Bazen istediğiniz sonuca ulaşmanın en iyi yolu, daha önce bu sonuca ulaşmış bir rol modeli takip etmektir.

Mesela bebekler kendi başlarına yürüyüp konuşabilene kadar etraflarındaki insanların hareketlerini ve konuşmalarını taklit ederek becerilerini geliştirirler.

Bebeklerin taklit etme yetenekleri bununla da kalmıyor! Büyüdükçe ev temizleme, yemek pişirme, iş yapma gibi hareketleri taklit ediyorlar. Mesela yemek yapma seti gibi oyuncaklara ilgi duymaya başlıyorlar.

Akademik ortamlarda da aynı şekilde başarılı olma yolunda ilerlenebilir. Daha önce yapılanları, işlenen konuları inceleyerek eski öğrencileri taklit edebilirsiniz! İşte bu noktada çıkmış sorulara bakmak harika bir fikir olacak.

Sadece karşınıza çıkacak soruların formatını ve türünü öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda bilginizi test ederek kendinize olan güveninizi artırabileceksiniz. Böylece asıl sınavdan önce neler yapabildiğinizi görmüş olursunuz.

Çıkmış sorular çözerek hangi konularda iyi olduğunuzu ve hangi konulara daha çok çalışmanız gerektiğini keşfedebilirsiniz.

Diyelim ki makroekonominin ilkelerini çok iyi biliyorsunuz ancak mikroekonomi teorisinde zorlanıyorsunuz ancak çalışırken bunun farkında değilsiniz. Çıkmış soruları çözerken ve konuları incelerken makroekonomi ile ilgili bölümleri hızla geçersiniz. Ancak mikroekonomiyle alakalı kısımlarda ders notlarınıza ve kitaplarınıza hızlıca bir bakmanız gerekir. Bu şekilde zayıf olduğunuz noktaları geliştirebilirsiniz!

İyi bir iktisatçı olmanın temel niteliklerinden biri nicel analiz yapabilmektir.

İktisat teorisindeki bilgi birikiminizi böyle bir incelemeye tabi tutarak zaten iyi olduğunuz konularla vakit kaybetmek yerine henüz tam olarak hâkim olmadığınız konulara odaklanmayı öğreneceksiniz.

On euro banknotlar
Çıkmış iktisat sorularında hangi konulara yer verildiğini öğrenerek kendinizi daha iyi hazırlayın. | Kaynak: Unsplash

Çıkmış soruları incelerken daha önce hiç çalışmadığınız konular olduğunu bile keşfedebilirsiniz!

Şimdi bu makalemizde iktisat sınavlarında çıkan konulardan bahsederek size rehberlik etmeyi amaçlıyoruz.

En iyi Ekonomi öğretmenleri müsait
Mehmet
5
5 (16 yorum)
Mehmet
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Boran
5
5 (12 yorum)
Boran
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Burak
5
5 (10 yorum)
Burak
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ahmet
5
5 (10 yorum)
Ahmet
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (20 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhammet
5
5 (8 yorum)
Muhammet
₺98
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eşref
5
5 (12 yorum)
Eşref
₺145
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (16 yorum)
Mehmet
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Boran
5
5 (12 yorum)
Boran
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Burak
5
5 (10 yorum)
Burak
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ahmet
5
5 (10 yorum)
Ahmet
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (20 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhammet
5
5 (8 yorum)
Muhammet
₺98
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eşref
5
5 (12 yorum)
Eşref
₺145
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

KPSS İktisat Soru Dağılımı

Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu oturumlarına kamu kurumlarının A grubu kariyer mesleklerine girmek isteyen adaylar katılıyor.

KPSS A grubu kadroları ise şöyle:

 • BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü Denetmen Yardımcısı
 • Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı
 • TBMM Uzman Yardımcılığı
 • Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı
 • Vergi Müfettiş Yardımcılığı
 • Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı
 • PTT Müfettiş Yardımcılığı
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı
 • Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcılığı
 • Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
 • Belediyelerin Müfettiş Yardımcılığı kadrosu
 • Stajyer Hazine Kontrolörü
 • Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı
 • Gelir Uzman Yardımcısı
 • Vergi Denetmen Yardımcısı
 • Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
 • Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı
 • Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü

Yani kısacası uzman, müfettiş, kontrolör, denetmen, murakıp, denetçi, kaymakam unvanlı kadrolardır. Bu meslekler A Grubu KPSS puanları ile alım yapılan mesleklerdir.

KPSS'de iktisat testinde 40 soru yer alıyor. İktisat sınav soruları dağılımı ise şöyle:

 • İktisadi Doktrinler Tarihi - 2 soru
 • Mikroekonomi - 12 soru
 • Makroekonomi - 10 soru
 • Para - Banka - 4 soru
 • Uluslararası İktisat - 4 soru
 • Büyüme - Kalkınma - 4 soru
 • Türkiye Ekonomisi 4 soru

Öğrencilerin toplam 50 dakikada testi tamamlaması gerekiyor.

Makroekonomi

Makroekonomi; milli gelir, toplam tüketim, toplam üretim, toplam tasarruf, toplam yatırım ve istihdam gibi toplam büyüklükleri inceleyen bir iktisat dalıdır. Yani ekonomiye genel bir bakış açısıyla yaklaşır. Şu gibi konular makroekonominin çalışma alanlarına girer:

 • İstihdam
 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GYSİH)
 • İşsizlik
 • Gelirler ve giderler
 • Döviz piyasaları
 • Maliye politikası
 • Enflasyon
 • Toplam talep ve arz

Makroekonominin kurucusu John Maynard Keynes olarak bilinir. Ekonomi ders kitaplarında da ismini sık sık görüyoruz. Keynes, ünlü eseri "İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi" ile ekonomik çıktının toplam talep gibi faktörlerden etkilendiğini, bunun hükûmet harcamalarını artırarak ve vergileri düşürerek iyileştirilebileceğini savunmuştu. Bu gibi fikirleri günümüzdeki makroekonomi alanının temelini attı. Keynesyen ekonomi kavramını ortaya çıkardı.

Bu ekonomi türü, özel sektörün ağırlıklı olduğu ama devlet ve kamu sektörünün büyük bir role sahip olduğu bir karma ekonomiyi savunur. Keynesyen ekonomiye göre özel sektörün verdiği kararlar bazen verimsiz makroekonomik sonuçlara sebep olur. Bu nedenle devlet iş döngüsünü stabilize ederek üstüne düşen rolü yerine getirmelidir.

Masanın üstünde kitaplarla çalışan gözlüklü kız
Ekonomi kitaplarında saatler harcamak yerine her gün düzenli aralıklarla çalışmak daha verimli olacaktır. | Kaynak: Unsplash

Sınavda karşınıza çıkacak makro iktisat soruları için daha iyi hazırlanmak istiyorsanız bir özel ders öğretmeninden dersler alabilirsiniz!

En iyi Ekonomi öğretmenleri müsait
Mehmet
5
5 (16 yorum)
Mehmet
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Boran
5
5 (12 yorum)
Boran
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Burak
5
5 (10 yorum)
Burak
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ahmet
5
5 (10 yorum)
Ahmet
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (20 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhammet
5
5 (8 yorum)
Muhammet
₺98
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eşref
5
5 (12 yorum)
Eşref
₺145
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (16 yorum)
Mehmet
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Boran
5
5 (12 yorum)
Boran
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Burak
5
5 (10 yorum)
Burak
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ahmet
5
5 (10 yorum)
Ahmet
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (20 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhammet
5
5 (8 yorum)
Muhammet
₺98
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eşref
5
5 (12 yorum)
Eşref
₺145
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Mikroekonomi

Mikroekonomi ise ekonomiyi küçük ölçekte; tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceler. Yani bireylerin ve firmaların iktisadi davranışlarını inceler. Arz ve talep eğrilerini inceleyip bu çalışmaların sonuçlarını sunar. Ücretlerdeki değişiklerle buna karşılık gelen istihdam modelleri arasındaki bağlantıyı açıklar. Bu gibi birçok konu mikroekonominin çalışma alanına girer:

 • Arz, Talep ve Piyasa Dengesi
 • Esneklik (Elastikiyet)
 • Tüketici ve Üretici Rantı
 • Ekonomik Kıtlık, Olanaklar, Tercihler ve Fırsat Maliyeti
 • Üretim Kararları ve Ekonomik Kâr
 • Rekabetin Çeşitleri
 • Oyun Teorisi ve Nash Dengesi

Uluslararası İktisat

Uluslararası iktisat, ülkeler arasında yapıların ticaretleri inceler. Bu bilim zamanla evrimleşmiş ve Adam Smith, John Stuart, Alfred Marshall, David Ricardo, Jacop Viner, Paul Samuelson, Eli Hecksler, Bertil Ohlin gibi isimlerin katkılarıyla gelişmiştir.

Uluslararası iktisadın iki alt disiplini vardır:

 • Uluslararası ticaret ülkeler arasındaki mal ve hizmet ticaretini inceler.
 • Uluslararası finans ülkeler arasındaki para ve sermaye ticaretini inceler.

Bu dalın çalışma alanları şöyledir:

 • Uluslararası ticaret teorisi analizleri
 • Dış ticareti açıklamaya yönelik yeni modeller
 • Dış ticaret teorisi ve ekonomik büyüme analizleri
 • Genel Denge Analizi
 • Dış Ekonomi Politikası
 • Tarifeler ve Tarife Dışı Kısıtlamalar
 • Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi ve küresel ticaret
 • Döviz Piyasası ve Döviz Kuru Sistemleri
 • Uluslararası Para Sistemi
 • Uluslararası Para Fonu (IMF)
 • Uluslararası doğrudan yabancı sermaye yatırımları
 • Uluslararası para ve sermaye piyasaları
 • Uluslararası ekonomik sorunlar

Özel Ders Öğretmeniyle İktisat Sınavına Hazırlık

Tüm bu konulara tek başınıza çalışamayacağınızı düşünüyorsanız veya motive olmak için yanınızda deneyimli bir öğretmenin durmasına ihtiyacınız varsa yüz yüze veya online iktisat dersleri alabilirsiniz!

Özel ders öğretmeniniz ilk birkaç ders güçlü ve zayıf olduğunuz konuları keşfeder ve çalışma programınızı buna göre düzenler. Böylece iktisat derslerinize ayırdığınız vakitten en yüksek verimi alırsınız.

Bilgili ve deneyimli bir öğretmenle ekonomiye sıfırdan başlayarak adım adım ilerleme kaydedebilirsiniz. Sadece mikroekonomi ve makroekonomiyi öğrenmekle kalmaz; ekonomi ideolojileri, davranışsal ekonomi, refah ekonomisi, iş döngüsü, deneysel ekonomi, Neoklasik iktisat gibi kavramları da keşfedebilirsiniz.

Ekonomiyi anlamak dünyanın nasıl işlediğini anlamaktır. Böylece çevrenizde olup bitenleri, ülkelerin ekonomisini, hangi kararların neden alındığını daha iyi anlayabilirsiniz.

Bir özel ders öğretmeni, size tüm bu yeni kavramları öğretirken günümüzden örnekler vererek öğrendiklerinizi pekiştirmenizi sağlar.

Superprof'ta ekonomi derslerinin saatlik ücreti ortalama 81 TL.

Bu ücret öğretmenin aldığı eğitimlere, sizin seviyenize ve hatta yaşadığınız yere göre değişebiliyor.

Dilerseniz online dersler alarak hem paradan tasarruf edebilir hem de evinizin konforunda derslerinize devam edebilirsiniz!

Masanın üstünde laptopta çalışan kadın
Online dersler, testler, sınavlar, ders notları... İnternet en büyük yardımcınız olacak! | Kaynak: Unsplash

Öğretmenlerimizin çoğu ilk dersi ücretsiz verdiğinden önce bir deneme dersi yapabilir, daha sonra derslere devam edip etmeyeceğinize karar verebilirsiniz.

İnterneti sadece özel dersler için değil, iktisat çalışmalarınızda çeşitli kaynaklar bulmak için de kullanabileceğinizi unutmayın. Online sitelerde iktisat ders notları ve hatta okulunuzda daha önce yapılan sınavların iktisat final soruları veya iktisat vize soruları bulmak artık çok daha kolay!

Geçmiş sınavlarda çıkan soruları inceleyerek kendinizi daha iyi hazırlayabilir ve başarılı olma yolunda daha emin adımlarla ilerleyebilirsiniz!

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (2 puanlama)
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim.