İngilizce'yi ana dili olarak konuşan insanlardan tutun bu dili sonradan öğrenenlere kadar herkes İngilizce bazı kelimelerin yazımındaki zorluk konusunda hemfikirdir.

İngiliz dili, Britanya Adaları'nı işgal eden birkaç dilin karışımından oluştuğu için, ana dili İngilizce olmayanların bu dilin yazılışında güvenilir bir kalıp bulmaları kimi zaman zor olabilir.

Bu, İngilizce'de akıcı bir şekilde hecelemeyi öğrenmenin de göz korkutucu bir hal alabileceği anlamına gelir. Çünkü kafa karışıklığı yaratabilecek pek çok örnek vardır.

Bunun bir başka dezavantajı, uygulanan herhangi bir kuralın genellikle birçok istisnaya sahip olmasıdır. Örneğin, 'E'den önce I' kuralı için de bu geçerlidir!

Söz konusu kurala göre:

C'den sonra değilse E'den önce her zaman I gelir.

Ne yazık ki, bu her zaman doğru değildir.

İstisnalar arasında ‘weird’, ‘ceiling’, ve ‘science’ kelimeleri vardır.

Ancak endişelenmenize gerek yok! Yazımı en zor olan kelimeler bile doğru yöntemlerle ve bol bol pratikle öğrenilebilir.

Öyleyse, İngilizce yazım kurallarının dünyasını inceleyelim!

Not: Bu yazımızda verdiğimiz örneklerde İngiliz İngilizcesi üzerinde yoğunlaşacağız.

En iyi İngilizce öğretmenleri müsait
Canay
5
5 (19 yorum)
Canay
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (45 yorum)
Kadir
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (26 yorum)
Charles
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (20 yorum)
Seda
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (56 yorum)
Ni̇lüfer
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (15 yorum)
Elif
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hammad
5
5 (49 yorum)
Hammad
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (33 yorum)
Elif
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Canay
5
5 (19 yorum)
Canay
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (45 yorum)
Kadir
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (26 yorum)
Charles
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (20 yorum)
Seda
₺85
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (56 yorum)
Ni̇lüfer
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (15 yorum)
Elif
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hammad
5
5 (49 yorum)
Hammad
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (33 yorum)
Elif
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

İsimlerin Çoğullaşması

Kurallar düzenli ve mantıklı olduğundan, isimleri çoğul hale getirmek İngilizce yazımın muhtemelen en kolay kısımlarından birisidir.

Temel bir kural olarak, bir ismi İngilizce'de çoğul hale getirmek için kelimeye bir 'S' eklersiniz.

Curtain → Curtains

Ancak, 'churchs' olarak telaffuz edilmesi neredeyse imkansız olan 'church' kelimesi gibi bazı fonetikler İngilizce telaffuzda buna izin vermez.

Bu nedenle 's', 'ch', 'z', 'sh' ve 'x' ile biten tekil isimler çoğul hale geldiklerinde fazladan bir 'E' alırlar.

Church → Churches
Gas → Gases
Bush → Bushes
Box → Boxes
Waltz → Waltzes

Genel 'S ekle' kuralının bir başka istisnası, 'Y' harfiyle biten kelimelerdir ve 'Y' hem sesli hem de sessiz olarak geçtiğinden, iki farklı karşı kural vardır.

İlk olarak, sesli harften sonra 'Y' ile biten kelimelerden başlayalım.

Bunlar görece basittir, tek yapmanız gereken her zamanki gibi bir 'S' eklemek.
Boy → Boys
Ama 'Y' bitişinden önce ünsüze sahip kelimeler için kural değişir ve 'Y'yi kaldırıp yerine 'i-e-s' koymanız gerekir.
Dolly → Dollies
Tek bir 'F' harfi ile biten kelimeler de çoğul olduklarında biraz değişikliğe uğrar.
Bu, telaffuzu kolaylaştırmak için 'F' harfini 'v-e-s' ile değiştirerek gerçekleşir.
Calf → Calves
Bu aynı zamanda 'knife' kelimesinde olduğu gibi 'f-e' ile biten kelimeler için de geçerlidir.
Knife → Knives
Yine de, genel kuralda olduğu gibi 'S' aldığından, 'ff' ile biten kelimelere dikkat edin.
Quiff → Quiffs

İki tane tilki
Bu resimde 'Foxs' değil, 'foxes' görüyorsunuz! | Kaynak: Pexels

Bunun gibi ince farklılıkları hemen anlayıp üstesinden gelebilmek, başkalarının hem sözlü hem de yazılı İngilizce konuşmada İngilizce yeterlilik seviyenizin de yüksek olduğunu anlamalarını sağlayacaktır.

Bu çoğullaştırma kurallarının istisnaları vardır ve tıpkı İngilizce fiillerde olduğu gibi, istisnalar en sık kullanılan sözcüklerden bazılarını etkiler.

Man → Men
Child → Children
Tooth → Teeth
Other, less common examples include:
Crisis → Crises
Criterion → Criteria
Cactus → Cacti

Ne yazık ki, düzensiz çoğullar için belli başlı bir kural yoktur. Bu nedenle, bu çoğul yapıları ezberlemeli ya da sık sık pratiklerini yaparak en iyi şekilde kavramaya çalışmalısınız. Bu da sandığınızdan daha kolay!

Düzenli olarak İngilizce konuşarak farkında olmadan bunları öğreneceksiniz.

Sessiz ve Belirsiz Harfler

Logic of English, İngilizce yazımın somut kurallarını ve bunun telaffuzla ilişkisini ortaya koyan kullanışlı bir web sitesidir.

"Sessiz E"nin sesli harfleri nasıl değiştirdiği, iki farklı telaffuzu olan "C" ve "G" gibi harflerin kelime içindeki yerlerine göre nasıl ses çıkarması gerektiği gibi ilginizi çekebilecek birçok konuda da eğlenceli ve bilgilendirici içerikleri vardır.

Zamanlar Yazımı Nasıl Etkiler?

Zamanlar, özellikle düzensiz fiiller söz konusu olduğunda, yazım üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir ve İngilizce dilbilgisinin öğrenilmesi gereken önemli bir kısmıdır.

İngilizce'de geçmiş zaman oluşturmanın genel (ve basit) kuralı şu şekildedir:

Normal fiiller için, kelimeye '-ed' sonunu eklemeniz gerekir.

Konuşma İngilizcesinde, bu genellikle fiilin mastar (temel) formunun sonunda bir 'd' veya 't' sesi olarak telaffuz edilir.

Yani, "walk" yerine, "walked", dersiniz ve bunu "walk-t" şeklinde telaffuz edersiniz.

Küçülmüş kurşun kalem
İngilizce yazarken hata yapmaktan korkmayın! | Kaynak: Pexels

İngiliz ve Amerikan İngilizcesi arasındaki farkla ilgili önemli bir nokta bu fiillerle ilgilidir.

Amerikan İngilizcesinde, 'to learn' ve 'to dream' gibi fiillerin geçmiş ortaçları '-ed' kalıbını takip ederken, İngiliz İngilizcesinde'de '-ed' yerine 't' vardır. Çünkü Amerikan İngilizcesi telaffuzun daha fonetik olmasına yoğunlaşır.

Mastar Amerikan İngilizcesi Geçmiş Zaman Ortacı İngiliz İngilizcesi Geçmiş Zaman Ortacı
To learn learned learnt
To dream dreamed dreamt

Bazen fiilin geçmiş zaman formunda mı yoksa basit halinde mi olup olmadığını anlamakta sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Bu genellikle zaten 'D' veya 'T' ile biten mastar fiiller için geçerlidir.

Shout → Shouted
Found → Founded

İngilizce dili en az 370 düzensiz fiil içerir ve bu göze korkutucu gelebilir. Ancak bunların çoğu günlük dilin bir parçasıdır. Yani İngilizce öğrenen birisi tarafından rahatlıkla anlaşılabilir.

En çarpıcı örnekler, 'was' olan 'to be', 'went' olan 'go' ve 'did' haline gelen 'do' fiilidir

Yani 'to walk' fiili için,

I walked

You walked

He/she walked

They walked

We walked

'To do' fiili içinse çekim aşağıdaki gibidir.

I did

You did

He/she did

They did

We did

Tabii ki, bu kuralın da istisnası olmazsa olmazdı! Bu da 'to be' fiilinin 'was' ve 'were' şeklinde iki geçmiş zaman formu olması.

I was
You were
He/she was
They were
We were

Çalışma masası İngilizce
İngilizce yazım kurallarını düzenli olarak gözden geçirdiğinizde bir süre sonra zorlanmadığınızı fark edeceksiniz. | Kaynak: Pexels

Düzensiz bir fiilin geçmiş zaman biçimini oluşturmak söz konusu olduğunda yazımda sorunlar ortaya çıkar.

Mastar ve geçmiş zaman formunun ne kadar farklı olabileceğine dair iyi bir örnek, 'to buy' fiilidir.

Bunun nedeni, 'to buy' fiilinin 'bought' haline gelmesidir - ki bu da mastar haline hiç benzemez.

Daha da göze çarpan bir fiil de, "sought" olan "to seek" fiilidir.

Bu fiillerin yazılışına takılmamak ve diğer birçok dilde olduğu gibi her zamir için fiil çekimi yapmak zorunda olmadığınız için kendinizi şanslı sayabilirsiniz!

Bazı insanlar İngilizce sınavlarının dilbilgisi bölümüne hazırlanmak için çevrimiçi sınavlar ve dilbilgisi alıştırmaları ile kendilerini test ederken, diğerleri birçok İngilizce dil materyali edinerek mümkün olduğunca fazla bilgiyi özümsemek için çabalar.

Altyazılı İngilizce dizi ve film izlemek bile İngilizce'de telaffuz ve yazımın nasıl birbirine bağlı olduğunu görmenize yardımcı olabilir.

Bu şekilde, yazım söz konusu olduğunda tutarsız 'kurallar' yerine doğal içgüdülerinize güvenebilecek ve İngilizce çalışırken konuşma ve dinleme becerilerinizi geliştirebileceksiniz.

İngilizce ister ana diliniz ister ikinci diliniz olsun, dilde akıcılık kazanmak için her noktaya hakim olmanız gerekecek.

Bu nedenle, yabancı dil olarak İngilizce konuşmayı öğrenmek istiyorsanız, yazım da dahil olmak üzere bütün zor ayrıntıların üstesinden gelmeniz gerekir. Yanınızda sözlük taşımanızı da öneririz. İngilizce konuşma pratiği yaparken ana dilinizi mümkün olduğunca az kullanmalısınız. Bu sayede, zamanla İngilizce düşünmeye başladığınızı da fark edeceksiniz.

Superprof aracılığıyla size en uygun İngilizce öğretmenini bulup İngilizce öğrenmeye hemen başlayabilirsiniz.

Öğretmeniniz, bu süreci rahat bir şekilde geçirmeniz için elinden geleni yapacaktır.

Kolay gelsin...

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Nazlı Ece

Merhaba! Ben Nazlı. Farklı kültürlere ve dillere ilgi duyan bir çevirmenim. Bununla birlikte Avrupa Çalışmaları alanında da aktif bir sekilde makale yazıyorum ve çeşitli bloglarda içerik üretiyorum. Kısacası yazmak ve çevirmek benim en büyük hobilerimden!