Kimya maddenin özelliklerini, yapısını çeşitli şekillere dönüşmesini, ayrı ayrı maddelerin birbirlerini etkileme şartlarını ve meydana getirdikleri bileşikleri inceleyen; yeni kanun ve kurallar bulmaya çalışan bir bilim dalıdır. Bu tanımı şöyle bir düşündüğünüzde etrafımızdaki her şeyin kimyayla bir bağlantısı olduğunu hemen fark edeceksiniz.

Dilerseniz önce temel kimya kavramlarına bir göz atalım. Hem de küçük bir tekrar yapmış olursunuz.

Elementler başka bir maddeye indirgenemeyen en küçük parçacıklara deniyor. Bu elementler aynı türde atomlardan oluşuyor.

Molekül ise aynı cins atomların oluşturduğu yapılardır. Bileşikler ise farklı cins atomlardan oluşur. Mesela H2Oyani hidrojen peroksit bir bileşiktir. H2 ve Obirer molekül; H ve O ise birer elementtir.

Atomlar bildiğiniz gibi atomun çekirdeğindeki parçacıklardan oluşuyor. Bu parçacıkların yükü pozitif, nötr veya negatif olabiliyor.

Çekirdek ise atomun merkezine deniliyor. Pozitif yüklü proton ve nötr yüklü nötronlar burada yer alıyor. Negatif yüklü elektronlar ise çekirdeğin yörüngesinde duruyor.

Bu temel bilgileri öğrendikten sonra molekül ve bileşiklerin nasıl meydana geldiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Atomlar bu elektronlarla birbirlerine bağlanıyor. Kovalent bağlarda iki atom bir veya birden fazla çift elektron paylaşıyor. İyonik bağlarda ise bir atom diğerine elektron veriyor. Burada elektron veren atoma iyon adı veriliyor.

Daha sonra moleküller üç hâldeki maddeleri oluşturuyor: Gaz, sıvı ve katı. Bu maddeler de etrafımızda görüp görebileceğimiz her şeyi meydana getiriyor!

İleride kimya okumak gibi bir planınız olmasa bile lisede kimyayla aranızı iyi tutmanız gerekiyor. Çünkü kimya hem genel olarak çevrenizde olup bitenleri daha iyi anlamanızı sağlar, hem de sınavda yapacağınız daha iyi bir kimya neti sizi hedeflerinize bir adım daha yaklaştırır.

Lise Kimya Konuları

Lisede 9. sınıfta kimyaya genel bir giriş yapılır:

- Kimya Bilimi

 • Simyadan Kimyaya
 • Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
 • Kimyanın Sembolik Dili
 • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

- Atom ve Periyodik Sistem

- Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

 • Kimyasal Tür
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
 • Güçlü Etkileşimler
 • Zayıf Etkileşimler
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

- Maddenin Hâlleri

 • Maddenin Fiziksel Hâlleri
 • Katılar
 • Sıvılar
 • Gazlar
 • Plazma
 • Su ve Hayat

- Çevre Kimyası

10. sınıfta ise kimya biraz daha detaylı bir şekilde incelenmeye başlanır:

 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Mol Kavramı
 • Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
 • Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
 • Homojen ve Heterojen Karışımlar
 • Ayrıştırma ve Saflaştırma Teknikleri
 • Asitler ve Bazlar
 • Asitler ve Bazların Tepkimeleri
 • Hayatımızda Asitler ve Bazlar
 • Tuzlar
 • Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
 • Gıdalar
Sabun kimya baz
Sabunun belki de en çok kullandığımız baz olduğunu biliyor muydunuz? | Kaynak: Unsplash

11. sınıfta ise şu konular öğretilir:

- Modern Atom Teorisi

 • Atomun Kuantum Modeli
 • Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
 • Periyodik Özellikler
 • Elementleri Tanıyalım
 • Yükseltgenme Basamakları

- Gazlar

 • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
 • İdeal Gaz Yasası
 • Gazlarda Kinetik Teori
 • Gaz Karışımları
 • Gerçek Gazlar

- Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

 • Çözücü Çözünen Etkileşimleri
 • Derişim Birimleri
 • Koligatif Özellikler
 • Çözünürlük
 • Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

- Kimyasal Tepkimelerde Enerji

 • Tepkimelerde Isı Değişimi
 • Oluşum Entalpisi
 • Bağ Enerjileri
 • Tepkime Isılarının Toplanabilirliği

- Kimyasal Tepkimelerde Hız

 • Tepkime Hızları
 • Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

- Kimyasal Tepkimelerde Denge

 • Kimyasal Denge
 • Dengeyi Etkileyen Faktörler
 • Sulu Çözelti Dengeleri

12. sınıfta artık iyi bir temel oturtmuş olup daha ileri konulara giriş yaparsınız:

- Kimya ve Elektrik

 • İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
 • Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
 • Elektrot Potansiyelleri
 • Kimyasallardan Elektrik Üretimi
 • Elektroliz
 • Korozyon

- Karbon Kimyasına Giriş

 • Anorganik ve Organik Bileşikler
 • Basit Formül ve Molekül Formülü
 • Doğada Karbon
 • Lewis Formülleri
 • Hibritleşme-Molekül Geometrileri

- Organik Bileşikler

 • Hidrokarbonlar
 • Fonksiyonel Gruplar
 • Alkoller
 • Eterler
 • Karbonil Bileşikleri
 • Karboksilik Asitler
 • Esterler

- Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

 • Fosil Yakıtlar
 • Alternatif Enerji Kaynakları

Lise kimya dersleri konusunda yardım almak için Bursa'daki eğitim kurslarından birine gitmeyi düşünüyorsanız seçeneklerinizden birkaçına birlikte bakalım.

Bursa'da Kimya Dersi Veren Kurumlar

Bursa Uzman Kariyer

Uzman Kariyer Eğitim Kurumu'nda TYT ve AYT sınavlarına hazırlanarak daha yüksek netleri garantileyebilirsiniz!

Kimyada sınavlarda şu konulardan sorumlu olacaksınız:

TYT Kimya Konuları

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Doğa ve Kimya
 • Maddenin Halleri
 • Kimya Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
 • Karışımlar
 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
 • Kimya Her Yerde

AYT Kimya Konuları

 • Modern Atom Teorisi
 • Gazlar
 • Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Tepkimelerde Denge
 • Kimya ve Elektrik
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Organik Bileşikler
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

Okulda gördükleriniz yetmiyorsa ve tüm bu konulara tek başınıza çalışmak istemiyorsanız Bursa'da Uzman Kariyer gibi bir eğitim kurumunu tercih ederek kimya dâhil tüm branşlardan dersler alabilirsiniz.

Elementler kimya
Periyodik cetvelde elementler atom numaralarına göre sıralanırlar. | Kaynak: Unsplash

Bursa Odtülüler Dershanesi

ODTÜ Mezunları Dershanesi kalite ve mükemmelliği esas alarak öğrencilerin araştıran, sorgulayan ve sorun çözen yetkin insanlar olmasını hedefliyor. Hafıza teknikleriyle öğrencilerin öğrendiklerinin akıllarında kalmasını kolaylaştırıyor. Eksiklerini belirleyerek daha ileri seviyelere gelmelerini amaçlıyor.

Bursa Odtülüler Dershanesi'nde TYT-AYT kursları ile kimya, matematik, Türkçe gibi sınavlarda sorumlu olacağınız tüm branşlardan dersler alabilirsiniz. Dilerseniz eğitim koçluğu hizmetinden de yararlanabilirsiniz!

Odtülüler Koçluk Sistemi ile her öğrencinin bir eğitim koçu oluyor. Böylece öğrencilerin problemleri bire bir ve rahat oldukları bir ortamda çözülüyor. Öğrenciler akıllarına takılan birçok sorunun cevabını eğitim koçları sayesinde bulabiliyor.

Yedi İklim Kursları

Bursa'da kimya öğrenebileceğiniz bir diğer kurum da Yedi İklim Dershaneleri.

Üniversiteye hazırlanırken burada tüm branşlarda dersler alabilir ve etütlerden de yararlanabilirsiniz. Tüm öğrencilerin çalışmaları takip edildiğinden daha emin adımlarla ilerleme kaydetme şansı yakalayabilirsiniz.

Ayrıca sınav sonrası tercih konusunda da eğitmenlere danışabilirsiniz. Kim bilir, belki de eğitim hayatına kimya ile devam etmek istersiniz!

Bursa'da Kimya Okumak

Akademik kariyerinize kimya ile devam etmeye karar verdiyseniz Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nde kaliteli bir eğitim alabilirsiniz. Üstelik dilerseniz ilerleyen yıllarda yine kimya alanında yüksek lisans ve doktora da yapabilirsiniz!

Üniversitelerin kimya bölümlerinde ilk yıllarda Genel Fizik, Genel Kimya, Biyolojiye Giriş, Yüksek Matematik, Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler, Bilgisayar Kullanımı ve Programlama gibi derslerle iyi bir temel oluşturuluyor. Sonra Analitik Kimya, Organik Kimya, Fiziksel Kimya, İnorganik Kimya, Kuantum Kimyası, Biyokimya, İstatiksel Termodinamik, Kuantum Kimyası Uygulamaları ve Bitirme Tezi derslerini alıyorsunuz. Tamamlamanız gereken laboratuvar dersleriniz de oluyor tabii. Daha sonra son sınıf müfredatında bulunan 4 teknik seçmeli ders ile kimyanın ilgi duyduğunuz alt dallarına yoğunlaşabiliyorsunuz.

Peki, kimya mühendisi ile kimyager arasındaki fark ne? Siz hangisini tercih ederdiniz?

Kimyagerler maddelerin kimyasal nitelikleri, molekül yapıları ve bu yapıların nasıl değiştirilebileceğini inceler. Kimyasal örneklerin analizi konusunda çalışmalar yapar.

Kimya mühendisi ise kimyagerlerin bu gibi çalışmalarını ürünlere dönüştürmek için üretim süreçleri ve fabrikalar tasarlar. Bu süreçte kimya, fizik ve matematik bilgisini kullanır.

Bursa'da alacağınız kimya dersleriyle ve üniversitede iyi bir kimya eğitimi aldıktan sonra siz de prestijli firmalarda bu meslekleri yapabilirsiniz!

Superprof ile Kimya Dersleri

Her öğrenci aynı değildir. Bazıları kurslarda kendisiyle aynı seviyedeki öğrencilerle birlikte rahatça öğrenebiliyorken bazıları konuları bir öğretmenden bire bir dinlemeden tam anlayamaz. Bazıları sınıf ortamında kendini rahat hissederken bazıları anlamadığı yerleri sormaya bile çekinir. Okulda aynı zorlukları çeken bir öğrenci kursta da ilerleme kaydetmeyebilir. Bu noktada kimya özel dersler daha iyi bir seçenek olabilir.

Bir kimya özel ders öğretmeni bulmak içinse çok uzaklara bakmanıza gerek yok.

Superprof'ta 170 kimya öğretmeni Bursa'da sizi bekliyor!

Bursa'daki kimya özel ders öğretmenlerinin saatlik ders ücreti ortalama 58 TL.

Tabii ki bu ücreti etkileyen birçok faktör var. Öğretmenin aldığı eğitimler, mezun olduğu okul, ders verdiği seviye, sizin seviyeniz ve hatta yaşadığınız semt bile ücreti etkileyebiliyor.

Superprof'taki öğretmenlerin profillerine girerek tüm bu bilgileri edinebilirsiniz. Nerede hangi bölümü okuduğunu, kimyanın hangi alanlarında ve hangi seviyede dersler verdiğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca önceden ders verdiği öğrencilerin yorumlarını da okuyabilirsiniz. Böylece öğretmen hakkında bir fikir sahibi olursunuz.

Superprof'tan ders almanın en güzel yanlarından biri de ilk derslerin ücretsiz olması. Öğretmenle önce bir deneme dersi yapabilir, derslerin size fayda sağlayıp sağlamayacağına karar verebilirsiniz. Özel kimya öğretmeniniz ne kadar iyi olursa olsun yöntemleri size uymayabilir, ders işleme tarzını sevmeyebilirsiniz, dersleri işleyiş şekli size göre olmayabilir. Ücretsiz deneme dersiyle bir öğretmenle anlaşmadan önce tüm bu riskleri ortadan kaldırabilirsiniz.

Laptop masa kitaplar lamba
Online kimya dersleri ile evinizin konforunda kimya öğrenin! | Kaynak: Unsplash

Bursa'da online dersler veren öğretmenleri de göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz. Webcam üzerinden alacağınız derslerle asitler ve bazları, bileşikleri, periyodik tabloyu, tepkimeleri vs. öğrenebilirsiniz!

Üstelik online derslerin şöyle bir artısı da var: Seçenekleriniz sadece Bursa ile kısıtlı değil! Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana gibi başka şehirlerdeki kimya öğretmenlerinden de online dersler alabilirsiniz.

Hemen kimyada ilerleme kaydetmeye başlayın!

Kimya öğretmenine mi ihtiyacınız var?

Makaleyi beğendiniz mi?

5,00/5 - 1 vote(s)
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim. Yeni bir dil öğrenmekse hobilerim arasında.