Lisede fizik dersi almaya başlayan öğrenciler, enerjinin birçok farklı yolla aktarılabildiğini ve hareket edebildiğini öğrenirler. TYT Fizik konularının bu başlığında farklı tür dalgalar hakkında bilgi edinirken enerjinin aktarım yollarından birine daha şahit olacaksınız. Bir fizik öğretmeni yardımı almak çok daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmenizi sağlayacaktır.

Bu konuyu derinlemesine çalışan öğrenciler, aynı zamanda dalgaların özellikleri, enine ve boyuna dalgalar, yay dalgaları, su dalgaları, ses ve deprem dalgaları gibi hayatın içinden konuları inceleyerek gelecekteki bilimsel kariyerlerinde kendilerine yardımcı olacak bilgiler edinirken aynı zamanda yaşadığı dünyaya farklı bir gözle bakmaya da başlayacaklar. Fizik öğretmeni Ankara ve diğer büyükşehirler ötesinde tüm 81 ilde bulunarak sizlere fizik derslerinde ilerlemeniz için yardımcı olmaya hazırdırlar.

Öyleyse hadi gelin birlikte dalgalar konusuna bir göz atalım!

"Enerji döngüler, daireler, spiraller, burgaçlar,  girdaplar, titreşimler, dalgalar, ritimler ve hatta nadiren de olsa basit düz çizgiler halinde hareket eder." -Starhawk

Dalgalar günlük hayatımızda en çok denizde rastladığımız bir doğa olayı olarak karşımıza çıkar. Ama dalgalar ve dalga hareketi suyun dışında pek çok durumda oluşur.

Elektrik Akımı ve Manyetizma hakkında bilgi edinmek için buraya tıklayın.

En iyi Fizik öğretmenleri müsait
Yağmur
5
5 (23 yorum)
Yağmur
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dr physicist
5
5 (84 yorum)
Dr physicist
₺450
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Can
5
5 (23 yorum)
Can
₺550
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Berk
5
5 (43 yorum)
Berk
₺400
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Cankat
5
5 (14 yorum)
Cankat
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ege
5
5 (15 yorum)
Ege
₺480
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Harun
5
5 (24 yorum)
Harun
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (23 yorum)
Yağmur
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dr physicist
5
5 (84 yorum)
Dr physicist
₺450
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Can
5
5 (23 yorum)
Can
₺550
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Berk
5
5 (43 yorum)
Berk
₺400
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Cankat
5
5 (14 yorum)
Cankat
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ege
5
5 (15 yorum)
Ege
₺480
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Harun
5
5 (24 yorum)
Harun
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Dalgaların Özellikleri

Titreşim hareketi sonucunda esnek bir ortama aktarılan enerjinin bir noktadan başka bir noktaya iletilirken ortamda oluşturduğu şekil değişikliğine denir. Bu dalganın esnek ortamda yayılmasına ise dalga hareketi denir. Dalga hareketi sırasında esnek ortam molekülleri ilerlemez, sadece titreşir.

Dalga ve dalga hareketinin anlaşılabilmesi için önce titreşim hareketinin anlaşılması gerekir.

İki nokta arasında yapılan ileri – geri ya da yukarı – aşağı harekete titreşim hareketi denir.

Salıncaktaki çocuğun ileri – geri sallanması, teknenin su yüzeyinde yukarı – aşağı sallanması, gitar telinin ses verirken yaptığı hareket titreşim hareketine örnektir.

Dalganın oluşabilmesi için kuvvet uygulayarak enerji veren bir kaynak gereklidir. Örneğin; Bir çubuk ile suya dokunulduğunda ya da suya taş atıldığında su dalgaları oluşur. Bu durumda cisim ya da taş dalga kaynağıdır. Veya gitar tellerinin titreştirilmesi ile oluşan ses dalgalarının kaynağı müzisyendir.

Dalgalar konusunu anlatırken aşağıdaki alt başlıklardan bahsetmeden geçemeyiz. Bunlar;

 • Yer değiştirme
 • Uzanım
 • Dalga tepesi: Dalga üzerindeki en yüksek noktadır.
 • Dalga çukuru: Dalga üzerinde en alttaki noktadır.
 • Genlik: bir dalgayı oluşturan taneciklerin denge noktasıyla, denge noktasına en uzakta bulundukları noktanın arasındaki mesafedir.
 • Dalga boyu
 • Frekans: birim zamanda üretilen dalga sayısına denir. f harfi ile gösterilir. birimi hertz (Hz)dir.
 • Periyot: dalga kaynağının bir tam dalga üretmesi için geçen süre. T harfi ile gösterilir. Dalganın bir periyotluk sürede aldığı yolu veren ifade, λ =V . T şeklindedir.

Dalgaboyu nedir?

Dalganın uzunluk cinsinden en önemli özelliklerinden biri dalgaboyudur. Dalgaboyu bir dalganın kendini tam olarak bir kez tekrar etmesi süresince aldığı yoldur. Dalgaboyu λ simgesiyle gösterilir ve birimi uzunluk birimi olan metredir. Bir dalgaboyu bir periyot sürede üretilir.

Dalga modeli üzerinde özdeş ve ardışık iki nokta arasındaki uzaklık dalganın boyunu verir.

su dalgaları deney

Dalgaların hızı

Dalgaların hızının hesaplanmasında hız denkleminden yararlanılır. (x=v.t)

Periyodik bir dalga bir periyotluk sürede bir dalgaboyu kadar yol alır. λ dalgaboyu, v dalganın ilerleme hızı, f frekans olmak üzere

V=λ.f      yani hız =  dalgaboyu . frekans

Burada dalga boyu dalganın hızına ve frekansına bağlıdır. Ancak hız dalga boyuna ve frekansa bağlı değildir.

Dalga Çeşitleri

Dalgaları iki şekilde sınıflandırabiliriz. İlki dalgaların taşıdığı enerjiye göredir. Yayılması için bir ortama ihtiyacı olan ve enerjiyi içinde bulunduğu ortamda taşıyan dalgalara mekanik dalgalar denir. Tel dalgası, yay dalgası, su dalgası ve ses dalgası mekanik dalgalardır.

Hepsi enerjiyi içinde bulundukları ortamda bir yerden başka bir yere taşır. Yayılması için ortama ihtiyaç bulunmayan, boşlukta yayılabilen dalgalara elektromanyetik dalgalar denir. Işık bir elektromanyetik dalgadır, enerjiyi taşımak için ortama ihtiyacı yoktur. Ayrıca radyo dalgası, mikrodalga, kızılötesi ışık, morötesi ışık, X- ışını, Gama ışını da elektromanyetik dalgalara örnek olarak verilebilir.

Dalgaları sınıflandırmanın ikinci yolu dalganın hareket yönüyle ortamın taneciklerinin titreşim doğrultusunu kıyaslamaktır. Enine dalgalar dalganın hareket yönüyle taneciklerin titreşim yönünün birbirine dik olduğu dalgalardır. Boyuna dalgalar ise ortamın taneciklerinin titreşim doğrultusuyla dalganın ilerleme yönünün paralel olduğu dalgalardır.

sarmal yay
Sarmal yayda dalga oluşturduğunuz dalgalar boyuna dalga sınıfına girer. |Kaynak: Pixabay

Yay Dalgaları

Yukarda da bahsettiğimiz gibi, dalga, esnek bir ortamda yayılan sarsıntıdır. Moleküllerin titreşmesi sonucu enerji molekülden moleküle aktarılır ve dalga ilerler.

Yay dalgaları, sarmal veya düz yayların üstünde meydana gelen dalgalardır. Aslında ortamın mutlaka yay olması gerekmez. Gergin bir ip veya lastik de yay olarak kabul edilebilir.

Yay dalgaları hem enine hem de boyuna dalgalardır.

Yayı gerdikten sonra yayı geren el, yay doğrultusuna dik olacak şekilde anlık olarak yukarı kaldırılıp tekrar ilk konumuna geri getirildiğinde ise yay üzerinde bir dalga parçası oluşur. Anlık oluşturulan dalga parçasına atma denir. Yani telde ilerleyen bozulmaya atma diyoruz.

Oluşan atmanın iki ucu arasındaki x mesafesine genişlik, tepe noktasının denge konumundan olan y uzaklığına genlik denir.

Dalganın İlerleme Hızı

Atmanın ilerleme hızının büyüklüğü (V), yayı geren kuvvetin büyüklüğü (F) ve birim uzunluğun kütlesine (µ) (mü) bağlıdır.

Atmanın hızının büyüklüğü V= √F/µ   bağıntısı ile bulunur.

F: Yayı geren kuvvet

µ: Yayın birim uzunluğunun kütlesi (m/l) ile bulunur.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi dalganın ya da atmanın hızı ortama bağlıdır. Ortam değişmedikçe dalganın hızında bir değişiklik olmaz.

Yaylarda atma ya da dalga oluşturmak için bir kuvvet uygulamamız gerekecektir. Bu kuvvet sayesinde oluşturulan atma hız kazanacaktır.

Atmaların Yansıması

Dalgaların bir engele çarparak geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir.

Sabit bir uca gönderilen baş yukarı bir atma engelden baş aşağı dönerek yansırken baş aşağı gönderilen bir atma engelden baş yukarı yansır.

Serbest uca gelen atma baş yukarı ise yansıdıktan sonra da baş yukarı olur. Yansıyan atmanın hızı, genliği ve genişliği değişmez. Engele ilk ulaşan ucu yansıdıktan sonra yine en önde olur.

İdeal yay sistemlerinde oluşturulan atmaların yansıması olayında atmanın genliği, genişliği ve sürati değişmez.

Yay dalgalarını tam anlamıyla öğrenebilmek için grafikleri inceleyerek kendiniz çizin ve bolca soru çözün!

Kaldırma kuvveti ve Basınç konusunda eksikleriniz varsa bu üniteyi ele aldığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

su damlası dairesel
Hepimize tanıdık gelen bu görüntü aslında dairesel su dalgalarını açılamak için yeterlidir. |Kaynak:Pixabay
En iyi Fizik öğretmenleri müsait
Yağmur
5
5 (23 yorum)
Yağmur
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dr physicist
5
5 (84 yorum)
Dr physicist
₺450
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Can
5
5 (23 yorum)
Can
₺550
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Berk
5
5 (43 yorum)
Berk
₺400
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Cankat
5
5 (14 yorum)
Cankat
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ege
5
5 (15 yorum)
Ege
₺480
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Harun
5
5 (24 yorum)
Harun
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yağmur
5
5 (23 yorum)
Yağmur
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hd
5
5 (14 yorum)
Hd
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dr physicist
5
5 (84 yorum)
Dr physicist
₺450
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Can
5
5 (23 yorum)
Can
₺550
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Berk
5
5 (43 yorum)
Berk
₺400
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Cankat
5
5 (14 yorum)
Cankat
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ege
5
5 (15 yorum)
Ege
₺480
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Harun
5
5 (24 yorum)
Harun
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Su Dalgaları

Su üzerinde oluşturulan dalgalara su dalgaları denir. Su dalgaları dairesel ve doğrusal olmak üzere iki şekilde incelenir. Bu durum dalganın su üzerindeki görünümü ile alakalıdır. Hangi şehirdeyseniz o şehirdeki veya en yakın denizdeki dalgayı inceleyin. Örneğin Bursa'daysanız Bursa fizik öğretmeni ile Marmara Denizi kıyısında veya diğer şehirlerde aynı şekilde hem özel ders yapıp hem canlı örnek üzerinden inceleme şansını elde edin.

Su dalgaları, mekanik dalgalar olup hem enine hem de boyuna dalga özelliği gösterir. Su dalgaları üzerindeki en yüksek noktaya dalga tepesi, dalga üzerindeki en alt noktaya dalga çukuru denir.

Dalga kaynağının şekline göre su dalgaları dairesel ya da doğrusal olabilir.

Dairesel su dalgaları ise iç içe halkalar şeklinde yayılan su dalgalarıdır. Dalgalar kaynaktan (merkezdeki çemberden) dışarı doğru her yöne halka şeklinde yayılır. Suya atılan bir taş ya da yağmur damlaları dairesel su dalgaları oluşturur.

Doğrusal su dalgaları dalga kaynağına dik doğrultuda ilerler. Bu su dalgalarına aynı zamanda yüzey dalgası denir. Çünkü suyun yüzeyinde meydana gelen dalgalar suyun derinlerine inildikçe hissedilmez. Örneğin, deniz yüzeyinin bir kaç metre altına inen bir dalgıç yüzeydeki dalgaları hissetmez.

İp ve yay dalgaları için kullanılan genel kavramlar su dalgaları için de aynı şekilde tanımlanır ve kullanılır. 

Su Dalgalarının Hızı

Su dalgasının yayılma hızı yalnızca suyun derinliğine bağlıdır. Kaynağın periyodu, frekansı veya genliği değişse de suyun yayılma hızı değişmez.

Derinlik arttıkça su dalgalarının yayılma hızı da artar. Dalga boyu: λ, frekansı f, Periyodu T olan su dalgasının hızı şu şekilde hesaplanır: v=λ.f     ya da     v= λ/T

Su Dalgalarının Yansıması

Su dalgaları hareket doğrultuları üzerinde bir engelle karşılaştırıldıklarında engele çarpıp geri döner. Bu olaya su dalgalarının yansıması denir. Su dalgalarının yansıması düz, çukur ve tümsek yansıma olarak incelenir.

Dalgalar engele paralel değil de açılı geliyorsa dalga engele ilk değdiği noktadan itibaren yansımaya başlar. Gelen dalganın engelle yaptığı açı ve yansıyan dalganın engelle yaptığı açı eşittir. Gelen dalganın engelle yaptığı açıya gelme açısı (i), yansıyan dalganın engelle yaptığı açıya yansıma açısı (r) denir. Dalga geldiği açıyla yansır (i = r). Dalga tümüyle yansıdığında doğrusal su dalgası olarak engelden uzaklaşır.

Aşağıdaki videodan dairesel ve doğrusal su dalgalarını yansımalarını gözlemleyebilirsiniz.

Stroboskop

Dalgaların duruyormuş gibi algılanmasını sağlamak için kullanılan, üzerinde eşit aralıklarla yarıklar bulunan ve kendi ekseni etrafında döndürülebilen dalga boyunun ölçülmesinde kullanılan deney aletine stroboskop denir.

stroboskop

Dalgaların frekansı fd, dalgalar duruyor göründüğü anda stroboskobun frekansı fs ve üzerindeki yarık sayısı n olmak üzere, fd = n.fs olur.

Dalganın frekansı stroboskoptan büyükse dalga ileri küçük ise dalga geri gidiyor gibi gözlenir. Eğer frekanslar birbirine eşit ise dalga duruyor gibi gözlenir, fd = n.fs formülü ile hesaplama yapılır.

Su Dalgalarının Kırılması

Su dalgalarının bir ortamdan diğerine geçerken yön değiştirmesine kırılma denir. Ortam değiştiren su dalgalarının hızı değişir. Ortamın değişmesi sonucunda hızı değişen su dalgalarının yayılma doğrultusundun değişmesi kırılmayla sonuçlanır.

Dalgaların çok derin sudan az derin suya geçerkenki kırılmaları da buna benzer. Daha az derin suya geçen dalga normale yaklaşarak kırılır. Eğer dalgalar ortamları ayıran yüzeyin normali ile aynı doğrultuda geliyorsa, yani dalgaları dik kesen çizgi, ortamları ayıran yüzeye dik geliyorsa, bu durumda dalgalar herhangi bir sapmaya uğramadan 2. ortama geçer.

Bununla birlikte su dalgaları daha az derin ortamda ilerlediği için hızı azalır. Hızı azaldığından dolayı dalga boyu da küçülür. Ege Denizi karşısında İzmir fizik öğretmeni ile yapacağınız derslerde bunlara canlı örnek bile görebilirsiniz!

Ses Dalgaları

Duygu ve düşüncelerimizi çevremizdeki insanlara aktarmak, onlar ile İletişim kurmak, onlara uyarı ve ikazda bulunmak, ihtiyaçlarımızı gidermek gibi birçok durumda sesimizi kullanırız.

Ortamdaki taneciklerin titreşim enerjisini birbirine aktarması sonucunda ses dalgaları oluşur.

 • Ses, dalgalar halinde yayılan bir enerji türüdür.
 • Ses dalgaları her yöne yayılan mekanik dalgalardır. Bu nedenle boşlukta (uzayda) ilerleyemez.
 • Taneciklerin birbirine yakın olması ses dalgalarının süratini artırır.
 • Ses, katılarda daha süratli, gazlarda ise daha yavaş ilerler.
 • Ortam sıcaklığı arttıkça sesin ilerleme sürati artar.
 • Sesin sürati sadece sesin ilerlediği ortamın özelliklerine bağlıdır.
 • Ses dalgaları, katı ve sıvı maddelerde de yayılabilir.

Gergin bir gitar teli titreştirildiğinde, tel sağa-sola hareket eder. Telin bu titreşimleri, hava moleküllerinin de sıkışıp gevşemesine neden olur.

İnsanlar sadece 20 ile 20.000 Hz arası sesleri duyabilir.

Şimdi ses dalgalarıyla ilgili bazı temel kavramları inceleyelim.

Frekans

Ses dalgalarının birim zamandaki titreşim sayısına sesin frekansı denir. Frekansı yüksek olan sesleri daha ince frekansı düşük olan sesleri daha kalın duyarız.

Yüksekliği fazla olan seslere ince (tiz) ses denir.

Ses kaynağının frekansı azaldıkça ürettiği sesin yüksekliği de azalır ve kaynaktan çıkan ses kalınlaşır. Yüksekliği az olan seslere kalın (pes) ses denir.

Sesin Şiddeti (Genliği)

Sesin şiddetli gür olması anlamına gelir ve genliğine bağlıdır. Ses dalgalarının genliği ne kadar fazla olursa sesimizi o kadar uzağa ulaştırabiliriz. Televizyonun sesini açtığımız zaman genliğini artırmış oluyoruz.

Ses dalgalarının taşıdığı enerjiye bağlı olarak sesin birim yüzeye birim zamanda dik olarak uyguladığı kuvvete sesin şiddeti denir. SI’da birimin (dB) desibel’dir. Sesin şiddeti ile enerjisi doğru orantılıdır.

Rezonans

Salınım yapan bir sistemin doğal frekansı ile aynı frekansta kuvvet uygulanarak salınımın genliğinin artması olayına rezonans denir. Cisimlerin şekline, yapıldığı maddenin cinsine ve esnekliğine bağlı olarak sahip olduğu frekansa doğal frekans denir. Rezonans olayı, müzik aletlerinin gövdelerinin oluşturulmasında önemli rol oynar.

Kütle, özkütle ve hacim arasındaki ilişkileri incelemek için buradan konu anlatımını okuyabilirsiniz.

Yankı

Sesin bir engele çarpıp tekrar kaynağa gelmesi olayına yankı denir. Bu olay günlük hayatta bir çok alanda karşımıza çıkar.

