.
 • Pozitif Sayılar ve Negatif Sayılar: a > 0 ise a sayısına pozitif sayı, a < 0 ise a sayısına negatif sayı denir.
 • Ardışık Sayılar: Belirli bir kurala göre art arda gelen sayılara ardışık sayılar denir.
 • Asal Sayılar: 1 ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan 1'den büyük doğal sayılara asal sayı denir. Asal sayılar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, … şeklindedir. 1 asal sayı değildir. 2 dışında çift olup da asal olan başka bir sayı yoktur.
 • Faktöriyel: 1'den n doğal sayısına kadar olan doğal sayıların çarpımına faktöriyel denir ve n! ile gösterilir.n! = n.(n-1).(n-2)…3.2.1
  0!=1'dir.

Şimdi lisede hangi sınıfta neler öğrendiğimize bir göz atalım.

9. Sınıf Matematik Konuları

 • Önermeler ve Bileşik Önermeler
 • Kümelerde Temel Kavramlar
 • Kümelerde İşlemler
 • Sayı Kümeleri
 • Bölünebilme Kuralları
 • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Üslü İfadeler ve Denklemler
 • Üçgenlerde Temel Kavramlar
 • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
 • Dik Üçgen ve Trigonometri
 • Üçgenin alanı
 • Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
 • Verilerin Grafikle Gösterilmesi

10. Sınıf Matematik Konuları

 • Sayma ve Olasılık
  Sıralama ve Seçme
  Basit Olayların Olasılıkları
 • Fonksiyonlar
  Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
  İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
 • Polinomlar
  Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
  Polinomların Çarpanlara Ayrılması
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
 • Dörtgenler ve Çokgenler
  Çokgenler
  Dörtgenler ve Özellikleri
  Özel Dörtgenler
 • Uzay Geometri
  Katı Cisimler
En iyi Matematik öğretmenleri müsait
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (18 yorum)
Zeynep
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (23 yorum)
Yağmur
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (12 yorum)
Mehmet
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet sami
5
5 (15 yorum)
Mehmet sami
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (18 yorum)
Zeynep
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (23 yorum)
Yağmur
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (12 yorum)
Mehmet
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet sami
5
5 (15 yorum)
Mehmet sami
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

11. Sınıf Matematik Konuları

 • Yönlü Açılar
 • Trigonometrik Fonksiyonlar
 • Doğrunun Analitik İncelenmesi
 • Fonksiyonlarla ilgili Uygulamalar
 • İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
 • Fonksiyonların Dönüşümleri
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
 • Çemberin Temel Elemanları
 • Çemberde Açılar
 • Çemberde Teğet
 • Dairenin Çevresi ve Alanı
 • Katı Cisimler
 • Koşullu Olasılık
 • Deneysel ve Teorik Olasılık

12. Sınıf Matematik Konuları

Matematik her sene zorlaşıyor. AYT ve TYT matematikten iyi bir puan almak için şu konularda kendinizi geliştirmeniz gerekecek:

 • Üstel Fonksiyon
 • Logaritma Fonksiyonu
 • Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Gerçek Sayı Dizileri
 • Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
 • Trigonometrik Denklemler
 • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
 • Limit ve Süreklilik
 • Anlık Değişim Oranı ve Türev
 • Türevin Uygulamaları
 • Belirsiz İntegral
 • Belirli İntegral ve Uygulamaları
 • Çemberin Analitik İncelenmesi
Masada ders çalışan uzun saçlı gözlüklü kız
Matematik konuları birbiriyle bağlantılı olduğundan iyi bir temel oluşturmak çok önemlidir. | Kaynak: Unsplash

TYT ve AYT Matematik Soru Dağılımı

Yıllara göre AYT ve TYT lise matematik soruları dağılımı şöyle:

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012
Temel Kavramlar 2 2 1 3 3 6 3
Sayı Basamakları 3 1 1
Bölme ve Bölünebilme 1 1 1 1
EBOB – EKOK 1 1 1 1 1
Rasyonel Sayılar 1 1 1
Basit Eşitsizlikler 1 1 2 1 1
Mutlak Değer 1 1 1 1
Üslü Sayılar 1 1 2 1 2
Köklü Sayılar 2 1 1 1 2
Çarpanlara Ayırma 1 1 1 2 2
Oran Orantı 1 1
Kümeler ve Kartezyen Çarpım 2 1 2 2 2 1 1
Mantık 1 4 1 1 1 3
Fonksiyonlar 2 2 2 2 2 3 2
Polinomlar 2 2 1 3 1 2 2 2
2.Dereceden Denklemler 1 1 1 1 1
Parabol 1 1 1 1 1 1
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom 3 2 2 2 3 2 2 2
Trigonometri 4 3 3 2 4 2 3 4
Karmaşık Sayılar 2 1 1 2 3 3 3 3
Logaritma 3 3 2 3 1 2 3 2
Diziler 2 1 1 1 1 1 2 1
Seriler 1 1 1 1
Limit 2 2 2 2 1 1 4
Türev 4 4 5 5 7 6 6
İntegral 4 4 5 6 7 7 4

Matematik Bilginizi Geliştirin

Öğreniminizi Geliştirmek için Matematik Sitelerini Kullanın

Matematikte geride kalıyorsanız yardım sağlayabilecek birçok web sitesi var. İşin püf noktası, matematiği olabildiğince eğlenceli hâle getirmeye çalışmak!

Matematik konu anlatımlı sitelerin yanında matematik oyunları sunan bazı web sitelerine de bakabilirsiniz. Bu siteler daha zor konularda karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacak ve kavramları anlamanızı ve öğrendiklerinizi pratiğe dökmeyi kolaylaştıracaktır.

BBC Bitesize ve Khan Academy gibi sitelerle matematik konularını tek tek tekrar edebilirsiniz. Her bir matematik konusu için ayrı bir kategori açıldığından aradığınızı bulmanız çok kolay olacak.

Ayrıca ünlü YouTube kanallarından da yardım alabilirsiniz. Mesela Şenol Hoca’nın kanalında matematik konularını tekrar ederken yeni konular öğrenebilir, kendinizi denemek için sorular çözebilirsiniz.

İyi bir matematik neti ile hayallerinizdeki bölüme girmek için elinizdeki tüm kaynakları kullanın!

Ek Matematik Yardımı için Bir Özel Matematik Öğretmeniyle Çalışın

Okulda matematik derslerinde gerçekten zorlanıyorsanız ve kendi başınıza çok çalışmanın sorunu çözmediğini veya hiç yardımcı olmadığını düşünüyorsanız matematik özel ders öğretmeniyle çalışmayı düşünebilirsiniz.

Matematik özel ders öğretmeni, sınıfta veya genel olarak okul müfredatında karşılaştığınız zorluklarda size yardımcı olmanın en iyi yollarını bulabilir. Birçok öğrenci, kalabalık sınıflar ve kısa ders sürelerinde çok fazla konuyu öğrenmeye çalışırken kavramlar arasında kayboluyor. Yüz yüze veya online dersler veren bir matematik özel ders öğretmeni, özellikle zor bulduğunuz tüm konular veya kavramlar hakkında size uygun bir hızda ve öğrenme şeklinize uygun alıştırmalarla yardımcı olabilir.

Etrafınızdaki matematik özel ders öğretmenleri arasından size yardımcı olacağını düşündüğünüz biriyle anlaşabilir, zayıf yönlerinizi güçlendirirken güçlü yönlerinizi koruyabilirsiniz.

Matematik derslerinde edineceğiniz bilgi ve deneyim, diğer derslerde de size büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Fizik ve kimya derslerinde de bu alanda edindiğiniz becerileri kullanırsınız.

Dolayısıyla matematik derslerini iyi anlamak ve kendinizi geliştirmeye devam etmek, sadece matematik dersindeki ilerlemeniz için önemli değildir. Hem başka derslerde hem de günlük hayatta işinize yarayacak bilgiler edinirsiniz.

Bilgisayara bakan kulaklıklı erkek çocuk
Online matematik dersleriyle her yaştan öğrenci bilgilerini geliştirebilir. | Kaynak: Unsplash

Superprof ile Matematik Öğretmeni Bulun

Superprof, çalışkan öğrencileri deneyimli öğretmenlerle buluşturan bir platformdur. Superprof’ta şu anda dünya çapında altı milyondan fazla öğretmen mevcut! Matematik ve matematikle ilgili konularda kişiselleştirilmiş akademik yardım alabileceğiniz binlerce öğretmen var.. Yani ister denklemlerde kendinizi geliştirmek isteyin ister ondalık sayılarda işlemlerde; öğrenmek istediğiniz şey ne olursa olsun Superprof ile doğru öğretmeni bulacaksınız.

Superprof’ta her öğretmenin profilinde aldığı eğitimleri, ders verdiği seviyeleri, ders ücretini, deneyimlerini vs. görebilirsiniz. Ayrıca Superprof’taki öğretmenlerimizin çoğu ilk dersi ücretsiz sunuyor. Böylece bir ücret ödemeden önce öğretim yöntemleri hakkında bir fikir edinebilirsiniz. İyi bir öğrenci-öğretmen ilişkisi kurabileceğinizi düşündüğünüz bir profesyonelle matematikte kendinizi geliştirmeye hemen başlayabilirsiniz!

Şunu unutmayın, ders ücreti öğretmenin deneyimini ve niteliklerini her zaman yansıtmayabiliyor. Yani mesela ders ücreti düşük olan bir öğretmen kötü bir öğretmen olmayabilir. Aynı şekilde ders ücreti yüksek olan bir öğretmenin çok iyi bir öğretmen olacağının garantisi yoktur. Matematik derslerinizi geleceğe bir yatırım olarak görün ve gerçekten anlaşacağınızı düşündüğünüz bir öğretmene vereceğiniz paranın boşa gideceğini düşünmeyin.

Sizin şehrinizde yaşayan bir öğretmenden yüz yüze dersler alarak gerçek bir profesyonelden bire bir yardım alabilir, aklınızdaki soru işaretlerine cevap bulabilirsiniz. Yüz yüze derslere ayıracak vaktiniz yoksa veya evinizin konforunu bırakmak zor geliyorsa online dersleri de deneyebilirsiniz.

Matematik Öğrenmenin Diğer Yolları

Yakınınızdaki kütüphanelerden çeşitli eğitim kitapları ödünç alabilir, herhangi bir para ödemeden anlamadığınız konulara çalışabilirsiniz.

Bunun dışında online sitelerde matematik ders notları da bulabilirsiniz. Bu notların çıktılarını alabilir veya kendi defterinize önemli noktaları not edebilirsiniz.

Çıkmış soruları çözmek de kendinizi matematik sınavına hazırlamanın harika bir yoludur, unutmayın!

Özel dersler almak istiyorsanız ancak ücretler fazla geliyorsa grup derslerini de deneyebilirsiniz. Bu derslerde hem öğretmen hem de öğrenci kazançlı çıkıyor. Öğretmen bir ders saatinde daha fazla para kazanırken öğrenci de ders başına daha az ücret ödüyor.

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (2 puanlama)
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim.