Genel tanımı itibariyle canlı bilimi olarak tanımlayabileceğimiz biyoloji, canlılık özellikleri gösteren tüm organizmaların yapısını, gelişimini, üremesini ve davranışlarını sistematik olarak inceleyen temel bir bilim dalıdır. Üzerinde yaşadığımız gezegen hakkında belirli bir farkındalığa sahip olmak açısından biyoloji bilimi insanlığın geçmişinde ve bugününde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte bu temel bilimin, canlılığın karmaşık yapısını bir nebze olsun anlaşılır kılması insanlık tarihinde biyoloji bilimini vazgeçilmez derecede önemli bir yere getirmiştir.

İnsanlık bir gün felsefeye ya da kuantum fiziğine gerekli önemi vermese ve hatta vazgeçse bile insanlık tarihinde yıkıcı bir etkisi olmayacaktır. Ancak biyoloji ve tıptan vazgeçmesi kesinlikle mümkün değildir. Bunun en büyük örneği 2020 yılı Mart ayından beri hayatımızda bulunan Koronavirüs pandemisidir. Bu virüsle başa çıkabilmemizin tek yolu biyoloji, tıp ve genetik bilimlerindeki ilerlemelerimiz ve çalışmalarımızdır.

Covid 19 aşı ve ilaçlar
Koronavirüs hastalığı bize biyolojinin ve sağlık sektörünün önemini bir kez daha acı şekilde hatırlattı. | Pixabay

19. yüzyılda adeta bir patlama derecesinde gelişen bilim dalı biyoloji olmuştur. Bunu 20. yüzyılda fizik bilimi izlemiş, günümüze geldiğimizde ise tüm bunların yerini bilgisayar ve yazılım almıştır. Son birkaç on yıla baktığımızda ise tekrar biyoloji biliminde bir aktivasyon olduğunu görmekteyiz.

Şu anda yapılan tüm aşı çalışmaları ve araştırma geliştirme faaliyetleri biyoloji bilimi önümüzdeki yıllarda tekrar ivme kazanacağını gösteren en büyük işaretlerdir. Tüm bu sebeplerle biyoloji veya tıp alanında ilerlemek isteyen bireylerin biyolojiye gereken önemi vermeleri gerekir. Bunun ilk aşamalarından birisi de elbette okullarda verilen biyoloji derslerini dikkatle takip etmek ve yalnızca okulda verilen bilgilerle yetinmeyip çeşitli kaynaklardan araştırmalar yapmak ve bilgi edinmektir.

Ortaokuldan itibaren milli eğitim müfredatında okutulmaya başlanan biyoloji dersini kimi öğrenciler çok sıkıcı buluyor olsa da kimi öğrenciler için favori ders konumundadır. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan mühendislik bölümlerini okumayı hayal eden öğrenciler biyoloji dersinin ezbere dayalı olduğunu iddia ederler ve biyolojiye gereken önemi vermezler.

Ancak tüm sayısal öğrencileri aynı şeyi düşündüğü için biyolojinin aslında sınavda belirleyici rol oynadığını ve onları rakiplerinden birkaç adım öteye taşıyacağını unuturlar. Bugün sizlere gelecekteki muhtemel mesleğinizi belirleyecek olan üniversite sınavlarındaki temel sütunlardan TYT ve AYT de karşınıza çıkacak biyoloji konularını, biyolojiye nasıl çalışmanız gerektiğini ve biyolojinin sınavlardaki kilit rolünden bahsedeceğiz.

En iyi Biyoloji öğretmenleri müsait
Sahra
5
5 (15 yorum)
Sahra
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhammed
5
5 (14 yorum)
Muhammed
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (11 yorum)
Zeynep
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Şerife
5
5 (9 yorum)
Şerife
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Tutku
5
5 (5 yorum)
Tutku
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yılmaz
5
5 (8 yorum)
Yılmaz
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Büşra
5
5 (2 yorum)
Büşra
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Süleyman
5
5 (13 yorum)
Süleyman
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Sahra
5
5 (15 yorum)
Sahra
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhammed
5
5 (14 yorum)
Muhammed
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Zeynep
5
5 (11 yorum)
Zeynep
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Şerife
5
5 (9 yorum)
Şerife
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Tutku
5
5 (5 yorum)
Tutku
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Yılmaz
5
5 (8 yorum)
Yılmaz
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Büşra
5
5 (2 yorum)
Büşra
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Süleyman
5
5 (13 yorum)
Süleyman
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

TYT Biyoloji Müfredatı Hakkında

TYT’ de biyoloji kısmında lise müfredatının 4 yılında bulunan konu başlıklarından sorular sorulmaktadır. 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm biyoloji konuları dağıtılmış ve her sınıfta hemen hemen 3 ya da 4 konu başlığı okutulmaktadır. Lisenin ilk sınıfı olan 9. Sınıfta biyoloji müfredatı Yaşam Bilimi Biyoloji – Canlıların Ortak Özellikleri konu başlığıyla biyoloji dersine temel bir giriş yapmaktadır.

Bu konu başlığında canlıların temel yapı taşı olan hücre yapısı ve organelleri, beslenme şekillerine göre sınıflandırılan canlılar ve canlıların solunum, gelişim ve üremelerine dair tüm temel biyolojik kavramlar işlenmektedir.

Bu temel biyolojiye giriş niteliğinde temel kavramların işlendiği biyoloji konularından sonra yavaş yavaş canlılığın daha spesifik konularına giriş yapılır. 10. Sınıfa gelindiğinde yavaş yavaş Hücre Bölünmeleri, Kalıtımın Genel İlkeleri ve Ekosistem gibi biyolojinin daha geniş kapsamlı konuları müfredata dahil olur. Bu konular biyolojinin çok geniş bir bilim dalı olduğunu ve çok fazla alt dalı bulunduğunu gösteren detaylardan birisidir.

Ekosistem ve Kalıtım başlı başına büyük bir alandır ve aslında yalnızca 10. Sınıf müfredatına sığmayacak kadar da kapsamlı konulardır. 11. Sınıfa geldiğimizde biyoloji müfredatına İnsan Fizyolojisi ve Populasyon Ekolojisi konuları girmeye başlar. Sinir Sistemi’nin anlatıldığı İnsan Fizyolojisinde insan vücudundaki sinirsel iletimlerin mekanizması anlatılmaktadır. Sinir Sistemi canlıların iç ve dış çevrelerden gelen uyartıları değerlendiren ve tepki oluşmasını sağlayan sistemdir ve canlılığın işleyişinde önemi büyüktür.

DNA sembolü
Son zamanlarda özellikle moleküler biyoloji ve genetik bölümleri revaçta. | Pixabay

Son sınıfta ise biyoloji dersi içeriğinde Bitki Biyolojisi, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, ve Gen Dizilimleri gibi konu başlıkları irdelenerek lise müfredatında bulunan tüm konular bitirilmiş olur. 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar müfredatta bulunan tüm bu genel konulardan ve aşağıda belirttiğimiz spesifik konu başlıkları içerisinden çeşitli zorluk derecelerindeki sorular TYT sınavında sorulur.

Şimdi sizlere TYT sınavında karşınıza gelebilecek olan biyoloji müfredatında bulunan tüm bu konular ve karşınıza çıkabilecek sorular hakkında kısa bilgiler verelim.

İlk olarak TYT de karşınıza çıkacak biyoloji dersi soru sayılarına kısaca bir değinelim. TYT’ de 2017 yılına kadar 13 soru olarak karşımıza çıkan soru sayısı 2017’ den itibaren 2021 yılına kadar 6 soru olarak güncellenmiştir. Yani 2022 yılında TYT’ de biyoloji dersi için cevaplamanız gereken soru sayısı 6’ dır. Her sene karşınıza çıkacak olan sorular TYT müfredatındaki konu başlıklarından belirlenmektedir. Bunlar genel itibariyle

 • Canlıların Temel Bileşenleri
 • Hücre Ve Yapısı
 • Ekoloji
 • Duyu Organları
 • Hücre Bölünmeleri
 • Nükleik Asitler
 • Sınıflandırma
 • Enzimler
 •  Bakteri Biyolojisi
 •  Kalıtım ve Evrim 

konu başlıklarından oluşmaktadır. Her sene bu konu başlıklarından sorulan soru sayısı değişmekte olup genel itibariyle her konu başlığından 1 soru sorulmaktadır. 2017’ den itibaren konu başlıklarından çıkan soru sayılarına göz attığımızda Canlıların Temel Bileşenleri, Hücre Yapısı, Ekoloji, Sınıflandırma, Kalıtım ve Evrim konu başlıklarından her yıl 1 sorunun kesinlikle sorulduğunu söyleyebiliriz.

TYT’ de çıkan 6 sorunun 4 ya da 5 tanesi tamamen bu konu başlıklarından sorulmakla birlikte kalan 1 ya da 2 soru diğer konu başlıklarından sorulmaktadır. Bu yüzden TYT biyoloji çalışırken ağırlık vermeniz gereken konular Canlıların Temel Bileşenleri, Hücre Yapısı, Ekoloji, Sınıflandırma, Kalıtım ve Evrim konu başlıklarıdır. 2017 den bu yana TYT’ de hiç soru sorulmayan konu başlıkları ise Duyu Organları, Nükleik Asitler, Bakteri, Enzimler ve Canlıların Ortak Özellikleri ve Metabolizma konu başlıklarıdır. 

AYT Müfredatı Hakkında

Tüm bu TYT sürecinde karşınıza çıkabilecek olan biyoloji soruları biyoloji hakkındaki en temel konulardır. Tıp ve mühendislik bölümleri isteyen öğrenciler için yalnızca bu genel konulardan sorular çözmek ve konu çalışması yapmak elbette yeterli olmayacaktır. Çünkü bir sonraki aşama olan AYT biyoloji aşamasında biyoloji konuları ve soruları biraz daha detaylandırılmıştır.

TYT’ den bir sonraki aşama olan AYT müfredatında da oldukça temel ancak görece olarak daha detaylı konulara yer verilmiştir. Bunların başında tüm vücudumuzdaki hormonları kontrol eden sistem olan Endokrin sistem, üreme ve gelişimimizdeki temel ayrıntıların bulunduğu Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim gelmektedir. Tüm müfredat ise şu şekildedir :

 • Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
 • Solunum Sistemi
 • Sinir Sistemi
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Duyu Organları
 • Fotosentez ve Kemosentez
 • Hücresel Solunum 
 • Üriner (Boşaltım) Sistem
 • Bitki Biyolojisi
 • Canlılar ve Çevre
 • Komünite ve Populasyon Ekolojisi
 • Fotosentez – Kemosentez
 • Genetik Şifre ve Protein Sentezi

gibi başlı başına detaylı konu başlıkları gelmektedir. AYT de çıkan 13 sorudan bu konu başlıkları içerisinden ağırlıklı olarak endokrin sistemden solunum sistemine kadar tüm insan fizyolojisi konularından geldiğini görmekteyiz.

Müfredattaki konu başlıklarının içeriklerinden kısaca bahsedersek;

Komünite ve Populasyon Ekolojisinde kabaca türler arasındaki ilişkiler, rekabet av-avcı ilişkileri ve parazit yaşam türleri anlatılmaktadır. Genden Proteine konu başlığı eski müfredatta Protein Sentezi konu başlığındaki içeriklerden ibarettir. Bu konu başlığında modern kalıtım, biyoteknoloji ve biyomühendislik konuları detaylı bir şekilde incelenmektedir.

Ayrıca bu konu başlığına Aziz Sancar’ın kısa bir biyografisi de eklenmiştir. Solunum Sisteminde solunum üç kısımda anlatılmaktadır. Bu kısımlar Oksijenli Solunum, Oksijensiz Solunum ve Fermantasyon olmak üzere ana başlıklar halinde incelenmektedir. Bitki Biyolojisinde bitkilerde üreme kısımları, kök, gövde ve yaprağın enine kesitinde nelerin bulunduğu ve bitkisel hormonlar gibi bitkilerin temel fizyolojik aktivitelerinden söz edilmektedir. Canlılar ve Çevre konusu ise Evrim konusunun revize edilerek oluşturulmuş konularındandır.

Ağaç ve yaşamın merkezi
Canlılık ve Çevre Konusu, müfredatımıza Evrim konusu revize edilerek eklenmiş bir konudur. | Pixabay

Görüldüğü üzere tüm bu konu başlıkları ve içerikleri canlı yaşamı hakkında zihnimizde oldukça detaylı bir perspektif yaratmaya yetecek genişliktedir. Tüm bu müfredatı yeterli derecede öğrendiğinizde yalnızca TYT ve AYT biyolojide tüm testleri doğru işaretlemenin ve gelecekte kendinize muhteşem kariyer kapıları açmanın ötesinde, hayattaki canlılığın ve işleyişinin temel basamaklarını kavrayacaksınız. Tüm bunları yaparken belirli dönemlerde biyoloji özel ders seçeneklerini ve değişik biyoloji öğretmeni opsiyonlarını da göz ardı etmemelisiniz.

Bu yüzden tüm bu müfredata çalışırken yalnızca testlerde yeterli derecede başarıyı sağlamaktan çok konuları zihninizde canlandırarak kalıcı bir şekilde öğrenmeye çalışmalısınız. Milli Eğitim müfredatının hemen hemen hepsi ileride lisans eğitimi göreceğiniz tıp ya da mühendislik bölümlerinde size çok iyi bit altyapı oluşturma fırsatı verecektir. Bunun için gerekli ders kaynaklarını size sunduğumuz yazıya göz atabilirsiniz. Elbette mühendislik öğrencileri için biyoloji, meslek hayatlarında bir daha muhtemelen karşılaşmayacakları bir bilim dalı olsa da tıp ve sağlık bilimleri öğrencileri için oldukça etkili bir altyapı oluşturacaktır.

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Beste

Jack of all trades master of none. Her an her şey ilgi alanına girmiş olabilir. Bir bakmışsınız ilgi alanından çıkmış. 1 hafta önce toplama bilgisayar kurarken şimdi mantı açmanın inceliklerini öğreniyor olabilir. Bilgi çöplüğü, ilgi alanı tüketicisi.