Sınavda matematikten iyi bir puan almak için bol bol pratik yapmanız gerektiğinin farkındasınızdır. Birazdan sizlere hangi kaynaklarla kendinizi nasıl geliştirebileceğinize dair tavsiyeler vereceğiz. Ancak önce bu sınavlarda nelerden sorumlu olacağınıza bir göz atalım.

En iyi Matematik öğretmenleri müsait
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (24 yorum)
Yağmur
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet sami
5
5 (15 yorum)
Mehmet sami
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dogan
5
5 (28 yorum)
Dogan
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (12 yorum)
Mehmet
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (24 yorum)
Yağmur
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet sami
5
5 (15 yorum)
Mehmet sami
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dogan
5
5 (28 yorum)
Dogan
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (12 yorum)
Mehmet
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

TYT AYT Matematik Sınavları

TYT matematik sınavında 40 sorudan sorumlu olacaksınız.

Temel Kavramlar

 • Rakam, Sayı
 • Doğal Sayılar
 • Sayma Sayıları
 • Tam Sayılar Kümesi
 • Rasyonel Sayılar
 • İrrasyonel Sayılar
 • Çift Sayılar ve Tek Sayılar
 • Pozitif Sayılar ve Negatif Sayılar
 • Ardışık Sayılar
 • Asal Sayılar
 • Faktöriyel

Sayı Basamakları

Doğal sayılarda rakamların her birinin bulunduğu yere basamak denir. Rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir.

Ondalıklı Sayılar

Paydası 10,100,1000 gibi 10’un pozitif kuvvetleri olan kesirlere ondalık kesir denir. Ondalık kesirlere karşı gelen virgüllü sayılara ise ondalık sayı denir.

Basit Eşitsizlikler

a < b , a > b , a ≤ b , a ≥ b şeklindeki ifadelere eşitsizlik denir.

Gerçel (reel) sayı ekseninde (sayı doğrusunda) herhangi bir sayının sağında bulunan sayılar o sayıdan büyük, solunda bulunan sayılar da o sayıdan küçüktür.

Mutlak Değer

Mutlak değer bir gerçek sayının işaretsiz değerini verir. Mesela 4; hem 4’ün hem de -4’ün mutlak değeridir. "x" gerçek sayısının mutlak değeri |x| şeklinde gösterilir.

Üslü Sayılar

a ve b sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere;

( an)m=an.m

Köklü Sayılar

n, 1'den büyük bir sayı olmak üzere,

xn = a denklemini sağlayan x sayısına a'nın n'inci dereceden kökü denir.

derscalisiyorum.com.tr

Çarpanlara Ayırma

Cebirsel bir ifadenin her bir terimindeki ortak çarpanların, parantez dışına alınıp terimlerin çarpımı biçiminde yazılmasına bu cebirsel ifadeyi ortak çarpan parantezine almak denir:

a.x + b.x – c.x=x(a+b-c)

Denklemler

Denklemler matematiğin en temel konularından biridir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için ilgili makalemizi ziyaret edebilirsiniz!

Oran-Orantı

İki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir. a ve b reel sayılarından en az biri sıfırdan farklı olmak üzere  a/b ifadesine a’nın b’ye oranı denir. En az iki oranın birbirine eşit olmasına orantı denir.

Problemler

 • Sayı-Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • İşçi-Havuz Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Yüzde, Kâr-Zarar ve Faiz Problemleri
 • Karışım Problemleri

Kümeler

Kümeyi oluşturan her nesneye o kümenin elemanı denir. Elemanıdır sembolü "∈"dir. Elemanı değildir sembolü ∉'dir.

Fonksiyonlar

Boş küme olmayan A ve B kümeleri için A'nın her bir elemanını B'nin bir tek elemanı ile eşleyen kurala A dan B ye fonksiyon denir ve genellikle f, g, h veya F, G, H sembolleriyle gösterilir.

Permütasyon

n ve r birer doğal sayı ve r ≤ n olmak üzere n elemanlı bir kümenin birbirinden farklı r tane elemanından oluşan dizilişlerin her birine n’nin r’li permütasyonu (dizilişi) denir.

Kombinasyon

n ve r birer doğal sayı ve r ≤ n olmak üzere n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinin her birine n’nin r’li kombinasyonu denir.

Binom

Binom iki terimli demektir ve (x+y)n şeklinde bir iki terimlinin n. üssünü açtığımızda neler olduğu ile ilgilidir.

Olasılık

Bir şeyin olmasının ya da olmamasının matematiksel değerine olasılık denir. Bu da genel olarak yüzde üzerinden veya rasyonel sayılarla gösterilir.

İstatistik

Belli amaçlar çerçevesinde araştırma yapılarak verilerin toplanması, toplanan verilerin sınıflandırılması, çözümlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili yöntemleri inceleyen bilime istatistik denir.

Polinomlar

a0, a1, a2, a3 …, aϵ R ve n ϵ N olmak üzere P(x) = a0+a1.x+a2.x2+a3.x3+….+an.xn biçimindeki ifadelere x değişkenine göre düzenlenmiş reel katsayılı polinom (çok terimli) denir.

2. Dereceden Denklemler

a, b, c ∈ R ve a ≠ 0 olmak üzere,

ax2 + bx + c = 0 şeklindeki eşitliklere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir.

Karmaşık Sayılar

a, b birer gerçel sayı olmak üzere z= a+b biçimindeki bir sayıya karmaşık sayı denir.

Parabol

a, b, c, ∈ R ve a ≠ 0 olmak üzere;
y = ax2 + bx + c

şeklinde tanımlanan fonksiyonlara ikinci dereceden fonksiyonlar denir. x değişkeni gerçek sayılar kümesinden seçilirse R den R ye bir ikinci derece fonksiyonu elde edilir. Fonksiyonun analitik düzlemdeki grafiği olan eğriye parabol denir.

Tüm bu konulara ek olarak AYT'de trigonometri, logaritma, diziler, limit, türev ve integral konularından da sorumlu olacaksınız.

Trigonometri

Trigonometri, üçgenlerin kenarları ile açıları arasındaki bağlantıları açıklayan bir daldır. Trigonometri, sinüs ve kosinüs gibi trigonometrik işlevlerin üzerine kurulmuştur. Günümüzde fizik ve mühendislik alanlarında sıkça kullanılıyor.

Üçgen prizma
Bir dik üçgende dik açının karşısında bulunan kenara hipotenüs denir. | Kaynak: Unsplash

Logaritma

Logaritma, üstel işlevlerin tersi olan bir matematiksel işlevdir. Mesela 1000'in 10 tabanına göre logaritması 3'tür.

Bunu şöyle açıklayabiliriz: 1000, 10'un 3. kuvvetidir,1000 = 10 × 10 × 10 = 103.

Daha genel bir formülle açıklayacak olursak:

Diziler

Pozitif doğal sayılar kümesinden gerçek sayılar kümesine tanımlanan her fonksiyona gerçek sayı dizisi veya sadece dizi denir.

Yani f : N+→ R tanımlı f fonksiyonuna gerçek sayı dizisi denir.

Limit

f(x) fonksiyonu bir açık aralıkta tanımlanmış olsun ve L bir gerçek sayı olsun. Bütün  değerleri için bir  bulunabiliyor. Bütün  denklemini sağlayan  için  eşitsizliği doğru ise L, f(x)'in a noktasındaki limitidir.

Türev ve İntegral

Türev bir değerin bir diğer değere göre değişim miktardır. Yani türev değişimi ölçmek için kullanılır diyebiliriz.

İntegral ise belli bir aralıktaki toplam değişimi ifade etmek için kullanılıyor.

Matematikte İyi Olmak için Faydalı İpuçları

Çıkacak konulardan bahsettik. Şimdi de Matematik sınavlarına hazırlanırken dikkat etmeniz gereken en önemli 5 faktörden bahsedelim.

Pratik

Matematikte bazı soruları çözerken zorlanıyorsanız daha fazla pratik yapmanız gerekiyor olabilir. Matematik anlamaya dayalı bir alandır. Sadece ezberle her şeyi öğrenemezsiniz. TYT ve AYT sınavlarında matematikten iyi bir net yapmanın en iyi yolu olabildiğince pratik yapmaktır. Matematik testleri çözün, farklı kaynaklardan problemler çözün, online matematik oyunları oynayın, online konu anlatımlı videolar izleyin, önceki yıllarda çıkmış soruları çözün. Gerekirse özel matematik ders de alabilirsiniz. Yeterince pratik yapmadan iyi bir matematik temeli oturtamazsınız.

Ezber

Tabii ki matematikte hiç ezber yok diye bir şey de yok. TYT ve AYT matematikte bazı teoremleri ve formülleri ezbere bilmeniz gerekebilir. Bu tarz sorularda cevabı ancak ezberlediğiniz formüllerle bulabilirsiniz. Bol bol pratik yaptığınızda ezberlediğiniz şeyi sürekli tekrar etmiş olursunuz. Bu da unutmanızı zorlaştırır! Sürekli karşınıza çıkan bazı formülleri küçük kâğıtlara yazarak elinizin altında bulundurabilirsiniz. Bu da size zaman kazandıracaktır. Bu kâğıtlara her gün göz atarsanız bir süre sonra hiç kâğıda bakmadan formülü aklınızdan yazabileceksiniz. Matematik özel ders ile bu becerileri çok daha hızlı geliştirebilmeniz de mümkün.

Kâğıt sayfa kalem açacak
Aklınızda kalmasını istediğiniz şeyleri bir kenara not alın ve o notu hiç yanınızdan ayırmayın! | Kaynak: Unsplash

Sınavı Tanıyın

Sınavda neler çıkacak, hangi konulardan sorumlu olacaksınız, soru tarzları nasıl önceden öğrenin. İnternet sayesinde tüm bunlara hızlıca ulaşabilirsiniz. Matematikte hangi kavramlar çıkacak, hangi senelerde hangi konulardan sorular çıkmış hemen bulabilirsiniz. Sizi uğraştırmadan biz şöyle bir tablo verelim:

Yıllara göre AYT ve TYT matematik konu dağılımı:

SORU DAĞILIMI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012
Temel Kavramlar 2 2 1 3 3 6 3
Sayı Basamakları 3 1 1
Bölme ve Bölünebilme 1 1 1 1
EBOB – EKOK 1 1 1 1 1
Rasyonel Sayılar 1 1 1
Basit Eşitsizlikler 1 1 2 1 1
Mutlak Değer 1 1 1 1
Üslü Sayılar 1 1 2 1 2
Köklü Sayılar 2 1 1 1 2
Çarpanlara Ayırma 1 1 1 2 2
Oran Orantı 1 1
Kümeler ve Kartezyen Çarpım 2 1 2 2 2 1 1
Mantık 1 4 1 1 1 3
Fonksiyonlar 2 2 2 2 2 3 2
Polinomlar 2 2 1 3 1 2 2 2
2.Dereceden Denklemler 1 1 1 1 1
Parabol 1 1 1 1 1 1
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom 3 2 2 2 3 2 2 2
Trigonometri 4 3 3 2 4 2 3 4
Karmaşık Sayılar 2 1 1 2 3 3 3 3
Logaritma 3 3 2 3 1 2 3 2
Diziler 2 1 1 1 1 1 2 1
Seriler 1 1 1 1
Limit 2 2 2 2 1 1 4
Türev 4 4 5 5 7 6 6
İntegral 4 4 5 6 7 7 4

Online Kaynaklar

Çeşitli online kaynaklarla sınava daha iyi hazırlanın. Online matematik öğretmenleri, online matematik oyunları, online matematik özel ders, online matematik notları, online matematik testleri, online matematik kitapları, online konu anlatımları, AYT matematik deneme pdf ve online soru çözümleri... Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz!

Mesela YouTube, matematik konu anlatımları için harika fırsatlar sunuyor. Şenol Hoca, Tonguç Akademi, Rehber Matematik gibi kanallarla anlamadığınız birçok şeyi öğrenebilirsiniz.

İnternetten AYT ve TYT matematik deneme pdf formatında da indirip kendinizi deneyebilirsiniz.

Güven

Başarılı olmanızı sağlayacak en temel şey kendinize olan güveninizdir. Kendinize güvenmek için de tabii ki hazırlıklı olmalısınız. Hedeflerinizi gerçekçi ancak yüksek tutun. Bu hedeflere ulaşmak için elinizden geleni yapın. Sınav konusunda çok fazla paniğe kapılıp kendinizi geriye atmayın!

TYT AYT Soru Bankaları

Karekök Yayınları Matematik 0 soru bankası üniversiteye hazırlanırken yararlanabileceğiniz güzel bir kaynak. Konu dizilimi de sınav müfredatına göre hazırlanmış. Bu kitapla temel düzeyde matematik konularını anlayabilir, iyi bir zemin hazırlayabilirsiniz. Daha ileri seviye veya örnek sorulu kaynaklar arıyorsanız yine Karekök Yayınları’nın diğer kitaplarını tercih edebilirsiniz.

Sonuç Yayınları’nın temel düzey matematik kitaplarını da kullanabilirsiniz. Böylece ilerlemeden önce temel konuları iyice öğrenmiş olursunuz.

Koşu yarış sayılar
Sınavda diğerlerinin önüne geçmek istiyorsanız matematikten bol bol pratik yapmalısınız. | Kaynak: Unsplash

Birey Yayınları da matematik konusunda başvurabileceğiniz faydalı bir kaynak. Birey Yayınları'nın farklı seviyelere göre düzenlenen kitaplarıyla adım adım ilerleyebilirsiniz. Önce temel düzey kitabından başlayıp sonra orta ve ileri düzey TYT matematik deneme ve AYT matematik deneme çözebilirsiniz.

Çap Yayınları Matematik Fasikülleri ile tüm eksiklerinizi kapatabilirsiniz! Bu fasiküllerde sadece sorular ve testler yok. Önce kısa kısa tanımlarla konu tekrarı yapabiliyorsunuz. Kitap gittikçe zorlaşıyor. Böylece kolaydan başlayıp zora doğru ilerliyorsunuz. Bu da daha başlangıçta cesaretinizin kırılmasının önüne geçiyor.

Gür Yayınları’nın kolay-orta-zor fasikülleri ile istediğiniz seviyede konu anlatımları okuyabilir, istediğiniz seviyede matematik soruları çözebilirsiniz.

Aydın Yayınları’nın ise ister konu anlatım fasiküllerini isterseniz de soru bankalarını kullanabilirsiniz.

İleri seviye matematik soruları çözmek, kendinizi biraz zorlamak istiyorsanız Acil Matematik ve Orijinal Yayınları’nın soru bankalarını edinebilirsiniz.

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim.