Neden body kelimesini çoğul yaparken diğer birçok kelimenin çoğulunda olduğu gibi yalnızca -s eklemek yerine   -ies ekleyerek bodies diyoruz?

ingilizce özel ders ile öğrendiğimiz admitted yazımını benefitted için neden aynen uygulayamıyoruz?

Benefited tek t ile yazılır.

İngilizcedeki kelimelerin üçte ikisi duyulduğu gibi yazılsa da kelimeleri yazarken uyulması gereken bazı kurallar vardır.

Yazma becerilerinizi ve genel dil becerilerinizi geliştirmek için İngilizce öğreniminize doğru telaffuz ilkelerini de dahil etmelisiniz.

Peki İngilizce telaffuzuna dair kurallar nelerdir? Kelimeleri her seferinde doğru telaffuz edebilmek için nelere dikkat etmeliyiz?

Hadi birlikte öğrenelim!

En iyi İngilizce öğretmenleri müsait
Canay
5
5 (32 yorum)
Canay
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (84 yorum)
Ni̇lüfer
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (58 yorum)
Kadir
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (21 yorum)
Seda
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (35 yorum)
Charles
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Sinem
5
5 (20 yorum)
Sinem
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (19 yorum)
Elif
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Edwin
5
5 (16 yorum)
Edwin
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Canay
5
5 (32 yorum)
Canay
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (84 yorum)
Ni̇lüfer
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (58 yorum)
Kadir
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (21 yorum)
Seda
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (35 yorum)
Charles
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Sinem
5
5 (20 yorum)
Sinem
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (19 yorum)
Elif
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Edwin
5
5 (16 yorum)
Edwin
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

-y 'ler -ies 'e Dönüşür

Öncelikle Y harfinin, kelimenin içinde bulunduğu yere göre hem sesli hem de sessiz harf gibi kabul edildiği farklı durumlar olduğunu söyleyerek başlayalım.

Genel olarak Y bir kelimenin başında bulunuyorsa sessiz harf gibi okunur: young, yet, year.

Kelimenin ortasında veya sonunda kullanıldığında ise sesli harf görevi görür: rhyme, cycle, baby.

Bu temel kuralı aklınızda tutarsanız neden -y ile biten bazı kelimeleri çoğul yaparken -ies eklendiğini de anlayabilirsiniz.

Bir kelime sesli harf + y ile bitiyorsa çoğul yapmak için yalnızca sonuna bir -s eklemek yeterlidir.

Yani, a key - keys , a ray - rays, a day - days şeklinde çoğul yapılır.

Bu kelimeler VVC – vowel-vowel-consonant yani sesli-sesli-sessiz kalıbını izleyen gruba bir örnektir.

Fakat mesela baby sessiz harf + y ile biter, bu nedenle bu kelimenin çoğulu babies şeklindedir.

Buna birkaç örnek daha verecek olursak:

difficulty - difficulties; a company - companies, epiphany - epiphanies biçiminde çoğul yapılır.

Bu kelimeler VCCV kalıbındadır. Sesli-Sessiz-Sessiz-Sesli

Bu kural aynı zamanda fry, try ve apply fiillerinde de geçerlidir. Geniş zamanın üçüncü tekil şahısında çekimlenirken he tries; it fries, she applies halini alırlar.

Bir diğer Y Kuralı

party, beauty ve happy gibi -y ile biten birçok kelime sıfat halinde, çoğul yaparken veya bir son ek alırken değişime uğrarlar.

Party parties olur, beauty beautiful ve happy ise happiness.

Bir kelime sessiz harf+y ile bitiyorsa, i ile başlayan bir son ek aldığında y yerinden hiç kıpırdamaz.

Drying, defying ve applying bu istisnanın örnekleridir.

Ingilizce çoğul yapma alıştırmaları
Bazen de kurallar gereği sessiz harfleri çiftlememiz gerekir. |Kaynak:Unsplash

BBC İngilizcesinden Kraliçe İngilizcesine kadar farklı Ingilizce konuşma biçimlerini öğren.

İngilizce Telaffuz: Çiftleme Kuralı

Put ve putt kelimeleri birbirine her ne kadar benzese de telaffuzları birbirinden tamamen farklıdır.

Ve yine ilginç bir şekilde 'putting something away' ve 'putting on a golf course' cümlelerinde aynı kelime farklı şekilde telaffuz edilir.

Put ve putt kelimeleri arasındaki farkı anlamak için kelimelerin kökenlerini incelmemiz gerekir. Putt İskoçça kökenli atmak anlamına gelirken put eski İngilizceden koymak anlamında bir kelimedir.

Çift sessizlerden sonra gelen sesli harfte bir değişiklik olmaz, gerek aynı iki sessiz harf olsun gerekse farklı iki sessiz harf.

Sesli-Sessiz şeklinde biten tek heceli kelimeler ek aldığında sondaki sessiz harf çiftlenir.

Put – putting; tap – tapping; shop – shopping; big – biggest; fat – fattest

Bu kural aynı zamanda sesli-sessiz biten daha uzun kelimeler için de geçerlidir, fakat yalnızca vurgu son hecede olduğunda.

occur – occurring; begin – beginning; refer – referral.

Benefit kelimesinin sonundaki sessiz harf çiftlenmez çünkü vurgu ilk hecededir.

En iyi İngilizce öğretmenleri müsait
Canay
5
5 (32 yorum)
Canay
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (84 yorum)
Ni̇lüfer
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (58 yorum)
Kadir
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (21 yorum)
Seda
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (35 yorum)
Charles
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Sinem
5
5 (20 yorum)
Sinem
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (19 yorum)
Elif
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Edwin
5
5 (16 yorum)
Edwin
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Canay
5
5 (32 yorum)
Canay
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (84 yorum)
Ni̇lüfer
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (58 yorum)
Kadir
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (21 yorum)
Seda
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (35 yorum)
Charles
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Sinem
5
5 (20 yorum)
Sinem
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (19 yorum)
Elif
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Edwin
5
5 (16 yorum)
Edwin
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

E düşer

İngilizce öğretmeniniz büyük ihtimalle size bir önceki hecenin doğru telaffuz edilebilmesi için İngilizcedeki birçok kelimenin sessiz -e ile sonlandığını söylemiştir.

Bu konu İngilizce öğrenenler kadar İngilizce anadilli kişilerin de kafasını karıştırıyor.

Son harfi değiştirmeden yalnızca son ek mi eklemeliyiz?

writing, closing and imagination keliemlerine baktığınızda yalın hali olan – write, close and imagine deki -e nin ortadan kalktığını görebilirsiniz.

Bir kelimenin yalın hali -ge veya -ce ile bitiyorsa yumuşak sessiz harfin okunuşunu korumak için sondaki -e değişmez.

Outrageous, courageous and noticeable kelimeleri buna bir örnektir.

-f'lerin -ves'e Dönüşmesi

-f ile biten kelimelerin çoğu çoğul yapılırken -ves şeklini alır.

 • calf - calves
 • half - halves
 • knife - knives
 • leaf - leaves
 • loaf - loaves
 • life - lives
 • wife - wives
 • shelf - shelves
 • yourself – yourselves

Genel olarak yanlış telaffuz edildikleri için -f'ile biten bazı tekil kelimeleri çoğul yaparken sonuna -s getirilerek kullanılabilir.

 • scarf - scarfs/scarves
 • dwarf - dwarfs/dwarves
 • wharf - wharfs/wharves
 • handkerchief - handkerchiefs/handkerchieves

Şimdi biraz işler karışacak: sonu iki f ile biten kelimeler standart İngilizce tekil çoğul kurallarına uyacak şekilde kullanılır. Yani sadece sonuna -s ekleyerek:

 • cliff - cliffs
 • toff - toffs
 • scuff - scuffs
 • sniff - sniffs

Bu kelimeler üç sessiz harfin yan yana gelip hepsinin açıkça okunduğu nadir kelimelerden birkaçıdır.

İngilizce kelime öğrenmek için birçok yöntem vardır ancak okullarda ikinci dil olarak İngilizce gören öğrenciler genellikle öğretmenlerinin derste gösterdiği kelimeleri öğrenmekle kalırlar. Bu sebeple veliler çocuklarına genelde okul öncesi İngilizce eğitimi verdirmeyi tercih ederler. Yoğun ders tempoları varsa ingilizce online eğitim seçeneğine de başvurabilirler.

İngilizceyi akıcı bir şekilde ve doğal bir aksanla konuşabilmek için bundan çok daha fazla emek sarfetmek gerekir aslında.

İngilizcenizi geliştirmek için bu yazıda bahsettiğimiz kurallar ve daha birçoğuyla ilgili notlar çıkarmalı ve alıştırmalar yapmalısınız. 

İngilizce çoğul yapma için kelimenin sonlarını değiştirmeliyiz.
Bazı kelimelerin son harfi aldığı ekle birlikte tamamen değişir. |Kaynak: Unsplash

-ful ile Biten Kelimeler

Are you grateful for this tutorial? Are you hopeful in becoming fluent in English?

İngilizce eğitiminiz devam ederken isim halindeki kelimeleri sıfat yapmayı öğreneceksiniz.

Dikkat edilmesi gereken husus; -ful son ek  full ise o son ekin kattığı anlamdır.

Being hopeful (ümitli olmak) = full of hope (ümit dolu olmak) anlamına gelir.

Son ekteki -l 'nin çiftlenmesi durumu söz konusu değildir.

İngilizce derslerinde bu tür kurallardan ayrı ayrı pek bahsedilmez.

-Al ve -All Aynıdır

"You should all ways take English lessons" aslında all ways iken zamanla always haline gelmiştir.

"All though you know English grammar, you should take more English courses" All though iken  although halini alır.

All right burada bir istisna olarak karşımıza çıkar. Günlük konuşmada "are you alright" diye sorabilirsiniz. Fakat daha resmi bir metin yazıyorsanız all right olarak kullanmanız daha yerinde olur.

E'den önce I, C hariç

İngilizcede en yaygın kullanılan yazım kurallarından biri olabilir bu.

believe ve relieve kelimelerinde e'den önce i varken, receive ve conceive kelimelerinde 's' sesini koruyabilmek adına bu durum tam tersine çevrilir.

İngilizce telaffuz dersleri evde günlük tutun
İngilizce günlük tutarak düzenli yazı yazma alıştırmaları yapabilirsiniz. |Kaynak: Pixabay

İngilizce Derslerinde Öne Çıkmak için İpuçları

İngilizce kelimelerin yazımını öğrenmek ve aklınızda kalmasını sağlamak için en temel yöntem kelimeleri hecelerine ayırarak çalışmaktır.

Bu sistem İngilizce konuşurken de işinize yarayacak!

İngilizce öğrenme amacınız ister IELTS'e girmek, ister yurt dışında üniversite okumak veya küresel bir firmada kariyerinizi ilerletmek için iş İngilizcesi öğrenmek olsun her halükarda açık ve anlaşılır biçimde konuşabilmek hedefinizde olmalı.

Ingilizce çoğul kelimeler, düzensiz fiiller, isimleri sıfat yapma gibi bazı temel dil özelliklerine hakim olmalısınız.

Bu makalenin başında İngilizcedeki kelimelerin üçte ikisinden fazlasının duyulduğu gibi yazıldığını söylemiştik.

Kelimeleri doğru bir biçimde hecelerine ayırmak İngilizce kelimeleri daha hızlı ve akıcı bir biçimde yazıya dökebilmenize de olanak sağlar.

İngilizce yazma pratiği yapmak için her gün kendinize yeni öğrendiğiniz kelimeleri içeren birkaç cümle belirleyebilir ve günlük İngilizce aktivitenize dahil edebilirsiniz.

Bu alıştımalar için argo kalıplar, deyimler veya yeni öğrendiğiniz herhangi bir İngilizce atasözü oldukça uygundur.

İnternet üzerinden ulaşabileceğiniz çok sayıda online kaynak bulunuyor. Youtube'da ihtiyacınız olan alana yönelik videolar bulabilirsiniz.

İngilizce konuşurken akıcı ve anlaşılır olmak istiyorsanız İngilizce yazma, okuma, dinleme, konuşma becerilerine eşit düzeyde önem vermelisiniz. Kelime bilginizi artırmak özgüveninizi de yükseltecek ve İngilizce konuşulan ortamlarda kendiniz ifade emenizi kolaylaştıracaktır.

İngilizce telaffuz dersleri alarak da kendinizi geliştirebilirsiniz.

Telaffuzunuzu geliştirerek İngilizce aksanınızı iyileştirmek için yazımıza göz atın!

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Şule

Selam ben Şule! Seyahat etmeyi, keşfetmeyi ve yeni insanlar tanımayı seven, dillerin yapı ve kurallarına büyük ilgi duyan biriyim.