İngilizce'nin küresel bir dil olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünyada yaygın olarak konuşulan dillerin başında gelir ve İngilizce bilenler çok daha fazla kariyer fırsatına sahiptir. Daha önceki yazılarımızda, İngilizce'nin zor bir dil olup olmadığı konusuna açıklık getirmiştik. Tabii ki, her dilde olduğu gibi İngilizce'de de öğrenmesi zorlu olan birçok konu vardır.

Anadili İngilizce olmayanların, bazı kelimeleri telaffuz etmekte zorlanması da sıkça karşılaşılan bir durumdur. Birçok insan İngilizcenin her alanında hata yapar. Yani, İngilizce öğrenilirken yapılan yanlışlar bu sürecin bir parçasıdır.

Oxford İngilizce sözlüğünün en güncel hali, yaklaşık iki yüz bin kelimeye sahiptir. Bunlardan, en sık yanlış telaffuz edilenleri yazımızda topladık.

En iyi İngilizce öğretmenleri müsait
Canay
5
5 (19 yorum)
Canay
₺130
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (26 yorum)
Charles
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (43 yorum)
Kadir
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (20 yorum)
Seda
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (54 yorum)
Ni̇lüfer
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (15 yorum)
Elif
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hammad
5
5 (49 yorum)
Hammad
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (33 yorum)
Elif
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Canay
5
5 (19 yorum)
Canay
₺130
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (26 yorum)
Charles
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (43 yorum)
Kadir
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (20 yorum)
Seda
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (54 yorum)
Ni̇lüfer
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (15 yorum)
Elif
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hammad
5
5 (49 yorum)
Hammad
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (33 yorum)
Elif
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Yanlış Telaffuz Edilen Genel Kelimeler

Telaffuzu zor kelimeler denildiğinde aklınıza uzun ve başka dilden İngilizce'ye girmiş kelimelerin gelmesi çok normaldir. Ancak, durum aslında pek de böyle değil. İngilizce'de günlük olarak kullanılan pek çok temel kelime, anadili İngilizce olmayanlar tarafından sıklıkla yanlış telaffuz edilir.

"Usually" kelimesi de bu listenin başındadır. İngilizce'yi yeni öğrenenler ve hatta ana dili İngilizce olan küçük çocuklar bile "usually" kelimesi yazıldığı gibi okunmadığından bu kelimeyi telaffuz etmekte zorlanırlar. "U-shur-ly" şeklinde telaffuz hatasına çoğunlukla rastlanabilir. Kelimelerin doğru telaffuzunu öğrenmek için öncelikle heceleri tanımalısınız!

Heceler, genellikle en az bir sesli harf ve bir ünsüzden oluşan, bir kelimenin bölünebileceği en küçük ses birimleridir.

'Genellikle' anlamına gelen "usually" kelimesi dört hecelidir: u+su+al+ly.

Bu kelimenin doğru seslendirilmiş hali ise "you-zhu-all-lee" şeklindedir.

"Society", genellikle yanlış telaffuz edilen bir başka kelimedir. Genellikle, yalnızca üç heceye sahipmiş gibi seslendirilir. Yine, bu örnekte de kelimeyi parçalamak yardımcı olur. İngilizce öğrenmek zor mu siz karar verin!

Üzgün ve stresli kadın
Bazı kelimeleri telaffuz etmekte zorlanıyorsanız endişelenmeyin! Herkes bu aşamalardan geçti... | Kaynak: Pexels

'Br' içeren Kelimeler

Sesi benzer olan ve aynı şekilde sıklıkla yanlış telaffuz edilen iki kelime de "February/library" !

B ve r kombinasyonunun, özellikle bir kelimenin ortasındayken, telaffuz edilmesi zor olabilir.

Yılın ikinci ayı olan şubat genellikle feb-you-airy olarak seslendirilir.

Kütüphane ise genel olarak "lie-berry" olarak duyulur.

Ancak, bunların hiçbiri doğru değil.

Kelimeleri hece hece seslendirdiğimizde, 'şubat' anlamına gelen 'February' kelimesinin dört ses birimi olduğunu görüyoruz: fe+bru+a+ry. İkinci hece, "brew" kelimesi gibi telaffuz edilir.

Kütüphane anlamına gelen 'library' ise li+bray+ree'dir.

Width, length, depth ve height Kelimeleri

Ölçü tanımları için kullanılan width, length, depth ve height kelimelerine bakalım.

Anadili İngilizce olmayan pek çok kişi, "height" kelimesini de listenin ilk üç kelimesinin seslendirildiği şekilde telaffuz edebiliyor.

Bu kategorideki tüm kelimelerin aynı sesle biteceğini düşünmek mantıklı, ancak yükseklik t ile bitiyor, bu nedenle hi-t-th değil, hi+t olarak telaffuz edilmesi gerekiyor.

Probably, Supposedly

Bunlar, anlamları yakın olan ve telaffuzlarında sürekli sorun yaratan zarflardır.

'Muhtemelen' anlamına gelen 'probably' kelimesinin, "prolly ya da "probly" şeklinde yanlış telaffuz edildiği çok karşılaşılan bir durumdur.

Tabii ki, yanlış telaffuzuyla bile bu kelimenin ne olduğu anlaşılacaktır. Ancak, özellikle konuşma becerilerinizi ölçecek bir sınava hazırlanıyorsanız, bu kadar sık kullanılan bir kelimenin doğru telaffuzunu öğrenmenizde fayda var.

Hece olarak kelime, proh-ba-bly şeklinde ayrılır.

Bu kelimeyi telaffuz ederken genelde ikinci heceyi düşürürüz. Ancak bu, kelimenin yanlış telaffuzuna sebep oluyor. Bu şekilde daha kolay telaffuz edildiğini düşünebilirsiniz, ancak doğrusu için ikinci heceyi de seslendirmeniz gerekir. Bu iki kelime, yalnızca Türklerin İngilizce yanlış telaffuz ettikleri kelimeler arasında yer almaz; genel olarak İngilizce'yi ikinci dil olarak öğrenen bir çok insan tarafından yanlış telaffuz edilirler. İngilizce yazım hataları söz konusu olduğunda da karşımıza çıkabilirler.

Tek Bir Harf Dışında Aynı Olan Kelimeler

İkinci dil olarak İngilizce öğrenen kişiler, genellikle benzer yazılışlara sahip kelimeleri inceleyerek düzgün yazma ve konuşma için önemli ipuçları bulabilir.

Pronunciation telaffuz
İngilizce kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz edebilmeniz özgüveninizi yükseltir. Unutmayın, bir dili öğrenirken aksan değil; doğru telaffuz önemlidir. | Kaynak: Pexels

Ancak bazen bu yöntem işe yaramaz. İngiliz dilindeki birçok istisnayı unutmayın!

Örneğin, 'gauge' kelimesi 'gauze' kelimesi ile aynı gibi görünüyor; ancak bir harf farklı! İki kelimenin de seslendirilişinin benzer olacağını düşünenler de ilk kelimeyi "gaw-dge" olarak yanlış telaffuz edebilir.

Bunun gibi başka bir kelime çiftine göz atalım: respite ve despite...

"Respite" kelimesi, vurgu ilk hecede olacak şekilde res-pit olarak telaffuz edilir. "Despite" kelimesinde ise vurgu ikinci hecededir ve üç hece de seslendirilir: des-PI-te!

İngilizce dilbilgisinde karşınıza çıkabilecek istisnalar için tıklayın!

-Pre ve -Per Ön ekli Kelimeler

Bu iki ön ek de kimi zaman kafa karışıklığına yol açabilir. Yanlış telaffuz edilen İngilizce kelimeler arasında da oldukça fazla rastlanır.

  • -Pre, öncesi veya öncesinde anlamına gelir.
  • -Per, çok veya tümüyle anlamına gelir.

Birbirleri yerine kullanılamazlar!

"Prerogative" kelimesi, içinde bulundurduğu iki -r sesi nedeniyle İngiliz dilinde en yanlış telaffuz edilen isimlerden biridir. Kelime, büyük olasılıkla önceden var olan bir koşuldan dolayı imtiyaz / ayrıcalık anlamına gelir.

Ön ekler kelimenin anlamı hakkında size ipucu verir.

İngilizce öğrenenler genelde bu kelimeyi "perogative" şeklinde telaffuz etme yanlışına düşebilirler.

Aynı şekilde, "önceden satın alınmış hakları bulunan" anlamına gelen "preemptory" kelimesi de "peremptory" şeklinde yanlış telaffuz edilebilir. Ek olarak, "ee" içeren kelimelere bir bakalım.

Genellikle, bu kelimeleri seslendirirken -e sesi uzatılır: seek, meek, leek.

Ancak, "Preemptory" kelimesindeki çift e, kelimenin başına ön ek gelmesinden dolayı meydana gelmiştir.

Bu tarz durumlarda, iki e'yi birbirinden ayırmak için ön ek ve kelime arasına kısa çizgi konulabilir.

Buna dikkat ederek doğru telaffuz ve heceleme konusunda daha rahat olabilirsiniz.

İngilizce Yazma ve Konuşmada Yeterlilik Kazanmak

Özellikle Temel Ingilizce ders, öğrenciler İngilizce kelimelerin seslendirilmesini öğrenmenin bir yolu olarak Uluslararası Fonetik Alfabeye güvenir.

Orta seviye İngilizce dersleri alan birçok öğrenci de, sesli online sözlüklerde bulunan ses kayıtlarını dinleyerek kelimenin telaffuzunu öğrenmeye çalışır.

Ancak bu, İngilizce telaffuzunuzu geliştirmeniz için her zaman yararlı olmaz.

Anadili İngilizce olan kişilerin, çocuklarının sesleri taklit edebilmelerini sağlamak için kelimeleri tekrar tekrar seslendirerek öğrettikleri doğrudur. Ancak, kaydedilmiş bir kelimeyi tekrar tekrar dinlemek size aynı faydayı sağlamaz.

Aradaki fark, ana dili İngilizce olan ebeveynlerin, her heceyi uygun ton ve tonlama ile söyleyerek telaffuz etmeleridir.

Ayrıca, en küçük öğreniciler, konuşmacının ağzının hareketini izleme avantajına sahiptir, böylece eylemi tam anlamıyla kopyalayabilir.

Ses kaydı, ağzın hareketi ve ses arasındaki önemli bağlantıyı kaçırmanıza sebep olur. Ayrıca, bu tarz kayıtlarda her bir hece ayrı ayrı seslendirilmez. Bunun yerine, bir konuşma esnasında İngilizce konuşan birisinin yaptığı gibi kelimenin tamamı seslendirilir.

Exercise alıştırma sayfası
İngilizce sözlü iletişim becerilerinizi geliştirmek için bol bol alıştırma yapın! | Kaynak: Pexels

Dil öğrenimi konusunda daha fazla yeterlilik sağlayabilmeniz için, İngilizceyi nasıl öğreneceğiniz ve akıcılığınızı nasıl artıracağınızla ilgili bazı teknikler paylaşmak istiyoruz. Bu sayede İngilizce dilbilgisi hatalarından da sakınabilirsiniz.

  • Kaydedilmiş kelimelere çok bel bağlamamaya çalışın.

Bunun yerine, İngilizce dizi, film ya da herhangi bir video izleyebilirsiniz.

  • Doğru İngilizce telaffuz için kelimeleri hecelere ayırmayı öğrenin.

Yazma becerilerinizi geliştirmenin, daha iyi konuşma becerilerine sahip olmanızı sağlayacağını unutmayın. Günlük tutmak veya blog yazmak faydalı olacaktır.

  • Yazım hatalarınızı otomatik olarak düzeltecek kelime işlem araçlarını devre dışı bırakın.

Yazım denetimi işlevi, kendi başınıza düzeltebileceğiniz hataları görmenizi sağlarsa daha iyi olur.

  • Bulduğunuz her fırsatta İngilizce konuşma pratiği yapın.
  • Yalnızca mevcut kelime dağarcığınıza hakim olduktan sonra yeni kelimeler öğrenin

İngilizce özel dersler almayı muhakkak düşünün. Derslerinizde öğretmeninizden konuşma pratiği yapmanız için destek isteyin.

Kolay gelsin...

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Nazlı Ece

Merhaba! Ben Nazlı. Farklı kültürlere ve dillere ilgi duyan bir çevirmenim. Bununla birlikte Avrupa Çalışmaları alanında da aktif bir sekilde makale yazıyorum ve çeşitli bloglarda içerik üretiyorum. Kısacası yazmak ve çevirmek benim en büyük hobilerimden!