Öncelikle veri analizi ve veri bilimi alanları farklı mı bunu cevaplayalım. Cevabımız evet!

Ver kelimesi günümüzde sıkça kullanılır ve insanlar çoğu zaman veriyi, dünya hakkında topladığımız ve karar verme sürecini etkileyen bilgiler olarak tanımlar. Bu verileri analiz etme ve modelleme süreci, sıklıkla birbirinin yerine kullanılan iki alanda gerçekleşir: veri bilimi ve veri analizi. İki alanda da eğitim almanız için birçok sebep vardır.

Hem veri bilimcilerinin hem de veri analistlerinin sürekli büyümesi ve bu mesleklere duyulan talep nedeni ile, iki mesleğin arasındaki temel farklılıkları anlamak önemlidir. Bu kimi zaman zor olabilir, çünkü her iki analist işi de herhangi bir alanda gelişim sağlamak için verileri kullanmak söz konusu olduğunda aynı sorunları çözmeye çalışır.

İşbirliği meslektaş masa
Verilerle sürekli iç içe olmak çoğu zaman işbirliğini de gerektirir. | Kaynak: Pexels
En iyi öğretmenler müsait
Esra didem @kemanatolye
5
5 (9 yorum)
Esra didem @kemanatolye
₺55
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Fatih
5
5 (2 yorum)
Fatih
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Şule
5
5 (3 yorum)
Şule
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Binnur
5
5 (2 yorum)
Binnur
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (33 yorum)
Elif
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Volkan
5
5 (19 yorum)
Volkan
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Timur
5
5 (22 yorum)
Timur
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Doğukan
5
5 (6 yorum)
Doğukan
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mustafa
5
5 (23 yorum)
Mustafa
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hakan
5
5 (5 yorum)
Hakan
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dilara
5
5 (6 yorum)
Dilara
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Giorgi
5
5 (5 yorum)
Giorgi
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Esra didem @kemanatolye
5
5 (9 yorum)
Esra didem @kemanatolye
₺55
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Fatih
5
5 (2 yorum)
Fatih
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Şule
5
5 (3 yorum)
Şule
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Binnur
5
5 (2 yorum)
Binnur
₺75
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Elif
5
5 (33 yorum)
Elif
₺80
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Volkan
5
5 (19 yorum)
Volkan
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Timur
5
5 (22 yorum)
Timur
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Doğukan
5
5 (6 yorum)
Doğukan
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Eyüp
5
5 (10 yorum)
Eyüp
₺50
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Mustafa
5
5 (23 yorum)
Mustafa
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Hakan
5
5 (5 yorum)
Hakan
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Dilara
5
5 (6 yorum)
Dilara
₺120
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Giorgi
5
5 (5 yorum)
Giorgi
₺60
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Veri Analistinin Tanımı

Veri analitiği alanında yaşanan patlama, son zamanlarda bu alanın yeni yeni popülerlik kazandığı izlenimini verse de veri analizi çok uzun zamandır bizimle birliktedir.

Yani, veri analizinin kökü işletme, ekonomi, muhasebe ve hatta edebiyat gibi alanlarda ortak olan becerilere iner! Bu dinamik alan, verimli veri toplama, çok çeşitli sonuçların yorumlanması ve işverenler için önemli bilgiler sağlanması konusunda da uzmanlığı kapsar. Peki veri analizi nedir?

Analistin rolünü tanımlamaya başlamadan önce, Excel ve Stata gibi bilgisayar yazılımlarında yapılan yenilikler olmadan veri analizi patlamasının mümkün olamayacağını da söylememiz gerekir. Veri analizi uzun süredir var olmasına rağmen, ana akım sözlüğümüze bilim ve bankacılık ile giriş yapmıştır.. Bilim insanları hipotez testine yardımcı olmak için analitik yöntemler kullanırken, bankacılık sistemleri ve işletmeler bunu yıllık, aylık ve üç aylık verilerini analiz etmek için kullandılar. Veri analizinin günlük hayatımızda oynadığı önemli rol artık tartışılamaz boyutlara ulaşmıştır.

Popüler bilgisayar yazılımlarının 20. yüzyılın sonlarında hükümet ve finans piyasalarındaki güçlü sektörlere girmesi, istatistik ve veri analitiğinde bir yükselişe ve yeniliklere yol açtı. Verileri analiz etmek, bugün yalnızca bilim insanlarının ve işletmelerin sahip olduğu bir beceri değildir. Aksine, istatistiklerin uygulanması okullarda, bakkallarda, bireysel hanelerde de göze çarpabilir.

Veri analizi gerektiren bazı pozisyon ve alanlar:

  • İş zekası
  • İş analisti
  • Araştırma analisti
  • Muhasebe

Veri Bilimci Pozisyonunun Tanımı

Veri biliminin tarihi, köklerindeki istatistik disiplininde ve bu disiplinden ayrıldığı yerlerde görülebilir. Bugün bildiğimiz haliyle veri bilimi, teknolojideki büyük gelişmeler olmadan mümkün olmazdı. Veri biliminin ilk büyük örneklerinden biri, IBM'in ülkenin sosyal güvenlik kullanıcılarından bilgileri toplama, düzenleme ve dijitalleştirmeye yönelik bir sözleşme yaptığı ABD'den geliyor. Bilgisayar sistemlerinin ilerlemesi, veri bilimi içindeki ilerleme ve sonrasında gerçekleşecek uzmanlaşmalar için de hayati öneme sahiptir ve hem istatistik hem de bilgisayar biliminin ürünü olarak tanımlanabilir. Doğal olarak, çiçeği burnunda bir veri bilimcisi, önemli istatistiksel kavramları kavramak için genellikle bir istatistik kursu alır. Aynı şekilde, bir veri bilimci için Hadoop hakimiyeti de analistine göre çok daha önemli olacaktır. Peki veri bilimi nedir?

Bilgisayar iş insanı ajanda
Veri bilimi ya da veri analizi alanında uzmanlaşmak istiyorsanız teknolojiye adapte olabilmeniz gerekir. | Kaynak: Pexels

Veri bilimcisinin rolü, büyük verilerin toplanması, temizlenmesi, modellenmesi ve işlenmesi olarak da tanımlanabilir. Bu veriler genellikle iş sistemleri, bankalar veya hükümetler gibi çok çeşitli kurslardan alınan yapılandırılmamış bilgi yığınını kapsar. Bununla birlikte, veri bilimci pozisyonu ve sağladıkları yalnızca alanda çalışan birey için değil, çoğu zaman parçası oldukları topluluk için de birçok fayda sağlayabilir. İstatistik bilmenin avantajlarına bir göz atın!

Veri analistinin rolü, araştırma, işletme, iletişim gibi çok çeşitli endüstrilerle ilgili istatistikleri yorumlamakken, veri bilimcisi bilgisayar programlama ve mühendisliği ile ilgili alanları kapsar. Veri bilimcilerine yaygın olarak ihtiyaç duyulan pozisyon ve alanlarsa:

  • İş analisti
  • Sistem analizcisi
  • Geliştirici
  • Programcı
  • Kıdemli analist

İki Pozisyon Arasındaki Farkı Bilmek Neden Önemlidir?

İstatistikleri nasıl kullandığınıza bağlı olarak, veri bilimi ve veri analizi arasındaki farkları anlamanız da yer yer önemli olacaktır. Birçok kuruluş genellikle iki alanı birbiriyle birleştirirken, veri bilimi ve veri analizinin genellikle farklı hedefleri, maaşları ve işe alım süreçleri vardır. İkisi arasındaki farkları anlamak istiyorsanız, becerilerinizi iki alandan birine kayacak şekilde geliştirmek istemeniz de olasıdır.

Üniversite programlarında genellikle veri bilimi ve veri analizi için iki ayrı program bulunur, bu da hangi programın sizin için doğru olduğunu belirlemeyi kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte, her iki alan da geniş bir uzmanlık yelpazesi sunar. Tam da bu nedenle, her bir disiplinin hangi bölümlerinin ilginizi çektiğine karar vermeniz iyi olabilir. Örneğin, matematiksel istatistikler veri modelleme ile daha az ilgileniyor ancak veri modellemenin arkasındaki teorik hesaplamaya daha fazla ilgi duyuyor olabilirsiniz.

Bu program, lineer cebir, hesap ve olasılık gibi karmaşık matematiksel kavramları daha derinlemesine inceleyen bir veri bilimi dersini de bünyesinde barındıracaktır. Öte yandan, işletmeye yönelik bir veri bilimi programının, bilgisayar bilimi eğitiminin yanı sıra işletme veya iletişim kurslarını da içermesi olasıdır.

Veri bilimi ve veri analizi arasındaki farkları tanımlamak, hangi derslerin sizi en çok ilgilendirdiğini ve hangi konuların birleşiminin sizin için doğru olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır. İş piyasası ile ilgili olarak, iki alan arasındaki farkları bilmek eşit derecede önemlidir.

Bir veri analisti arayışında olan işe alım görevlisi büyük olasılıkla analitik odaklı matematik, istatistik veya işletme diplomasına sahip birini işe almak isteyecektir. Buna karşılık, veri bilimi, büyük olasılıkla, istatistik odaklı bir veri bilimi veya bilgisayar bilimi diploması gerektirecektir. İş bulan veri bilimcilerinin yaklaşık %88'i Yüksek Lisans derecesine sahipken, veri analistleri için lisans sonrası sonra işe alınmaları daha kolay oluyor. Veri bilimi alanında çalışmanız için pek çok sebep var!

Analiz grafik istatistik
Analitik becerilere sahip olmanız sizi her iki alanda da çok daha başarılı bir hale getirir. | Kaynak: Pexels

Veri analizi alanında iş ararken, size hangi görev ve rollerin sunulacağını kavramak için iş tanımına yakından bakmalısınız. Veri alanında çok az deneyimi olan işletmeler çoğu zaman, işe alım açıklamalarında giriş seviyesi özelliklerini vurguluyor olsa da, farklı uzmanlıklar arayabilir.

Şu an itibariyle, hem veri bilimcileri hem de veri analistleri için iş piyasası oldukça rekabetçi ve bir o kadar da geniştir. Bu nedenle, her iki alanda da uzmanlaşmış insanlar genellikle birçok farklı iş teklifi arasından seçim yapabileceklerdir. Veri bilimi ve veri analizinde iş aramaya veya işe girmeye hazırlanırken uyulması gereken önemli kural şudur: farklılaştın ve bunu belirtmekten çekinmeyin. İdeal bir iş ilanı, ilgi alanlarınıza göre sizden ihtiyaç duydukları analitik becerileri birbirinden ayırır ve bunun üzerine hangi rolleri alacağınıza dair spesifik örnekler verir.

İki disiplin arasındaki bu önemli farklılıkları anlamak, günlük yaşamınızda da size yardımcı olacaktır. Belirli bir durumun hangi bileşenlerinin veri bilimi veya veri analitiği ile ilgili olduğunu yorumlayabilmeniz, her iki alandaki güncel yenilikleri takip etmenizi de kolaylaştıracaktır. Veri bilimindeki gelişmeler genellikle veri analizindekilerle aynı sosyo-politik sonuçlara sahip değildir. Diğer bir önemli nokta ise başta bahsettiğimiz unsurdur.. Detaylandırabilmek, güncel olaylara ayak uydurmak açısından önemlidir. Bununla birlikte, veri analisti maaşları ile veri bilimci maaş seviyesi arasında oluşabilecek farklılıklar tamamen çalışmayı düşündüğünüz şirkete bağlı olarak değişecektir. İkisi de oldukça talep gördüğü için, temeliniz sağlam olduğu takdirde uluslararası iş fırsatlarını da yakalamanız son derece kolay olacaktır.

Superprof ile bu iki alanın da uzman eğitmenleriyle çalışabilir ve yüksek lisans yapmayı planlıyorsanız öncesinde kendinize sağlam bir temel oluşturabilirsiniz.

Yukarıda da altını çizdiğimiz gibi, her iki alanın da nitelikler açısından nasıl farklılaştığını bilmek, bir veri analitiği veya veri bilimi dersi almak isteyebilecek öğrenciler için de önemlidir. Mezun olduktan sonra ne tür işlerin mevcut olduğunu bilmek, ne tür bir lisans ve yüksek lisans programı seçeceğiniz konusunda da belirleyici bir faktör olabilir. Superprof aracılığıyla birlikte çalışmaya başlayacağınız öğretmeniniz size bu konuda çok daha detaylı bilgiler verecek ve doğru adımlar atmanızı sağlayacaktır.

İyi şanslar!

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Nazlı Ece

Merhaba! Ben Nazlı. Farklı kültürlere ve dillere ilgi duyan bir çevirmenim. Bununla birlikte Avrupa Çalışmaları alanında da aktif bir sekilde makale yazıyorum ve çeşitli bloglarda içerik üretiyorum. Kısacası yazmak ve çevirmek benim en büyük hobilerimden!