Balıkçılar sonar cihazları ile deniz ve göllerin içerisine ses dalgalarının yansımalarını inceleyerek balık sürülerinin yerlerini bulurlar.

Yarasalar çıkardıkları seslerin yansıması ile yönlerini bulurlar.

Ultrason cihazları ile vücudumuzun görüntülenmesinde ses dalgalarından faydalanılır.

Böbreklerde oluşan taşlar ses dalgaları gönderilerek kırılır.

Tını

Sesin tınısına sesin rengi de denir. Bir şarkıyı aynı notalarla bir gitarla çalarsanız kulağınıza farklı gelir, bir bağlamayla çalarsanız farklı gelir. Müzik aletlerinin arasındaki fark tını farkıdır. Sesin tınısına göre kaynağını ayırt edebiliriz. Müzik aletlerinin tınılarının farklı olması yapıldıkları malzemeden kaynaklanır.

deprem kırık yol
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden birçok tehlikeli fay hattı geçer. |Kaynak:Unsplash

Deprem Dalgaları

Yer kabuğunun içinde ani kaya kıvrılmaları ile açığa çıkan enerjinin dalgalar halinde yayılması sonucu yer sarsılmalarına deprem denir. Deprem dalgaları mekanik dalgalardır ve bazıları enine, bazıları boyuna dalgalardır.

Dört çeşit deprem dalgası vardır. Bu dalgaların hareket hızı birbirinden farklıdır.

Bunlar; P Dalgaları ve S Dalgaları ile yüzey dalgaları olan Love ve Rayleigh Dalgalarıdır.

Cisim Dalgaları

P dalgası: En hızlı hareket eden deprem dalgalarına P dalgaları denir. P dalgaları kayaların içinde, tıpkı sesin havada hareket ettiği gibi hareket eder. Ayrıca sadece P dalgalarına özgü bir özellik olarak; P dalgaları, tıpkı ses dalgaları gibi, katılarda, sıvılarda ve gazlarda hareket edebilir.

Dalganın ilerleme yönüyle parçacığın titreşim yönü aynıdır, dolayısıyla p dalgaları boyuna dalgalardır.

P dalgasının yıkım etkileri düşüktür.

S dalgası: En hızlı hareket eden deprem dalgalarının ikincisi S dalgalarıdır. S dalgaları sadece katılarda hareket edebilir, sıvılarda ve gazlarda hareket edemez. S dalgaları enine dalgalardır.

S dalgası yer kabuğunun içinde meydana gelir.

Yüzey Dalgaları

Deprem dalgaları içerisinde en yavaş ilerleyen dalgalardır. Yüzey dalgaları  dünyanın yüzeyi boyunca yayılır. Yüzey dalgalarının oluşumları sırasında yer hareket ettiğinden etkisi büyük olur.

Rayleigh dalgaları: Yeryüzünde okyanus üzerinde su dalgası gibi ilerleyen dalgalara verilen isimdir. Deprem anında hissedilen sarsıntıların çoğu, diğer dalgalardan çok daha büyük enerji taşıyan Rayleigh dalgasından kaynaklanır.

Love Dalgaları: Yeri yatay düzlemde hareket ettiren yüzey dalgalarına denir.Yüzey Dalgalarının en hızlısıdır.  Yer yüzünde yarılmalara neden olur.

Dalgalar günlük hayatımızda en çok denizde karşılaştığımız bir doğa olayı olarak karşımıza çıkar. Bu yazıda 10.sınıf fizik dersinin önemli konulardan biri olan dalgaları kısaca özetledik. Eğer TYT'ye hazırlanıyorsanız bu konu hakkında detaylı bilgi edinip bolca soru çözmelisiniz!

TYT'nin önemli konularından biri olan Optik konusunu detaylarıyla anlattığımız yazımıza göz atın.

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Şule

Selam ben Şule! Seyahat etmeyi, keşfetmeyi ve yeni insanlar tanımayı seven, dillerin yapı ve kurallarına büyük ilgi duyan biriyim.