Her hayvan iletişim kurma becerisine sahiptir, ancak yalnızca insanlar bunu yaparken salt bireysel seslerden daha fazlasını kullanır. Bizler, bunları bağlam ipuçları aracılığıyla hem açık hem de örtük anlam veren karmaşık kalıplarda bir araya getiriyoruz.

Açık anlam, bir kelimenin veya cümlenin temsil ettiği şeydir; örtük anlamsa, kelime seçimi, ses tonu ve beden dili ile aktarılır.

İnsan dilleri, iletişimin olabilecek her yönü için kurallarla tanımlanmış bir yapıya sahiptir. Bu kurallar topluluğunu ismi ise gramerdir. Sir William Jones ilk olarak 1780'lerde Latince, Yunanca ve Sanskritçe'yi analiz ederken konuşma ve yazma kalıplarının farkına varmıştır. Ardından da gramerlerin tamamen oluşturulmuş ve dilin her alanında eksiksiz olduğunu fark etti.

Dilbilgisi son üç bin yılda oldukça gelişmiştir.

Bu makalemizde, İngilizce dilbilgisine odaklanıyor olacağız. Gelin, dilin nasıl geliştiğinden, küreselleşmenin bugün dil üzerindeki etkisine kadar birçok konuda tartışalım!

Ek olarak, makale boyunca İngilizce dilbilgisi ve kelime dağarcığının zor yönlerini inceleyeceğiz.

En iyi İngilizce öğretmenleri müsait
Canay
5
5 (20 yorum)
Canay
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (45 yorum)
Kadir
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (26 yorum)
Charles
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (20 yorum)
Seda
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (56 yorum)
Ni̇lüfer
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (15 yorum)
Elif
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hammad
5
5 (49 yorum)
Hammad
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (33 yorum)
Elif
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Canay
5
5 (20 yorum)
Canay
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (45 yorum)
Kadir
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (26 yorum)
Charles
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (20 yorum)
Seda
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (56 yorum)
Ni̇lüfer
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (15 yorum)
Elif
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hammad
5
5 (49 yorum)
Hammad
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (33 yorum)
Elif
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Birinci Adım: İngilizce Dilbilgisinin Evrimini Öğrenin

İngiliz dilinin başlangıcı ve gelişimi, İngiltere'nin kendi başına bir ülke olarak kurulduğu zamana denk gelir.

Derslik İngilizce öğretmen çocuk
İngilizce'ye erken yaşta başlamak çok büyük bir avantaj sağlar. | Kaynak: Pexels

MS Beşinci Yüzyılda, Batı Cermenlerden oluşan bir birlik Brittania adlı bir adaya geldi. O sırada Temel Cermen dilleri üç farklı lehçeden oluşuyordu: Kuzey, Doğu ve Batı.

 • Kuzey Cermen dilleri şu anda Danimarka, İsveç, Norveç ve İzlanda'da konuşulmaktadır.
 • Doğu Cermen dili artık konuşulmamaktadır.
 • Batı Cermen İngilizce, Almanca, Hollandaca ve bu dillerin herhangi bir çeşidinin temelidir.

Angluslar, Saksonlar ve Jütiler, Batı Cermen'in nispeten yakın versiyonları olan benzer bir dil konuşuyorlardı.

Dilin köklerinin kanıtı, sessiz k ile başlayan knee, knife, knack, ve knot gibi kelimelerde görünebilir.

İngilizce gramer yapısı zamanla nasıl değişti öğrenmek için tıklayın!

İngilizlerin (ve İngiltere'nin) hikayesi, Cermen atalarının yerleşmesinden yaklaşık iki yüz yıl sonra başlar.

Bireysel lehçeleri, kabileler arasındaki iletişim ihtiyacına yanıt olarak gelişti. Kısa süre sonra Angus adının bir türevi olan "English" kelimesi ortak yerel dillerini temsil etmeye başladı.

Çok geçmeden de işgal ettikleri ada "England" olarak tanındı.

Bu ismin etimolojisini tahmin edebilir misiniz?

Batı Cermen dili hali hazırda eksiksiz bir gramer sistemine sahipti. Kabile dilleri de İngilizce'ye karıştıkça, gramer kuralları eski dilden yenisine aktarıldı.

Başta Fransızca ve Latince olmak üzere diğer dış etkiler aracılığıyla da, İngilizce gelişmeye ve değişmeye devam etmiştir.

Küresel bir dil olarak adlandırıldığından an itibariyle sizin gibi milyonlarca insan da İngilizce'yi öğrenmek için çabalamaktadır!

İkinci Adım: Konuşma Bölümlerini ve Nasıl Kullanılacağını Bilin

Yabancı dil olarak İngilizce öğrenen herkes, her kelimenin işlevini ve iletmeye çalıştığı fikre verdiği anlamı incelemek için bilinçli bir çaba gösterirler.

Kelime dağarcığını dilin yapı taşları olarak düşünürsek, bir 'blok' türünden diğerine farklılıkları ve bunların maksimum etkinlik için nasıl düzenlenmesi gerektiğini anlamak çok önemlidir.

İsimlerse kelimeleri adlandırmak için kullanılır.

Görebildiğiniz, dokunabildiğiniz veya hakkında konuştuğunuz her şey bir isme sahiptir. Genel olarak, var olan bütün isimleri "özel isim" ve "cins isimler" olarak ikiye ayırabiliriz.

Örnek vermek gerekirse, adınız özel bir isimdir. Dağların, binaların, nehirlerin, tünellerin ve anıtların isimleri de öyle.

Özel isimler ve ünvanlar büyük harfle yazılır. Bu yüzden İngilizler kraliçelerinden bahsederken 'The Queen' derler. Aynı şekilde, doktor için 'Doctor' veya 'Dr.' kullanılır. "Mr., Mrs., Miss" gibi kalıplar da yaygın bir şekilde kullanılır.

İngilizce gramer alıştırmaları ile öğrendiklerinizi pekiştirin!

Satranç taç piyon
Özel isimleri kullanırken büyük harfle başlamak çok önemlidir. | Kaynak: Pexels

Tarihteki önemli dönemler de Türkçe'de olduğu gibi büyük harfle yazılır.

 • "The Ice Age happened a long time ago, but World War II survivors are still alive today."

Yukarıdaki örnekte, Buz Devri ve "İkinci Dünya Savaşı" dönemlerinin büyük harfle yazıldığını görebilirsiniz.

Fiil veya Yüklem Kullanmak

Fiillerin İngiliz dilinde çeşitli işlevleri vardır, bunların en başında gelense eylemleri tanımlama işlevidir.

Fiiller ayrıca bize düşünme gibi zihinsel faaliyetler hakkında bilgi verebilir veya bir var oluş durumunu temsil edebilir.

Fiil çekimi ve kullanımı, özellikle de ana dillerindeki fiiller asla biçim değiştirmeyen İngilizce öğrencileri için İngilizce dilbilgisinin en zor yönlerinden biridir.

İngilizce'de eylemin ne zaman gerçekleştiğini, henüz gerçekleşmediğini veya zaten tamamlanmış olup olmadığını gösteren on iki ortak zaman vardır. Yalnızca belirli dilbilgisi yapılarında kullanılacak dört özel zaman daha vardır.

Doğru bir şekilde İngilizce yazı yazmak için bunlar önemlidir...

Daha sonraki yazılarımızda fiiller hakkında daha detaylı konuşacağız!

Sıfatlar ve zarflar

Bu kelimeler tanımlayıcıdır. İletişimimize derinlik katarlar ve konuşulanları görselleştirmemize yardımcı olurlar.

 • "Curious, he chewed his food thoughtfully as he pondered the question."

Bu cümle bir isim ve bir fiil için bir tanımlayıcı içerir.

Bulabildiniz mi?

Bu cümleyi herhangi bir ek bilgiden yoksun olarak hayal edin:

 • "He chewed his food as he pondered."

Bu temel cümlede, ilk cümlede meraklı olarak belirtilen ruh halinin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Aynı şekilde, ne düşündüğü hakkında hiçbir fikrimiz yok. Belki de sabah kahvesine yetecek kadar sütü olup olmadığını merak ediyordur. Ruh hali hakkında da hiçbir bilgimiz yok.

İyi bir iletişim için tanımlayıcıların kullanılması şarttır, ancak her şeyin fazlasının zarar olduğunu da unutmamakta fayda var.

İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenenlerin çoğu, konuşup yazarken betimlemeleri abartabilir.

Uyarı! Bu tür kelimeleri sözlü veya yazılı İngilizcenize bolca serpmek, cümlelerinizi uzatarak kafanızın karışmasına ve akıcılığınızın azalmasına sebep olabilir. Etkili bir şekilde İngilizce konuşmak isteyenleri bu yazımızı okumaya davet ediyoruz!

Edatlar ve Bağlaçlar

Edatlar, bir isim / zamir ile cümledeki başka bir kelime arasındaki bağlantıyı tanımlamaya yarayan kelimelerdir.

 • My English books are behind my computer.
 • My books are on my desk.

Bağlaçlarsa birbiriyle ilişkili iki fikri birleştirir.

My reading comprehension is good but my listening skills are poor.

Bu cümlede ifade edilen her iki fikir de İngilizce becerileri ile ilgilidir ve "but" bağlacıyla birleştirilmişlerdir.

Her yönüyle İngilizce dilbilgisi ve kurallarına hakimiyet sağlamak için bağlaçlara dikkat etmeniz çok önemlidir. Buna ek olarak, İngilizce pratik konuşma becerilerinizi geliştirmek için de bol bol bağlaç öğrenip iki cümleyi birbiriyle ilişkilendirerek bağlayabilirsiniz. Basit cümlelerden başlayıp zorlaştırın! Önemli dilbilgisi kuralları için yazımızı okuyun!

Belirteçler

Bir şeyin ölçüsünü belirten a, an, the, some, ve those gibi sözcükler, hangi belirli öğelerin tartışıldığını anlamanıza yardımcı olurlar.

 • Hand me those IELTS answer sheets, please.

Bu cümlede, istenilen şeyin "those" olarak belirtilmesi, karşı tarafın hangi cevap kağıtlarını vereceğini anlamasına yol açar.

Belirteç kullanımını es geçmek veya yanlış olanı kullanmak, İngilizce öğrenenler tarafından sıkça yapılan hatalardan bir tanesidir.

İngilizce gramer ders kitabı
Kendinize bir tane İngilizce gramer kitabı edinebilir ve bu kitaptaki alıştırmaları her gün çözebilirsiniz. | Kaynak: Unsplash

Ancak, bu kelimeler herhangi bir cümleyi tam olarak anlayabilmek için hayati bir öneme sahip olduklarından, mutlaka doğru ve eksiksiz kullanmak gerekir. Altını çiziyoruz: belirteçler olmadan, konuşmacının tam olarak ne hakkında konuştuğunu bilemeyiz.

Üçüncü Adım: Çift İşlevli Kelimeleri Kavrayın

Siz de takdir edersiniz ki, İngilizce dilbilgisi zaman zaman acemi öğrencileri zorlayabilir. Ancak dilbilgisi kurallarına takılıp İngilizce kelimelerin doğru kullanımını es geçmemeliyiz!

Örneğin:

"Before" ve "after" kelimeleri, İngilizce yolculuğunuzun en başlarında öğrendiğiniz kelimeler arasında olacaktır.

Peki bu kelimelerin cümlenin neresinde konumlandıklarına bağlı olarak üç ayrı işlevi yerine getirebileceklerini biliyor muydunuz?

 1. Bağlı oldukları tümceden önce veya sonra geldiklerinde, bunlar bağlaçtır.
 2. Bir isim veya zamirden önce geldikleri zaman edattırlar.
 3. Herhangi bir cümleden bağımsız olarak ve zamir ve isimlerden uzakta kullanıldığında, iki kelime de zarf olarak kabul edilir.

Superprof aracılığıyla online ingilizce eğitimi alarak daha fazlasını öğrenebilirsiniz! Ayrıca, İngilizce zamanlar hakkında daha detaylı bilgi almak için bu yazımızı okuyabilirsini.

Sıfat Olarak İsimler

 • Are you an English teacher or an Esl student?

Bu cümlede, English ve Esl, isim olsalar da, sırasıyla öğretmeni ve öğrenciyi tanımlayan sıfatlar olarak işlev görürler.

Siz de daha önce ingilizce dersleri de bir ismin sıfat olarak kullanıldığı bir durumla karşılaştınız mı?

Çok anlamlı İngilizce kelimeler ile bilginizi pekiştirin!

İsim olarak sıfatlar

İsimlerin sıfat görevi görebildiğini söyledik, o zaman sıfatların da isim işlevi görebildiklerini tahmin etmek zor değil!

The rich should help the poor.

"Rich" ve "poor" kelimeleri genelde sıfat olarak kullanılsa da bu örnekte belirli bir grup insanı tanımlamak için kullanılmıştır.

Genel kurala göre, bir sıfatın önüne herhangi bir "article" ( a / an / the)  koyabiliyorsanız, o bir isim olarak işlev görür.

İngilizce online ders alarak dilbilgisi konusunda kafanızı karıştıran her şeyi öğretmeninize sorma şansını elde edebilirsiniz.

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Nazlı Ece

Merhaba! Ben Nazlı. Farklı kültürlere ve dillere ilgi duyan bir çevirmenim. Bununla birlikte Avrupa Çalışmaları alanında da aktif bir sekilde makale yazıyorum ve çeşitli bloglarda içerik üretiyorum. Kısacası yazmak ve çevirmek benim en büyük hobilerimden!