Günümüzde Almanca, Avrupa Birliği genelinde en yaygın olarak konuşulan kıta dillerinin başında gelir. Almanya, Avusturya, Lihtenştayn'ın resmi dili olmasının yanı sıra İsviçre ve Lüksemburg'un da resmi dillerinden birisidir. Bu kapsamda Almanca öğrenmenin birçok faydası vardır. Hatta İngiltere'deki çoğu ortaokul, Almanca'yı Modern Yabancı Dil derslerinden biri olarak sunar ve öğrenci gruplarını konudaki yeterliliklerine göre kümelere ayırır. Ancak araştırmalar, çocukların ikinci bir dil öğrenmeye en yatkın oldukları zamanın iki ve üç yaşları arasında zaman olduğunu gösteriyor çünkü bu dönem, tam da kelime dağarcıklarının çok hızlı bir oranda arttığı ve geliştiği dönemdir.

Düşündüğünüzün aksine, küçük çocuklar iki lehçeyle ilişkili farklı sesleri anlamaya başladıklarında iki dil arasında da ayrım yapabilir oluyorlar. Bu nedenle, daha önce Almanca konuşulan bir ülkede zaman geçirdiyseniz, Almanca konuşan biri ile yaşadıysanız veya çocukken dil kursuna gittiyseniz Almancayı çok daha hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Yine de çoğumuz ortaokula başladığımızda ikinci dillerle tanışma fırsatı buluyoruz. Bu nedenle Almanca öğrenecekler için modern Almanya tarihine genel bir bakış yazısı hazırladık. Çünkü uzmanlar, dilin konuşulduğu ülkeyi belirli bir düzeyde bilmenin ve kültürlerini anlamanın dili daha akıcı konuşmayı hızlandırdığını öne sürüyorlar.

Öğrenmesi en faydalı dillerden birisi olan Almancanın konuşulduğu ülkenin tarihine bakalım!

En iyi Almanca öğretmenleri müsait
Filiz
5
5 (36 yorum)
Filiz
₺360
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Açelya
5
5 (19 yorum)
Açelya
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Deniz
5
5 (21 yorum)
Deniz
₺140
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Emre davud
5
5 (13 yorum)
Emre davud
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mert
5
5 (13 yorum)
Mert
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Krhn
5
5 (11 yorum)
Krhn
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ayşe
5
5 (8 yorum)
Ayşe
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ceyda
5
5 (10 yorum)
Ceyda
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Filiz
5
5 (36 yorum)
Filiz
₺360
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Açelya
5
5 (19 yorum)
Açelya
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Deniz
5
5 (21 yorum)
Deniz
₺140
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Emre davud
5
5 (13 yorum)
Emre davud
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mert
5
5 (13 yorum)
Mert
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Krhn
5
5 (11 yorum)
Krhn
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ayşe
5
5 (8 yorum)
Ayşe
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ceyda
5
5 (10 yorum)
Ceyda
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Modern Almanya'nın Kısa Tarihi

Almancayı lise veya üniversite düzeyinde olduğu gibi okulda öğrendiğinizde, ülkenin tarihi veya kültürü hakkında fazla bir bilgi öğrenme fırsatınız olmuyor. Ancak sizce de dilin konuşulduğu bölgeler hakkında daha fazla bilgi edinip bu bölgelerde yaşamın ve dilin nasıl geliştiğini keşfetmek daha iyi olmaz mıydı?

Almanya'nın tarihi Roma dönemine kadar gitse de Almanya Federal Cumhuriyeti 1949 yılına kadar kurulmamıştır. Bunu göz önünde bulundurarak ülkenin son 100 yılına odaklanacağız ve bu süre zarfında Alman ulusunun nasıl 21. yüzyıldaki en popüler Avrupa devleti olduğunu keşfedeceğiz.

Tarih okuma
Tarih seven bir insansanız Almanya tarihi size sıkıcı gelmeyecektir. | Kaynak: Unsplash

Weimar Cumhuriyeti, 1918-1933

Weimar Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaş’ı sonrasında bir toplumsal devrime neden olan askeri yenilginin bir sonucu olarak doğdu. Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Alman Demokrat Partisi (DDP), Merkez Parti ve İlerici Parti'nin uzak bir üyesinden Koalisyon oluşturuldu. Bu koalisyonun lehinde %75'ten fazla oy alan Friedrich Ebert, daha sonra meclisin ilk başkanı olarak seçildi.

Üniversite ve lisedeki Almanca derslerinden bahsettik!

Yeni Weimar Cumhuriyeti'nin anayasasını takiben, hükümet kademeli olarak gerçekten demokratik bir parlamenter sistem geliştirdi. Ancak, liderin hala kabine üyelerini görevden alma ve yasaları veto etme yetkisi vardı. Nüfusun cumhuriyetin meşruiyetine inanmadığı bu yıllardan sonra Weimar Cumhuriyeti istikrarsız bir koalisyon haline geldi ve Başkan Ebert bu nedenle Alman Halk Partisi'nin (DVP) başkanı Gustav Stresemann'ı yeni bir hükümet kurmaya çağırdı.

Stresemann'ın başarıları: Locarno antlaşmaları, Berlin Antlaşması ve ülkenin Milletler Cemiyeti'ne üyeliğiydi.

Büyük Buhran vurduktan sonra Almanlar aşırı önlemler almaya hazırdı ve Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) ya da diğer adıyla Nazi partisi bunun yaşanacağını öngörüyordu. Yoğun medya kampanyalarıyla seçmenleri hedef aldılar ve pek çok kişiyi sağcı düşüncenin bazı yönleriyle ikna etmeyi başardılar. Ulusal düzen ve ulusal gurur vaat eden Hitler, 1933'te şansölye olarak atandı ve Naziler delegasyon koltuklarını artırarak Nazi partisini Reichstag'ın (Federal Meclis) en büyük partisi haline getirdi. Çok geçmeden Hitler, acımasız tutkusu sayesinde ulus üzerinde diktatörlük derecesinde kontrole sahip oldu.

Çevrimiçi Almanca kaynaklarıyla da tarih hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Üçüncü Reich, 1933-1945

Eylül 1939'da Alman birlikleri Polonya'yı işgal etti. Bu arada Fransa ve İngiltere, Almanya'ya savaş ilan etti. 1940'ta Almanya, Danimarka ve Norveç'i fethetmiş ve çok sayıda Fransız ve İngiliz askerinin savaştığı Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Fransa'ya gözünü dikmişti. Bir yıl sonra Hitler, ordularını Sovyetler Birliği'ni işgal etmek üzere harekete geçirdi ancak Sovyetler Birliği’nin güçlü direnişini hesaba katmamıştı.

Eski Alman banknot para
Almanya ile ilgili küçük çaplı bir tarih araştırması size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. | Kaynak: Unsplash

Hitler, Yahudilerin Alman ırkı için bir tehdit olduğuna dair inancını gizlemedi ve Yahudi karşıtı fikirlerini Yahudilerin pek çok hakkını ortadan kaldırarak topluma yaydı. Yahudileri yerinden yurdundan edip ardından da katlederek ülkeyi “temizledi”. En azından kendisi buna inanıyordu. Soykırım, fabrika benzeri bir toplu katliam programı haline gelerek erkekleri, kadınları ve hatta çocukları katletti. Hitler'in kesin bir yenilgiyle karşı karşıya kalıp intihar etmesinden önce Holokost'ta (soykırım) yaklaşık 6 milyon Avrupalı ​​Yahudi öldürüldü.

Hükümet üyeleri tutuklandı ve savaş suçlarıyla suçlanırken demokratik siyasi partiler yeniden kuruldu.

Aralık 1945'te Hıristiyan Demokrat Birlik kuruldu ve savaşın bitiminden sadece birkaç yıl sonra Federal Almanya Cumhuriyeti (FRG) ve Alman Demokratik Cumhuriyeti (GDR) kuruldu.

Ulbricht Dönemi, 1949-1971

Berlin Duvarı: Bölünmüş Bir Şehir

İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden on yılda önemli ekonomik zorluklar yaşayan Doğu Almanya, genç doğuluların batıya kaçtığını keşfetti. Sonuç olarak, doğu ve batı Berlin arasındaki sınır boyunca bir duvar inşa edilmesi emredildi ancak bu yine de birçok Alman'ın batıya kaçmaya çalışmasının önüne geçemedi. Bu duvarın inşasından yaklaşık 30 yıl sonra 1989'da yıkılması, Almanya'nın yeniden birleşmesi yolunda büyük bir adım oldu.

Sözde Dördüncü Reich, 1945'ten günümüze

Bugünün Almanyası

Almanya, yıllardır kendi mali zorluklarına rağmen Avrupa Birliği'ni (AB) küresel mali krizden çıkaran Avrupa'nın baskın güçlerinden biridir. 2002'de Euro, Deutsche Mark'ın yerini aldı. Bu yeni para birimi Almanya için öyle önemli bir hale geldi ki daha sonra korunması amacıyla Yunanistan'ı batmaktan kurtarmaya karar vermelerinde kritik bir rol oynadı.

2005 yılında, Hristiyan Demokrat lider Angela Merkel Almanya'nın ilk kadın başbakanı oldu ve 4 dönem boyunca (yaklaşık 16 yıl) görevde kalarak geçtiğimiz günlerde emekliye ayrıldı.

Almanya'da Eğitim

Almanya'daki devlet sistemi eğitimi, diğer Avrupa ülkelerinden oldukça farklıdır. Öyle ki çocukların ve genç yetişkinlerin, ailelerinin maddi durumuna bakılmaksızın taviz vermeden üniversite seviyesine kadar eğitim görmelerini mümkün kılan bir sistem işlemektedir. Dolayısıyla Almanya, yüksek başarılı ve donanımlı öğrenciler yetiştirmesiyle de bilinir.

Almanya Berlin bina
Almanya'ya gitmeden önce diline, kültürüne ve tarihine hakim olmanızı öneririz! | Kaynak: Unsplash

Devlet okulları genellikle tercih edilen seçim olsa da özel okullar da bulunmaktadır. Anaokuluna üç ila altı yaşları arasında başlayan çocuklar sonrasında ilkokula geçerler. 4. sınıfa geldiklerinde, akademik yeteneklerine ve ebeveynlerinin yaptığı seçimlere göre gruplara ayrılırlar. Üç farklı eğitim türü olan Hauptschule, Realschule veya Gymnasium'a katılmayı seçebilirler.

YDS Almanca rehberimiz için makalemize göz atın!

Hauptschule, aslında diğer iki tür ile aynı konuları öğretir. Ancak daha yavaş bir hızda ve mesleki yönlere daha fazla odaklanarak öğretir. Genellikle öğrencileri, bir işte çıraklık yapmaları sağlanarak hem okul hem çalışma hayatına yönlendirir.

Realschule, öğrencilerin yarı zamanlı okullara ve yüksek meslek okullarına girmelerine olanak tanır. Birçoğu mezun olduktan sonra bir Gymnasium'a geçebilir.

Gymnasium, algılananın aksine, bir diploma ile tamamlanan ve öğrencileri üniversiteye veya diğer üst düzey yeterliliklere hazırlayan bir eğitim şeklidir. Bu eğitimdeki kursların çoğu yabancı dil, Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Pozitif Bilimler, Felsefe, Tarih ve Müzik gibi çok çeşitli konuları içerir.

Devlet okulundaki dersler normalde sabah 7.30 ile 8.15 arasında başlar ve öğlen 13.30 gibi biter. Dersler 45 dakika sürer. Türkiye’deki sistemin tam aksine, okullarda öğle yemeği olmadığından ve çok fazla ev ödevi verilmediğinden öğrencilerin evde bağımsız çalışma yapmaları beklenir. Okul yılı sadece iki sömestrden oluşur ve öğrenciler normalde Ağustos ayının ortasında okula geri dönerler. Türkiye’ye kıyasla Noel, Paskalya gibi dini tatilleri ve Yaz tatilleri daha uzun sürer. Sonbahar'daki tatilleri ise daha kısa sürer.

YDT Almanca hazırlığı için ipuçları verdik!

Almanya'nın tarihi ve kültürü ile ilgili yapacağınız her araştırma sizi dile daha çok bağlar. Superprof ile bulacağınız Almanca öğretmeni ve alacağınız Almanca eğitimi de çok yararlı olacaktır!

Kolay gelsin!

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Nazlı Ece

Merhaba! Ben Nazlı. Farklı kültürlere ve dillere ilgi duyan bir çevirmenim. Bununla birlikte Avrupa Çalışmaları alanında da aktif bir sekilde makale yazıyorum ve çeşitli bloglarda içerik üretiyorum. Kısacası yazmak ve çevirmek benim en büyük hobilerimden!