OpinionWay tarafından 2015 yılında yapılan bir ankete göre, okul çağındaki çocukların ebeveynlerinin %97'si, yabancı dil öğrenmenin profesyonel yaşamda bir avantaj sağladığını düşünüyor. Arapça, gelecekte öğrenilmesi gereken en önemli dillerden biri olarak kabul edilmiştir. Gerçekten de Arap dilini öğrenmek, alfabesi ve gramer yapısıyla birlikte size İslam medeniyetinin zenginliğini açık bir şekilde gösterecektir.

Edebi veya diyalektik Arapça öğrenmek bile, aynı zamanda başka bir modern dil konuşan herkes için önemli bir kazanç olacaktır. Arapça dersleri alarak işinizi çok daha kolaylaştırabilirsiniz.

Dünyada ana dili veya ikinci dili olarak Arapça konuşan kişi sayısının 400 milyondan fazla olduğu gerçeği, Arapça’yı şu anda dünya çapında en çok konuşulan 6. dil haline getiriyor. Bu da demektir ki Arapça konuşabilmek İngilizce ve İspanyolca konuşmak kadar büyük bir öneme sahiptir. Ancak, Arapça söz konusu olduğunda birçok insanın bu dile kalıplaşmış önyargılar ile yaklaştığı da bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte, perde arkasında neler olabileceğini genellikle gözden kaçırırız. Arapça, hissedilen duyguları tam anlamıyla yansıtabileceğiniz bir dildir. Bu da ona manevi bir derinlik katar.

İslam dini ile de yakından ilişkili olan Arapça, Müslümanlığı daha yakından tanımak ve kutsal kitapları olan Kuran’ı tüm yönleriyle kavrayabilmek için bir anahtar görevi görür. İlginç bir şekilde, Arapça’nın İslam ile olan bağlantısının ne kadar güçlü olduğu konusunda fikir sahibi olmayan bir kesim de vardır.

Bu kapsamda, Superprof olarak Arapça ile ilgili dört önemli ve sıkça sorulan soruyu bu yazımıza taşımak istedik.

En iyi Arapça öğretmenleri müsait
Zeynep
5
5 (23 yorum)
Zeynep
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhamed zuhair
5
5 (25 yorum)
Muhamed zuhair
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Bahattin orhan
5
5 (9 yorum)
Bahattin orhan
₺95
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (46 yorum)
Kadir
₺175
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ahmad
5
5 (17 yorum)
Ahmad
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yusuf
5
5 (19 yorum)
Yusuf
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Meryem
5
5 (8 yorum)
Meryem
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Emine gülsüm
5
5 (27 yorum)
Emine gülsüm
₺70
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (23 yorum)
Zeynep
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhamed zuhair
5
5 (25 yorum)
Muhamed zuhair
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Bahattin orhan
5
5 (9 yorum)
Bahattin orhan
₺95
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (46 yorum)
Kadir
₺175
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ahmad
5
5 (17 yorum)
Ahmad
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yusuf
5
5 (19 yorum)
Yusuf
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Meryem
5
5 (8 yorum)
Meryem
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Emine gülsüm
5
5 (27 yorum)
Emine gülsüm
₺70
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Dünyanın En Güzel ve En Etkili Dillerinden Birisi: Arapça

Açık konuşmak gerekirse, bu dilin tınısındaki etkiyi anlayabilmiş herkes için Arapça dünyanın en güzel dilidir. Ancak, her dilin kendine has bir havası ve enerjisi olduğunu da hesaba katıp, Arapça için dünyanın en güzel dillerinden birisidir yorumunu yapabiliriz. Arap dili, aşağıda listelediğimiz alanlar başta olmak üzere birçok sanatsal ve bilimsel ilerlemenin de aracı olmuştur:

  • Tıp
  • Matematik: Araplar cebir ve geometri çalışmalarını ilerletti. Ayrıca Aristoteles, Arşimet, Pisagor ve Thales'in eserlerini de tercüme ettiler.
  • Fizik
  • Astronomi
  • Mimari
  • Tarih ve Coğrafya
  • Hukuk ve Yasa
  • Felsefe
  • Çizim ve Boyama
  • Şiir ve Edebiyat vb.
Arap mimarisi
Arap mimarisi bütün dünya tarafından takdir edilen eserlere sahiptir. | Kaynak: Pexels

Arapça, ilk olarak ikinci yüzyılda şiir ve edebiyatta ortaya çıkan bir Sami dilidir. Berberiler ve Araplar için edebiyat, Arap dilini ve kültürünü yaymanın bir yoluydu.

Arap şiiri ve şarkıları aracılığıyla yazarlar, tekrarlayan iki tür ayet kullanarak İslam öncesi çok tanrılı dinleri övdüler: şiirsellik ve betimleme. Arapça bu nedenle güçlü bir sözlü geleneğe sahiptir. Arap şiiri, Hazreti Muhammed hicretini tamamladıktan sonra yavaş yavaş ortadan kayboldu. Bu noktada hazreti Muhammed, Kur'an-ı Kerim'in kutsal metinleri aracılığıyla Arap edebiyatında merkezi bir figür haline geldi.

O zamanlar Arap toplumu, geniş bilgi birikimi nedeniyle göze çarpan gelişmelere de ev sahipliği yaptı. Arap ve İranlı ünlü aydın ve sanatçılardan oluşan listemize bir göz atın:

  • Al Farabi (872-950),
  • Ebu'l-Kasım (940-1013),
  • İbni Sina (980-1037),
  • İbn Hazm (994-1064),
  • El Gazali (1058-1111),
  • İbn Rüşd (1126-1198),
  • İbn Haldun (1332-1406),
  • Ahmed Amine (1886-1954),
  • Abbas Mahmud El Akkad (1889-1964),
  • Necib Mahfuz (1911-2006).

Arapça kaligrafi, Arapça yazımda da önemli bir rol oynar. Arapça yazma sanatı, tüm dünyada takdir edilen önemli bir beceridir.

Arapça hat, Arap alfabesi, Arapça sözcük ve ifadeleri kağıda geçirmenin bir yolu olmasının yanı sıra İslam toplumuna da ışık tutmaktadır. Arapça hat öğrenmek, öğrencinin grafik becerisini de artırır. Buna ek olarak, Arap kaligrafisini öğrenirken alfabeyi de kavrar ve dilin zenginliğine şahit olursunuz. Alfabesi, 28 harften oluşmaktadır. Bu harflerin şekillerinin sayısı ise 17'dir.

Ayrıca:

  • 60.000'den fazla kelime,
  • Sıfatların türetildiği 6.000 fiil kökü,
  • Kelimelerin eş anlamlıları gibi çok fazla sayıda çeşitli dolaylı ifadelere de sahiptir.

Arapça Neden Sağdan Sola Yazılır?

Arapça metin okuyan bir insan gördüyseniz, gözlerinin hep tersi yönde hareket ettiğine şahit olmuşsunuzdur. Bunun nedeni ise Arapça’nın birçok dilin aksine sağdan sola yazılması ve okunmasından ileri gelir. Peki neden? Hiçbir şey tesadüfen olmaz. Arapça'nın tersten yazılmasının nedeni eski uygarlıkların tarihinde bulunabilir.

MÖ 4. yüzyılda antik Mezopotamya'da ortaya çıkan ilk yazı sistemi, MÖ 3500 civarında Orta Doğu’daki çivi yazısı karakterlerinden ve eski Mısır’daki hiyerogliflerden oluşuyordu.

Çağlar boyunca, büyük imparatorluklar MÖ 1400 civarında bir Proto-Sinaitik denen alfabeyi oluşturarak sözlü iletişim sistemlerini birleştirdi ve standartlaştırdı. Hatta, bu alfabenin ilk örnekleri İsrail Lachish'te bir hançer üzerinde bulundu.

Sağdan sola okunan bu alfabe Mısır hiyeroglifleri şeklinde 20’den fazla tekli işaret içeriyordu.

MÖ yaklaşık 1000 yıl boyunca Akdeniz havzasında egemenliğini sürdüren Lübnan kökenli büyük Fenike İmparatorluğu 10. Yüzyılda Kenan dillerini Akdeniz'e yaydı.

Bu kapsamda, kullanılan fonem ve ünsüzleri sağdan sola ilerleyen 22 harflik yazılı bir alfabeye dönüştürmüşlerdi.

Mısır piramitleri
Arapça yazımın mısır tarihiyle bağlantısı vardır. | Kaynak: Pexels

Üç harfli ünsüz kombinasyonlarına dayanan bu yazı sistemi zamanla Akadca, Süryanice, Aramice, Arapça, İbranice dahil olmak üzere bilinen tüm Sami dil alfabelerine dönüştü ve sonunda da Yunanca ve Latince'nin oluşumuna yol açtı.

Kısacası, Fenike dili, Arap alfabesinin kökeni olan Arami alfabesinin atasıdır ve Aramice  kökenleri nedeniyle sağdan sola yazılır.

Fakat Arabistan halkının tam olarak neden sağdan sola yazmaya başladığını halen tam olarak bilmiyoruz.

Bu konudaki teorilere hep birlikte bakalım:

  • Kullanılan malzemenin cinsi (kamış, taş vb.),
  • Taşı oymak için kullanılan el (sağ elini kullanan insan sayısı her zaman daha fazladır),
  • Eski Mısır'da belgelerin açıldığı yön: Mısırlı katipler, sola doğru okumak ve yazmak için papirüs rulolarını sol elleriyle açarlar.
  • Ataların yazılarını devam ettirme arzusu: Her uygarlık kendinden öncekilerin becerilerini miras almıştır.

Arapça İslam Medeniyeti İçin Neden Önemlidir?

Arapça Kuran'ın yazıldığı dildir ve Müslüman dünyasında bu sebeple önemli bir rol oynar. Arap dili ayrıca Arapça konuşan bir dizi insan için temel bir kimliği sembolize eder. Arap ülkelerinin yerlisi olan yaklaşık 300 milyon insan ana dili olarak Arapça konuşmaktadır. Arapça konuşma dersleri alarak sizde hızlı bir şekilde iletişim kurmaya başlayabilirsiniz.

Bu sayıya bakıldığında, dünya çapında tahminen 100 milyon Arapça konuşan vatandaş olduğu çıkarımına varabiliriz.

2008 verilerini kullanan bir INSEE çalışmasına göre, yalnızca Fransa'da bile 3,5 milyon ikinci nesil Mağrip kökenli insan var.

İslam'ın doğuşunu temel alan kısacık bir tarihi çalışma bile, çoğu Müslüman için büyük bir öneme sahip olan Kuran'ı anlamak için Arapça okumayı ve konuşmayı öğrenmenin ne kadar mühim olduğunu gösterebilir.

Öncesinde de altını çizdiğimiz gibi, Kuran tamamen Arapça yazılmıştır. O zamandan beri birçok dile çevrilmiş olsa da, Arapça İslam inancının dini dili olmaya devam etmektedir. Arapça, Kuran'ın Hazreti Muhammed ve halefleri tarafından yayılmasıyla birlikte İslam'ın dili haline geldi; dolayısıyla bugüne kadar İslam medeniyetinin önemli faktörleri arasında her zaman yerini korumuştur.

Buna ek olarak, Arapça yalnızca Müslüman ve Arap dünyasında değil, tüm dünyada da büyük bir etkiye sahiptir.

Kahve çekirdeği
Arap dünyasında kahve önemli bir yer tutar. | Kaynak: Pexels

Küçük ama önemli bir not olarak oluşabilecek bir kafa karışıklığını giderelim. "Arap" ve "Müslüman" birbirleriyle önemli oranda bağlantıya sahip olsalar da, iki farklı kavramdır.

Buna göre:

  • Araplar, çoğunluğu İslam dinine inan bir halktır.Ancak, Hıristiyan ve Yahudi Araplar vardır.
  • Arap olmayıp çoğunluğu Müslüman olan halklar da vardır. Türkler, İranlılar, Endonezyalılar, Pakistanlılar buna örnek olarak verilebilir.

Yani bakıldığında, Müslümanların sadece %20'si Arap’tır.

Arapça, Arap Birliği ülkeleri de dahil olmak üzere 26 ülkede resmi dildir. Bu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Arapça'nın Katar'dan Lübnan'a ve Suriye'den Tunus'a kadar geniş bir kesim tarafından konuşulduğu anlamına gelir.

Bu nedenle, Arapça uluslararası ve hükümetler arası ilişkilerde önemli bir stratejik, ekonomik ve diplomatik rol oynayabilir.

Arapça aynı zamanda bu tür uluslararası kurumların ve Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Mağrip Birliği ve Afrika Birliği'nin resmi dilidir.

İslam medeniyeti, yalnızca Türkçe’mize değil İngilizce dahil birçok dile kendi kökeninden gelen sözcükler kazandırmıştır. İşte Arapça kökenli 900 İngilizce kelimeden sadece birkaçı:

  • admiral
  • algebra
  • amber
  • apricot
  • borax
  • candy
  • chess
  • coffee
  • elixir
  • gerbil
  • giraffe
  • hazard
  • jar
  • lilac
  • lemon
  • mask
  • mattress
  • orange
  • satin

Arapça'dan Türkçe'ye geçen kelimelerden bazıları ise:

  • Helal
  • Akıl
  • İnşallah
  • Sabır
  • Sözcük
  • Maaş
  • Mucize
  • Gıybet
  • Hidayet

Bu güzel dili siz de yakından tanıyabilir ve kısa bir süre içerisinde konuşmaya başlayabilirsiniz. Superprof'ta Arapça konusunda deneyimli birçok öğretmen vardır, hemen bir tanesiyle iletişime geçin ve vakit kaybetmeden Arapça'yı öğrenmeye başlayın!

İyi şanslar...

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Nazlı Ece

Merhaba! Ben Nazlı. Farklı kültürlere ve dillere ilgi duyan bir çevirmenim. Bununla birlikte Avrupa Çalışmaları alanında da aktif bir sekilde makale yazıyorum ve çeşitli bloglarda içerik üretiyorum. Kısacası yazmak ve çevirmek benim en büyük hobilerimden!