Ekonomi çok kapsamlı bir alandır. İlk bakışta anlaması zor olabilecek birçok kavram ve fikri bünyesinde barındırır. Bu nedenle ekonomi ne demek, hangi konuları inceler gibi sorular sorduğunuzda farklı terimlerle dolu bir dünyaya adım atacaksınız. Türk Dil Kurumunda ekonomi tanımı kısaca şöyle: "İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat".

İktisat çalışmalarınız sırasında karşılaşabileceğiniz genel teorik kavramlara ve ekonomi alanlarına hep beraber göz atalım. İktisat nedir tanımı nasıl yapılır öğrenelim. Ekonomi bölümü dersleri İktisat bölümü dersleri

En iyi Ekonomi öğretmenleri müsait
İlk ders ücretsiz!
Boran
5
5 (11 yorum)
Boran
₺80
/saat
İlk ders ücretsiz!
Burak
5
5 (10 yorum)
Burak
₺250
/saat
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (6 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
İlk ders ücretsiz!
Ahmet can
5
5 (8 yorum)
Ahmet can
₺80
/saat
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
İlk ders ücretsiz!
Ahmet
5
5 (8 yorum)
Ahmet
₺150
/saat
İlk ders ücretsiz!
Özge
5
5 (2 yorum)
Özge
₺75
/saat
İlk ders ücretsiz!
Dilara
5
5 (2 yorum)
Dilara
₺100
/saat
İlk ders ücretsiz!
Boran
5
5 (11 yorum)
Boran
₺80
/saat
İlk ders ücretsiz!
Burak
5
5 (10 yorum)
Burak
₺250
/saat
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (6 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
İlk ders ücretsiz!
Ahmet can
5
5 (8 yorum)
Ahmet can
₺80
/saat
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
İlk ders ücretsiz!
Ahmet
5
5 (8 yorum)
Ahmet
₺150
/saat
İlk ders ücretsiz!
Özge
5
5 (2 yorum)
Özge
₺75
/saat
İlk ders ücretsiz!
Dilara
5
5 (2 yorum)
Dilara
₺100
/saat
İlk ders ücretsiz>

Ekonomide Temel Kavramlar

Ekonomi çok önemli bir konudur. Bireylerin ve kurumların verdikleri kararları anlamamıza yardımcı olabilir, bir ekonomik sistemin önümüzdeki yıllarda nasıl büyüyeceğini veya küçüleceğini tahmin etmek için kullanılabilir.

Ekonomi mutlak bir bilimden çok tahmine dayalıdır ancak kavramlar hem ilginç hem de kullanışlıdır. Bu nedenle ister lisede, ister üniversitede, ister yüksek lisansta olsun; birçok öğrenci iktisat okumaya karar verebiliyor. 

İktisat okumaya başlayan öğrencilerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri de çok sayıda ekonomik terim, model ve teori olmasıdır. Öğrenci bunlarla nasıl başa çıkacağını hemen kavrayamayabilir, bir ekonomik sistemin özelliklerini anlayamayabilir.

Birazdan bahsedeceğimiz gibi iktisatta mikroekonomi ve makroekonomi gibi bazı temel alanlar vardır. Ancak iktisat biliminin uluslararası iktisat veya kalkınma ekonomisi gibi okulda çalışırken karşılaşabileceğiniz alt kümeleri de vardır.

Bu alanların ve alt kümelerin yanı sıra öğrencilerin anlaması gereken bir dizi ekonomik kavram ve fikir de vardır.

Ekonominin temelleri şunlardır:

 • Mallar veya hizmetlere olan talebi büyük ölçüde etkileyen teşvikler
 • Ekonomik işlemlerin başında gelen "para"
 • Ekonomilerin performansını ölçmek ve geliştirmek için kullanılabilecek üretkenlik
 • Tüketici davranışını ve mal veya hizmetlerle ilgili mevcut bilgileri etkileyen, ekonomiyi ilerlemeye teşvik eden teknoloji - Sanayi Devrimi en ünlü örneklerden biridir.

İktisatta bu gibi temel terimlere hâkim olmak için yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bir ekonomi öğretmeniyle çalışabilirsiniz. Superprof'ta ekonomik analiz becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilecek; birebir veya grup hâlinde, online veya yüz yüze dersler verebilecek birçok ekonomi öğretmeni var.

Ekonominin tanımı ve paranın önemi
Para ekonominin en temel kavramlarından biridir. | Kaynak: Unsplash

Makroekonomi Nedir?

Makroekonomi ve mikroekonomi, ekonomideki iki ana daldan biri olarak kabul edilir.

Peki, makro iktisat ne demek?

Makroekonomide ekonomi bir bütün olarak incelenir ve bu nedenle ekonomik çalışmalarda "yukarıdan aşağı" bir yaklaşımı savunur.

Modern makroekonominin tarihi 20. yüzyılın başlarında "gelişen" ve "çöken" ekonomi fikirleri de dâhil olmak üzere çeşitli teorileriyle oldukça büyük etkiler yaratan İngiliz ekonomist John Maynard Keynes'e dayanır.

Avusturyalı-İngiliz ekonomist Friedrich August von Hayek gibi bazı insanlar hem o dönemlerde hem de sonraki yıllarda Keynes'in fikirlerine karşı çıksalar da kendisi ekonomi dünyasında popüler bir figür olmaya devam etti. Ayrıca fikirleri Post Keynesyen gibi düşüncelere de ilham oldu.

Keynes'in birçok farklı fikri ve teorisi vardı. Ancak en çok akılda kalan teorilerinden biri ekonominin büyük ölçüde toplam talepten etkilenmesidir. Keynes sonuç olarak ekonomiyi canlandırmak ve büyümeye teşvik etmeye yardımcı olmak için özellikle ekonomik gerileme dönemlerindeki hükûmet harcamalarının güçlü bir destekçisiydi.

Keynes makroekonomik düşüncenin modern kurucusu olarak kabul edilse de makroekonomi hakkında öğrenilecek daha çok şey var.

Makroekonomi, aşağıdakiler gibi ekonomiyi bir bütün olarak etkileyen önemli alanları inceler:

 • Belli bir ülkede veya dünya genelindeki istihdam ve işsizlik seviyeleri
 • Piyasadaki başarısızlıklar ve sonuçları
 • Dünya çapında uygulanan mali politikalar
 • Enflasyon oranı

Bu nedenle makroekonomi, ekonomik politikalar elde etmede çok önemli bir rol oynar. Hükûmette çalışan iktisatçılar da ülke ekonomisi için en yararlı olacak politikayı anlamak ve çeşitli politikaları değerlendirmek için ülkedeki makroekonomik faktörleri inceler.

Makroekonomik analizlerden etkilenmesi muhtemel olan ekonomik politikalar şunlardır:

 • Şu an ve gelecek yıllar için geçerli olan kurumlar vergisi oranı
 • Ülke genelindeki istihdam oranlarını iyileştirmek için tasarlanmış önlemler
 • Enflasyon önlemleri ve politikaları

Makroekonomi iktisadi çalışmalarda büyük bir role sahiptir. Herhangi bir iktisat öğrencisinin bu alanı tam olarak kavrayabilmesi için mikroekonomi ve makroekonomi arasındaki etkileşimi de anlaması gerekir. Böyle durumlar için iktisat dersleri oldukça yarar sağlayacaktır.

Ekonomi tanımı ve vergi
Vergi, makroekonomiye girer ve bu alandaki en önemli konulardan biridir. | Kaynak: Unsplash

Mikroekonomi Nedir?

Makroekonomi, ekonomiyi bir bütün olarak incelerken mikro ekonomi "aşağıdan yukarı" bir perspektifle bakar.

Mikroekonomi çalışmalarının ardındaki en önemli isimlerden biri, 19. yüzyılda öne çıkan ekonomist Alfred Marshall'dır.

Mikroekonomi alanı, iktisat araştırmalarında oldukça önemli bir alandır. Bu alanda uzmanlaşan ekonomistler şu gibi konularla ilgilenir:

 • Arz ve talep üzerindeki etkiler
 • İstihdam oranlarındaki dalgalanmalar
 • Üretim ve tüketim verimliliği

Ancak bu ekonomi alanında araştırılan başka konular olmadığı anlamına gelmez tabii ki. Davranışsal finansı da kapsayan davranışsal ekonomi olarak bilinen düşünce, geleneksel ekonomik düşüncelere meydan okumaya devam ediyor.

Davranışsal ekonomi özellikle klasik teori ve neoklasik iktisadın temel kavramlarla çelişiyor gibi görünüyor. Davranışsal iktisatçılar, insanın doğası gereği ekonomik açıdan mantıklı kararlar vermediğini savunurlar. Bu da insanların mantıklı kararlar aldığı düşüncesini temel alıp buna göre ekonomik modeller yaratma eğiliminde olan klasik ve neoklasik iktisatçıların görüşleriyle çelişiyor.

Bu alanları araştırmak ve öğrenmek çok ilginç olabilir. Ancak önümüzdeki yıllarda da iktisat derslerindeki en önemli konular mikroekonomi ve makroekonomi gibi alanlar olacaktır. Bu nedenle bir iktisat öğrencisinin mikroekonomi konusunu iyice kavraması çok önemlidir.

İktisat okuyorsanız ancak kendinizi makroekonomi ve mikroekonomi gibi kilit konularda yetersiz buluyorsanız veya daha iyi odaklanmak için yardıma ihtiyacınız varsa bir ekonomi öğretmeniyle anlaşarak özel dersler alabilirsiniz.

Ekonomi öğretmenleri akademik başarınızı artırmanıza yardımcı olmak için size ihtiyacınız olan motivasyonu verir ve çalışmanızı pekiştirecek alıştırmalar ve örnekler sunar. Superprof'ta bulabileceğiniz bir iktisat öğretmeni ile vergilendirme, makroekonomi, mikroekonomi, serbest piyasa ekonomisi gibi konularla ilgili aklınızdaki tüm sorulara bir cevap bulabilirsiniz.

Ekonomi teorileri ve ekonomi ne demek
Davranışsal iktisat, bireylerin mantıklı ekonomik kararlar veremediğini savunan bir teoridir. | Kaynak: Unsplash

Uluslararası Ekonomi

Uluslararası ekonomi, makroekonomi ve mikroekonomi kadar büyük bir alan olmayabilir. Ancak kendi içinde barındırdığı çözülmesi gereken ekonomik problemlerle oldukça popüler bir alandır.

Ekonominin pek çok alanı gibi uluslararası ekonomi de bir bakıma disiplinler arası bir alandır. İktisat çalışmalarının önde gelen konularından biridir.

Örneğin bir ülke başka bir ülkeye ekonomik ceza yaptırımları uyguladığında bunun sonucunda uzun vadede uluslararası siyasi gerilimler ortaya çıkabilir.  Elverişli ticaret politikaları ise mevcut uluslararası ilişkileri güçlendirmeye veya sürdürmeye yarayabilir.

Uluslararası ekonomi ve/veya uluslararası ilişkiler konusunda uzmanlaşan öğrenciler üniversiteden mezun olduklarında çeşitli kariyerlere yönelebilirler. Uluslararası ekonomi mezunları şu gibi yerlerde çalışabilir:

 • Dünya Ticaret Örgütü (WTO) gibi uluslararası bir organizasyonda
 • Finans yazarı olarak bir gazetede
 • Ekonomi politikalarını inceleyen ve mevcut ekonomik modeli analiz eden bir hükûmet organında

Uluslararası ekonomiyle ilgili daha çok şey öğrenmek istiyorsanız Superprof'ta bir iktisat öğretmeni bulabilirsiniz. Superprof'ta birçok farklı alanlarda kendini geliştirmiş çeşitli öğretmenler vardır. Aklınıza takılan tüm soruları yanıtlayabilecek bir öğretmen mutlaka bulacaksınız.

Ayrıca bir öğretmenle birlikte çalıştığınızda ekonomik teorilerle ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz. Klasik ekonomiyi, sermayeyi, serbest piyasa ekonomisinin ardındaki temel ilkeleri daha iyi anlayabilirsiniz. Bir ekonomi öğretmeniyle zayıf noktalarınızı güçlendirebilir, bildiğiniz konuları pekiştirebilirsiniz. Bu da kendinize olan güveninizin artmasını sağlayacaktır.

Superprof'a yaşadığınız ili ve hatta ilçeyi yazarak çevrenizdeki iktisat öğretmenlerini bulabilirsiniz. Veya ülkenin farklı yerlerindeki öğretmenlerden online özel dersler alabilirsiniz. Özel derslerin sıklığını ve ne kadar bir süre boyunca ders alacağınızı kendiniz belirleyeceksiniz. Tamamen kendi ihtiyaçlarınıza yanıt bulabileceğiniz bir çalışma sisteminiz olacak!

Ekonomi öğretmenine mi ihtiyacınız var?

Makaleyi beğendiniz mi?

5,00/5 - 2 puan
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim. Yeni bir dil öğrenmekse hobilerim arasında.