Kimya derslerinde daha başarılı olmak ve sınavlarda daha yüksek netler yapmak istiyorsanız Türkiye'nin her yerinde kimya dersleri alabilirsiniz!

Günümüzde kimya etüt merkezlerinin yanı sıra kimya özel ders de çok popüler. Bir öğretmenin yardımıyla üniversite sınavlarına daha rahat hazırlanabilirsiniz.

Kimya Türkiye'de genelde ilk lisede karşımıza çıkıyor. Hangi alandan devam etmek isterseniz isteyin hayatınızın bir döneminde kimya dersleri görüyorsunuz. İlerleyen yıllarda gireceğiniz sınavlarda kimya başrolde olmasa bile sıralamanızı etkileyebiliyor. Bu nedenle kimya dersleriyle aranızı iyi tutmak isteyebilirsiniz.

Şimdi biraz hangi sınıfta kimya dersinde neler öğreneceğinize değinelim.

9. Sınıf Kimya Dersleri

9. sınıfta kimya dersinde bileşik, bilim insanı, element, formül, kimya, laboratuvarda güvenlik, madde, sembol, simya gibi kavramlarla kimyaya giriş yapılır.

Konular şöyledir:

 • Kimya Bilimi
  • Simyadan Kimyaya
 • Atom ve Periyodik Sistem
  • Atom Modelleri ve Atomun Yapısı
  • Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Güçlü ve Zayıf Etkileşimler
  • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • Maddenin Halleri
  • Maddenin Fiziksel Halleri
 • Çevre Kimyası
  • Çevre Kirliliği

10. Sınıf Kimya Dersleri

10. sınıf kimya derslerinde ise  analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim kavramlarını öğrenirsiniz.

Kimya deneyler
Okuldaki kimya derslerinizi özel kimya dersleriyle destekleyin. | Kaynak: Unsplash

11. Sınıf Kimya Dersleri

11. sınıfta kimyada atom, atom modeli, Aufbau Prensibi, değerlik elektronu, değerlik orbital, elektron dizilimi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, enerji düzeyi (katman), Hund Kuralı, iyonlaşma enerjisi, kuantum sayıları, küresel simetri, orbital (dalga fonksiyonu), Pauli İlkesi, periyodik sistem, teori, yörünge, yükseltgenme basamağı konularına geçiş yapılır.

Konuları şöyle özetleyebiliriz:

 • Modern Atom Teorisi
  • Atomun Kuantum Modeli, Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri, Periyodik Özellikler, Elementler, Yükseltgenme
 • Gazlar
  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları, İdeal Gaz Yasası, Gazlarda Kinetik Teori, Gaz Karışımları, Gerçek Gazlar,
 • Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
  • Çözücü Çözünen Etkileşimleri, Derişim Birimleri, Koligatif Özellikler, Çözünürlük, Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
  • Tepkimelerde Isı Değişimi, Oluşum Entalpisi, Bağ Enerjileri, Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
  • Tepkime Hızları, Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
 • Kimyasal Tepkimelerde Denge
  • Kimyasal Denge, Dengeyi Etkileyen Faktörler, Sulu Çözelti Dengeleri

12. Sınıf Kimya Dersleri

12 sınıfta da anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti, galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme kavramlarıyla birlikte kimyayı daha detaylı bir şekilde öğrenirsiniz.

Şimdi tüm bu konuları öğrenirken destek alabileceğiniz yerlerden bahsedelim. İnternette birçok konu anlatım videosu ve soru çözümü bulabilirsiniz. YouTube, Tonguç Akademi, Khan Academy, Kunduz gibi siteler kimya kaynaklarıyla dolu!

Ancak bu yöntem size biraz zor veya sıkıcı geliyorsa daha önce de dediğimiz gibi bir etüt merkezini veya özel dersleri tercih edebilirsiniz.

En iyi Kimya öğretmenleri müsait
Berk
5
5 (31 yorum)
Berk
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (17 yorum)
Zeynep
₺65
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Naim
5
5 (11 yorum)
Naim
₺95
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hakan
5
5 (8 yorum)
Hakan
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
R . Mert
5
5 (7 yorum)
R . Mert
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Cankat
5
5 (11 yorum)
Cankat
₺90
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep i̇kra
5
5 (15 yorum)
Zeynep i̇kra
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Sena
5
5 (11 yorum)
Sena
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Berk
5
5 (31 yorum)
Berk
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (17 yorum)
Zeynep
₺65
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Naim
5
5 (11 yorum)
Naim
₺95
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hakan
5
5 (8 yorum)
Hakan
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
R . Mert
5
5 (7 yorum)
R . Mert
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Cankat
5
5 (11 yorum)
Cankat
₺90
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep i̇kra
5
5 (15 yorum)
Zeynep i̇kra
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Sena
5
5 (11 yorum)
Sena
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

İstanbul'da Kimya Dersleri

İstanbul'da kimya dersleri alabileceğiniz birçok özel öğretim kursu ve özel ders öğretmeni var. Bu kurslardan biri de Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Özel Öğretim Kursu. Karışımlara tek başınıza çalışırken zorlanıyor, metallerin aktiflik sırasını bilmiyor, periyodik sistemi anlamakta güçlük çekiyorsanız burada kendinizi geliştirebilirsiniz!

Bir diğer seçenek de dediğimiz gibi özel dersler.

Peki, bu özel ders öğretmenlerini nerede bulacaksınız? 

Tabii ki Superprof'ta! Superprof'ta sadece İstanbul'dan 1600'ü aşkın kimya öğretmeni var. Bu öğretmenlerin saatlik ders ücreti değişiklik gösterse de ortalama 67 TL. Yolda zaman kaybetmek istemiyorsanız arama çubuğuna mahallenizin ismini bile yazabilir, en yakınınızdaki kimya öğretmenleri seçeneklerini bulabilirsiniz!

Ankara'da Kimya Dersleri

Diyelim ki kimya derslerini yüksek notlarla geçtiniz, sınavdan da iyi bir net yaptınız ve eğitiminize kimya alanında devam etmek istiyorsunuz. Ankara'daki üniversiteleri tercih listenize eklemeye ne dersiniz?

Bu listenin en başında en yüksek taban puanıyla İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi geliyor.

Kimyacı deney
Türkiye'deki en iyi üniversitelerle geleceğin kimyacısı olun! | Kaynak: Unsplash

Maddenin kuantum kuramı, ileri malzemeler, moleküler elektronik, kendi kendini düzenleyen moleküller, manyetik görüntüleme yöntemleri, süper iletkenler, egzotik moleküler yapılar, kaotik sistemler, lazerler, fotosentez ve yeni spektroskopik yöntemler, kimyanın başlıca araştırma alanları. Yerin alt katmanlarında oluşan yüksek basınç ve uzay boşluğundaki düşük
basınç gibi çok uç koşullarda maddenin gösterdiği davranışlar da kimyanın ilgi alanına girer. Bilkent Üniversitesi'nde tüm bu alanları iyice öğrenebilir, geleceğin kimyacısı olmaya bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Burada öğrenciler ilk iki yılın temel fizik ve matematik derslerinden sonra kuantum mekaniği gibi ileri dersler alırlar. İkinci sınıfın analitik ve organik kimya ile üçüncü sınıfın anorganik kimya ve fizikokimya derslerini geniş laboratuvarlarda öğrenme fırsatı yakalarlar. Üçüncü yılın sonunda ise bir yaz stajı bir yaparlar. Dördüncü sınıftaki bitirme projesi ile bilimsel araştırma ortamlarına hazırlanırlar. Bitirme projelerinin sonuçlarını bilimsel dergilerde yayımlama fırsatı yakalayan öğrenciler de oluyor.

Siz de Ankara'da bu fırsatı yakalayabilirsiniz! Eğer bu fırsatı yakalamak için ek derslere ihtiyacınız varsa Superprof'ta Ankara'daki kimya öğretmenlerinin saatlik ücretinin ortalama 61 TL olduğunu unutmayın.

En iyi Kimya öğretmenleri müsait
Berk
5
5 (31 yorum)
Berk
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (17 yorum)
Zeynep
₺65
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Naim
5
5 (11 yorum)
Naim
₺95
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hakan
5
5 (8 yorum)
Hakan
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
R . Mert
5
5 (7 yorum)
R . Mert
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Cankat
5
5 (11 yorum)
Cankat
₺90
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep i̇kra
5
5 (15 yorum)
Zeynep i̇kra
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Sena
5
5 (11 yorum)
Sena
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Berk
5
5 (31 yorum)
Berk
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (17 yorum)
Zeynep
₺65
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Naim
5
5 (11 yorum)
Naim
₺95
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hakan
5
5 (8 yorum)
Hakan
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
R . Mert
5
5 (7 yorum)
R . Mert
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Cankat
5
5 (11 yorum)
Cankat
₺90
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep i̇kra
5
5 (15 yorum)
Zeynep i̇kra
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Sena
5
5 (11 yorum)
Sena
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

İzmir Kimya Dersleri

İzmir'de üniversiteye hazırlanırken veya üniversite okurken kimya derslerini bir öğretmenle çok daha rahat anlayabilirsiniz.

Kimya dersleri alırken etrafınızdaki dünyayı daha iyi tanıma fırsatı yakalarsınız. Sonuçta kimyayı her gün her yerde fark etmeden de olsa kullanıyoruz. Kimya dersleri alırken matematik, fizik ve biyolojiyle bağlantısı sayesinde bu derslere çalışırken de farkı hissedebileceksiniz!

İzmir'de kimyadan özel dersler almak istiyorsanız Superprof'taki öğretmenlerin profillerini incelemeye hemen şimdi başlayabilirsiniz. Bu öğretmenlerin saatlik ders ücreti ortalama 58 TL. 

Ders almak için bir kursa veya bir öğretmene gitmek istemiyorsanız online dersleri de tercih edebilirsiniz. Dilerseniz herhangi bir kurumun online kimya derslerine katılabilir veya yine Superprof'taki online ders veren öğretmenleri tercih edebilirsiniz.

Online ders öğretmeninizle kovalent bağ ile iyonik bağ arasındaki farkı, polimerin ne olduğunu, oksitlenmenin nasıl meydana geldiğini veya bir eşyanın yanarken hangi süreçlerden geçtiğini öğrenebilirsiniz!

Bursa Kimya Dersleri

Bursa'da kimya dersleri almak için başvurabileceğiniz birçok farklı kurum var: Birey Eğitim Kurumu, Uzman Kariyer Dershanesi... Liste daha uzayıp gidiyor. Üstelik bu kurumların çoğu online dersler de veriyor.

Kimyadaki temel kavramları öğrenmek için bir öğretmenle bire bir çalışmak size daha cazip geliyorsa Superprof'taki özel ders öğretmenlerine bir göz atabilirsiniz. Bursa'daki öğretmenlerin saatlik özel ders ücreti ortalama 58 TL.

Peki, nedir bu temel kavramlar?

Öncelikle adını daha önce mutlaka duyduğunuz periyodik tablodan bahsedelim. Oksijen, azot, karbon, potasyum gibi maddeler farklı bir şeye indirgenemeyen elementlerdir. Ve bu elementler atom numaralarındaki artışa göre periyodik tabloda gösterilir.

Ateş odun
Aslında her ateş yaktığınızda kimyasal bir tepkimeye şahit oluyorsunuz. | Kaynak: Unsplash

Gelelim kimyasal tepkimelere. Keki yaktığınızda, nefes aldığınızda, ocağı yaktığınızda kimyasal tepkime gerçekleşiyor. Bu tepkimede molekülleri oluşturan iyonlar veya elektronlar yeniden düzenleniyor. Yani kimyasal tepkime, iki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler oluşturmasına deniyor.

Asitler ve bazlar da kimyada çok sık duyacağınız kavramlar. Limon ve sirke en bilinen asitlerdendir. Sabun ve çamaşır suyu da en çok kullanılan bazlardan. Kimyasal tepkimelerde asitler tepkimeye giren maddelere proton verir, bazlar ise alır. Bu ikisi arasındaki temel fark da budur.

Kimya ile ilgili daha çok şey öğrenmek istiyorsanız Bursa'da özel kimya derslerinize hemen başlayın!

Adana Kimya Dersleri

Kimya nedir?

Kimya temelde atomların, elementlerin, bileşiklerin ve moleküllerin incelenmesidir. Dünyadaki her şey bu dört kelimeden oluşur. 

Atom kavramı, Yunanca atomos kelimesinden gelir. Bu da bölünemez demektir.

Atom, bir kimyasal elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığıdır. Element ise saf bir maddedir ve başka bir maddeye indirgenemez. Yani bir elementte aynı türde atomlar bulunur.

Moleküller birbirine bağlı gruplar hâlindeki atomların oluşturduğu bileşiklerin en küçük temel yapısına denir. Aynı iki atomun bağlanması veya farklı sayılarda farklı atomların bağlanması sonucu oluşur. Bileşikler ise iki farklı atom tipi içeren moleküllere denir.

Bu gibi kavramları tek başınıza öğrenmekte zorlanıyorsanız Superprof ile bir özel kimya öğretmeni bulabilirsiniz. Adana'daki kimya öğretmenlerinin saatlik ders ücreti ortalama 57 TL. 

Kimyayı bazı öğrenciler derste gördükleri ve kendi çalışmalarıyla öğrenebilirken bazıları yardıma ihtiyaç duyar. Özellikle sayısal derslerde bu sık görülen bir şeydir. Bu nedenle tek başınıza başarılı olamıyorsanız yardım almaktan hiç çekinmeyin.

Türkiye'nin her şehrinde birçok kimya öğretmeni var. Siz de hedeflerinizi gerçekleştirmek için bir an önce biriyle iletişime geçebilirsiniz!

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim.