Kitapların yerini hiçbir şey tutamaz. Sınavlarınıza hazırlanırken size yardımcı olabilecek tonlarca tarih kitabı ve soru bankası var. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte her şeye internet aracılığıyla ulaşabiliyor olsak da hâlâ test kitaplarından soru çözmenin yerini hiçbir internet sitesi tutmuyor. Çoğumuz tarihe konu anlatımlı kitaplarda üstünü fosforlu kalemle çize çize çalışmak istiyoruz, oturup internette okuyarak değil.

Tabii ki zamanınızın hepsini kitaplarla harcamak zorunda değilsiniz. Farklı kaynaklardan faydalanmak her zaman sizin yararınıza olacaktır. Kendinizi tamamen soru bankalarına gömmemelisiniz. İşte bu noktada internetteki faydalı kaynaklara başvurabilirsiniz.

Laptop ders kitap
İnternete dalıp elinizin altındaki ders kitaplarını unutmayın! | Kaynak: Pexels

Bu makalemizde TYT, AYT veya KPSS sınavınıza hazırlanırken size yardımcı olabilecek tarih ders kitapları ve soru bankalarından bahsedeceğiz. Bu kitaplar sayesinde düzenli tekrar yapabilir, eksiklerinizi giderebilirsiniz.

En iyi Tarih öğretmenleri müsait
Kübra
5
5 (14 yorum)
Kübra
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Gizem
5
5 (11 yorum)
Gizem
₺55
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Rahym
5
5 (15 yorum)
Rahym
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (10 yorum)
Mehmet
₺40
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Havva
5
5 (17 yorum)
Havva
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Bahadır
5
5 (5 yorum)
Bahadır
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhammed furkan
5
5 (8 yorum)
Muhammed furkan
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Furkan
5
5 (13 yorum)
Furkan
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kübra
5
5 (14 yorum)
Kübra
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Gizem
5
5 (11 yorum)
Gizem
₺55
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Rahym
5
5 (15 yorum)
Rahym
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (10 yorum)
Mehmet
₺40
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Havva
5
5 (17 yorum)
Havva
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Bahadır
5
5 (5 yorum)
Bahadır
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhammed furkan
5
5 (8 yorum)
Muhammed furkan
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Furkan
5
5 (13 yorum)
Furkan
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

TYT Tarih Sınavı

TYT tarih sınavında 5 sorudan sorumlu olacaksınız. Bu sorular şu konulardan çıkıyor:

 • Tarih Bilimi
  Tarih, geçmişteki olayları yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak objektif bir bakış açısıyla inceleyen sosyal bir bilimdir. Tarihin konusu ise insan topluluklarının siyasal, ekonomik, kültürel ve dini etkinlikleridir.

  Tarihte olaylar tek tek meydana gelen, başlangıcı ve bitişi belli olan kısa süreli gelişmelerdir.
  Olgu ise olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan uzun süreli ve süreklilik gösteren gelişmelerdir.
  Tarihi olayların objektifliğinin sağlanması için olayın üstünden belli bir süre geçmelidir. Olay meydana geldiği zamanın değer yargıları göz önüne alınarak incelenmeli, günümüzün değer yargıları ile yorumlanmamalıdır. İncelenen olayla ilgili kaynak taraması yapılmalıdır. Bu taramada olayla ilgili yazılı ve yazısız kaynaklara başvurulur. Kaynaklar "Tasnif (Sınıflandırma) - Tahlil (Çözümleme) - Tenkit (Eleştiri) - Terkip (Sentez)" süreçlerinden geçer.
 • İlk Uygarlıklar
  Mezopotamya Uygarlığı, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kurulmuştur. Verimli toprakları ve uygun iklim şartları nedeniyle çok eski zamanlardan beri yoğun göç almıştır. Böylece Mezopotamya birçok farklı kültür ve halkın karıştığı bir bölge olmuştur. Birçok medeniyet burada ortaya çıktığından bu bölgeye "Medeniyetler Beşiği" deniyor.Mısır Uygarlığı, Kuzey Afrika’da Nil nehri çevresinde kurulmuştur. Çevresinin çöllerle kaplı olması diğer uygarlıklarla etkileşiminin daha az olmasına sebep olmuştur. Bu nedenle kendine özgü özellikleri vardır. Matematik, tıp ve mimaride uygarlık tarihine büyük katkıları olmuştur.Hint Medeniyeti, Asya Kıtası’nın güneyinde bugünkü Hindistan topraklarında yer alan Ganj ve İndus nehirlerinin suladığı verimli topraklar üzerinde kurulmuştur. Verimli tarım toprakları ve üretiminde uygun iklim koşulları nedeniyle pirinç tarımında çok gelişmişlerdi.Akdeniz Uygarlıkları Arap, Pers ve Mısır medeniyetlerinden etkilenmiştir. Bu bölgede tarım alanlarının az olması, akarsuların varlığı, kıyılarında liman olmaya elverişli ada ve yarımadaların bulunması İyonya, Lidya, Yunan, Fenike ve Roma gibi birbirinden farklı medeniyetlerin kurulmasına neden olmuştur.

  Aztekler günümüz orta Meksika bölgesinde 14. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış bir Orta Amerika halkıdır. Azteklerin gelişmiş tarım yöntemleri, kendilerine ait bir dini, takvimi, alfabesi vardı. Aztekleri ilk İspanyollar keşfetmişti.

  Maya Uygarlığı ise Amerika kıtasındaki Kolomb öncesi uygarlıklardan biri. Astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi birçok alanda ileri bir uygarlık düzeyindelerdi.

 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Orta Çağ ve Avrupa Tarihi
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete (1300-1453)
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • Yeni ve Yakın Çağda Avrupa Tarihi
 • Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 • Yeni Çağ'da Avrupa
 • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 • 1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı ve Antlaşmalar
 • I. TBMM Dönemi
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
  1. Cumhuriyetçilik
  2. Milliyetçilik
  3. Halkçılık
  4. Devletçilik
  5. Laiklik
  6. İnkılâpçılık
 • Türk Dış Politikası
Kitap ders
Çeşitli kaynaklarla tarih sınavınıza kendinizi hazırlayabilir, eksiklerinizi kapatabilirsiniz. | Kaynak: Pexels

AYT Tarih Sınavı

AYT'de ise Tarih-1 sınavında 10 soru, Tarih-2 sınavında 11 soru yer alıyor.

Şimdi bu soruların hangi konulardan çıkacağına tek tek sınıflara ayırarak bakalım.

9. sınıf: 

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)
 • Türk – İslam Devletleri (10 -13. Yüzyıllar)
 • Türkiye Tarihi (11 – 13. Yüzyıllar)

10. sınıf:

 • Beylikten Devlete
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453- 1600)
 • Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 • Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 • En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)

11. sınıf:

 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774)
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914)
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet – Toplum İlişkileri
 • Sermaye ve Emek
 • 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi:

 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılâbı
 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Ve Dünya
En iyi Tarih öğretmenleri müsait
Kübra
5
5 (14 yorum)
Kübra
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Gizem
5
5 (11 yorum)
Gizem
₺55
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Rahym
5
5 (15 yorum)
Rahym
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (10 yorum)
Mehmet
₺40
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Havva
5
5 (17 yorum)
Havva
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Bahadır
5
5 (5 yorum)
Bahadır
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhammed furkan
5
5 (8 yorum)
Muhammed furkan
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Furkan
5
5 (13 yorum)
Furkan
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kübra
5
5 (14 yorum)
Kübra
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Gizem
5
5 (11 yorum)
Gizem
₺55
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Rahym
5
5 (15 yorum)
Rahym
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (10 yorum)
Mehmet
₺40
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Havva
5
5 (17 yorum)
Havva
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Bahadır
5
5 (5 yorum)
Bahadır
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhammed furkan
5
5 (8 yorum)
Muhammed furkan
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Furkan
5
5 (13 yorum)
Furkan
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

TYT-AYT Tarih Soru Bankaları

İyi bir TYT ve AYT tarih soru bankası arıyorsanız size hemen birkaç seçenek sunalım.

 • FDD Yayınları YKS Soru Bankası Alan Cilt 1-2
 • Endemik Yayınları TYT Soru Bankası
 • Toprak Yayıncılık TYT AYT Yeni Nesil Soru Bankası
 • Okyanus Yayınları 8. Sınıf Konuları Soru Bankaları
 • Benim Hocam Yayınları TYT-AYT 2021 Tarih Soru Bankası
 • Fen Bilimleri Yayınları TYT-AYT Tarih Soru bankası
 • Çözüm Yayınları 3D Tarih Soru Bankası - Çözümlü
 • Limit Yayınları TYT-AYT Soru Bankası
 • Karekök Yayınları AYT Son 1111 Soru Tarih / Coğrafya Soru Bankası Seti
 • Bilgi Sarmal Yayınları TYT Coğrafya + Tarih Soru Bankası
 • Ankara Yayıncılık TYT Tarih 62 Yaprak Test
 • Birey Yayınları Gelişim Serisi Tarih Soru Bankası

KPSS Tarih Sınavı

KPSS Lisans Tarih sınavında İslamiyet Öncesi Türk Devletleri, İlk Müslüman Türk Devletleri, Osmanlı Devleti Siyasi, Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık, XX. Yüzyılda Osmanlı, Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi, Kurtuluş Savaşı Cepheleri, Devrim Tarihi, Atatürk Dönemi İç ve Dış Politika, Atatürk İlkeleri ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konularından sorumlu olacaksınız. Bu konulardan toplam 27 soru karşınıza çıkacak.

Birazdan önereceğimiz tarih KPSS soru bankası ve konu anlatımlı kitaplarla iyice hazırlanabilirsiniz ama tabii tek seçeneğiniz bu değil. YouTube'daki videoları izleyerek konuları iyice öğrenebilir, çıkmış soruları çözerek kendinizi deneyebilir, tarih podcastleri dinleyerek yeni bilgiler edinebilirsiniz.

KPSS Tarih Soru Bankaları

 • Hoca Webde Yayınları KPSS Tarih Video Ders Notu ve Soru Bankası
 • Doğru Tercih Yayınları 2021 KPSS Tarihin Pusulası Tamamı Çözümlü Soru Bankası
 • Benim Hocam Yayınları 2021 KPSS Tarih Tamamı Çözümlü Soru Bankası
 • İsem Yayınları 2021 Tarih Soru Bankası KPSS
 • İnformal Yayınları 2021 KPSS Tarihin Kara Kutusu Konu Özetli Soru Bankası
 • Yargı Yayınları 2021 KPSS Muhteşem Tarih Tamamı Çözümlü Soru Bankası
 • Pegem Yayınları 2021 KPSS Tarih Tamamı Çözümlü Soru Bankası
 • Yediiklim Yayınları 2021 KPSS Genel Kültür Bumerang Tarih Tamamı Çözümlü Soru Bankası

KPSS tarih soru bankası öneri başlığı altında toplayabileceğimiz daha birçok kaynak var.

Atatürk Türk bayrak
Atatürk'ün kitaplarını okumak tarih çalışmanın en güzel yollarından biri olabilir! | Kaynak: Unsplash

Bu kadar kaynak arasında seçim yapmakta zorlanıyor, hangisinin daha iyi olduğuna karar veremiyorsanız bir tarih özel ders öğretmeninden yardım alabilirsiniz. Superprof'taki yüzlerce tarih öğretmeninden size en uygun olanını seçtikten sonra sadece bire bir özel ders yapmayacaksınız! Özel ders öğretmeninize kaynak için danışabilir, onun onayladığı tarih soru bankalarını öğrenebilirsiniz. Evde kendiniz test çözerken yanlış yaptığınız soruların çözümünü sorabilir, eksiklerinizi kapatabilirsiniz.

Sonuç

İster TYT tarih olsun ister AYT veya KPSS; yararlanabileceğiniz birçok kaynak var. Konu anlatımlı ders kitaplarının yanı sıra çözümlü soru bankalarını tercih ederek yaptığınız yanlışları ve doğru çözümlerini görebilir, tarih bilginizi zenginleştirebilirsiniz.

Artık teknoloji gelişti, tarih öğrenmek için telefonunuza çeşitli uygulamalar bile indirebiliyorsunuz.  Yolda giderken tarih üzerine podcastler dinleyebiliyorsunuz. Elinizdeki testler bittiğinde online testler çözebiliyorsunuz. Derste anlamadığınız bir konu olduğunda YouTube'da konu anlatımlı videolar izleyebiliyorsunuz.

Tabii bu kaynaklardan maksimum fayda elde etmek için çok çaba sarf etmeniz gerekecek. Çünkü internette gördüğünüz her kaynak güvenilir olmayabiliyor. Güvenilir kaynakları diğerlerinden ayırt edebilmeniz gerekiyor.

Eğer sizin için faydalı ve güvenilir kaynakların hangileri olduğunu deneyimli ve bilgili birinden kolayca öğrenmek istiyorsanız Superprof'taki bir tarih öğretmeninden özel dersler alabilir, sınavlarınıza daha kolay hazırlanabilirsiniz.

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim.