13 yıldır İstanbul ve Konya’da özellikle iş dünyası ve çalışan kesime yönelik uygulanan yöntem Türk insanının kronikleşmiş konuşma sorununu çözmeye yöneliktir.

Yöntemin özü; bir çocuğun anadilini öğrenmesine benzeyen sürecin yetişkinlere uygulanmasından oluşmaktadır. Bunu açarsak; bir çocuk anadilini TAKLİT ve TEKRAR ederek öğrenir. Bir dili öğrenmenin tek çözümü budur. Herhangi bir beceriyi iyi öğretim yöntemleriyle konuyu yeterince taklit ve tekrar edersek bir süre sonra bunun bizde düşünmeden yapılan bir davranış haline geldiğini görürüz.

Yöntemin amacı; herkesin çok kısa zamanda İngilizce mantığı ve yapısını öğrenmesini sağlamak, bu yapıyı pratiğe de dökme yollarını göstermek ve İngilizce dilbilgisini en ince ayrıntısına kadar, tereddüte yer vermeyecek şekilde ve kalıcı olarak ama sevimli ve herkesin anlayacağı bir dille öğretmektir. Bunu sağlayacak olan da Balık Kılçığı adını verdiğim ve sadece Türkler için tasarlanmış bu yöntemdir. Yöntemin kitabı da olup kendisi yöntemin yazılı halidir. Bu yöntemi İngilizce öğretmenleri ile deneyebilirsiniz.

Yöntem, birçok birbirinden bağımsız tekniğin bir arada kullanılmasından oluşur. Aynen değişik çalgı, sanatçı ve orkestra şefinin birbirine uyumlu olarak, bir parçayı icra etmesi gibi.

En iyi İngilizce öğretmenleri müsait
Seda
5
5 (21 yorum)
Seda
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (58 yorum)
Kadir
₺185
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (35 yorum)
Charles
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Canay
5
5 (32 yorum)
Canay
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (81 yorum)
Ni̇lüfer
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Sinem
5
5 (20 yorum)
Sinem
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (19 yorum)
Elif
₺70
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Edwin
5
5 (15 yorum)
Edwin
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (21 yorum)
Seda
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (58 yorum)
Kadir
₺185
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (35 yorum)
Charles
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Canay
5
5 (32 yorum)
Canay
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (81 yorum)
Ni̇lüfer
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Sinem
5
5 (20 yorum)
Sinem
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (19 yorum)
Elif
₺70
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Edwin
5
5 (15 yorum)
Edwin
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Yöntemin Temel Özellikleri ve Mevcut Sistemden Farklılıkları

 • Türk öğrencinin duygusal olması ve dil öğrenme sürecinde nelerle karşılaşacağını    bilmemesinden dolayı ortaya çıkan sorunlara karşı eğitmen, öğrenciyle birlikte bir ekip ruhuyla takvimlendirilmiş bir hedefe yönelik bir eğitim planı hazırlar ve öğrenciyi bu sorunlar ve süreç konusunda önceden bilgilendirerek hazırlıklı olmasını sağlar.
 • Yöntem, yabancı dil öğrenmiş olan daha önceki insanların zorlu deneyimlerle elde ettiği teknikleri öğrenciye eğitimin başlangıcında 36 maddelik bir liste halinde verir. Dilin öğrenilmesinde ve pekiştirilmesinde etkilidir.
 • Mevcut eğitimin aksine önceliği Anlama – Konuşma – Okuma – Yazma sırasına uygun olarak daha ilk günden öğrencinin kulağının dolgunlaşması ve günlük hayatta ve uykuda dahi dinlemesi tavsiye edilen eğitim malzemelerini (Ses CD ‘si vb.) verir.
 • Kişinin konuşma ve akıcılığını en çok etkileyen sözcük dağarcığının yetersizliğine karşı en çok 3000 sözcüklük, 24 bölüme ayrılmış ve bir kişinin yurtdışında bulunabileceği olası yerlerde en çok gerek duyduğu sözcüklerden oluşmuş sözcük dağarcığı bunu ezberlemeden öğreten KKT (Küçük Kağıtlar Tekniği) ve cümle kurmaya yönelik FİŞ Yöntemi ve diğer öğretme ve belletme teknikleri ve buna yönelik yazılımlar.
 • Dilin mantığını ve İngilizce Düşünme ‘yi sağlayacak altyapının kazandırılmasını sağlar. İngilizce düşünmeden İngilizce konuşulmaz. Türkilizce konuşulur ve sadece birbirimizi anlarız.
 • AN’ın üçe bölünmesiyle dilin hızlı bir şekilde çatısının oluşturulması (Şimdi – Geçmiş – Gelecek). Küçük Kağıtlar Tekniği ve Fiş Yöntemi buna kelime desteği sağlar.
 • Pratik eğitim başladıktan sonra güdülenmeyi en üst düzeye çıkarmak için oyun, film, şarkı, konuşma konuları kullanarak eğitim.
 • Gerekli dilbilgisini alışagelmiş ders biçiminde değil de ders içi etkinliklere bulayarak ve hayatın içinden uygulamalarla farkına vardırarak öğretme, düşünerek buldurma.
 • Yurtdışında bulunulabilecek yerlerde gereksinim duyulabilecek konuşmalara yönelik seçmeli hazır karşılıklı diyaloglar. Bunlar öğrenciye önceden verilerek öğrenmesi sağlanır ve ders sırasında tiyatro havasında (örn; bir lokantada öğrenci müşteri, öğretmen garson vb.) canlandırılır ve tekrarlarla pekiştirilir.
 • Ders kaçırma ve takviye gibi sorunlara karşı 7/24 yurt içi veya dışı öğrenciyle Skype üzerinden bağlantı kurarak telafi avantajı.
 • Eğitim sürecini bölmeye dayalı KUR temelli alışagelmiş eğitim yerine tüm eğitimin bir pakette toplanması ve bir kerede ve çok hızlı bir süreçte öğretme ve pekiştirme. Süreç iki bölümden oluşmaktadır:

    1) En çok 40 saat sürecek dilin mantığı ve cümle yapısını temel ve ileri düzeyde verecek teorik eğitim.

    2) En çok 170 saatlik Anlama ve Konuşma ağırlıklı pratik ve teorinin birbirine koşut olduğu pratik eğitim.

               6 Saat/Hafta  x   4 Hafta = 24 Saat/Ay  x   7 Ay    = 168 saat

 • Program bitiminde öğrenci teoride ve pratikte upper-intermediate (ortanın sonu) seviyesine gelmekle birlikte programı layıkıyla değerlendirir ve gösterilen tüm teknikleri özümser ve devamlı kullanarak uygulamayı devam ettirirse 1 – 1.5 yıl zarfında ülke sınırları dışına çıkmadan bir yabancı kadar olmasa da ona yakın bir seviyede dile hem pratikte hem de teoride hakim olur.
 • Konu ile ilgili daha fazla bilgi ve sistemin çalışmasına dair fikir edinmek için kendi geliştirdiğimiz ve sizin mekanınızda gerçekleştirebileceğimiz kısa (20 dk.)  ve uzun (45 dk.) iki sunumumuz da bulunmaktadır.
En iyi İngilizce öğretmenleri müsait
Seda
5
5 (21 yorum)
Seda
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (58 yorum)
Kadir
₺185
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (35 yorum)
Charles
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Canay
5
5 (32 yorum)
Canay
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (81 yorum)
Ni̇lüfer
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Sinem
5
5 (20 yorum)
Sinem
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (19 yorum)
Elif
₺70
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Edwin
5
5 (15 yorum)
Edwin
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Seda
5
5 (21 yorum)
Seda
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (58 yorum)
Kadir
₺185
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Charles
5
5 (35 yorum)
Charles
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Canay
5
5 (32 yorum)
Canay
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ni̇lüfer
5
5 (81 yorum)
Ni̇lüfer
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Sinem
5
5 (20 yorum)
Sinem
₺250
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (19 yorum)
Elif
₺70
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Edwin
5
5 (15 yorum)
Edwin
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın
>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim.