Bir hukuk öğrencisi misiniz? Belki de başka bir bölüm okuduğunuz halde hukuk bölümünden dersler alıyorsunuz ya da hukuk konusunda meraklı birisiniz ya da yalnızca hukukla ilgilisiniz ve söz konusu hukuk olduğunda kitap okumaktan hoşlanıyorsanız... Bunlardan hangisi olursanız olun, hukuk konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız başvuracağınız birçok kaynak olduğunu unutmayın.

Hukuk, birçok farklı disiplinde uzmanlaşmış insanların da kendilerinin işine yarayabilecek birçok şey bulabilecekleri bir alandır. Bu nedenle, interdisipliner olmaya da çok yatkındır. Örneğin, bir mütercim tercümanlık öğrencisiyseniz ve kariyerinizi hukuk çevirisi üzerinden şekillendirmek istiyorsanız İngilizce hukuk sözlüğü edinmeniz gerekir. Aynı şekilde, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi bölümlerde uzmanlaşan kişilerin de hukuk alanında temel bilgilere sahip olmaları beklenir.

O zaman, yalnızca hukuk öğrencileri için değil aynı zamanda hukuk alanında kendini biraz daha geliştirmek isteyen herkes için yararlanabilecekleri kaynaklara hep beraber bir göz atalım...

En iyi öğretmenler müsait
Esra
5
5 (9 yorum)
Esra
₺55
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Fatih
5
5 (2 yorum)
Fatih
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Şule
5
5 (3 yorum)
Şule
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Binnur
5
5 (2 yorum)
Binnur
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (36 yorum)
Elif
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Volkan
5
5 (19 yorum)
Volkan
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Timur
5
5 (42 yorum)
Timur
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Doğukan
5
5 (6 yorum)
Doğukan
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mustafa
5
5 (28 yorum)
Mustafa
₺400
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hakan
5
5 (5 yorum)
Hakan
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dilara
5
5 (6 yorum)
Dilara
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Giorgi
5
5 (5 yorum)
Giorgi
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Esra
5
5 (9 yorum)
Esra
₺55
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Fatih
5
5 (2 yorum)
Fatih
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Şule
5
5 (3 yorum)
Şule
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Binnur
5
5 (2 yorum)
Binnur
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (36 yorum)
Elif
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Volkan
5
5 (19 yorum)
Volkan
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Timur
5
5 (42 yorum)
Timur
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Doğukan
5
5 (6 yorum)
Doğukan
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mustafa
5
5 (28 yorum)
Mustafa
₺400
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hakan
5
5 (5 yorum)
Hakan
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dilara
5
5 (6 yorum)
Dilara
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Giorgi
5
5 (5 yorum)
Giorgi
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Lisans İçin Hukuk Kaynakları

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, hukuk öğrencileri de dahil olmak üzere hukuk alanında herkesin yararlanabileceği çok sayıda kitap, hukuk ders notları ve web sitesi var.

Kütüphane bilgisayar genç
Hukuk alanında faydalanabileceğiniz birçok online kaynak vardır. | Kaynak: Pexels

Lisans düzeyinde bir öğreniciyseniz, programınızın birinci ve ikinci yılında da sonrasında da size fayda sağlayacağını düşündüğümüz çeşitli kaynaklardan bahsedeceğiz.

Bu kaynaklar, Anayasa, Mevzuat, Uluslararası Hukuk, Kişisel Mülkiyet, Özel Hukuk, Şirketler Hukuku, Telif Hakkı ve daha fazlası gibi tüm hukuk alanlarını kapsamaktadır. Ek olarak, online hukuk kaynaklarını da değerlendirebilirsiniz.

Türkçe hukuk terimlerinin İngilizce karşılıklarına ihtiyacınız varsa Dışişleri Bakanlığı'nın Hukuk Teminoloji Sözlüğüne göz gezdirebilirsiniz.

Örneğin:

 • abolish: amend;
 • annul: annulment;
 • cancel: dissolve: nullify: postpone: repeal: suspend;
 • lağvetmek, kaldırmak (bir sistemi veya uygulamayı);
 • tadil etmek (bir şeyi iyileştirmek, ıslah etmek veya daha doğru ve eksiksiz hale getirmek amacıyla) iptal etmek (seçim), feshetmek (sözleşme);
 • iptal (evlilik veya kontratın bütün sonuçlarıyla iptal edilmesi);
 • iptal etmek (belge, organizasyon, politika, borç) infisah etmek (kurum, kuruluş, meclis);
 • hükümsüz kılmak (hukuki bir kararı veya usulü) tehir etmek, ertelemek (bir faaliyeti);
 • yürürlükten kaldırmak (yasal/idari düzenleme) askıya almak

gibi ifade ve kelimeler bulabilirsiniz.

Hukuk Konuları

Birinci sınıf öğrencisi olarak:

Hukuk Başlangıcı - Introduction to Law

 • Hukukun toplumdaki fonksiyonu,
 • hukukta yorum metotları,
 • hukukta usa vurma,
 • kamu hukuku-özel hukuk ayrımı,
 • normlar hiyerarşisi,
 • pozitif hukuk,
 • tabii hukuk,
 • hukuk temel kavram ve kurumları

Roma Hukuku – Roman Law

Roma Hukuku dersinde KiĢiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku (Borçların Kaynakları-SözleĢmeler-Haksız Fiiller ve Borçların Sona ermesi),Eşya Hukuku (Ayni Hak- Mülkiyet – Zilyetlik – Sınırlı Ayni Haklar) ve Medeni Usul Hukukunun temel ilkeleri öğretilmektedir.

Anayasa Hukuku – Constitutional Law

Anayasa Hukuku dersi kapsamında:

Anayasa kavramı, anayasa türleri, Cumhuriyetin temel prensipleri, temel hak ve özgürlükler, hükümet sistemleri, anayasaların değiştirilmesi sorunu ve olağanüstü yönetim usulleri ile anayasa yargısı

Medeni Hukuk – Civil Law

Giriş ve Başlangıç Hükümleri: Medeni hukukun temel ilkelerini, medeni kanunun başlangıç hükümlerini içerir. Bunlar medeni kanunun ilk yedi maddesinde yer alır. Objektif ve sübjektif iyi niyet, hâkimin takdir hakkı, hukukun uygulanması ve ispat yükü

Şahsın Hukuku

Aile Hukuku

Türk Anayasal Tarihi – Turkish Constitutional History

İçerdiği Konular:

Osmanlı Anayasacılık Hareketleri.

1876 Osmanlı Anayasası

Osmanlı Anayasasında 1909 değiliklikleri

Kurtuluş Savaşı döneminde Meclis Hükümeti Sistemi öngören 1921 Anayasası.

1923‟de Cumhuriyetin ilanından sonraki ilk Anayasa olarak 1924 Anayasası

1961 Anayasasının hazırlanış süreci ve Anayasaya hâkim ilkeler.

1982 Anayasasının hazırlanış süreci ve Anayasaya hâkim ilkeler.

İmza belge
Günlük hayatımızda imzalamak durumunda kaldığımız birçok hukuken bağlayıcı belge vardır. Bu belgelerin içerikleri hakkında daha çok bilgi edinmek ister miydiniz? | Kaynak: Pexels

Hukuk Kitap ve Sözlük Kaynakları

Hadi hep birlikte hukuk ders kitapları niteliği taşıyabilecek kaynaklara ve hukuk soru bankası alanında detaylı anlatıma sahip kaynaklara göz gezdirelim.

Medeni Hukuk-Prof. Dr. Turgut Akıntürk

 • Genel Bilgiler
 • Başlangıç Hükümleri
 • Kişiler Hukuku
 • Gerçek Kişilik
 • Tüzel Kişilik
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Aile Hukuku
 • Evlilik Hukuku
 • Evliliğin Kurulması
 • Evliliğin Genel Hükümleri
 • Eşler Arasındaki Mal Rejimi
 • Evliliğin Sona Ermesi
 • Hısımlık Hukuku
 • Sahih Nesep
 • Soybağının Hükümleri
 • Nafaka Yükümlülüğü ve Ev Düzeni
 • Vesayet Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Mirasçılar
 • Mirasın Geçmesi
 • Eşya Hukuku
 • Zilyetlik ve Tapu Sicili
 • Zilyetlik
 • Tapu Sicili
 • Mülkiyet
 • Sınırlı Ayni Haklar
 • İrtifak Haklar
 • Rehin Hakları

Külliyat Medeni Hukuk Soru Bankası Adli Hakimlik

ÖSYM’nin yapmış olduğu son sınav sistemine uygun, ayrıntılı ve konularına göre ayrılmış
Tamamı çözümlü 748 özgün soru

Uluslararası Hukuk- Prof Dr. Hüseyin Pazarcı

Uluslararası Hukuk, önceki kitabımızdan farklı olarak, son yıllarda özellikle Anglo-Sakson ülkelerde gelişen uluslararası hukuka yeni yaklaşımları aktardığı gibi uluslararası hukukun uygulanması konusunda da birtakım noktalara dikkat çekmektedir. Yine bu kitabımızda uluslararası hukukun AB hukuku ile olan ilişkilerine değinmenin yanında Batılı kitaplarda yer alan uluslararası ekonomik ilişkilerin uluslararası hukuk düzenindeki kuralları da kısa bir ayrı bölümde ele alınmıştır.

 • Uluslararası toplum ve uluslararası hukuk;
 • Andlaşmalar (Treaties, Traités, Vertrage);
 • Yapılageliş (Teamül ya da örf ve adet);
 • Yardımcı kaynaklar (İçtihat, Doktrin)
 • Uluslararası hukukun kişileri
 • Uluslararası hukuk düzeninde yer alma; Uluslararası hukukta tanıma, devletlerin ardıl olaması (halefiyeti)
 • Uluslararası ilişkilerin ve faaliyetlerin yürütülmesi;
 • devletlerin uluslararası ilişkileri ve faaliyetleri, uluslararası örgütlerin uluslararası ilişkileri ve faaliyetleri, devlet niteliği kazanamamış birimlerin uluslararası ilişkileri ve faaliyetleri
 • Uluslararası hukuka uyulmasının sağlanması;
 • uluslararası sorumluluk, uluslararası önlemler ve zorlama yolları
 • Uluslararası toplumda uyuşmazlıkların çözümü

Uluslararası hukuk kaynakları arasında özel bir yeri olan bu kitabı edinebilirsiniz!

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları - Yrd. Doç Dr. Melek Bilgin Yüce

Önsöz: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları (Yargıtay Kararları ile Çözümlü) adını taşıyan kitap, teorik bilgilerin hukuki sorunlara nasıl uyarlanacağını öğreterek Hukuk Fakültesi öğrencilerine sınavlarda kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmış. Bu doğrultuda; borç ilişkisinin kaynakları, hükümleri ve sona ermesi, borç ilişkilerinde özel durumlar ile borç ilişkilerinde taraf değişiklikleri alanındaki uyuşmazlıkların sonuca bağlanmasında öğrencilerin ihtiyaç duyduğu açıklığı sağlamak üzere tasarlanan olay kurguları ve yapılan değerlendirmeler yargı kararları ile desteklenmiş.

İsmail G. Esin- Birleşme ve Devralmalar

İçerik:

 • Giriş Ve Genel İlkeler1. Giriş Ve Yöntem
 • Kavramlar Konusu
 • Kapsam Ve Detay Düzeyi
 • Hiçbir Birleşme Devralma Diğerinin Aynısı Değildir
 • Sorular Mı Daha Önemli, Cevaplar Mı?
 • Aslında Birleşme Ve Devralmalar Nedir? Daha Doğrusu, Temel Kavramların Önemi
 • Aslında Çıkış Noktası Çok Basit: Kim, Kimden, Hangi Hukuki Sebeple, Ne Talep Edebilir Ve Talebine Ulaşması İçin Neleri İspat Etmelidir?
 • Sözleşmeler Neden Müzakere Edilir? Ya Da Avukatların "Kedi Sendromu"

Teftiş Hukuk Kpss Soru Bankası 2020 (Değişen tüm hukuk ve kararlara göre yeniden yorumlandırılmış ve detaylandırılmış)

İçerik:

 • Anayasa hukuku
 • İdare hukuku
 • Ceza ve ceza muhakemesi hukuku
 • Medeni hukuk
 • Borçlar hukuku
 • Ticaret hukuku
 • İcra ve iflas hukuku
 • Kaynakça
Sözlük kalın
Türkçe-İngilizce hukuk sözlüğüne sahip olmanız sizin için çok faydalı olabilir. | Kaynak: Pexels

Savaş Yayınları 2021 Dönüşüm KPSS A Grubu Kamu Hukuku Soru Bankası Cilt 2

İçerik:

 • Anayasa Hukuku 479 soru
 • Anayasa Yargısı 67 soru
 • İdare Hukuku 499 soru
 • İdari Yargılama Hukuku 193 soru
 • Ceza Hukuku 176 soru
 • Ceza Muhakemesi Hukuku 88 soru
 • KPSS-Kariyer Meslek Sınavlarında Sorulan 1502
 • Hukuk Sorusu ve Ayrıntılı Çözümleri (2001-2020)
 • 2015-2020 KPSS /Sayıştay Denetçi Yrd. (Uyarlama)
 • 2017-Hazine Avukatlığı Sınavı
 • 2017-SPK Uzman Yrd.
 • 2017-2016 SGK Uzman Yrd.

İngilizce hukuk terimlerine hakim olmak isteyenlerin değerlendirebilecekleri İngilizce-Türkçe Hukuk Sözlüğü:

Mustafa Ovacık-İngilizce-Türkçe Hukuk Sözlüğü

Online Sözlükler:

 • Legalling
 • Translegal
 • Merriam-webster
 • Dictionary.law
 • Dictionary.findlaw

Bunlarla birlikte, hukuk terimleri konusunda kelime dağarcığınızı genişletmek istiyorsanız TC Adalet Bakanlığı Hukuk Sözlüğünden de yararlanabilirsiniz.

Bu yazımızda size ilginizi çekebilecek medeni hukuk soru bankası, ulusal hukuk kaynakları ve İngilizce hukuk sözlüğü tavsiyelerinde bulunduk. Bu alanda gerçekten ilgiliyseniz sıkılmadan vakit ayırabileceğinizden eminiz!

Kolay gelsin...

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Nazlı Ece

Merhaba! Ben Nazlı. Farklı kültürlere ve dillere ilgi duyan bir çevirmenim. Bununla birlikte Avrupa Çalışmaları alanında da aktif bir sekilde makale yazıyorum ve çeşitli bloglarda içerik üretiyorum. Kısacası yazmak ve çevirmek benim en büyük hobilerimden!