İyi bir matematik bilgisi ve matematiksel beceriler size birçok farklı kapı açabilir. Hatta hiç beklemeyeceğiniz fırsatlar bile yakalayabilirsiniz!

Matematik, ilkokuldan üniversiteye kadar çalışmanız gereken temel derslerden biridir. Üniversitede seçeceğiniz bölüm de matematiği ilgilendirmiyorsa üniversiteye gidene kadar bu dersi göreceksiniz demektir. Matematik özel ders almak oldukça yararlı olacaktır.

TYT'de herkes matematikten de sorumlu olduğu için matematikle hiç alakası olmayan bir bölüme gidecek olsanız bile bu testte yapacağınız net puanınızı ve dolayısıyla tercihlerinizi etkileyecektir. O nedenle matematikte belli bir seviyede olmak her zaman sizin avantajınıza olacaktır. Matematik özel ders alarak seviyenizi en iyi duruma getirebilirsiniz.

Bu makalemizde lisede matematikte neleri öğreneceğinizden, TYT matematikte nelerden sorumlu olacağınızdan ve matematik okuduktan sonra sizi ne gibi mesleklerin beklediğinden bahsedeceğiz.

En iyi Matematik öğretmenleri müsait
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (24 yorum)
Yağmur
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet sami
5
5 (15 yorum)
Mehmet sami
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dogan
5
5 (28 yorum)
Dogan
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (12 yorum)
Mehmet
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mustafa
5
5 (21 yorum)
Mustafa
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mahmut
5
5 (16 yorum)
Mahmut
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eren
5
5 (37 yorum)
Eren
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (24 yorum)
Yağmur
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet sami
5
5 (15 yorum)
Mehmet sami
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dogan
5
5 (28 yorum)
Dogan
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (12 yorum)
Mehmet
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Lise Matematik Konuları

9. Sınıf Matematik Konuları

Mantık

 • Önermeler ve Bileşik Önermeler

Kümeler

 • Kümelerde Temel Kavramlar
 • Kümelerde İşlemler

Denklemler ve Eşitsizlikler

 • Sayı Kümeleri
 • Bölünebilme Kuralları
 • Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
 • Üslü İfadeler ve Denklemler
 • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
Deftere turuncu kalemle yazı yazan el
Matematik, ilkokuldan üniversiteye kadar sorumlu olduğunuz bir alan olacağından bu derste iyi bir temel oluşturmalısınız. | Kaynak: Pexels

Üçgenler

 • Üçgenlerde Temel Kavramlar
 • Üçgenlerde Eşlik
 • Üçgenlerin Benzerliği
 • Üçgenin Yardımcı Elemanları
 • Dik Üçgen ve Trigonometri
 • Üçgenin Alanı

Veri

 • Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
 • Verilerin Grafikle Gösterilmesi

10. Sınıf Matematik Konuları

 • Sayma ve Olasılık
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Dörtgenler ve Çokgenler
 • Katı Cisimler

11. Sınıf Matematik Konuları

Matematik her sene daha çok ayrıntıya giren ve dolayısıyla zorlaşan bir ders. Şimdi 11. sınıfta öğreneceğiniz matematik konularıyla devam edelim.

Trigonometri

 • Yönlü Açılar
 • Trigonometrik Fonksiyonlar

Analitik Geometri

 • Doğrunun Analitik İncelemesi
 • Modüler Aritmetik ve İşlemler

Fonksiyonlarda Uygulamalar

 • Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
 • İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
 • Fonksiyonların Dönüşümleri

Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

 • İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

Çember ve Daire

 • Çemberin Temel Elemanları
 • Çemberde Açılar
 • Çemberde Teğet
 • Dairenin Çevresi ve Alanı

Uzay Geometri

 • Katı Cisimler

Olasılık

12. Sınıf Matematik Konuları

 • Üstel Fonksiyon
 • Logaritmik Fonksiyon
 • Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Diziler
 • Trigonometri
 • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
 • Limit
 • Süreklilik
 • Türev
 • Anlık Değişim Oranı ve Türev
 • Türevin Uygulamaları
 • Belirsiz İntegral
 • Çemberin Analitik İncelemesi

TYT Matematik Konuları

Temel Kavramlar

Temel kavramlar konusunda öğrenecekleriniz şöyle:

 • Rakam, Sayı: Sayıları yazmak için kullanılan sembollere rakam; bir çokluğu belirtmek için bir veya birden fazla rakamla yazılan ifadeye sayı denir.
 • Doğal Sayılar: N = { 0, 1, 2, 3, 4, … } kümesine doğal sayılar kümesi denir ve ” N “ harfi ile gösterilir.
 • Sayma Sayıları: Sadece nesneleri saymaya yarayan sayılardır. 1, 2, 3, 4, … diye ilerlerler. Sonsuzlardır.
 • Tam Sayılar Kümesi: Z = { …, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, … } kümesi tam sayılar kümesidir ve ” Z “ harfi ile gösterilir.0’dan küçük tam sayılar negatif tam sayılardır ve ” Z− “ ile gösterilir. Z− = { −1, −2, −3, … }
  0’dan büyük tam sayılar pozitif tam sayılardır ve ” Z+ “ ile gösterilir. Z+ = { 1, 2, 3, …}Z = Z− ∪ {0} ∪ Z+
 • Rasyonel Sayılar: "a" bir tam sayı olmak şartıyla "b" de 0 dan farklı bir tam sayı olmak şartıyla  a/b (a bölü b) şeklinde yazılabilen sayılara denir.
 • İrrasyonel Sayılar: "a" ve "b" aralarında asal tam sayılar ve "b" de 0 dan farklı bir tam sayı olmak şartıyla  a/b (a bölü b) şeklinde yazılamayan sayılara denir.
 • Çift Sayılar ve Tek Sayılar: Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından herhangi biri olan sayılara çift tam sayı denir.
  “n” tam sayı olmak üzere çift tam sayılar “2n” ile gösterilebilir.
  Birler basamağında 1, 3, 5, 7 rakamlarından herhangi biri olan sayılara tek tam sayı denir.
  “n” tam sayı olmak üzere tek tam sayılar “2n-1” ile gösterilebilir.
 • Pozitif Sayılar ve Negatif Sayılar: a > 0 ise a sayısına pozitif sayı, a < 0 ise a sayısına negatif sayı denir.
 • Ardışık Sayılar: Belirli bir kurala göre art arda gelen sayılara ardışık sayılar denir.
 • Asal Sayılar: 1 ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan 1'den büyük doğal sayılara asal sayı denir. Asal sayılar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, … şeklindedir. 1 asal sayı değildir. 2 dışında çift olup da asal olan başka bir sayı yoktur.
 • Faktöriyel: 1'den n doğal sayısına kadar olan doğal sayıların çarpımına faktöriyel denir ve n! ile gösterilir.n! = n.(n-1).(n-2)…3.2.1
  0!=1'dir.

Sayı Basamakları

Doğal sayılarda rakamların her birinin bulunduğu yere basamak denir. Rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Rakamların gösterdiği değere o rakamın sayı değeri denir. Sayılar basamak sayılarına göre isimlendirilir: İki basamaklı doğal sayılar, üç basamaklı sayılar, dört basamaklı sayılar...

Basamak değerlerinin toplamına ise o sayının çözümlenmiş hâli denir.

Mesela 23 sayısının çözümlemesi şöyledir: 10. 2+3

542 sayısının çözümlemesi 100. 5 + 10 . 4+2

Ondalık Sayılar

Paydası 10,100,1000 gibi 10’un pozitif kuvvetleri olan kesirlere ondalık kesir denir. Ondalık kesirlere karşı gelen virgüllü sayılara ise ondalık sayı denir.

5/10=0,5

48/1000=0,048

Basit Eşitsizlikler

a < b , a > b , a ≤ b , a ≥ b şeklindeki ifadelere eşitsizlik denir.

Gerçel (reel) sayı ekseninde (sayı doğrusunda) herhangi bir sayının sağında bulunan sayılar o sayıdan büyük, solunda bulunan sayılar da o sayıdan küçüktür.

Mutlak Değer

Mutlak değer bir gerçek sayının işaretsiz değerini verir. Mesela 4; hem 4’ün hem de -4’ün mutlak değeridir. "x" gerçek sayısının mutlak değeri |x| şeklinde gösterilir.

4 ve −4 sayısının 0’a olan uzaklığı 4 birimdir. Bu durum sembolle |4| = 4 ve |−4| = 4 şeklinde gösterilir.

Üslü Sayılar

a ve b sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere.

( an)m=an.m

(42)3=42.3=4=4.4.4.4.4.4=4096

(-22)4=(+22.4)=28

(2\3)2=22\32=4\9

Köklü Sayılar

n, 1'den büyük bir sayı olmak üzere,

xn = a denklemini sağlayan x sayısına a'nın n'inci dereceden kökü denir.

derscalisiyorum.com.tr

Çarpanlara Ayırma

Cebirsel bir ifadenin her bir terimindeki ortak çarpanların, parantez dışına alınıp terimlerin çarpımı biçiminde yazılmasına bu cebirsel ifadeyi ortak çarpan parantezine almak denir:

a.x + b.x – c.x=x(a+b-c)

Kesirli ifadelerde pay ve paydada ortak  çarpanlar varsa bu çarpanların birbirlerini yok etmesi işlemine ise sadeleştirme denir.

Denklemler

Denklemler matematiğin en temel konularından biridir. Denklemleri anladığınızda matematikte ilerleyen konularda daha az zorlanırsınız. Denklemlere daha iyi çalışarak TYT-AYT'den iyi bir puan almak istiyorsanız Superprof'taki matematik öğretmeni yardım alabilirsiniz!

Oran-Orantı

İki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir. a ve b reel sayılarından en az biri sıfırdan farklı olmak üzere  a/b ifadesine a’nın b’ye oranı denir. En az iki oranın birbirine eşit olmasına orantı denir.

Problemler

 • Sayı-Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • İşçi-Havuz Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Yüzde, Kâr-Zarar ve Faiz Problemleri
 • Karışım Problemleri
Beyaz kapının gri kolu
İyi matematik becerileri hiç beklemediğiniz kariyer kapılarını açabilir! | Kaynak: Pexels

Kümeler

Küme, matematiksel anlamda tanımsız bir kavramdır. Bu kavrama “nesneler topluluğu veya yığını” da denebilir. Kümeyi oluşturan her nesneye o kümenin elemanı denir. Elemanıdır sembolü "∈"dir. Elemanı değildir sembolü ∉'dir.

Fonksiyonlar

Boş küme olmayan A ve B kümeleri için A'nın her bir elemanını B'nin bir tek elemanı ile eşleyen kurala A dan B ye fonksiyon denir ve genellikle f, g, h veya F, G, H sembolleriyle gösterilir.

A kümesine ait elemanın B kümesindeki elemana eşleyen kuralı şöyle gösterebiliriz: f: A → B. Ve buna B'deki y elemanı A'daki x elemanına f kuralı ile bağlıdır deriz.

Permütasyon

n ve r birer doğal sayı ve r ≤ n olmak üzere n elemanlı bir kümenin birbirinden farklı r tane elemanından oluşan dizilişlerin her birine n’nin r’li permütasyonu (dizilişi) denir.

Kombinasyon

n ve r birer doğal sayı ve r ≤ n olmak üzere n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinin her birine n’nin r’li kombinasyonu denir.
n elemanlı kümenin r li kombinasyonlarının sayısı, C(n, r) ya da \left( \begin{array}{l}n\\r\end{array} \right) ile gösterilir.

\left( \begin{array}{l}n\\r\end{array} \right)=\frac{{n!}}{{(n-r)!.r!}}

Binom

Binom iki terimli demektir ve (x+y)n şeklinde bir iki terimlinin n. üssünü açtığımızda neler olduğu ile ilgilidir.

Olasılık

Bir şeyin olmasının ya da olmamasının matematiksel değerine olasılık denir. Bu da genel olarak yüzde üzerinden veya rasyonel sayılarla gösterilir.

İstatistik

Belli amaçlar çerçevesinde araştırma yapılarak verilerin toplanması, toplanan verilerin sınıflandırılması, çözümlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili yöntemleri inceleyen bilime istatistik denir.

Polinomlar

a0, a1, a2, a3 …, aϵ R ve n ϵ N olmak üzere P(x) = a0+a1.x+a2.x2+a3.x3+….+an.xn biçimindeki ifadelere x değişkenine göre düzenlenmiş reel katsayılı polinom (çok terimli) denir.

Burada a0, a1, a2, a3 …, areel sayılarına polinomun katsayıları, a0, a1.x, a2.x2, a3.x3,…., an.xn ifadelerine polinomun terimleri olarak adlandırılır.

an.xn terimindeki an sayısına terimin katsayısı, x’in kuvveti olan n sayısına terimin derecesi olarak adlandırılır.

Çıkmış soruları çözerek kendinizi bu konularda daha çok geliştirebilirsiniz.

2. Dereceden Denklemler

a, b, c ∈ R ve a ≠ 0 olmak üzere,

ax2 + bx + c = 0 şeklindeki eşitliklere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir.

Karmaşık Sayılar

a, b birer gerçel sayı olmak üzere z= a+b biçimindeki bir sayıya karmaşık sayı denir.

z  = a  + b karmaşık  sayısında a’ya z karmaşık sayısının  reel kısmı  denir  ve Re(z)  ile  gösterilir, b’ye de z karmaşık sayısının sanal (imajiner) kısmı denir ve Im(z) ile gösterilir.

Parabol

a, b, c, ∈ R ve a ≠ 0 olmak üzere;
y = ax2 + bx + c

şeklinde tanımlanan fonksiyonlara ikinci dereceden fonksiyonlar denir. x değişkeni gerçek sayılar kümesinden seçilirse R den R ye bir ikinci derece fonksiyonu elde edilir. Fonksiyonun analitik düzlemdeki grafiği olan eğriye parabol denir.

Havaya kep fırlatan mezunlar
Matematik bölümünden mezun olanları farklı sektörlerde farklı iş fırsatları bekliyor olacak! | Kaynak: Pexels

Matematik Mezunları için Meslekler

Matematiksel becerilere sahip olmanın her alanda işinize yarayacağından bahsetmiştik. Şimdi de eğitim hayatına matematikle devam etmeyi düşünenler için mezun olduktan sonraki fırsatlarına bir bakalım.

Matematik bölümünden sonra öğrenciler Bankacılık, Bilişim, Eğitim, Enerji, E-ticaret, Finans, Ekonomi, Hayat ve Emeklilik, Hızlı Tüketim Malları, Holding/Şirketler Grubu, İnşaat, İnternet, Gıda, Perakende, Sigortacılık, Tekstil, Telekomünikasyon, Yazılım sektörlerinde iş bulabilirler.

Şu alanlarda farklı kariyer fırsatları yakalayabilirler:

 • Akademik
 • AR-GE
 • Bilgi İşlem
 • Eğitim
 • Finans
 • Haberleşme
 • Hizmet
 • İş Geliştirme
 • Muhasebe
 • Mühendislik
 • Müşteri İlişkileri
 • Operasyon
 • Pazar Araştırma
 • Pazarlama
 • Planlama
 • Satış
 • Teknik
 • Üretim/İmalat
 • Yönetim

Siz de bir Superprof öğretmeniyle kendiniz çözemediğiniz sorunları çözerek matematiğinizi geliştirebilir, bu alanlarda çalışma şansınızı yükseltebilirsiniz! Hemen bugün aramalara başlayın!

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (2 puanlama)
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim.