Lisede veya üniversitede öğrendiğiniz her konuda olduğu gibi her alanın kendine özgü belirli terimleri ve ifadeleri vardır. Dil öğrencilerinin fiil çekimleri, zamanlar ve cümle yapısını kavramaları gerektiği gibi ekonomi öğrencilerinin de öğrenmeleri gereken belli başlı şeyler vardır. Ekonomi bölümü dersleri İktisat dersleri

Öğrencilerin karşılaşacakları temel ekonomi kavramları ve konularına şöyle örnek verebiliriz:

 • Finansal piyasalar
 • Yatırım vs. tasarruf 
 • İşsizlik oranları

Bununla birlikte GSYİH büyümesi ve hiperenflasyon gibi ekonominin temelini oluşturan başka iktisat terimleri de vardır.

Bu makalemizde öğrenciler için temel ekonomi kavramlarına yer verip daha iyi anlamalarını sağlamaya çalışacağız.

Bir özel ders öğretmeninden yardım almak istiyorsanız Superprof'taki iktisat öğretmenlerinin sizi beklediğini unutmayın!

En iyi Ekonomi öğretmenleri müsait
İlk ders ücretsiz!
Boran
5
5 (11 yorum)
Boran
₺80
/saat
İlk ders ücretsiz!
Burak
5
5 (10 yorum)
Burak
₺250
/saat
İlk ders ücretsiz!
Ahmet can
5
5 (8 yorum)
Ahmet can
₺80
/saat
İlk ders ücretsiz!
Muhammet
5
5 (8 yorum)
Muhammet
₺70
/saat
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
İlk ders ücretsiz!
Ahmet
5
5 (8 yorum)
Ahmet
₺150
/saat
İlk ders ücretsiz!
Özge
5
5 (2 yorum)
Özge
₺75
/saat
İlk ders ücretsiz!
Dilara
5
5 (2 yorum)
Dilara
₺100
/saat
İlk ders ücretsiz!
Boran
5
5 (11 yorum)
Boran
₺80
/saat
İlk ders ücretsiz!
Burak
5
5 (10 yorum)
Burak
₺250
/saat
İlk ders ücretsiz!
Ahmet can
5
5 (8 yorum)
Ahmet can
₺80
/saat
İlk ders ücretsiz!
Muhammet
5
5 (8 yorum)
Muhammet
₺70
/saat
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
İlk ders ücretsiz!
Ahmet
5
5 (8 yorum)
Ahmet
₺150
/saat
İlk ders ücretsiz!
Özge
5
5 (2 yorum)
Özge
₺75
/saat
İlk ders ücretsiz!
Dilara
5
5 (2 yorum)
Dilara
₺100
/saat
İlk ders ücretsiz>

Öğrenmeniz Gereken Temel Ekonomi Kavramları

Ekonomi çalışmalarınızı ilerletmek istiyorsanız derslerde gördüğünüz veya kitaplarınızda yer alan kavramları iyi anlamanız gerekir. Hatta bu kavramlara önceden çalışmanız derslerinizde çok işinize yarayacaktır.

Çalışmalarınızdan en yüksek verimi almanız için aşağıda birkaç temel terimden bahsedeceğiz. Teşvik gibi bir kavram ilk bakışta iktisatla alakalı gelmeyebilir ancak bu kavramın ekonomi alanında ne kadar önemli olduğunu birazdan anlayacaksınız.

Teşvikler

Teşvikler iktisat kadar iktisat politikası için de çok önemlidir. Bunun sebebi teşviklerin genelde bir mala veya hizmete olan talebi etkilemesidir. Teşvik ne kadar yüksekse o ürüne olan talep o kadar büyük olur.

Örneğin herhangi bir çikolatanın fiyatını düşürdüğünüzde tüketiciler daha fazla satın almaya teşvik edilir. Sonuç olarak ürüne olan talep satışları artırır.

Teşvik temel ekonomi kavramları arasında en önemlilerden biridir
Teşvikler ekonomi çalışmalarının önemli bir parçasıdır. | Kaynak: Unsplash

Para

Para ekonominin çok önemli bir parçasıdır ancak çoğu zaman bir kavram veya ekonomik teori olarak görülmez. Yani genelde iktisat teorileri denince akla ilk para gelmez.

Para önemlidir çünkü para her yerdedir. Para, bir kişinin diğeriyle mal veya hizmet alışverişi yapmasını sağlayan bir araçtır. Ekonomideki yeri ise çok daha büyüktür. Hisse senedi piyasalarından para politikalarına, enflasyona kadar birçok ekonomik kavram ve teorinin merkezinde para yer alıyor.

Bitcoin gibi yeni para birimlerinin popülerleşmesiyle birlikte ekonomistler günümüzde de paranın anlamı ve değerinin dünya çapındaki ekonomik politikaları ve kararları nasıl etkilediğini belirlemeye çalışıyor.

Üretkenlik

Üretkenlik veya verimlilik bir ekonominin ne kadar iyi veya ne kadar kötü bir performans gösterdiğini ölçmek için kullanılabilir. Çünkü genellikle yüksek üretkenlik seviyeleri büyüyen bir ekonominin varlığını işaret eder.

Üretkenlik her girdi birimine karşılık ne kadar çıktığıyla ölçülür. Ekonomistler verilen emeği de bir girdi ölçütü olarak görürler. Ancak sermaye gibi dikkate alınması gereken başka girdiler de vardır. Çıktılar ise Gayri Safi Yurt İçi Hasıla gibi değerlerle ölçülebilir.

Aslında neredeyse her şeyin üretkenliğini ölçebilirsiniz. Bu nedenle dünyanın her yerindeki ekonomistler için üretkenlik vazgeçilmez bir analitik araç hâline gelmiştir.

Temel ekonomi kavramlarından üretkenlik
Üretkenlik ekonominin ayrılmaz bir parçasıdır. | Kaynak: Unsplash

Bilmeniz Gereken Diğer Ekonomi Dalları

Bilmeniz gereken birçok ekonomik terimin yanı sıra ekonominin farklı çalışma alanlarını da öğrenmeniz gerekiyor. Bu temel alanlar hakkında bilgi edinerek iktisat konusuna daha çok hâkim olabilirsiniz.

Makroekonomi

Makroekonomi, ekonomiyi bir bütün olarak inceler ve dünya çapında finansal piyasaların ve yerel ekonomilerin işleyişine genel bir perspektiften bakar. Çalışmalarınız sırasında karşılaşabileceğiniz temel makroekonomi terimlerinden bazıları şunlardır:

 • İş döngüsü
 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)
 • Enflasyon ve deflasyon
 • Para veya maliye politikası

Bu alan toplam arz ve talep gibi temel ekonomik terimleri de içerir. Bu nedenle yukarıda verdiğimiz terimleri sadece birkaç örnek olarak kabul edebilirsiniz. Öğrenmeniz gereken daha birçok kavram var.

Temel makroekonomi terimlerine çalışırken zorluk çekiyorsanız veya bu konuda daha çok bilgi edinmek istiyorsanız bir özel ders öğretmeninden yardım almak iyi bir fikir olabilir.

Superprof gibi sitelerde başarılı olmanızı sağlamak ve tüm bilgilerini aktarmak isteyen binlerce öğretmen var. Ekonomi öğretmenlerinden online veya yüz yüze dersler alabilirsiniz.

Mikroekonomi

Mikroekonomi, bireylerin ve bireysel şirketlerin ekonomiyi nasıl etkileyebileceğini; bireyleri ve şirketleri verdikleri kararlara iten şeylerin ne olduğunu anlamaya çalışır. Bu nedenle makroekonominin tam tersidir diyebiliriz.

Karşınıza çıkabilecek temel mikroekonomi terimlerinden bazıları şunlardır:

 • Talepteki fiyat esnekliği
 • Asimetrik bilgi
 • Gelir dağılımı

Bireyler ve bireysel davranışlarla ilgileniyorsanız yeni sayılabilecek davranışsal ekonomi alanını da araştırabilirsiniz. Daniel Kahneman ve Amos Tversky davranışsal ekonomi alanında öne çıkan isimlerden. Esas savundukları fikir ise bireylerin ekonomik açıdan rasyonel kararlar vermemesidir.

Bu alana psikoloji ve ekonominin bir karışımı diyebiliriz. Bu da ekonomi çalışmalarının ne kadar kapsamlı olabileceğini gösteriyor. Bu alanla ilgili daha çok şey öğrenmek istiyorsanız Kahneman'ın "Hızlı ve Yavaş Düşünme" kitabını okuyabilirsiniz.

Temel ekonomi kavramlarında teknolojinin yeri
Teknoloji ve ekonomi birbirleriyle ilişkili alanlardır. | Kaynak: Unsplash

Teknolojinin Ekonomideki Rolü

Ekonomi alanını büyük ölçüde etkileyen bir başka faktör de teknolojidir. Teknoloji çok geniş bir kavramdır ve ekonomi üzerindeki etkisi inkâr edilemez.

İngiltere'de 18. yüzyılda başlayan sanayi devriminin yaşamın her alanında büyük bir etki yaratmasını buna örnek olarak verebiliriz:

 • İnsanların nasıl ve nerede yaşadıklarının değişmesi
 • Servet artışı - İş dünyasında veya işçi sınıfında
 • Çalışma koşullarındaki değişiklikler

Bu dönüm noktasından bu yana yaşam ve çalışma koşulları doğal olarak değişmiş olsa da birçok modern ve gelişmekte olan ekonominin temelleri atılmıştı.

Teknolojik gelişmelerin son yıllarda ekonomik büyüme ve ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini de görebiliyoruz. Dijital ekonomiye ve internet çağına geçmemizle birlikte son 50 yılda işlerin yürütülme biçimi bile temelden değişti.

Bazıları günümüzde birçok bilgiye online erişebilmemiz nedeniyle ekonomideki bilgi asimetrisinin azaldığını iddia ediyor.

Bunun nedeni alıcıların artık bir ürünle ilgili deneysel verilere daha kolay ulaşabilmeleridir. Böylece alıcılar ve satıcılar arasındaki bilgi uyuşmazlığı veya belirsizliği geçmişe göre büyük ölçüde azalmış oldu.

Ekonomik Kavramlara dair Bilgilerinizi Pekiştirin

İktisat okumaya başladığınızda öğreneceğiz birçok terim olacak, bundan kaçış yok. Birkaç yıldır ekonomi okuyor olsanız bile her zaman karşınıza yeni terimler veya kavramlar çıkacaktır.

Neyse ki artık bilgiye erişimimiz daha kolay. Öğrendiğiniz terimlerin hangi ekonomi alanına ait olduğunu anlamaya çalışın. Mesela talebin fiyat esnekliği veya faiz oranları gibi kavramlar aşağıdakilerden hangisiyle alakalıdır öğrenin:

 • Makroekonomi
 • Mikroekonomi
 • Küresel ekonomi ve uluslararası ticaret
 • Farklı alanların bir karışımı da olabilir.

Yeni öğreneceğiniz bir terimin ekonominin hangi dalıyla alakalı olduğunu bildiğinizde önceden öğrenmiş olduğunuz terimlerle arasında ilişki kurabilirsiniz. Bu da yeni terimin aklınızda kalmasına yardımcı olur.

Konuların içinden çıkamazsanız her zaman ek destek için özel ders öğretmenlerine başvurabilirsiniz. Ekonomi öğretmenleri öğrenmekte zorlandığınız terimlere ve kavramlara hâkimdir ve kendinizi geliştirmenize yardımcı olabilecek becerilere sahiptir. Öğretmeniniz size özel alıştırmalar hazırlayabilir, gerçek hayattan örnekler verebilir. Bu da bir konuyu daha iyi kavramanızı sağlayabilir.

Superprof'ta yaşadığınız yeri ve ders almak istediğiniz konuyu girdiğinizde karşınıza bir dizi öğretmen çıkacaktır. Size uygun bir gün ve saatte birebir dersler veya grup dersleri alabilirsiniz. Sizin gibi yardıma ihtiyacı olan bir arkadaşınız varsa onla beraber dersler alabilir, ödeyeceğiniz ücretten tasarruf edebilirsiniz!

Diğer alanlarda olduğu gibi ekonomi alanında da iyi bir temel atmak çok önemlidir. Bu nedenle temel kavramları iyice öğrenmelisiniz. İktisat okuyorsanız müfredatınızla uyumlu dersler işleyecek bir öğretmen bile bulabilirsiniz.

Dünya çapındaki ekonomik sıkıntıları, borsadaki yükselişleri, Euro Bölgesi'nin ne demek olduğunu öğrenmek istiyorsanız bu konularda uzmanlaşmış öğretmenlerden yardım alabilirsiniz. O öğretmenlerin de bu bilgileri edinmek için zamanında sizin gibi sıfırdan başladığını unutmayın. Kendinize güvenin ve ihtiyaçlarınızın farkında olun. Yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız hiç gecikmeden sizin için en uygun ekonomi öğretmenini bulun!

Ekonomi öğretmenine mi ihtiyacınız var?

Makaleyi beğendiniz mi?

5,00/5 - 1 puan
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim. Yeni bir dil öğrenmekse hobilerim arasında.