Belki de farkında değiliz ama kimya, hayatımızın her yerinde gördüğümüz bir kavram. Etrafımızdaki her şeyin nasıl meydana geldiğini ve nelerden oluştuğunu, içinde en küçük parçaya kadar neler olduğunu kimya ile açıklayabiliyoruz.

Nasıl mı? 

Gelin en küçük yapı taşlarından başlayarak maddeleri nelerin oluşturduğuna bir göz atalım.

Elementler başka bir maddeye indirgenemeyen en küçük parçacıklardır. Bu elementlerde aynı türde atomlar bulunur.

Molekül ise aynı cins atomların oluşturduğu yapılardır. Bileşikler ise farklı cins atomlardan oluşur. Mesela H2Oyani hidrojen peroksit bir bileşiktir. H2 ve Obirer molekül; H ve O ise birer elementtir.

Atomlar bildiğiniz gibi atomun çekirdeğindeki parçacıklardan oluşuyor. Bu parçacıkların yükü pozitif, nötr veya negatif olabiliyor.

Çekirdek ise atomun merkezine deniliyor. Pozitif yüklü proton ve nötr yüklü nötronlar burada yer alıyor. Negatif yüklü elektronlar ise çekirdeğin yörüngesinde duruyor.

Bu temel bilgileri öğrendikten sonra molekül ve bileşiklerin nasıl meydana geldiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Atomlar bu elektronlarla birbirlerine bağlanıyor. Kovalent bağlarda iki atom bir veya birden fazla çift elektron paylaşıyor. İyonik bağlarda ise bir atom diğerine elektron veriyor. Burada elektron veren atoma iyon adı veriliyor.

Daha sonra moleküller üç hâldeki maddeleri oluşturuyor: Gaz, sıvı ve katı.

Ortaokulda da öğrendiğiniz gibi gazlar sabit şekli ve tanımlanabilir hacmi olmayan maddeler. Sıvılar sabit şekli olmayan ancak hacmi tanımlanabilen akışkan maddelere deniyor. Katılarda ise moleküller birbirine sıkıca kenetlenmiş oluyor. Sabit bir şekli ve belli bir hacmi oluyor.

Lisede kimya derslerinde daha ayrıntılı konulara giriş yapıyorsunuz.

9. Sınıf Kimya Dersleri

9. sınıfta kimya ders konuları bileşik, bilim insanı, element, formül, kimya, laboratuvarda güvenlik, madde, sembol, simya gibi kavramlarla kimyaya giriş yapılır.

Konular şöyle:

 • Kimya Bilimi
  • Simyadan Kimyaya
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Güçlü ve Zayıf Etkileşimler
  • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • Maddenin Halleri
  • Maddenin Fiziksel Halleri
 • Çevre Kimyası
  • Çevre Kirliliği
Kimya malzemeleri
Kimya öğrenirken laboratuvarlarda basit deneyler yapmayı da öğrenebilirsiniz! | Kaynak: Unsplash

10. Sınıf Kimya Dersleri

10. sınıf kimya derslerinde ise  analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim kavramlarını öğrenirsiniz.

11. Sınıf Kimya Dersleri

11. sınıfta kimyada atom, atom modeli, Aufbau Prensibi, değerlik elektronu, değerlik orbital, elektron dizilimi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, enerji düzeyi (katman), Hund Kuralı, iyonlaşma enerjisi, kuantum sayıları, küresel simetri, orbital (dalga fonksiyonu), Pauli İlkesi, periyodik sistem, teori, yörünge, yükseltgenme basamağı konularına geçiş yapılır.

Konuları şöyle özetleyebiliriz:

 • Modern Atom Teorisi
  • Atomun Kuantum Modeli, Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri, Periyodik Özellikler, Elementler, Yükseltgenme
 • Gazlar
  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları, İdeal Gaz Yasası, Gazlarda Kinetik Teori, Gaz Karışımları, Gerçek Gazlar,
 • Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
  • Çözücü Çözünen Etkileşimleri, Derişim Birimleri, Koligatif Özellikler, Çözünürlük, Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
  • Tepkimelerde Isı Değişimi, Oluşum Entalpisi, Bağ Enerjileri, Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
  • Tepkime Hızları, Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
 • Kimyasal Tepkimelerde Denge
  • Kimyasal Denge, Dengeyi Etkileyen Faktörler, Sulu Çözelti Dengeleri

12. Sınıf Kimya Dersleri

12. sınıf kimya derslerinde öğrenecekleriniz ise şunlar:

- Kimya ve Elektrik

 • İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
 • Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
 • Elektrot Potansiyelleri
 • Kimyasallardan Elektrik Üretimi
 • Elektroliz
 • Korozyon

- Karbon Kimyasına Giriş

 • Anorganik ve Organik Bileşikler
 • Basit Formül ve Molekül Formülü
 • Doğada Karbon
 • Lewis Formülleri
 • Hibritleşme-Molekül Geometrileri

- Organik Bileşikler

 • Hidrokarbonlar
 • Fonksiyonel Gruplar
 • Alkoller
 • Eterler
 • Karbonil Bileşikleri
 • Karboksilik Asitler
 • Esterler

- Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

 • Fosil Yakıtlar
 • Alternatif Enerji Kaynakları

Matematik, fizik ve kimya birbiriyle bağlantılı alanlardır. Bu nedenle üniversitede özellikle sayısal bir alanla devam etmek istiyorsanız bu konuları iyice kavramanız çok önemli.

Hangi bölüme gitmek istiyor olursanız olun; sınavda kimyadan yapacağınız iyi bir net size avantaj sağlayacaktır. Lisede tüm bu konuları öğrenmekte zorluk çekiyorsanız Adana kimya kursları ile kendinizi geliştirebilirsiniz.

En iyi Kimya öğretmenleri müsait
Berk
5
5 (26 yorum)
Berk
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (17 yorum)
Zeynep
₺65
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Naim
5
5 (11 yorum)
Naim
₺95
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hakan
5
5 (8 yorum)
Hakan
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
R . Mert
5
5 (7 yorum)
R . Mert
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Cankat
5
5 (11 yorum)
Cankat
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Sena
5
5 (11 yorum)
Sena
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhammed rıza
5
5 (8 yorum)
Muhammed rıza
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Berk
5
5 (26 yorum)
Berk
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (17 yorum)
Zeynep
₺65
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Naim
5
5 (11 yorum)
Naim
₺95
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hakan
5
5 (8 yorum)
Hakan
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
R . Mert
5
5 (7 yorum)
R . Mert
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Cankat
5
5 (11 yorum)
Cankat
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Sena
5
5 (11 yorum)
Sena
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhammed rıza
5
5 (8 yorum)
Muhammed rıza
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Adana'da Kimya Dersleri

Güney Başak Eğitim Kurumu

Güney Başak Özel Öğretim Kursu'nda üniversiteye hazırlanan hazırlanan özellikle 12. sınıf öğrencileri ve mezun öğrenciler olmak üzere tüm lise öğrencileri ve liseye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri tüm branşlarda akademik destek alabiliyor.

12. sınıf ve mezun öğrenciler sınıfında en başarılı yayınevlerinin kitapları ve testleri kullanılarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) hazırlanan öğrencilerin eksiklerini kapatarak daha iyi netler çıkarması amaçlanıyor. Ayrıca kimya da dâhil olmak üzere sınavlarda sorumlu olacağınız tüm dersler için danışmanlık hizmeti de alabiliyorsunuz.

Doğru Teknik Eğitim Kurumları

Kimya gibi birçok alanda dersler alabileceğiniz Doğru Teknik Eğitim Kurumları'nda aynı zamanda test çözme teknikleri, sınav kaygısı, üniversite tercihleri gibi konularda rehberlik hizmeti alabilirsiniz.

Sınav konusunda sürekli endişeleniyorsanız ve etrafınıza baktığınızda herkes çok çalışıyor ama siz yeteri kadar çalışmıyormuşsunuz gibi geliyorsa bu bir süre sonra gerilemenize yol açabilir. Tabii ki sınav kaygınızın olması çok doğaldır ancak aşırıya kaçtığınızda size yarardan çok zarar getirecektir.

Doğru Teknik'teki uzman eğitmenler ve danışmanlar yardımıyla tüm kaygılarınızdan kurtulabilir ve nasıl daha verimli ders çalışabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Kimya ilaç hap
Adana'da alacağınız iyi bir eğitimden sonra ilaç sektörü gibi birçok farklı sektörde çalışma fırsatı yakalayabilirsiniz. | Kaynak: Unsplash

Adana Odtülüler Dershanesi

Odtülüler Dershanesi öğrencileri sadece derslere ve sınavlara değil, hayata da hazırlamayı amaçlıyor. Öğrencilerin kişisel gelişimini tamamlayabilmesi için destek sağlıyor.

Burada kimya, matematik, coğrafya, geometri gibi birçok branşta dersler alarak okuldaki derslerde daha rahat edebilir ve eksik olduğunuz konularda kendinizi geliştirip sınav stresinizi azaltabilirsiniz.

Dördüncü Boyut Eğitim

Adana'nın Çukurova ilçesinde 2004'ten beri faaliyet gösteren Dördüncü Boyut Eğitim Kursu'nda üniversite hazırlık dersleri alarak kimyada daha yüksek netlere ulaşabilirsiniz!

TYT ve AYT sınavlarında çıkacak kimya konularına göre eğitim kurslarında şu konuları öğreneceksiniz:

TYT Kimya Konuları

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Doğa ve Kimya
 • Maddenin Halleri
 • Kimya Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
 • Karışımlar
 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
 • Kimya Her Yerde

AYT Kimya Konuları

 • Modern Atom Teorisi
 • Gazlar
 • Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Tepkimelerde Denge
 • Kimya ve Elektrik
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Organik Bileşikler
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

Adana Çukurova Üniversitesi Kimya

Çukurova Üniversitesi'nde uzman ve uluslararası seviyede etkin çalışmalar yapan öğretim elemanları sayesinde kaliteli bir kimya eğitimi alabilirsiniz.

1977 yılında kurulan kimya bölümünde Analitik Kimya, İnorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Organik Kimya ve Endüstriyel Kimya olmak üzere altı farklı anabilim dalında dersler alabilirsiniz. Ayrıca öğrenci eğitim laboratuvarlarında pratik de kazanabilirsiniz. Pratik kazanmanız çok önemlidir çünkü kimya çok pratik gerektiren bir alandır.

Ayrıca Erasmus programlarıyla yurt dışında veya Farabi programlarıyla yurt içinde başka üniversitelerden de eğitim alma fırsatı yakalayarak kendinizi daha çok geliştirebilirsiniz!

Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde kimya alanında iyi bir eğitim aldıktan sonra birçok farklı sektörde çalışabilirsiniz:

 • İlaç sanayii
 • Temizlik
 • Kozmetik
 • Fabrikalar
 • Eğitim
 • Zirai Tarım
 • Hastaneler
 • AR-GE Merkezleri
 • MKE (Makine Kimya Endüstrisi)
 • MTA (Maden Tetkik Arama)
 • TSE (Türk Standartları Enstitüsü)

Superprof ile Kimya Dersleri

Bazı öğrenciler az mevcutlu sınıflarda okulda öğrenemediklerini daha çabuk öğrenebiliyorken bazıları hâlâ ilerleme kaydetmekte zorlanabiliyor. Sonuçta aynı seviyedeki öğrencilerin bile öğrenme şekli ve öğrenme hızı çok farklı olabiliyor. Bu noktada kimyadan özel dersler almak çok daha doğru bir tercih olabilir.

Bir kimya özel ders öğretmeni bulmak için çok uzaklara bakmanıza gerek yok. Superprof'ta 123 kimya öğretmeni Adana'da sizi bekliyor!

Adana'daki kimya özel ders öğretmenlerinin saatlik ders ücreti ortalama 57 TL.

Tabii ki bu ücreti etkileyen birçok faktör var. Öğretmenin aldığı eğitimler, mezun olduğu okul, ders verdiği seviye, sizin seviyeniz ve hatta yaşadığınız semt bile ücreti etkileyebiliyor.

Superprof'taki öğretmenlerin profillerine girerek tüm bu bilgileri edinebilirsiniz. Nerede hangi bölümü okuduğunu, kimyanın hangi alanlarında ve hangi seviyede dersler verdiğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca önceden ders verdiği öğrencilerin yorumlarını da okuyabilirsiniz. Böylece öğretmen hakkında bir fikir sahibi olursunuz.

Superprof'tan ders almanın en güzel yanlarından biri de ilk derslerin ücretsiz olması. Öğretmenle önce bir deneme dersi yapabilir, derslerin size fayda sağlayıp sağlamayacağına karar verebilirsiniz. Özel kimya öğretmeniniz ne kadar iyi olursa olsun yöntemleri size uymayabilir, ders işleme tarzını sevmeyebilirsiniz, dersleri işleyiş şekli size göre olmayabilir. Ücretsiz deneme dersiyle bir öğretmenle anlaşmadan önce tüm bu riskleri ortadan kaldırabilirsiniz.

Laptop defter kalem
Adana'daki online kimya dersleri ile sınıfın gerisinde kalmak zorunda değilsiniz! | Kaynak: Unsplash

Adana'da online dersler veren öğretmenleri de göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz. Webcam üzerinden alacağınız derslerle asitler ve bazları, bileşikleri, periyodik tabloyu, tepkimeleri vs. öğrenebilirsiniz!

Üstelik online derslerin şöyle bir artısı da var: Seçenekleriniz sadece Adana ile kısıtlı değil! Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul gibi başka şehirlerdeki kimya öğretmenlerinden de online dersler alabilirsiniz.

Hemen bugün kimya öğrenmeye başlayın!

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim.