Çalışmalarını geliştirmek amacıyla veya genel ilgisinden dolayı ekonomi bilgilerini geliştirmek isteyen herkes, en yaygın ekonomik kavramlardan ve terimlerden bazılarına çok aşina olmalıdır.

Bunun nedeni ise:

 • Arz ve talepten ekonometri ve para politikasına kadar temel ekonomik terimleri bilmek, bu alan hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacaktır.
 • Ekonomik konularda konuşurken kendinize daha fazla itibar kazandıracaksınız.
 • Anahtar terimleri öğrenmek, ekonomiyi daha geniş bir şekilde incelemek için harika bir yol olabilir ve ayrıca ekonomik analiz becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir.
En iyi Ekonomi öğretmenleri müsait
Mehmet
5
5 (16 yorum)
Mehmet
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Boran
5
5 (12 yorum)
Boran
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Burak
5
5 (10 yorum)
Burak
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ahmet
5
5 (10 yorum)
Ahmet
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (20 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhammet
5
5 (8 yorum)
Muhammet
₺98
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eşref
5
5 (12 yorum)
Eşref
₺145
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mehmet
5
5 (16 yorum)
Mehmet
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Boran
5
5 (12 yorum)
Boran
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Burak
5
5 (10 yorum)
Burak
₺300
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ahmet
5
5 (10 yorum)
Ahmet
₺350
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ufuk
5
5 (20 yorum)
Ufuk
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Muhammet
5
5 (8 yorum)
Muhammet
₺98
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eşref
5
5 (12 yorum)
Eşref
₺145
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Ekonomide Anahtar Terimler

Aşağıda ekonomi alanında yaygın olarak kullanılan ve ekonomi eğitiminiz sırasında kullanılabilecek 25 terimden bahsedeceğiz. Aşağıdaki terimler müfredatınızda tek tek öğretilmese bile daha geniş ekonomi eğitimlerinizde bu terimlere sıklıkla atıfta bulunulacaktır. Örneğin, bu terimlerden genellikle blog yazılarında, ekonomi haber makalelerinde ve hatta ekonomi podcast yayınlarında bahsedilir.

1. Ayı Piyasası

Ayı piyasasının prensibi çok basittir. Esasen, bu tür piyasaların genellikle fiyatların düşmeye devam ettiği bir düşüş sarmalına düştüğü bir borsa performansı hakkında olumsuz veya karamsar bir görünümü temsil eder.

Banknotların üstünde siyah zarfın içinde kâğıt paralar
Ekonomi piyasalarını daha iyi anlayarak ekonomi haberlerini daha bilinçli bir şekilde okuyabileceksiniz! | Kaynak: Pexels

Ayı piyasasının bir sonucu olarak, hisse senedi satışı artar. Ek olarak yatırımcılar yatırımlarından daha fazla zarar bekler ve alabilirler.

2. Boğa Piyasası

Boğa piyasası, bir ayı piyasasına kıyasla borsa performansında çok daha olumlu bir görünümü temsil eder. Boğa piyasasında hisse senedi fiyatları artar veya artması beklenir.

3. İş Döngüsü

İş döngüsü, bir ekonominin belirli bir süre boyunca genişlemesini ve ardından daralmasını ifade eder.

Sonuç olarak, iş döngüsü daha geniş makroekonomik teori alanının bir parçasıdır. Aşağıda makroekonominin bir tanımını bulabilirsiniz.

4. Karşılaştırmalı Üstünlük

Ekonomist David Ricardo'nun hayatımıza kattığı bir terim. Karşılaştırmalı üstünlük, bir tarafın diğer taraf veya taraflara kıyasla daha düşük fırsat maliyeti ile mal ve/veya hizmet üretme yeteneğini tanımlayan teorik bir kavramdır. Fırsat maliyetinin tanımı için aşağıya bakabilirsiniz.

5. Deflasyon

Deflasyon, enflasyonun tersidir. Talep azaldığında ortaya çıkar ve bu da fiyatların düşmesi gibi sonuçlar doğurur.

6. İş Bölümü

İş bölümü, her bir görevi ayrı grupların veya bireylerin yerine getirebilmesi için görevleri parçalara ayırma sürecini tanımlar. Genellikle üretim süreci ve genel üretkenlik ile ilişkilendirilir.

7. Talep Esnekliği

Talebin esnekliği, mal veya hizmetin fiyatı değiştiğinde mal veya hizmetlere olan talebin nasıl arttığını veya azaldığını açıklar. Genellikle talebin esnekliğine duyarlı olan mallar aşağıdaki süreçlerden geçer:

 • Malın maliyetindeki bir artış, talepte azalmaya yol açacaktır.
 • Malın maliyetindeki bir azalma, talebin artmasına neden olacaktır.

Bu gibi terimleri daha iyi öğrenmek ve iktisatı daha iyi anlamak için bir Superprof öğretmeniyle çalışabilirsiniz!

8. Finansal Piyasalar

Finansal varlıkların alınıp satıldığı bir piyasayı ifade eder. Finansal piyasanın yaygın bir örneği borsadır.

9. Maliye Politikası

Maliye politikası, bir hükümetin harcamaları ve özellikle harcama seviyeleri değiştiğinde bunun ekonomiyi nasıl etkilediğini ifade eder.

10. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)

GSYİH genellikle bir ülkenin ekonomik performansının ve faaliyetinin bir ölçüsü olarak kullanılır. Genellikle üç aylık veya yıllık olarak hesaplanır.

11. Büyüme Oranı

Büyüme oranı, büyümenin bir ölçüsüdür ve belirli bir süre boyunca nasıl arttığını gösterir. Ekonomik büyümeyi, gayri safi yurt içi hasılayı veya bir şirket için yıllık büyüme oranları gibi kalemleri tanımlamak için kullanılabilir.

12. Faiz Oranları

Faiz oranı, ödünç alınan anapara tutarına bir yüzde uygulanarak hesaplanır. Bir anaparanın yaygın bir örneği, bir kredi veya başka bir borç türüdür. Tahsil edilen faiz miktarı genellikle yıllık bir orana göre hesaplanır.

Elinde kart tutan kucağında laptop olan kadın
Ekonomide faiz oranlarını ve mantığını daha iyi öğrenerek daha hesaplı alışverişler yapabilirsiniz. | Kaynak: Pexels

13. Enflasyon

En basit ifadeyle, enflasyon olduğunda mal ve hizmet fiyatlarında bir artış olur. Bir ekonominin enflasyona sahip olduğu yerde yaşam maliyeti yükselme eğilimindedir.

14. Keynesyen Ekonomi

Ekonomist John Maynard Keynes tarafından geliştirilen Keynesyen ekonomi, Keynes'in hükûmetin ekonomiye harcamalar ve vergiler yoluyla dâhil edilmesinin talebi artırmaya ve bir ekonomiyi bir buhrandan çıkarmaya yardımcı olabileceği inancını içeren ekonomik teorilerini ve inançlarını tanımlar.

15. Talep Kanunu

Talep kanunu, fiyatlar arttığında müşterilerin satın alma alışkanlıklarının nasıl değiştiğini inceler. Spesifik olarak bu teori, diğer her şeyin eşit olduğunu, bir malın fiyatları arttığında, o mala olan talebin düştüğünü varsayar.

16. Arz Kanunu

Arz yasası, diğer her şeyin eşit olması durumunda fiyat seviyelerindeki bir artışın, arz edilen malların miktarında bir artışa neden olduğunu belirtir.

17. Makroekonomi

Makroekonomi, ekonominin toplamda yani bir bütün olarak nasıl davrandığını inceler. Makroekonomide incelenen kavramlar şunları içerir:

 • Enflasyon
 • Ekonomideki fiyatların düzeyi
 • Büyüme oranı

18. Marjinal Fayda

Marjinal fayda, bir tüketicinin bir mal veya hizmeti tüketerek elde ettiği tatmin miktarını ifade eder. Marjinal fayda, ekonomistler tarafından bir tüketicinin ne kadar mal veya hizmet satın alması gerektiğini ölçmek için kullanılabilir.

19. Mikroekonomi

Makroekonominin tersi mikroekonomidir. Mikroekonomi, bireylerin ve şirketlerin bir ekonomide nasıl hareket ettiğine ve davranışlarının bir ekonomiyi nasıl etkilediğine odaklanır.

20. Monetarizm (Parasalcılık)

Monetarizm, bir ekonomideki para hacminin ekonomik faaliyet ve büyüme miktarında önemli bir faktör olduğu fikrine odaklanan bir düşünce tarzıdır. Keynesyen ekonominin aksi diyebileceğimiz bir teoridir.

21. Oligopol

Pazar payı alanında kullanılan bir terim. Bir monopolde (tekelde) piyasada yalnızca bir tedarikçi vardır ve bir duopolde sadece iki tedarikçi vardır. Bir oligopolde, piyasada ikiden fazla tedarikçi vardır ve bir tedarikçinin eylemleri diğerlerinin eylemlerini etkileyebilir.

22. Fırsat Maliyeti

Fırsat maliyeti, farklı bir fırsatı değerlendirmek için bir fırsatı kaçırmanın maliyetidir. Bir başka şirkete yatırım yapmak için bir şirkete yatırım yapmaktan vazgeçmek zorunda kalabilecek yatırımcılarda bir fırsat maliyeti örneği görülebilir.

23. Stagflasyon

Stagflasyon, yavaş ekonomik büyüme yaşayan, aynı zamanda enflasyon ve yüksek düzeyde işsizlik yaşayan bir ekonomiyi tanımlar. Stagflasyon, enflasyon veya deflasyondan çok daha az yaygındır.

24. Görünmez El

Filozof Adam Smith tarafından ortaya atılan bir fikir olan görünmez el, çıkarcı bireylerin eylemlerinin bir sonucu olarak toplumun genelinin yararlanabileceği faydaları tanımlar. Görünmez el, serbest piyasanın faydalarını savunmak için kullanılan bir argümandı.

25. Ticaret Engelleri

Ticaret engelleri, uluslararası ticareti sınırlayan veya kontrol eden bir hükûmet politikası veya düzenlemesi ile ilgilidir. Birkaç örneği şöyledir:

 • Gümrük vergileri
 • Ticaret kotaları
 • Ambargolar

Kendi Ekonomi Sözlüğünüzü Oluşturun

Ekonomiyi anlamanın zorluğu, bu alanda çok fazla terminoloji bulunmasıdır. Ancak yukarıda özetlenenler gibi temel ekonomik kavramları öğrenmeye biraz zaman ayırırsanız, şunları yapabileceksiniz:

 • Ekonomik konuları tartışırken daha güvenle konuşabileceksiniz.
 • Makroekonomi veya mikroekonomi gibi hangi teori ve kavramların ekonominin hangi alanına ait olduğu hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.
 • Bu terimleri sınavlarınız sırasında veya kompozisyonlarınızda kullanınabilirsiniz. Bu, öğretmeninize veya öğretim görevlisine, bu tür terminolojiyi kullanmakta ve vurgulamakta kendinize güvendiğinizi gösterecek.
Saçılmış altınlar külçeler
Ekonominin anahtar kelimeleri genelde para ve servet yaratmayla ilgilidir. | Kaynak: Pexels

Ekonomi kavramlarını kavramak biraz zaman alabilse de bu tür anahtar terimleri daha iyi anlamanın en iyi taktiği, yeni terminolojiyi yavaş ama düzenli bir hızda denemek ve öğrenmektir.

Örneğin her hafta üç yeni terim öğrenmeyi hedefleyebilirsiniz. Bu, akademik yılın sonuna gelmeden çok önce yukarıdaki gibi terimler ve ne anlama geldikleri konusunda oldukça rahat olacağınız ve bu terimleri hafızaya almak için zaman ayıracağınız anlamına gelir. Böylece onları yıllarca hatırlayabileceksiniz!

Tabii ki bu tür terminolojiyi daha hızlı ve daha yoğun bir şekilde öğrenmek istiyorsanız temel ekonomik terimleri ve kavramları gözden geçirmenize yardımcı olması için bir ekonomi öğretmeniyle çalışabilirsiniz. Bir ekonomi öğretmeni veya öğretmeni, bu tür terimleri öğrenmenize yardımcı olmanın yanı sıra şunları yapabilir:

 • Size ekonomik terimler hakkındaki bilginizi pekiştiren alıştırmalar verir.
 • Çalışmalarınız sırasında size yardımcı olacak öğrenme teknikleri öğretir.
 • İster davranışsal ekonominin kapsamındaki kavramlar ister stagflasyon gibi terimler olsun, zorlandığınız alanları veya anahtar terimleri belirler.
 • En çok zorlandığınız alanlarda sizinle birlikte çalışarak daha başarılı olmanızı sağlar.
 • Bu alanda ödüller almış ekonomistleri tanımanızı sağlar.

Örneğin Superprof, aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli ekonomi öğretmenlerine sahiptir. Sadece yaşadığınız yeri ve ders almak istediğiniz konuyu arama çubuklarına girmeniz yeterli!

Superprof, çalışmalarınızda başarılı olmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyacak online ve yüz yüze dersler veren öğretmenlerle sizi eşleştirecektir.

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (2 puanlama)
Loading...

Seda

Spor yapmayı, film izlemeyi seven; farklı bir kültürü keşfederken ilk yemeklerini deneyen bir çevirmenim.