İngilizce, dünya genelinde okullarda öğretilen ilk yabancı dildir, 53 ülkede yaklaşık 1,5 milyar insan içinse resmi dil olma özelliğini taşır.

İngilizce'nin dünya dili olarak bilinmesindeki en önemli sebep de bu sayılardır.

Çince'yi ana dili olarak daha fazla sayıda insan konuşsa da, İngilizce'de bu sayıya yakındır.

Günümüzde, özellikle dijital sektörde, giderek daha fazla insan mesleki nedenlerle İngilizce öğrenmek istiyor.

İngiliz dili MÖ yaklaşık 700'lerden beri var. Tabii ki her dil gibi İngiliz dili de zaman içinde evrim geçirdi. Bu evrimleri 3 aşama olarak açıklayabiliriz.

Eski İngilizce, Cermen kabilelerinden etkilendi, Orta İngilizce, MS 1066'dan sonra daha fazla Fransız etkisi ile gelişti ve Modern İngilizce, MS 1500'den başlayarak bugün hepimizin bildiği modern dile dönüştü.

Kütüphanede kitap alan kız
İngilizce öğrenirken dilin tarihi hakkında da araştırma yapmak sizi daha motive eder ve dili daha fazla içselleştirmenizi sağlar. | Kaynak: Unsplash
En iyi İngilizce öğretmenleri müsait
Canay
5
5 (19 yorum)
Canay
₺130
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (26 yorum)
Charles
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (43 yorum)
Kadir
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (20 yorum)
Seda
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (54 yorum)
Ni̇lüfer
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (15 yorum)
Elif
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hammad
5
5 (49 yorum)
Hammad
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (33 yorum)
Elif
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Canay
5
5 (19 yorum)
Canay
₺130
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (26 yorum)
Charles
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (43 yorum)
Kadir
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (20 yorum)
Seda
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (54 yorum)
Ni̇lüfer
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (15 yorum)
Elif
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hammad
5
5 (49 yorum)
Hammad
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (33 yorum)
Elif
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Eski İngilizce: İngiliz Dilinin Tarihi

MÖ 700'de, Cermen kabileleri toprak için sürekli bir savaş içindeydi. O zamanlar Britannia olarak adlandırılan Büyük Britanya'ya geldiler ve Kelt kabilelerini kovdular, hatta bazılarının Armorica'daki (günümüzde Fransa'da Brittany olarak bilinen) anakara Avrupa'ya kaçmasına sebep oldular.

Cermen kabileleri, Cermen lehçeleriyle ve İngilizcenin henüz var olmayan ilk aşamalarıyla karşılaştırabileceğimiz
Eski İskandinav, Frenk, Frizce, Sakson, Angliyen gibi dilleri konuşuyorlardı.

Eski İngilizcenin kökeni, Cermen kabilelerinin İngiliz adalarına doğru göç akışlarıyla doğrudan bağlantılıdır: Angles, Saksonlar, Jütler ve Frizyalılar. “England” ve “English” sözcüklerinin kökeni de Angluslulara dayanmaktadır.

İngilizce dünyası hakkında keşfedilecek daha çok şey var! Devam edelim...

Cermen lehçeleri, Eski İngilizceyi 700'den 1100'e kadar etkiledi ve değiştirdi. Önce runik alfabeyle, sonra Latince ile yazılmaya başlandı.

Erken İngilizce dilinin evrimi, 8. ve 9. yüzyıllardan Büyük Britanya'daki istilaların sonuçlarıyla, özellikle de Eski İskandinav (veya Eski İrlandaca) konuşan Vikingler ile yakından bağlantılıdır. Bu lehçe, “take, give, skin” gibi günümüzde de kullanılan bazı sözcükleri oluşturmuştur. Eski İrlanda dili, “they, them ve their” ve üçüncü tekil şahıs için kullanılan “-s” gibi temel gramer kurallarını etkileyerek İngilizce'ye damgasını vurdu.

Orta İngilizce

İngiliz dili, 1066'da Hastings Muharebesi'nde Norman fethinden ve katolik kilisesinin büyümesinin ardından 11. yüzyıl itibariyle gelişmiştir.

Orta İngilizce, sözdizimi ve özellikle fiilin bir cümleye yerleştirilmesi açısından kelime sırası söz konusu olduğunda Norman Fransızcası ve Cermen dilleri gibi Latin dilleriyle Eski İskandinavya dilinin bir karışımıydı.

Bu nedenle de İngilizce deyimlerin yapılarını Almanca kökenli Danca ve İrlandaca ile karşılaştırabiliriz.

İngilizce haber ve gazete yoluyla İngilizce kelime hazinenizi genişletebilirsiniz!

Latin dillerinin entegrasyonunu anlamak için Fatih William'ın zaferine tekrar değinmemiz gerekecek. William, 1066'daki zaferini ve Westminster Manastırı'nda Kral olarak taç giyme törenini takiben, Büyük Britanya'ya yerleşti. Fransa'nın güneyi Oksitanca konuşurken, Norman, bugün Kuzey Doğu Fransa'da konuşulan dildi.

Dönemin Fransız diplomatları, bir İngilizce öğretmeninden Ingilizce özel ders almak durumundaydı.

Norman dili, Mahkemelerin dili haline geldiğinden, İngilizce'de ciddi dil değişikliklerine yol açtı. Orta İngilizce kelime dağarcığına çok fazla çeşitlilik getirdi.

Çoğu durumda, aynı öğeye atıfta bulunmak için kullanılan 2 kelime vardı. Aslen Germen'den ve Norman'dan gelen bir Sakson kelimesi olurdu. Sakson terimi halk tarafından kullanılırken, Norman terimi soylular tarafından kullanılırdı. Örneğin,

"Pig" - "pork"
"Ox" - "beef"

Pork demişken, İngiliz mutfağı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ister misiniz?

Norman dilinden “authority", "government", "pardon", "battle", "cream", "vinegar", "anatomy", "nature", "table", and "honour” gibi birçok kelime alınmıştır.

Anadili İngilizce olmayan insanların aldıkları ingilizce dersleri sırasında "th" sesini telaffuz etmekte zorlandığı bilinen bir durumdur. "Ch, sh ve gh" gibi 2 harfin yanı sıra "w" harfinin birleştirilmesi diyagramını İngilizce'ye getiren Normanlı katiplerdi.

Benjamin Franklin kitap
Okuyabileceğiniz çok güzel İngilizce romanlar vardır... | Kaynak: Unsplash

Yüzyıl Savaşları (1337-1453) İngiliz dilinde bir dönüm noktası oldu. Fransa ve İngiltere arasındaki bu savaş, dile etki edecek ayrı bir İngiliz kimliği ihtiyacını tetikledi.

Savaş patlak verdiğinde, tüm soylular Fransızca konuşuyordu ve kıtayla çok yakından bağlantılıydı, birçoğunun hem ünvanı hem de arazisi vardı. Fransızca, sıradan insanlar tarafından konuşulan İngilizce'nin zıttı olarak, monarşinin ve aristokratların diliydi.
Ancak 1362'de İngiliz Parlamentosu İngilizce'yi mahkemelerin resmi dili olarak kabul etti. O dönemde hüküm süren İngiltere Kralı IV. Henry, Fransızcayı ana dili, İngilizceyi ikinci dili olarak kullanmış, ancak sonraki nesiller resmi belgeleri İngilizce olarak yazmaya başlamışlardır.

Modern İngilizce

16. yüzyıldan itibaren Modern İngilizce gelişmeye başladı. Günümüzde de gelişmeye devam etmektedir. Modern İngilizceyi iki döneme ayırıyoruz: 1500-1750 yılları arasında Rönesans'ın damgasını vurduğu Erken Modern İngilizce ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıldan kalma Geç Modern İngilizce. Günümüzdeyse Çağdaş İngilizce, Temel İngilizce ve İş İngilizcesi olarak sınıflara ayrılır.

Erken Modern İngilizce'de, William Shakespeare tarafından yazılan metinleri anlamamızı sağlayan yazım ve dilbilgisinin yapısı belirleyici bir özelliktir. Sesli harflerin sayısı artmıştır. Birçok İngilizce alıntıda bunu fark edebilirsiniz!

İngilizce, Latince ve Yunancanın etkisiyle gelişmeye devam ediyor. İngiliz yazarlar edebi metinler yazarken, bilimsel araştırmalar (tıp ve bazı hukuk metinleri) Latince yazılmıştır. Bu nedenle “maternity, atmosphere ve skeleton” gibi kelimeler Latince'den ödünç alınmıştır. Yunanca, “anthropology, archaeology, and geography” gibi kelimelerle de aynı şekilde iz bırakmıştır.

Rönesans döneminde Latin dilinin algısı, Anglo-Sakson ve Cermen kökenli bazı kelimelerden daha üstündü. İtalya gibi diğer Avrupa ülkelerinin Rönesans döneminde büyümesi ve önemi “opera, carnival, and tarot” gibi kelimelerle damgasını vurdu. Elisabeth I İspanyolca konuştuğu için de İspanyolca geride kalmadı.

Avrupa keşif çağı ve bundan sonra devam eden sömürgecilik, önemli ticaret ve seyahatleri beraberinde getirdi. İngilizce, dünya çapında çeşitli dillerden kelimeler ödünç almaya başladı:

  • "yacht or wagon" gibi Hollandaca kelimeler;
  • “admiral, alembic, cotton, elixir, alcohol, algebra, and apricot” gibi Arapça kelimeler;
  • “Curry” veya “arsenicgibi Hintçe kelimeler;
  • "Bazaar" gibi Farsça kelimeler;
  • “Kahve ve havyar” gibi Türkçe kelimeler
  • “Canoe, lama, manioc, tobacco, and chocolate” gibi Kızılderili kelimeler

Shakespeare etkisini İngilizce'de daha detaylı görmek için tıklayın!

18. ve 19. yüzyıllar boyunca, Geç Modern İngilizce, Latince'nin artan katkısıyla göze çarpıyordu. Peki bunun sebebi neydi?

Bu endüstriyel dönem ve teknik ilerleme sırasında “album, minimum, status, stimulus, insomnia, maximum, ultimatum, detritus, duplex, ve sanatorium” gibi daha teknik ve bilimsel kelimeler kullanıldı.

Fransızca ve İtalyanca gibi modern diller tarih boyunca her zaman İngilizceyi etkilemiştir, öyle ki bazı yazarlar İngilizce bir arınma kampanyası başlatmaya çalışmış, ancak başarılı olamamıştır.

18. yüzyılın sonuna kadar işler tersine döndü ve İngilizce uluslararası ticarette baskın bir yer almaya başladı. İngilizce'nin daha geniş kitlelere yayılması İngiliz İmparatorluğu'nun kolonizasyonu ve büyümesi ile hızlandı. İngiliz dili, 18. yüzyılın sonunda nüfusun yarısının halen İrlandaca konuşmakta olduğu İrlanda'ya yayıldı. Günümüzde İrlanda halkının %98'i İngilizceyi ana dili olarak kullanmaktadır.

Alfabe harf
İngilizce pek çok dilden kelime ödünç almıştır. | Kaynak: Unsplash

Kuzey Amerika'da (Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri), İngilizce, kolonizasyon boyunca gerçek bir genişlemeye şahit oldu. İngiliz İngilizcesi, farklı telaffuzlar ve farklı sözlüklerle Amerikan İngilizcesine dönüştü. Anglofon medya, film ve edebiyatta bu farklılıkları biz de gözlemleyebiliriz. İngiliz ve Amerikan aksanı arasındaki farkları daha önce açıklamıştık...

Güney Afrika ve Avustralya'nın sömürgeleştirilmesi, İngilizce'nin “boomerang, kangaroo, and wombat” gibi yerli dilden birkaç kelime ödünç alan hükümlüler tarafından tanıtılmasına yol açtı.

1940 yılında Churchill, İngilizceyi dünya çapında en eşsiz dil yapmak için 580 kelimelik Temel İngilizce'nin oluşturulmasını istedi. Dahası, Churchill tarafından söylenen birçok söz günümüzde yaygın olarak kullanılmakta ve insanlara ilham vermektedir.

Örneğin:
“You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life”.
"Düşmanların mı var? Ne güzel. Demek ki; hayatının bir zamanında, bir şey için savaş vermişsin."

Günümüzde ve 20. yüzyılın başından beri, yaklaşık bir milyon kelimelik bir sözlük havuzuyla Çağdaş İngilizce konuşuyoruz.
Uluslararası etkisi o kadar fazladır ki, İngilizce hem iş hem de kültür için referans dil haline gelmiştir.

Siz de vakit kaybetmeden İngilizce dünyasına adım atın!

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Nazlı Ece

Merhaba! Ben Nazlı. Farklı kültürlere ve dillere ilgi duyan bir çevirmenim. Bununla birlikte Avrupa Çalışmaları alanında da aktif bir sekilde makale yazıyorum ve çeşitli bloglarda içerik üretiyorum. Kısacası yazmak ve çevirmek benim en büyük hobilerimden!