İngilizce'yi sonradan öğrenmiş kişiler konuşmadan önce dilbilgisi formülleri ve kuralları üzerinde çok fazla kafa yorarlar. Bu da çoğu zaman çekingen olmalarına ve akıcılıklarını kaybetmelerine neden olur. Bununla birlikte, ana dili İngilizce olan insanlar konuşmadan önce bu tarz kurallar hakkında bilinçli olarak düşünmezler.

Dilbilgisi kuralları bir noktaya kadar önemli olsa da, bunların sizi İngilizce konuşmaktan alıkoymasına izin vermemeniz gerekir. Bu makalede, İngilizce cümle kurabilmek için bilmeniz gereken dilbilgisel noktalardan bahsedeceğiz. İngilizce cümle sıralaması yeni şeyler öğrendikçe biraz daha zor görünse de buna değer! İngilizce dilbilgisini kavrayacağınız temel adımlara göz gezdirebilirsiniz.

En iyi İngilizce öğretmenleri müsait
Canay
5
5 (20 yorum)
Canay
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (45 yorum)
Kadir
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (26 yorum)
Charles
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (20 yorum)
Seda
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (56 yorum)
Ni̇lüfer
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (15 yorum)
Elif
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hammad
5
5 (49 yorum)
Hammad
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (33 yorum)
Elif
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Canay
5
5 (20 yorum)
Canay
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (45 yorum)
Kadir
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (26 yorum)
Charles
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (20 yorum)
Seda
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (56 yorum)
Ni̇lüfer
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (15 yorum)
Elif
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hammad
5
5 (49 yorum)
Hammad
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (33 yorum)
Elif
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Edat Öbekleri

Hatırlatmak gerekirse, edat iki kelime arasındaki ilişkiyi ifade eden herhangi bir kelimedir.

Edat öbeği ise en basit haliyle bir edat içeren bir kelime grubu olarak tanımlanabilir.

Daha ayrıntılı cevap şudur: edat+edatın nesnesi+herhangi bir niteleyici (sıfatlar).

Örneğin:

 • Here is a notebook for you to practice your English writing skills.

Bu örnekte 'for', notebook ile aranızdaki ilişkiyi gösterir.

 • She is the teacher of my business English class.

Bu örnekte edat öbeğinin nerede olduğunu gösterebilir misiniz?

İngilizce yazı sınavı
İngilizce doğru cümle kurabilmek IELTS ve TOEFL gibi sınavlarda sizin için büyük bir avantaj yaratacaktır. | Kaynak: Pexels
 • The essay cover with the green stripes is yours.

Bu örnek, sıfatınkinin yanı sıra edatın da bir nesnesini de içerir. Edat öbeğini bulabildiniz mi?

İkinci dil olarak İngilizce öğrenenler için, edatları yazılı ve sözlü İngilizce'de doğru kullanmak zor olabilir. Ancak bunu başarmak için biraz dikkat etmek yeterlidir! İngilizce gramer yapısının zaman içindeki değişimi için tıklayın.

Superprof ile ingilizce online eğitim alarak hızlı bir şekilde hedeflerinize ulaşmak mümkündür.

Bir Cümleyi Edat ile Bitirmek

 • Not scoring well on IELTS is a situation I had not thought of.

Kural olarak bir cümleyi edatla bitirmek doğru değildir. En azından resmi konuşmalarda bunun olmaması gerekir.

Edat yani 'preposition' kelimesi, ön ek olan 'pre' ve 'position' kelimesinin birleşiminden oluşur ve anlamında da olduğu gibi kelimeden önce gelir.

Bir kelimenin bir edat veya edat öbeğini takip etmesi gerektiğini hatırlarsanız, bu konuda hata yapma şansınız düşer.

Yukarıdaki cümleyi şu şekilde yeniden ifade edebiliriz:

 • I had not thought about not scoring well on IELTS.

İlginç bir şekilde, edebiyatta bir cümleyi bir edatla bitirmenin kabul edilen tek örneği şudur:

There is only one thing worse than being talked about, and that's not being talked about – Oscar Wilde

Deyimsel Fiiller (Phrasal Verbs)

İngilizce konuşmalarda, aşağıdaki gibi ifadeler duymak ve kullanmak oldukça yaygındır:

 • Bring up — Bir şeyden bahsetmek.
 • Come up (with something) — Bir fikir düşünmek, ortaya atmak.
 • Come across- Karşılaşmak
 • Get away — Kaçmak
 • Get along (with)- Bir kimseyle iyi anlaşmak
 • Grow up — Büyümek

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS'de de deyimsel fiiller önemli bir yer tutar. Bu sınav kitapçığında altıncı soruyu çözebilirsiniz!

Sarı defterinden tekrar eden kız
Herhangi bir İngilizce sınavına girmeden önce Phrasal Verbs konusunu gözden geçirmenizi öneririz. | Kaynak: Pexels

Edatın Nesnesi

Pek çok İngilizce öğrencisi, özellikle "who" ve "whom" arasındaki farkı anlamakta güçlük çeker. Bunlardan hangisi bir edatı takip eder?

To whom may I direct your call?

Alışılmadık tarzda oluşturulmuş bir cümle gibi görünmesine rağmen- yukarıdaki sorumuzun cevabının 'whom' olduğunu anlamamız için yeterlidir! İngilizce gramer alıştırmaları ile aradaki farkı daha iyi anlayabilirsiniz.

Benzer bir karışıklık da 'if' ve 'whether' sözcüklerinin hangisinin edattan sonra kullanıldığıyla ilgilidir.

 • The decision about whether to continue my English lessons online depends on my ESOL results.

Yukarıdaki örnek cümlede bunun da cevabını aldık!

En iyi İngilizce öğretmenleri müsait
Canay
5
5 (20 yorum)
Canay
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (45 yorum)
Kadir
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (26 yorum)
Charles
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (20 yorum)
Seda
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (56 yorum)
Ni̇lüfer
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (15 yorum)
Elif
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hammad
5
5 (49 yorum)
Hammad
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (33 yorum)
Elif
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Canay
5
5 (20 yorum)
Canay
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (45 yorum)
Kadir
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (26 yorum)
Charles
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (20 yorum)
Seda
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (56 yorum)
Ni̇lüfer
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (15 yorum)
Elif
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hammad
5
5 (49 yorum)
Hammad
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (33 yorum)
Elif
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Dört Ana İngilizce Cümle Türü

Sonia let out a whoop after she learned she had scored well on Toefl.

Bu cümleyi, İngilizce dilindeki dört ana cümle türünü detaylandırmak ve açıklamak için kullanacağız.

Ama önce, bir dilbilgisi cümlesinin ne olduğunu basit bir şekilde açıklayalım: en az bir özne ve bir fiil içeren bir kelime grubu.

Şimdi, farklı türlere değinebiliriz...

Bağımsız Cümle

Bu, en yaygın, en sık kullanılan cümle türüdür. Bağımsız olması, bir cümle olarak tek başına durabileceğini gösterir.

 • Sonia let out a whoop.

En üstteki örnek cümlemizde edattan önceki ilk kısım bağımsız cümledir.

Bağımsız cümleler kurmayı hali hazırda temel ingilizce dersleri de öğrenmişsinizdir. İngilizce'yi etkili bir şekilde konuşmak için bunları doğru kurmamız gerekir.

Bağımlı Cümle

Örnek cümlemizdeki bağımsız yan tümce edattan önceki her şeyi kapsıyordu. Edat da dahil olmak üzere sonraki her şey de bağımlı tümce olarak adlandırılır. Bağımlı tümcelere yan tümceler de denir.

 • After she learned she had scored well on Toefl.

Bu cümle parçası tam bir fikir ifade etmemektedir.

Öznesi, yüklemi ve nesnesi olmasına rağmen tam bir cümle sayılabilmesi için cümlenin başındaki edatın çıkarılması gerekir.
İngilizce becerilerinizi geliştirmek için cümleleri bağımlı ve bağımsız tümcelere ayırma alıştırmaları yapabilir ve konuyu daha iyi kavrayabilirsiniz.

Koşullu Cümle

İngilizce dil becerilerinize güveniniz arttıkça standart özne-fiil-nesne cümle formatından uzaklaşmak da isteyeceksiniz. İngilizce cümle kurma sırası araya giren birçok havalı eklerle çeşitlenebilir!

İngilizcenizi geliştirmenin bir yolu daha ayrıntılı cümleler kurmaktır. Bu tarz konuşmalar yaparken koşul cümlesini kullanmanız daha profesyonel ve yetkin görünmenizi sağlayacak. Gramer konusunda çok püf nokta var!

Genel olarak koşul cümleleri, belirli bir durumun belirtildiği bir cümlenin ilk kısmıdır. Cümlenin ikinci kısmı, koşulun beklenen sonucunu açıklar.

Koşul yan tümcesi kullanırken hatırlanması gereken en önemli nokta, olması gereken fiilin basit geçmiş biçimini alması gerektiğidir.

 • If Sonia were to score well on Toefl, she would let out a whoop.

Cümlenin ilk kısmı koşulu oluştururken ikinci kısım beklenen sonucu ifade eder.

Dikkat edin, koşullu cümleler çoğu zaman yanıltıcı olabilir. Anadili İngilizce olan kişiler bile koşullu fikirleri ifade etmek için geçmiş zaman yerine şimdiki zamanı kullanarak dilbilgisisel bir hata yapabilir. -If cümlelerinin farklı türleri ve farklı gramer yapıları olduğu için bunların hepsini ayrıntılı olarak öğrenmeniz gerekir.

Bilgisayar başında yorulmuş kız
İngilizce gramer kurallarını bir anda öğrenmeye çalışmayın ve kendinize sindirmek için zaman tanıyın. | Kaynak: Pexels

İlgi Cümleciği

İlgi zamirlerini daha önce görmüşsünüzdür: who, which, where, that, when, ve whose.

Örnek cümlemizi son kez kullanarak açıklayalım:

 • Sonia let out a whoop when she learned she had scored well on Toefl.

İlgi cümleciklerinin çoğu önceki ismi tanımlamak veya belirlemek için kullanılsa da, bazen konu hakkında daha fazla bilgi vermek için de kullanıldıkları olur.

 • Sonia, who let out a whoop upon learning she did well on Toefl, is passionate about English speaking.

Bu cümleyi anlamak için ilgili yan tümcenin gerekli olmadığını fark etmişsinizdir. Yalnızca ek bilgi sağlamak için kullanılmıştır.

İngilizce öğretmeniniz bu gramer konusunda size daha detaylı bilgi verecektir!

Birleştirici Bağlaçlar Nasıl Kullanılır?

Birleştirici bağlaçlar kelimeleri, cümleleri ve bağımsız yan tümceleri birleştirir.

Hangi kelimelerin bu tür bağlaçlardan sayıldığını hatırlamanın kolay bir yolu da FANBOYS kısaltmasını hatırlamaktır.

For -bir nedeni veya amacı açıklar
And-bir şeyi diğerine ekler
Nor- alternatif bir olumsuz fikir sunar
But- kontrast gösterir
Or-bir seçenek sunar
Yet-zıt bir fikir sunar
So- ardından bir sonuç cümlesi gelir

İngilizce konuşmayı öğrendikçe, bu bağlaçları konuşma İngilizcenize daha doğal bir şekilde entegre edebileceksiniz.

Çok anlamlı İngilizce kelimelere bir göz atın!

İngilizce Dilbilgisinin Temel Parçaları

Yukarıda belirttiğimiz noktalar anadili İngilizce olan kişilerin akademik kariyerleri boyunca aldıkları İngilizce derslerinde minimum yoğunlukta işlenir.

İngilizce konuşulan ülkelerde yetişen çoğu insan, dillerini konuşmayı öğrenirken bu kuralları zaten doğal olarak özümsemiş olur.

İngilizce'yi sonradan öğrenen insanlar içinse bu kurallar özel bir önem kazanıyor. Dildeki akıcılığınız, yalnızca bu kuralları anlamanıza değil, aynı zamanda onları içselleştirmenize ve günlük İngilizce kullanımınıza dahil etmenize bağlı olarak da artacaktır. Ancak unutmayın, bu noktalar üzerinde çok fazla düşünmek akıcılığınızı sekteye uğratır. O nedenle, kuralları ve dilbilgisinin önemli noktalarını olabildiğince özümsemeye çalışın. İngilizce zamanlar üzerinde problem yaşıyorsanız bu makalemizi okuyabilirsiniz.

Superprof aracılığıyla bulacağınız İngilizce öğretmeniniz İngilizce cümle kalıpları konusunda size gerekli bilgileri vermekle kalmayacak, İngilizce cümle nasıl kurulur tüm detaylarıyla gösterecektir.

İyi şanslar!

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Nazlı Ece

Merhaba! Ben Nazlı. Farklı kültürlere ve dillere ilgi duyan bir çevirmenim. Bununla birlikte Avrupa Çalışmaları alanında da aktif bir sekilde makale yazıyorum ve çeşitli bloglarda içerik üretiyorum. Kısacası yazmak ve çevirmek benim en büyük hobilerimden!