Bir süredir online Almanca dersleri mi alıyorsunuz? O zaman Almanca artikeller, kelimeler ve fiil çekimleri hakkında az çok fikriniz var demektir. Şimdi sıra öğrendiğiniz her şeyi doğru bir şekilde kullanarak anlaşılabilir cümleler kurmakta!

Türkçe'nin cümle yapısıyla Almanca'nınki aynı değildir. Aynı durum İngilizce ve Türkçe arasında da vardır. Dolayısıyla, daha önce de size tavsiye ettiğimiz gibi Türkçe dilbilgisinden bir süre uzaklaşmanız sizin için iyi olacaktır. Türkçe için olduğu gibi Almanca için de kelimelerin cümle içindeki sıralaması yanlışsa cümlenin anlamı kaybolur ve kendinizi dilde akıcı ve anlaşılır olarak tanımlamanız daha da zorlaşır.

En iyi Almanca öğretmenleri müsait
Filiz
5
5 (36 yorum)
Filiz
₺360
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Açelya
5
5 (19 yorum)
Açelya
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Deniz
5
5 (21 yorum)
Deniz
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Emre davud
5
5 (13 yorum)
Emre davud
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mert
5
5 (13 yorum)
Mert
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Krhn
5
5 (11 yorum)
Krhn
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ayşe
5
5 (8 yorum)
Ayşe
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ceyda
5
5 (10 yorum)
Ceyda
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Filiz
5
5 (36 yorum)
Filiz
₺360
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Açelya
5
5 (19 yorum)
Açelya
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Deniz
5
5 (21 yorum)
Deniz
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Emre davud
5
5 (13 yorum)
Emre davud
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mert
5
5 (13 yorum)
Mert
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Krhn
5
5 (11 yorum)
Krhn
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ayşe
5
5 (8 yorum)
Ayşe
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ceyda
5
5 (10 yorum)
Ceyda
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Doğru Söz Dizimi Neden Önemlidir?

Söz dizimi TDK tarafından bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen ve sınıflamalar yapan dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, tümce bilgisi, nahiv, sentaks olarak tanımlanmıştır.

Elbette, Almanca öğrenirken en basit haliyle Özne + Fiil + Nesne cümle yapısına bağlı kalırsanız, insanlar% 100 mükemmel Almanca dilbilgisi olmasa bile ne demek istediğinizi anlayacaklardır.

Muhtemelen her halükarda kelime dağarcığı ve Almanca'nın oldukça disiplinli dilbilgisi arasında denge kurmakta zorlanacaksınız, ancak bu sizin motivasyonunuzu azaltmamalıdır. Sonuç itibariyle alanında en tecrübeli Alman bilim insanları bile deneme yanılma yöntemini kullanıyor!

Danke Almanca teşekkürler
Almanca olarak kendinizi ifade edebilmek istiyorsanız "Danke" ve "Bitte" kelimelerinin ötesine geçmelisiniz! | Kaynak: Unsplash

Konu kelimeleri cümle içinde doğru sırayla kullanmaksa, bunun yüzlerce kelimenin cinsiyetini hatırlamaktan çok daha kolay olduğunu da söylememiz gerek. Kelimeleri doğru bir şekilde sıraladığınız takdirde artikel ve ismin halleri konusunda yanlışınız olsa bile bu ana dili Almanca olan birçok kişi tarafından göz ardı edilebilecektir.

Bazı durumlarda, kelime sırası bir cümlenin anlamını belirler. Bu özellikle de soru cümleleri için geçerlidir. Yalnızca bizim dilimiz ya da Almanca için değil, İngilizce için de bu durum söz konusudur.

Örneğin:

Bist du Nazlı? (Sen Nazlı mısın?)
Du bist Nazlı. (Sen Nazlı'sın.)

Gördüğünüz gibi, cümle içinde kullanılan tüm öğeler aynıdır, ancak ilk cümle bir soru içeriyorken ikincisinde bir belirtme hali vardır.

Kelimelerinizi bir cümleye doğru bir şekilde yerleştirin ve Almanca konuşmaya başlayın!

Almanca Temel Tümceler İçin Doğru Söz Dizimi

Anadili Türkçe olanlar İngilizce öğrenirken kelime diziliminin bizimkinden farklı olduğunu görmüşlerdir. Türkçe'de Özne + Nesne + Fiil sıralaması söz konusudur. Yani, fiil her zaman sona gelecek şekilde cümle kurulur. Bu durum İngilizce için söz konusu olmadığı gibi Almanca için de söz konusu değildir.

Almanca ana cümle kurmak istiyorsanız, İngilizce'de olduğu gibi "Özne + Fiil + Nesne" sıralamasına sadık kalmanız gerekecektir.

 • "Die Ritterin tötet einen Drachen."
  Şövalye bir ejderhayı öldürür.

Aynı zamanda, Almanca'daki dolaylı nesne genellikle doğrudan nesneden önce gelir. Yani, Özne + Fiil + Dolaylı Nesne + Doğrudan Nesne sıralaması söz konusudur.

 • Örn: Der Knappe gibt der Ritterin eine Lanze.
 • Yaver şövalyeye bir mızrak verdi.
En iyi Almanca öğretmenleri müsait
Filiz
5
5 (36 yorum)
Filiz
₺360
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Açelya
5
5 (19 yorum)
Açelya
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Deniz
5
5 (21 yorum)
Deniz
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Emre davud
5
5 (13 yorum)
Emre davud
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mert
5
5 (13 yorum)
Mert
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Krhn
5
5 (11 yorum)
Krhn
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ayşe
5
5 (8 yorum)
Ayşe
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ceyda
5
5 (10 yorum)
Ceyda
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Filiz
5
5 (36 yorum)
Filiz
₺360
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Açelya
5
5 (19 yorum)
Açelya
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Deniz
5
5 (21 yorum)
Deniz
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Emre davud
5
5 (13 yorum)
Emre davud
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mert
5
5 (13 yorum)
Mert
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Krhn
5
5 (11 yorum)
Krhn
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ayşe
5
5 (8 yorum)
Ayşe
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ceyda
5
5 (10 yorum)
Ceyda
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

İsimlerin Almanca Cümlelerde Yerleştirilmesi

Bununla birlikte, Almancada ismin halleri, sözdizimini biraz daha akışkan bir hale getirir ve bu da birçok öğrencinin kafasını karıştırabilir. Çünkü, kelime sırası ne olursa olsun, ismin halleri yine de ismin cümle içindeki rolünü gösterecektir. Bu, çoğu zaman bir ismin , önemini vurgulamak için cümlenin başına getirilebileceği anlamına gelir.

 • Der Knappe gibt der Ritterin eine Lanze.

Yaver, şövalyeye bir mızrak verir.

 • Eine Lanze gab der Knappe der Ritterin.

Mızrak, yaverin şövalyeye verdiği şeydir.

Almanca dilbilgisi kitaplarıyla konuyu daha iyi anlayabilirsiniz!

Zamirleri Kullanarak Almanca Cümleleri Yapılandırmak

Bununla birlikte, Almanca cümle yapısında, şahıs zamirleri kullanılırken işler biraz daha değişir.

YALNIZCA ismin -e hali (dative) bir zamir ise, kelime sırası aynı kalır:

 • Er gibt ihr die Lanze.

Özne + Fiil + Dolaylı Nesne (zamir) + Doğrudan Nesne (isim)
Mızrağı ona verir.

Bununla birlikte, ismin -i halinde (akkusativ) her ikisi de zamir olsa bile, dative'den önce gelir:

 • Er gibt sie der Ritterin.

Özne + Doğrudan Nesne (Zamir) + Dolaylı Nesne (isim)

O onu şövalyeye verir.

 • Er gibt sie ihr.

Özne + Doğrudan Nesne (zamir) + Dolaylı Nesne (zamir)
Onu ona veriyor.

Almanca sözcük listesi
Söz dizimi her dilde olduğu gibi Almanca'da da çok önemlidir. Kendinizi ifade edebilmek için hangi kelime sırasına hakim olmanız beklenir, bu sayede daha karmaşık cümlelerde bile uzmanlaşabileceksiniz. | Kaynak: Pexels

Fiillerin Ana Cümlelerdeki Yeri

Bir Almanca cümlede nesneyi ilk sıraya koymanın, cümlede fiilin yerini değiştirmediğini fark edeceksiniz. Bunun yerine, özne fiilin arkasındaki bir yere kayar ve fiili her zaman ikinci sırada bırakır.

Bileşik Fiiller: yardımcı fiillerin ve ortacın yerini belirleme

Birçok Almanca fiil zamanı aşağıdaki formüle dayanır:

yardımcı fiil (sein veya haben) + mastar veya ortaç

Bununla birlikte Almanca fiiller basit bir cümlede bile bölünebilir.

 • Der Drache hat geschlafen.
  Ejderha uyuyordu.

Özne ve fiilden oluşan cümleler her dilde olduğu gibi Almanca'da da nispeten basittir. Nesneler ortaya çıktıktan sonra işler biraz değişebilir.

Fiil çekiminin kendisinden biraz daha karmaşık, değil mi?

Yani, nesneleri eklemeye başladığınızda yardımcı fiil ikinci sırada kalırken, fiilin ikinci kısmının (mastar veya ortaç) ne olursa olsun cümlenin sonunda kalacağını unutmamalısınız :

 • Der Ritter hat den Drachen geweckt.
  Şövalye ejderhayı uyandırdı.
 • Der Ritter hat den Drachen mit einer Tasse Kaffee geweckt.
  Şövalye ejderhayı bir fincan kahve ile uyandırdı.
 • Der Ritter hat den Drachen zum Kämpfen um acht Uhr mit einer Tasse Kaffee geweckt.
  Şövalye, ejderhayı bir fincan kahve ile saat sekizde savaşmak için uyandırdı.

Bu kural, normal fiiller, Almanca perfekt cümleler, düzensiz fiiller, geniş, gelecek zaman çekimli fiiller, etken ve edilgenler için de geçerlidir.

Yardımcı fiiliniz varsa, ortaç yani fiilden oluşturulmuş sözcük cümlenin sonuna gider.
Birkaç yardımcı fiil içeren bir fiil zamanında, ikinci yardımcı fiil, ortaçtan sonra SONRA cümlenin sonunda yer alır

 • Ich bin getötet worden.
  Ben öldürüldüm.
 • Ich bin von einem Ritter mit einer Lanze getötet worden.
  Mızraklı bir şövalye tarafından öldürüldüm.

Almanca'da fiillerin yerleştirilmesi yalnızca anadili Türkçe olan birini değil İngilizce olan birini de kafa karışıklığına sürükleyebilir. Bu konunun görece biraz karmaşık olması Almanca dinlemeler yaparken tam olarak ne dendiğini anlamanızı da zorlaştırabilir.  Ancak her zaman söylediğimiz gibi, pratik yaptıkça işin matematiğini çözeceksiniz.

Almanca roman
Almanca romanlar okumanın çok eğlenceli olduğunu biliyor muydunuz? Almanca'da bir durumu betimlemenin pek çok yolu olduğundan kendinizi bir anda o atmosferin içinde bulabilirsiniz! | Kaynak: Unsplash

Almanca cümle kalıpları gerçekten de sistematik bir şekilde oluşmuştur. Bu da demektir ki, sisteme ne kadar aşina olursanız karmaşık cümleleri kurmak da o kadar kolay olacaktır. Bununla birlikte, yukarıda da gösterdiğimiz gibi Almanca basit cümleler kurmak aslında hiç de korkutucu değil. Çoğu zaman gündelik hayatta kendimizi yalnızca temel cümlelerle ifade ederiz. Bu nedenle, kendinizi hemen yardımcı fiiller ve ortaçların kapıştığı cümlelerle boğmanıza gerek yok!

Yine de, Almanca öğrenmek konusunda hırslıysanız ve daha da önemlisi, herhangi bir Almanca seviye tespit sınavına girmeyi düşünüyorsanız, Almanca temel cümleler kurmanız yalnızca başlangıç seviyesine yakın seviyeler için beklenir. B ve C seviyelerinde sertifika almak isteyen herkesin daha kompleks cümle yapılarına hakim olmaları gerekir. Bunu başardıktan sonra Almanca romanlar okumak da size çok büyük bir haz verecektir.

Almanca öğrenmek isteyenler için Superprof'un öğretmen kadrosundan bahsedip yazıyı noktalayalım!

Superprof aracılığıyla Almanca özel ders vermekte olan 2000'e yakın öğretmen vardır. Öğretmenlerimizin içinde anadili Almanca olanların yanı sıra Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde eğitim görenler de vardır. Hemen öğretmenlerin profil sayfalarını ziyaret edebilir ve sizin için en uygun öğretmenle Almanca dersler almaya başlayabilirsiniz.

Almanca öğrenmek isteminizdeki sebep her ne olursa olsun yeni bir dil öğrenmenin size kazandıracağı şeyler hiç değişmez!

İyi şanslar ve başarılar diliyoruz...

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Nazlı Ece

Merhaba! Ben Nazlı. Farklı kültürlere ve dillere ilgi duyan bir çevirmenim. Bununla birlikte Avrupa Çalışmaları alanında da aktif bir sekilde makale yazıyorum ve çeşitli bloglarda içerik üretiyorum. Kısacası yazmak ve çevirmek benim en büyük hobilerimden!