İster üniversite öğrencisi olun ister yüksek lisans, ekonomi çalışmak zor gelebilir. Ekonominin en temel zorluklarından biri de öğrencilerin öğrenmesi gereken çok sayıda terim ve kavram olmasıdır. İktisat dersleri

Bu temel ekonomik kavramları ve iktisadın temel ilkelerini anlamazsanız derslerde de zorluk çekersiniz ve ekonomi sizin için bir kabusa dönüşür.

Artık yardım bulmanız çok kolay. Bu makalemizde ekonomi çalışırken karşılaşacağınız en önemli terimlerden biri olan makroekonomiyi inceleyeceğiz. Makroekonomik politikayla karşılaşabileceğiniz yerlere örnekler vereceğiz.

Makro ekonomi ne demek öğrenmek istiyorsanız okumaya devam edin!

Makroekonomi kavramını anlamada güçlük çekiyorsanız tabii ki bir özel ders öğretmeninden yardım alabilirsiniz. Superprof'ta deneyimlerini ve bilgilerini size aktarmayı bekleyen binlerce öğretmen olduğunu unutmayın.

Makroekonominin en yaygın tanımları

Makroekonomi, ekonominin bir bütün olarak incelenmesi olarak kabul edilir. Bu da makroekonominin ekonomik faaliyetlere geniş çaplı bir perspektiften baktığını gösterir.

Bir bireyin davranışlarının ekonomiyi nasıl etkileyebileceği gibi diğer ekonomi konularına da çalışabilirsiniz. Ancak bu tür konular mikroekonomik analiz veya davranışsal ekonomiye girer. Bu nedenle makroekonomide bu alanlar ele alınmaz.

Mikroekonomi bireylere ve şirketlere odaklanır ve ekonomiyi "aşağıdan yukarıya" inceler. İşsizlik oranları veya maaşlar gibi makroekonomiyi ilgilendiren konular mikroekonomi alanında uzmanlaşmış iktisatçıları da ilgilendirir. Tabii onlar konuya biraz daha farklı bir perspektiften bakarlar.

Makroekonominin daha spesifik bir tanımını öğrenmek istiyorsanız çeşitli kaynaklar okuyabilir veya ekonomistleri inceleyebilirsiniz.

Örneğin modern makroekonominin babası olarak kabul edilen ve ekonomi ders kitaplarının çoğunda adı geçen John Maynard Keynes'ten bahsedelim. En ünlü eserlerinden biri "İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi" olan Keynes, ekonomik çıktının toplam talep gibi faktörlerden etkilendiğini, bunun hükûmet harcamalarını artırarak ve vergileri düşürerek iyileştirilebileceğini savundu.

Bu fikirler bugünkü makroekonominin temelini attı ve Keynesyen ekonomiyi ortaya çıkardı.

Her iktisatçı Keynes'in fikirlerini desteklemeyebilir. Ancak Keynes'in etkileri 20. yüzyıl boyunca hissedildi ve günümüzde hâlâ Keynesyen teorilerin savunucuları var.

Makroekonomi çeşitli ekonomik modelleri ve politikaları şekillendirdiğinden sadece bir ekonomi teorisi değildir. Birazdan aşağıda bunlara da yer vereceğiz.

Makroekonomi ile ekonomideki değişiklikleri anlamak
Makroekonomik faktörler bir ülkenin ekonomisindeki negatif ve pozitif değişimleri açıklayabilir. | Kaynak: Unsplash
En iyi Ekonomi öğretmenleri müsait
İlk ders ücretsiz!
Boran
5
5 (11 yorum)
Boran
₺80
/saat
İlk ders ücretsiz!
Burak
5
5 (10 yorum)
Burak
₺250
/saat
İlk ders ücretsiz!
Ahmet can
5
5 (8 yorum)
Ahmet can
₺80
/saat
İlk ders ücretsiz!
Muhammet
5
5 (8 yorum)
Muhammet
₺70
/saat
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
İlk ders ücretsiz!
Ahmet
5
5 (8 yorum)
Ahmet
₺150
/saat
İlk ders ücretsiz!
Özge
5
5 (2 yorum)
Özge
₺75
/saat
İlk ders ücretsiz!
Dilara
5
5 (2 yorum)
Dilara
₺100
/saat
İlk ders ücretsiz!
Boran
5
5 (11 yorum)
Boran
₺80
/saat
İlk ders ücretsiz!
Burak
5
5 (10 yorum)
Burak
₺250
/saat
İlk ders ücretsiz!
Ahmet can
5
5 (8 yorum)
Ahmet can
₺80
/saat
İlk ders ücretsiz!
Muhammet
5
5 (8 yorum)
Muhammet
₺70
/saat
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
İlk ders ücretsiz!
Ahmet
5
5 (8 yorum)
Ahmet
₺150
/saat
İlk ders ücretsiz!
Özge
5
5 (2 yorum)
Özge
₺75
/saat
İlk ders ücretsiz!
Dilara
5
5 (2 yorum)
Dilara
₺100
/saat
İlk ders ücretsiz>

Bir Ekonomideki Makroekonomik Faktörler

Makroekonominin ekonomiyi bir bütün olarak ele aldığından bahsettik. Makroekonomi şu gibi konularla ilgilenir:

 • İstihdam
 • İşsizlik
 • Maliye politikası
 • Enflasyon

Bunlarla birlikte ekonomi üzerinde büyük bir etkisi olan ve bu nedenle makroekonominin çalışma alanları arasında yer alan çeşitli maddeler vardır. Makroekonomi analistleri sadece yukarıdaki alanları incelemez.

Mesela bir ekonomi üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri olabilecek çeşitli makroekonomik faktörler vardır. Hawaii'deki yanardağ patlamaları gibi doğal afetleri düşünün. Bu olaylar yerel veya ulusal ekonomi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip oldukları için negatif makroekonomik faktörler olarak kabul edilir.

Bu doğal kaynakların tükenmesi, iş yerlerinin veya fabrikalarının tahrip edilmesi veya nüfusun yer değiştirmesi gibi birçok sebepten dolayı meydana gelebilir.

Negatif makroekonomik faktörlere verebileceğimiz bir başka örnekse 2008'de ABD'de başlayan küresel mali kriz olabilir. Bu kriz dünya genelinde ekonomik gerilemelere sebep olmuştu. Makroekonomik faktörlerin bir ekonomiye her zaman pozitif değişiklikler getirmeyebileceğinin altını bu örnekle çizebiliriz.

Bir ekonomi için olumlu sayılabilecek çeşitli faktörler de vardır. Örneğin mal ve hizmetlerin maliyetlerini düşürmek, o mal ve hizmetlere olan talebin artmasına neden olabilir. Bu da zamanla tedarikçilerin gelirinin artmasını ve genel olarak ekonominin iyileşmesini sağlayabilir.

Makroekonomi çalışırken finansal krizleri öğrenme
2008'deki mali kriz bir makroekonomi öğrencisinin öğreneceklerine verebileceğimiz en güzel örnektir. | Kaynak: Unsplash

Makroekonomik Politikaya Örnekler

Makroekonomik politikaya verebileceğimiz birçok örnek vardır. Bu tür politikaları araştırdıkça daha çok örnek bulacağınızdan emin olun.

Makroekonomi alanını inceleyenler genel olarak ekonomideki iki alandan birini incelerler. Örneğin ekonomistler mal eve hizmet üretiminin döngüsel doğasını inceleyen iş döngüsünü incelerler. Bir iş döngüsünün performansı ise genelde GSYİH ile ölçülür.

Bazı makroekonomistler ise ekonominin büyümesini tetikleyen konuları inceler. Her iki çalışma yönteminde de aslında ekonomiyi genel olarak etkileyen faktörler incelenir.

Makroekonomi, uluslararası kuruluşlar veya hükûmetler tarafından belirlenen politikaların hedeflerini ve önlemlerini belirlerken son derece önemli bir rol oynar. Bu tür politikalar ekonominin büyümesini teşvik etmeyi veya ekonominin karşılaşabileceği herhangi bir durgunluğun üstesinden gelmeyi amaçlar.

Makroekonomiden etkilenen politikalar şu gibi maddeleri içerir:

 • Bir ekonomideki istihdamı artırmaya yönelik önlemler
 • Ulusal enflasyon hedeflerinin belirlenmesi
 • Merkez bankaları tarafından belirlenen cari faiz oranları
 • Bir yıl içinde uygulanan kurumsal ve bireysel vergi oranları

Makroekonomik faktörlerin analizi tek başına bir hükûmetin hangi ekonomik, mali veya parasal politikaları benimseyebileceğini belirleyemez. Yani hükûmetlerin iktidarda oldukları süre boyunca uyguladıkları politikalar, kendi siyasi önceliklerini ve inançlarını temsil eder diyebiliriz.

Bu nedenle bir ekonomide hangi ekonomik politikaların veya modellerin etkili olduğu konusunda sık sık anlaşmazlıklar çıkabilir. Bu konuda dünyanın her yerindeki siyası partiler aynı fikirde olmayabilir. Bu nedenle makroekonomiyi politikayı şekillendirmek için kullanılabilen birçok araçtan biri olarak görebiliriz.

Makroekonomi ve siyaset arasındaki ilişki
Makroekonominin hükûmetlerin uyguladığı ekonomik politikalar üzerinde büyük bir etkisi vardır. | Kaynak: Unsplash

Makroekonomi Nedir? Sorunuzun Cevabını Bulun

Evet, makro ekonomi nedir az çok anlamışsınızdır.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi makroekonomi, ekonomiye genel bir bakış açısıyla yaklaşır.

İktisat biliminin ayrı bir alanı olan makroekonomi, mikroekonomi gibi diğer iktisadı alanlardan oldukça farklıdır. Ayrıntılara takılmak yerine büyük resme bakmak istiyorsanız ve küresel ve yerel ekonomilerin nasıl işlediğini öğrenmek istiyorsanız makroekonominin temel alanlarına yönelmeniz gerekecek. Makroekonomide başlıca şu konular işlenir:

 • İstihdam ve işsizlik
 • Gayri Safi Yurt İçi Hasılayı etkileyen faktörler
 • Enflasyon oranları

Makroekonomi çok önemli bir ekonomi dalı olduğundan ekonomi dersleriniz boyunca bu gibi konularla yukarıda bahsettiğimiz teorileri ve politikaları inceleyeceksiniz.

Makroekonomiye dair en temel kavramları iyice anlamadığınızda konu ilerledikçe motivasyonunuzu kaybedersiniz. Ayrıca arada bağlantı kuramayacağınızdan yeni öğrendiğiniz hiçbir şey aklınızda kalmaz. Bu nedenle bu gibi konuları anlamakta zorluk çekiyorsanız bir öğretmenden yardım almanız en iyi çözüm olacaktır. Makroekonomi nedir, modern makro ekonomi nedir, makro ekonomik göstergeler nelerdir gibi sorularınızın cevabını özel ders öğretmeninden detaylı bir şekilde alabilirsiniz.

Makroekonomideki ekonomik problemleri çözmeyi kendi kendinize de öğrenebilirsiniz ancak makroekonomi çalışmalarınızda size yardımcı olabilecek bir ekonomi öğretmeni çok daha kolay bir yol olabilir. Bir ekonomi öğretmeni sizi motive eder ve derse olan ilginizi artırmaya çalışır. Dersleri sizin hızınızda işler, aklınızdaki sorulara cevap verir ve siz bir konuyu anlayana kadar başka konuya geçmez. Ayrıca sadece makroekonomi değil, uluslararası ekonomi hakkında da size bilgi verir.

Ayrıca makroekonomi konusunda kendinize güveniyorsanız, sadece öğrendiklerinizi pekiştirmek ve bildiklerinizi test etmek istiyorsanız bir özel ekonomi öğretmeniyle anlaşabilirsiniz.

Superprof'ta online veya yüz yüze özel dersler veren binlerce ekonomi öğretmeni var. Yaşadığınız yeri ve yardıma ihtiyacınız olan konuyu arattığınızda mükemmel öğretmeninizi hemen bulabileceksiniz!

Ekonomi öğretmenine mi ihtiyacınız var?

Makaleyi beğendiniz mi?

5,00/5 - 1 puan
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim. Yeni bir dil öğrenmekse hobilerim arasında.