2010 yılı itibariyle, Arap dünyasının yanı sıra çok ötesindeki 1,6 milyar insan da Müslümanlığa yöneldi ve İslam'ı Hıristiyanlıktan sonra dünyanın en yaygın ikinci dini haline getirdi. Tarih bize İslam'ın Yahudilik ve Hıristiyanlıktan sonra ortaya çıkan üçüncü tek tanrılı din olduğunu gösterir. Müslümanlar, tüm insanlığa hükmeden ve insanlığın her şeyi borçlu olduğu tek bir Tanrı olan Allah'a (Arapçada الله) inanırlar. İslam, Arapça'da "Allah'a teslimiyet" anlamına gelir).

Kuran-ı Kerim olarak bilinen kutsal kitapta tezahür eden İslam, Mekke'den (Suudi Arabistan) siyasi, dini ve askeri lider olan peygamber Muhammed'e (570-632) vahyedildi. Bu nedenle de Müslümanlar Muhammed'i son peygamber olarak kabul ederler.

Peki,

Kuran'ın gerçek yorumu nedir? Kuran-ı Kerim neden Arapça yazıldı? Kuran Arapçasını öğrenmek diğer yabancı dilleri öğrenmekten daha mı zor?

Arapça'nın İslam için önemi yadsınamaz boyutlardır, bu nedenle Superprof olarak Kuran'ın Allah tarafından neden diğer diller değilde Arapça olarak seçildiğinden bahsedeceğiz.

En iyi Arapça öğretmenleri müsait
Zeynep
5
5 (23 yorum)
Zeynep
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhamed zuhair
5
5 (25 yorum)
Muhamed zuhair
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Bahattin orhan
5
5 (9 yorum)
Bahattin orhan
₺95
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (46 yorum)
Kadir
₺175
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ahmad
5
5 (17 yorum)
Ahmad
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yusuf
5
5 (19 yorum)
Yusuf
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Meryem
5
5 (8 yorum)
Meryem
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Emine gülsüm
5
5 (27 yorum)
Emine gülsüm
₺70
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (23 yorum)
Zeynep
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhamed zuhair
5
5 (25 yorum)
Muhamed zuhair
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Bahattin orhan
5
5 (9 yorum)
Bahattin orhan
₺95
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (46 yorum)
Kadir
₺175
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ahmad
5
5 (17 yorum)
Ahmad
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yusuf
5
5 (19 yorum)
Yusuf
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Meryem
5
5 (8 yorum)
Meryem
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Emine gülsüm
5
5 (27 yorum)
Emine gülsüm
₺70
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Allah: Kökleri Birçok İnançta Bulunabilen Sami Bir Kelime

Arapça hakkında muhtemelen bilmediğiniz çok şey var.

Bununla birlikte, nüfusun büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşan ülkemizde, İslam’a dair daha güçlü bilgiler olsa da, İslam’ın dünya genelinde halen bilinmeyen birçok yönü vardır.

Allah, kainatı yaratan, her şeye gücü yeten, doğmamış ve doğurmamış olan, kudret sahibi demektir. Bu terimin tarihi aslında oldukça aydınlatıcıdır.

Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenen ya da Arapça tercümede ustalaşan herkesin bildiği gibi, Arapça'da bu kelime “el ilah” olarak yazılır. Kuran, Allah’ın kesinlikle benzersiz ve tek olduğunu beyan eder.

Bununla birlikte, bu Arapça kelimeyi yalnızca İslam'a atfetmek tarihsel olarak yanlış olur. Evet, "Allah" kelimesinin kökeni Orta Doğu Sami dilleri Aramice ve İbranice'ye dayanmaktadır.

Arapça Kur'an'ın yayınlanmasından çok önce de vardı ve kökleri bizi tek tanrılı İslam'ın ortaya çıkmasından önceye kadar götürülebilir. "Allah" kelimesi İslam öncesi insanlar tarafından zaten kullanılıyordu.

Akadlar, "ilu" terimini, MÖ 4.000 ile 2.000 arasında Tanrı'ya yalvarmak için kullanıyorlardı.

İbranice'de Yahudiler Tanrı'ya "Elohim" derler. Bugüne kadar Mağrip ülkelerindeki ve Ortadoğu'daki bazı Yahudiler de "Allah" sözcüğünü kullanmıştır. İncil'de Aramice (İsa Mesih'in ana dili) konuşan Hıristiyanlar tanrılarına "Allaha" derler.

Kabe hac müslüman
İslam dininde Hac ibadeti olarak anılan ve İslam'ın en kutsal mekânı olan Kâbe, Müslümanlar tarafından sık sık ziyaret edilir. | Kaynak: Unsplash

3. yüzyılda zulme uğrayan Suriye ve Arabistanlı Arap Hristiyanlar da "Allah" kelimesini kullanmışlardır.

Dilbilimsel not: "Allah" ve "Elohim" sözcükleri aynı Sami kökten gelir!

Muhammed'in 622 hac yolculuğundan ve İslam'ın doğuşundan önceki İslam öncesi Arabistan'da Allah'ın oğulları ve kızları olduğu söylenirdi. Kur'an-ı Kerim, Suudi Arabistan'da Mekke'de ve günümüz Suriye'sinde Halep ve Palmira'da hürmet edilen pan-Arap tanrılarının varlığını kabul eder.

Bu güzel dili daha yakından tanıyalım mı?

 • Al-lat
 • hubal
 • Manat
 • El-'Uzza

Yani İslam dünyasının ilk Arapları, tıpkı antik çağın Romalıları ve Yunanları gibi bir mitolojiye sahipti.

İlginç bir hikayeye bakalım!

2009'da Malezya Yüksek Mahkemesi, Hristiyan Malezyalılar tarafından "Allah" teriminin kullanılmasını yasakladı. Ancak bu karar geçenlerde bozuldu.

İslami Yayılma Aracı Olarak Arapça

Allah ve Arapça hakkında güvenilir bilgi kaynakları ve bilimsel çalışmalar bulmak oldukça zordur. Fiziksel bir varlığı olmadığı için hipotezler üzerinden yorum yapılır. Bununla birlikte, Hz. Peygamber'in kendisine nâzil olan âyetlerle birlikte Arap dilinin yayıldığı kesindir çünkü peygamber Suudi Arabistan'dan gelmiş ve ana dili olarak Arapça konuşmuştur.

Özellikle Kuran Arapçası okumayı ve konuşmayı öğrenmek, Müslümanların Kuran'daki ayetleri (veya sureleri) anlamalarını sağlar. Bu nedenle de Arap dili, İslam'a inanan herkesin birbirlerini anlayabilecekleri bir araçtır.

İslami kaynaklara göre, 610 yılı Ramazan Ayı Kadir Gecesinde Hz. Muhammed Hira Mağarası'nda düşüncelere dalmışken karşısında vahiy meleği Cebrail’i görmüştür. Hz. Muhammed, Mekke’ye döndükten sonra da Allah’ın elçisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Geleneksel İslam düşüncesine göre Hazreti Muhammed, kesinlikle okuma yazma bilmiyordu.

Yani, Kuran ayetlerini öğretmek ve İslam dilini ve kültürünü Arap yarımadasına yaymak için ana dilinden başka bir aracı yoktu.

İslam hukukunu anlatmak için Arapça’nın seçilmesi, Hz. Muhammed’in görevi düşünüldüğünde en uygun dil olmasından da kaynaklanmış olabilir. Bu meşhur “görev”, yeni dini benimseyecek mümkün olan en fazla sayıda insanla iletişim kurmaktı.

Kuran-ı Kerim kutsal kitap
Kuran-ı Kerim Arapçası, Klasik Arapça olarak bilinir. | Kaynak: Unsplash

602 ve 628 yılları arasında, Batı Akdeniz bölgesindeki Bizans İmparatorluğu ile doğudaki Pers İmparatorluğu (bugünkü İran) arasındaki savaş, İslam öncesi Arabistan'ı tahrip etti.

Hz. Muhammed 632'de öldü. Onun ölümü ve 636'da Arapların Sasani İran'ına karşı kazandığı zafere eşlik eden toprak kayıpları, Yakın Doğu Arapları tarafından İslami yayılmanın başlangıcı oldu.

Ancak Arapça’nın özellikleri arasında, sağdan sola yazılıp okunması herkesin dikkatini çeker.

İslam Medeniyetinin Ana Dili Arapça Müslümanları Birleştirir

İslam öncesi zamanlarda, Hicret'ten önce, Arapça konuşanların hepsi tek tanrılı değildi. Kimisi Yahudi, kimisi Hristiyandı. Ancak Muhammed, hemşehrileri tarafından iletilmesi ve anlaşılması gereken bir vahyin elçisiydi.

Bı kapsamda yapılan belgesel araştırma birkaç hipotez ortaya çıkardı.

 • İslam ve Kuran, sırf son peygamber Muhammed Arap olduğu için Arap dilinde yaratılmıştır.
 • Kuran, ilk ortaya çıktığında Arapça konuşan bir topluma hitap ettiği için Arapça yazılmıştır.
 • Allah, Arapça konuşan bir peygamber seçti çünkü Mekke şehrine henüz Allah'ın varlığından haber verilmemişti.
 • Müslümanlar tefekküre davet ediliyordu.

Sebep ne olursa olsun, Arabistan'ın İslamlaşması, Allah'a yönelik ilerici dönüş ve İslam'ın Ortadoğu'nun Arap-Müslüman ülkeleri boyunca yayılması, 7. Yüzyılın sonlarında doğudan batıya peş peşe toprak ilhaklarının sonucu gibi görünüyor. "Allah'a teslimiyet" çok tanrılı inançların ortadan kaldırılmasını ve tüm Müslümanları birleştirecek eşsiz bir dogmanın yerleştirilmesini de amaçlamış olabilir.

Arapça neden sağdan sola yazılır bakalım mı?

Arapça Öğrenmek İslam'ın Uygulanmasını Kolaylaştırır

Her ne kadar Kuran’ın çok başarılı mealleri olsa da, bu kutsal kitabı yazıldığı dilde okumak her zaman çok daha farklı bir anlayış kazandırır. Kur'an-ı Kerim, İslam dinini uygulamak isteyen insanlar için bir rehber görevi görür. Bu nedenle, Arapça öğrenmek Müslüman dünyası için önemlidir.

Klasik Arapça Nedir?

Arap toplumunun dili yaklaşık 2000 yaşındadır. Kuran, 7. yüzyılda, tüm Arapça konuşanlar tarafından anlaşıldığına inanılan eski bir Arapça biçiminde yazılmıştır ve buna Klasik Arapça denir. Kuran Arapça’sı, Arapça konuşulan tüm ülkelerde Arap alfabesinin temeli olan Modern standart Arapça'ya (Msa) çok benzer. Modern Standart Arapça, uluslararası tüm Arapça konuşanlara hitap eder ve bu nedenle resmi metinlerde yer alır.

Bununla birlikte, sözlü Arapça’da olduğu gibi yazılı Arapça’da da lehçeler söz konusudur.

Başka bir deyişle, Fas Arapçası (Darija olarak da bilinir) Filistin Arapçası ile aynı değildir; aynı şekilde Irak Arapçası Mısır veya Suriye Arapçası ile aynı değildir.

Arapça telaffuz farklılıklarının yanı sıra dilbilgisel yapılarında, kelime dağarcığında ve deyimlerde farklılıklar vardır.

Resmi yazılı Arapça eğitimi söz konusu olduğunda, Müslüman ülkelerde yaşayıp ana dili Arapça olan kişilerin çoğu, 20'nci yıl için modernize edilmiş standart Msa Arapçasını öğreniyor.

Ancak Kuran ayetlerini anlayabilmek için eski klasik Arapçanın başka bir seviyesini, Kuran Arapçasını öğrenmek gerekir. Neyse ki, Arapça çok fonetik bir dildir çünkü sadece dört sesli harf içerir, bu da telaffuzunu düşündüğünüz kadar zorlu yapmaz. Bir dilin telaffuzunun zorluk derecesi, o dildeki sesli harflerin sayısıyla doğrudan bağlantılıdır. Örneğin dilimizde sekiz ünlü vardır. İngilizce ve Fransızca gibi bazı Avrupa dillerinde ondan fazla sesli harf vardır.

Dubai turist
Dubai, birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehridir. Turistler tarafından da oldukça rağbet görür. | Kaynak: Unsplash

Dünyanın başka yerlerinde bulunan diğer dillerde yedi veya sekizden fazla sesli harf bulunur.

Arapça'daki dört sesli harf (A, E, I ve U) hemen hemen her dilde bulunur ve oldukça yaygın olarak kullanılır.

Bu nedenle, ana dili Arapça olan birisi için farklı bir yabancı dil öğrenmek daha zordur. Öte yandan, Arapça bilmeyen bir kişi Arapça seslere alışmakta zorluk çekmeyecektir çünkü Arapça'da kullanılan sesler büyük olasılıkla kendi dilinde kullanılan temel seslerdir.

Kuran Arapçası dersleri alan öğrenciler, aşağıdaki hedeflere ulaşabilir:

 • Dünyanın en fonetik ve kadim dillerinden birinde sözlü iletişimi geliştirmek,
 • Arapça kelimelerin kökenini keşfetmek,
 • Arap alfabesini öğrenmek,
 • Arapça gramer öğrenmek,
 • Arapça kelime bilgisini genişletmek,
 • Arapça hat öğrenmek,
 • Meşhur Arap şairler aracılığıyla Arap şiirini keşfetmek,
 • Nitelikli bir İslami eğitim almak,
 • Tecvid sanatını uygulamak, Kuran okumayı geliştirmek,
 • Kuran'ı anlamak,
 • Arapça okumayı öğrenmek

Siz de vakit kaybetmeden Arapça dersleri alıp kendinize büyük bir donanım kazandırabilirsiniz! Online Arapça kursu da ek bir seçenektir.

Kolay gelsin...

 

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Nazlı Ece

Merhaba! Ben Nazlı. Farklı kültürlere ve dillere ilgi duyan bir çevirmenim. Bununla birlikte Avrupa Çalışmaları alanında da aktif bir sekilde makale yazıyorum ve çeşitli bloglarda içerik üretiyorum. Kısacası yazmak ve çevirmek benim en büyük hobilerimden!