"İnsanlık, mantığı ve eşsiz ihtişamıyla bu dilin güzelliğine nasıl karşı koyabilir? Arapların fethettikleri komşuları bile bu dilin büyüsüne kapılmıştır." Sigrid Hunke (1913-1999)

Arap dili ve kültürü yüzyıllar boyunca uluslararası olarak genişledikçe, birçok insan için bir ilgi kaynağı haline geldi. Binlerce yıllık bir Sami dili olan Arapça, Kuran'ın tek dili ve İslam ülkelerinin resmi dili olarak bilinir. Ancak bu dilin sahip olduğu etki alanı aslında çok daha geniştir. İslam medeniyeti her sınırı aşmış ve dünyadaki birçok kültürün parçası olmuştur.

Arapça, Orta Çağ boyunca hızlı bir şekilde genişlemiştir. Mirası İslam'ın ötesinde sanata, Arap edebiyatına (İbni Sina'nın yazıları, Arap şiiri, vb.), bilime, mutfağa, geleneklere, iletişime ve daha fazlasına kadar uzandı. Daha önceki makalelerimizde de altını çizdiğimiz gibi, Arapça'da konuşma dili ile yazı dili arasında bir fark vardır.

Konuşulan Arapça, farklı Arap lehçelerinden oluşur. Bu, Fas Arapçasının Mısır Arapçasından; Suriye Arapçasının Katar veya Irak’ta konuşulan Arapça’dan farklı olduğu anlamına gelir. Başka bir deyişle, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın Arapça konuşan ülkelerinin her biri, farklı kelimeler, deyimler ve günlük konuşma ifadeleriyle Arapça'nın biraz farklı bir türünü konuşuyor.

Bununla birlikte, söz konusu Arapça yazı olduğunda, olaylar çok daha net ve basittir. Yazılı Arapça'nın baskın biçimi Modern standart Arapça'dır (Msa), bu da uluslararası olarak kullanılan Arapça biçimi olduğu için genellikle herhangi bir Arapça kursunda bu dil öğretilir.

Başka bir versiyon daha var; klasik Arapça. Klasik Arapça, İslam'ın kutsal kitabı Kuran'ın yazıldığı dildir.

Kafanız karıştıysa sizi rahatlatacak bir bilgi verelim: Msa ve klasik Arapça birbirlerinden çok farklı değildir ve anadili Arapça olan birçok kişi bu ikisini neredeyse birbirinin yerine kullanır. Klasik Arapça’nın Kuran’ın dili olduğunu hesaba kattığımızda da, Arapça öğrenmekle İslam dinini kavramanın el ele gittiği sonucuna varabiliriz.

Yazım mavi kalem
Arapça yazmak alfabesinden dolayı zor görünse de aslında kolayca kazanılabilecek bir beceridir. | Kaynak: Pexels

Superprof olarak Arapça'nın İslam kültüründe oynadığı hayati rolü vurgulamak da dahil olmak üzere Arapça öğrenmeniz için nedenlerden bahsettik!

En iyi Arapça öğretmenleri müsait
Zeynep
5
5 (23 yorum)
Zeynep
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhamed zuhair
5
5 (25 yorum)
Muhamed zuhair
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Bahattin orhan
5
5 (9 yorum)
Bahattin orhan
₺95
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (46 yorum)
Kadir
₺175
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ahmad
5
5 (17 yorum)
Ahmad
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yusuf
5
5 (19 yorum)
Yusuf
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Meryem
5
5 (8 yorum)
Meryem
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Emine gülsüm
5
5 (27 yorum)
Emine gülsüm
₺70
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (23 yorum)
Zeynep
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhamed zuhair
5
5 (25 yorum)
Muhamed zuhair
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Bahattin orhan
5
5 (9 yorum)
Bahattin orhan
₺95
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (46 yorum)
Kadir
₺175
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ahmad
5
5 (17 yorum)
Ahmad
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yusuf
5
5 (19 yorum)
Yusuf
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Meryem
5
5 (8 yorum)
Meryem
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Emine gülsüm
5
5 (27 yorum)
Emine gülsüm
₺70
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Arapça: Kuran ve İslam Dili

Hicret, Muhammed ve beraberindeki Müslümanların, 622'de Mekke'den Medine'ye göç etmelerine verilen isimdir ve İslam dininde önemli bir adımdır. İslam'ın kutsal kitabı Kuran (القُرْآن, Arapça'da Kur'an), Arapça'nın İslam'ın tek resmi dili olduğunu da doğrular. Müslümanların kutsal kitabı tamamen Arapça yazılmıştır.

Bu nedenle birçok Müslüman için Kuran’ı daha iyi anlayabilmek adına bu her yönüyle güzel dilde konuşup yazmayı öğrenmek son derece önemlidir.

Kur'an-ı Kerim'i Okumak ve İslam Kültürü

Halk arasında Kur'an'daki ayet sayısının 6666 olduğu yönünde yaygın bir inanış varsa da bu sayı aslında 6236’dır. Ayetlerin zorluğuna ve sayısına bakıldığında, Kuran'ın tefsiri gerçek bir bilim haline gelmiştir. Kuran’ın eleştirel bir açıklamasını ve yorumunu arayan pek çok insan vardır.

Kur'an okuma usulü ve ilmine tecvid adı verilir.  Bu terim, "iyileştirmek" anlamına gelen j-w-d kökünden türetilmiştir. Kuran’ı doğru bir şekilde okuyabilmek birçok insan için zorlayıcı olabilir. Dolayısıyla, tecvid kuralları hakkında bilgi sahibi olabilmek için Kuran Arapçası dersi almak çok önemlidir. Online Arapça kursu almak da etkili bir yöntemdir.

Arapça Tüm Dünyada Etkili Bir Dildir

Arapça’yı ana dili olarak konuşan 290 milyon insan dahil olmak üzere dünyada tahminen 420 milyon kişi Arapça konuşur. Bu da Arapça’yı dünyada en çok konuşulan 6. Dil yapar. Arapça, Arap Ligi'ndeki yirmi iki ülke de dahil olmak üzere 26 Arap ülkesinde resmi dildir. Her Arap ülkesi, 2014 itibariyle toplam 378,2 milyon kişi ile Arap Birliği'ne üyedir. Nüfusun yoğun olduğu Brezilya, Hindistan, Venezuela ve Türkiye gibi ülkeler de gözlemci üyedir.

Arap dünyasının dışında doğan veya yaşayan Arapça konuşanların sayısını hesaba kattığımızda, Arap dilinin niceliksel açıdan ne kadar önemli bir yerde olduğunu görüyoruz.

Arap alfabesini, harflerini, gramer yapısını öğrenmenin, öğrencilere katacağı değerler:

 • daha iyi telaffuz ve sözlü iletişim;
 • daha iyi seviyede dil becerileri;
 • artan çok yönlülük nedeniyle gelişmiş bilişsel yetenekler;
 • dünya çapında İslam bilgisi ve anlayışı
Kuran-ı Kerim kırmızı kutu
Kuran'da 6236 tane ayet vardır. Bunların yorumunu da hesaba kattığımızda Kuran tefsiri gerçekten zordur. | Kaynak: Pexels

Arapça, Türkçe de dahil olmak üzere birçok dile göre çok farklıdır. Sağdan sola yazılır ve okunur. Bunun yanında da farklı bir alfabe ve gramer yapısı kullanır; bu nedenle Arapça öğrenmek biraz zaman alabilir.

Arapça Bilmenin Küresel Önemi

Arapça ayrıca BM’nin resmi dillerinden biridir ve İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Mağrip Birliği ve Afrika Birliği gibi uluslararası kuruluşların resmi dilidir. Dolayısıyla, Arapça konuşmayı bilen biri kendisine birçok profesyonel fırsatlar yaratabilir ve uluslararası ticaret iş dünyasında daha hızlı bir şekilde iş bulabilir.

Arapça, İslam'ın yayılmasıyla birlikte Kuran'ın bilinen dili haline geldi, tarih boyunca hızla gelişti ve sonucunda şu an bütün kıtalarda etkilerini görmemiz mümkün.

Emevilerin İber Yarımadası fethi , 8. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Avrupa'da Müslüman egemenliğinin temelini attı. Ek olarak, Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar birkaç yüz yıl boyunca Osmanlı imparatorluğunun egemenliği, İslam'ın Avrupa dilleri ve kültürleri üzerinde silinmez bir iz bırakmasına yol açtı.

Arap dili edebiyatta, felsefede ve bilimde avangard düşüncenin aracıydı. Yunan ve Latin felsefi fikirleri, Arap dili aracılığıyla büyük Ortadoğu medeniyetlerinde gelişmeye devam etti.

Fransızca, İspanyolca, İtalyanca gibi Avrupa dilleri de son birkaç yüzyılda Arap dili ve kültüründen büyük ölçüde etkilenmiştir.

Birçok Dil Arapçanın Edebi Zenginliğinden Faydalanmıştır

Arapça yalnızca bizim dilimizde değil, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca gibi diller üzerinde derin tarihi, bilimsel ve kültürel izler bırakmıştır. Arapça'yı öğrenirken bu izleri kendiniz de keşfedebilirsiniz.

Örneğin İngilizce, İslam medeniyetinin yayılmasından dolayı Arapça kökenli birçok kelimeye sahiptir.

 • Admiral (amiral)
 • Alcohol (alkol)
 • Orange (portakal / turuncu)
 • Popinjay (züppe / gösteriş düşkünü)
 • Scarlet (kırmızı)
 • Sofa (kanepe)
 • wisdom tooth (20’lik diş)

bu kelimelerin arasındadır.

Arapça dersleri alarak yalnızca dili ve dil bilgisel unsurları değil, aynı zamanda Arap kültürünü ve edebiyatını da öğrenebilirsiniz.

Arapça ile ilgili bazı temel bilgiler:

 • Arap Alfabesi, 28 harften oluşmaktadır. Bu harflerin şekillerinin sayısı ise 17'dir.
 • Arapça kelimeler, gırtlak ünsüzlerinden oluşan köklere dayanmaktadır.
 • Arapça fiiller 17 zamana çekimlenebilir.
 • Arapça çok zengin bir kelime hazinesine sahiptir. Bal için 80, yılan için 200, aslan için 500, deve ve kılıç için 1000 ve üzüntü ifade etmek için 4000'e kadar kelime vardır.
Cami minare
Birçok dilde Arapça kökenli kelimelere rastlayabiliriz. | Kaynak: Pexels

Arapça’dan dilimize geçmiş yaklaşık 6000’den fazla kelime olduğu biliniyor. Bunların çoğunu günlük hayatımızda hiç de farkında olmadan kullanıyoruz. Hadi bunların bir kısmına bakalım:

 • Acaba
 • Abes
 • Acil
 • Aciz
 • Ömür
 • Zafer
 • Teşekkür
 • Fikir
 • Fakat
 • Ama

Yazımızı sonlandırırken bir klişeye açıklık getirelim:

Araplar'ın İslam ile sık sık ilişkilendirildiği doğrudur.  Ancak "Arap" kelimesi, Arap yarımadasından gelen insanların etnik kökenini ifade eder.

 • ABD'deki Arap göçmenlerin çoğu Lübnan'dan geliyor.
 • Müslümanlar, İslam dinine mensup kişilerdir.

Gördüğünüz gibi İslam kültürü Arap ülkelerinin sınırlarının çok ötesinde var!

Aynı şekilde, Müslüman olmayan Araplar (Lübnanlı Hristiyanlar), Arap olmayan Müslümanlar (Farslar, Pakistanlılar, Afganlar, Türkler, Endonezyalılar, bazıları Çinliler, Arnavutlar, Boşnaklar) da var!

Yani aslında Araplar toplam Müslüman nüfusun sadece %20'sini oluşturuyor.

Siz de Superprof’taki Arapça öğretmenlerinin profillerini inceleyebilir ve istediğiniz niteliklere sahip bir öğretmenle vakit kaybetmeden Arapça dersleri almaya başlayabilirsiniz.

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Nazlı Ece

Merhaba! Ben Nazlı. Farklı kültürlere ve dillere ilgi duyan bir çevirmenim. Bununla birlikte Avrupa Çalışmaları alanında da aktif bir sekilde makale yazıyorum ve çeşitli bloglarda içerik üretiyorum. Kısacası yazmak ve çevirmek benim en büyük hobilerimden!