Yabancı dil öğrenmek heyecan verici bir aktivite olmasının yanında teşvik edici bir yanı olduğunu da söyleyebiliriz. Onu teşvik edici kılan da o yabancı dili birlikte öğrendiğiniz arkadaşlarınızın sizde yarattığı rekabet duygusudur. Belli bir rekabet yarattığı için yabancı dili öğrenmek hızlanır ve dil öğrenme motivasyonunuz her zaman yüksek olur. Elbette herkesin Fransızcayı arkadaşlarıyla birlikte öğrendiğini varsayamayız ancak imkanınız var ise dili bir grupla öğrenmek sizin için etkili bir öğrenme yöntemi olacaktır. Bunun için Fransızca kursları elbette akla gelen ilk seçenek olacaktır.

Online Fransızca kursu da etkili yöntemlerden biridir.

En iyi Fransızca öğretmenleri müsait
Ignace
5
5 (26 yorum)
Ignace
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (49 yorum)
Kadir
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Bahadır
5
5 (23 yorum)
Bahadır
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Gizem
5
5 (14 yorum)
Gizem
₺130
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Canan keziban
5
5 (7 yorum)
Canan keziban
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Nivedita
5
5 (8 yorum)
Nivedita
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ibtissem
5
5 (8 yorum)
Ibtissem
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Fahimeh
5
5 (30 yorum)
Fahimeh
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ignace
5
5 (26 yorum)
Ignace
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (49 yorum)
Kadir
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Bahadır
5
5 (23 yorum)
Bahadır
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Gizem
5
5 (14 yorum)
Gizem
₺130
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Canan keziban
5
5 (7 yorum)
Canan keziban
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Nivedita
5
5 (8 yorum)
Nivedita
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ibtissem
5
5 (8 yorum)
Ibtissem
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Fahimeh
5
5 (30 yorum)
Fahimeh
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Türkçe ile Fransızca arasındaki Dil Bilgisi Farklılıkları Nelerdir?

Öğrenme yönteminizi belirledikten sonra sizlere kendi ana dilinizle Fransızca arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları anlatmaya çalışacağız. Öncelikle Fransızca ile Türkçe’nin farklı dil ailelerine mensup bir dil olduğunu söyleyerek başlayalım. Elbette buradan dillerin gramer dizilimleri ve kurallarında önemli farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz ilk etapta. Bunun sebebi de elbette Türkçe’nin sondan eklemeli bir dil olması ve kullanılan fiilin cümlenin sonunda kullanılması ilk akla gelen temel dil bilgisi kurallarındandır. Fransızcada ise İngilizce gramer kurallarında olduğu gibi istisnai cümleler haricinde fiiller özneden hemen sonra kullanılır ve ekler sonda değil kelimenin başında belirtilir. İki dil arasındaki en önemli farklılıklardan birisi de kullanılan kelimelerin cinsiyetiyle kullanılmasıdır. Fransızcada Türkçeden çok farklı olarak, kelimelere bazı ön ekler gelerek o kelimeye bir cinsiyet atfedilir. Elbette Türkçede böyle bir durum yoktur. Türkçe tamamen cinsiyetten bağımsız bir dil olarak karşımıza çıkıyor. Hatta öyle ki hemen hemen tüm zamirlerde işaret edilen şeyin canlı mı cansız mı olduğu dahi belli değildir.

Elbette tüm bu farklılıklar Fransızca öğrenmenin zor olduğu kanısı doğurmasın sizde. Çünkü aksine kendi dilinize çok benzeyen bir dili öğrenmek sizi mental anlamda daha ileriye taşımayacaktır. Farklı dil bilgisi kurallarına sahip dilleri öğrenmek beynimizin çok daha fazla çalışmasına yeni bağlantılar kurmasına ve dolayısıyla çok daha fazla gelişmesine olanak sağlar. Bunu beyninize sürekli farklı tip uyaranları veren bir mekanizma gibi düşünebilirsiniz. Sürekli aynı uyarana maruz kalan beyin bir süre sonra hemen hemen tüm tepkilerini refleks olarak vermeye başlayacaktır ki bu da hayatta istemediğimiz bir durumdur. Beynimizi farklı tip uyarana maruz bırakmanın en iyi yollarından birisi de kendi dilinize pek benzemeyen bambaşka bir dil öğrenmektir. Fransızca ‘da ana dili Türkçe olan bireyler için bu konuda harika bir dildir diyebiliriz.

Yukarıda size Fransızcada bir cümlede bahsedilen kişinin cinsiyetini anlayabildiğimizi söylemiştik. Gelin şimdi bu durum hakkında birkaç örnek verelim:

“Öğretmen bize incelememiz için Fransızca bir sözlük önerdi” cümlesini Türkçe olarak okuduğumuzda öğretmenin kadın mı yoksa erkek mi olduğunu ilk etapta anlayamayız. Oysa aynı cümle Fransızca olarak kurulduğunda öğretmenin cinsiyetini anlayabilirdik. Öğretmen eril olsaydı “Le maître “ dişil olsaydı “la maitresse” şeklinde kullanılacaktı. Gördüğünüz gibi hem artikellerde hem de kelimenin kendisinde cinsiyete göre bir kullanım görmekteyiz. Bu bile Fransızcayı gözünüzde çok çekici bir dil yapmıyor mu ? Kesinlikle öğrenmeye değer bir dil! 

Fransızca Dilbilgisi Hakkında

Fransızca öğrenmenin zorlayıcı sayılabilecek yönlerinden birisi kelime dizilimlerindeki cinsiyet belirten eklerin ya da kelimenin her kelime için devam etmesi olarak söylenebilir. Bunu daha rahat anlamak için bir örnek verelim. Türkçede “beyaz ev” olarak söylediğimiz sıfat ve isimden oluşan bu kelime grubunu Fransızcada söylemek istediğimizde “la maison blance” olarak söylememiz doğru olmayacaktır. Çünkü burada hem artikel hem de sıfat dişil olarak kullanıldığı için “blance” yerine o kelimenin dişil kullanımı olan “blanche“ kullanmamız gerekecektir. La maison blanche” olarak söylememiz gerekir ki buradaki tüm kelimeler dişil kelimelerdir. Görüldüğü üzere Fransızcada bir kelimenin dişil ve eril olmak üzere iki anlamı hatta bazen fazlası olabilmektedir. Fransızcada her kelimeye bir cinsiyet atfedildiğinden kelimeyi öğrenirken hangisinin dişil hangisinin eril olarak kullanılacağını da bilmemiz gerekmektedir.

Fiil Çekimi

Fransızcada fiil çekimlerinin öğrenmesi en zahmetli konulardan birisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca bu çekimlerde ustalaşmak için gerekli sabrınızın ve motivasyonunuzun olması gerektiğini de belirtmeliyiz. Ancak yine bu sizi korkutmasın çünkü Fransızcada yirmi üç tane fiil çekimi olmasına rağmen günlük hayatta bunların yalnızca 6 tanesi kadarı kullanıldığından bu konuda içinizi rahatlatabilirsiniz.

En iyi Fransızca öğretmenleri müsait
Ignace
5
5 (26 yorum)
Ignace
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (49 yorum)
Kadir
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Bahadır
5
5 (23 yorum)
Bahadır
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Gizem
5
5 (14 yorum)
Gizem
₺130
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Canan keziban
5
5 (7 yorum)
Canan keziban
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Nivedita
5
5 (8 yorum)
Nivedita
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ibtissem
5
5 (8 yorum)
Ibtissem
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Fahimeh
5
5 (30 yorum)
Fahimeh
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ignace
5
5 (26 yorum)
Ignace
₺100
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Kadir
5
5 (49 yorum)
Kadir
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Bahadır
5
5 (23 yorum)
Bahadır
₺125
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Gizem
5
5 (14 yorum)
Gizem
₺130
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Canan keziban
5
5 (7 yorum)
Canan keziban
₺180
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Nivedita
5
5 (8 yorum)
Nivedita
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Ibtissem
5
5 (8 yorum)
Ibtissem
₺200
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Fahimeh
5
5 (30 yorum)
Fahimeh
₺150
/saat
Gift icon
İlk ders ücretsiz!
Başlayın

Fransızcada Kelime Dağarcığınızı Geliştirmek

        Öğrenilen dile hakim olmanın en önemli parçalarından birisi de elbette bildiğiniz kelime sayısıdır. Ne kadar çok kelime bilirsek o dile hakimiyetimiz o oranda artacaktır. Fransızca kelime öğrenmenin diğer dillerdeki kelimeleri öğrenmekten pek bir farkı yok elbette. Ancak eğer İngilizce biliyorsanız bu durum size büyük avantajlar sağlayacaktır. İngilizce ile Fransızca arasında birçok kelime benzerliği bulunduğundan bildiğiniz İngilizce kelimeler çok aşina gelecektir ve öğrenmek için ekstra bir çabaya ihtiyaç duymayacaksınızdır. Aynı dil ailesinin farklı kollarına mensup iki dil olduğundan kelime kökenleri çoğunlukla benzerdir. Bu konuda İngilizce Fransızcadan çok fazla kelime devşirmiştir. Ancak tam tersi bir durumdan pek bahsedemeyiz. Fransızca bu konuda diğer dillere nazaran oldukça ketum davranmıştır. Diğer dillerden kelime almaya oldukça direnmiştir.

Anadili Fransızca Olanlarla Fransızca Pratiği Yapmak

Fransızca kelime dağarcığınız genişledikçe ve özgüveniniz arttıkça, doğal olarak her fırsatta dil becerilerinizi geliştirmek isteyeceksiniz. Bunu yapmanın en iyi yollarından birisi de kesinlikle anadili Fransızca olan kişilerle sohbet etmektir. Bunu yapmanızın bir yolu yoksa kesinlikle Fransızca diziler veya filmler izleyerek özellikle telaffuz konusunda kendinizi geliştirmeniz gerekmektedir. Fransızcada İngilizceden farklı olarak telaffuz biraz daha zordur diyebiliriz. Anadili Fransızca olan bireylerle konuşmak veya Fransızca dizi veya filmleri izlemek sizin Fransızca bildiğiniz kelimeleri en doğru şekilde telaffuz etmenizi sağlayacak ve bu konuda gelişmenize yardımcı olacaktır.

Uzmanlar bu konuda yaklaşık dokuz aylık bir çalışmanın sonucunda Fransızca konuşma düzeyinde tatmin edici sonuçlar alacağınızı söylüyorlar. Eğer bu konuda bireysel olarak ya da kurs şeklinde bir destek alıyorsanız öğretmeninizle olan diyaloğunuz da bu konuda çok önemli bir yere sahip olacaktır. Fransızca öğreniminizde iyi bir Fransızca öğretmeni her şeydir. Kurslarda ve sınıflarda Fransızca konuşmak kulağa çok hoş gelse de kimi zaman iyi Fransızca konuşan ve dilin inceliklerini iyi bilen bir uzmandan destek almak her zaman sizin yararınıza olacaktır. 

Öğrenme sürecinize canlı sohbeti eklemek, (ki bu konuda birçok uygulama bulmanız mümkün) çevrimiçi olarak bu kadar kolay erişilebilen dil değişim programlarından yararlanmak ve Fransızca sesleri dinlemek (bir çevrimiçi sözlük uygulamasında bu tür hizmetleri her zaman bulabilirsiniz), öğrenme hızınızı katlanarak artıracaktır.

Telefonda whatsapp uygulaması
Yabancı bir dil öğrenirken anadili bu dil olan kişilerle sık sık yazışmak, sohbet etmek pratik yapmanın en güzel yoludur. | Pixabay

Fransızca Öğrenmek Ne Kadar Zamanımı Alacak?

Bu konuda tamamen gerçekçi bir zaman dilimi vermek elbette zordur çünkü devreye birçok parametre girmektedir. Ancak şunu söyleyebiliriz ki ortalama çalışma süresi (günde 1 ya da 2 saat) ile çalışan bir birey bunu çeşitli dizi ve filmlerle ve telaffuz pratikleriyle desteklerse 1 yıla kadar orta seviyede Fransızca bilen bir birey haline gelebilir. Ancak dediğimiz gibi dil öğrenmeyi birçok bileşen etkilemektedir. Bunları kısaca sıralarsak şöyle bir liste elde edebiliriz.

Hızlı bir şekilde Fransızca öğrenme yeteneğiniz birkaç faktöre bağlıdır:

  • Öğrenme nedeniniz ne olduğu çok önemlidir. Mecbur olduğunuz için mi yoksa gerçekten öğrenmek istediğiniz için mi bu dili öğrenmeye çalışıyorsunuz?
  • Herhangi bir sınavı geçmek için mi öğrenmeye çalışıyorsunuz yoksa Fransızca öğrenmeye duyduğunuz arzu dolayısıyla mı öğrenmek istiyorsunuz?

Bu ve bu gibi sorulara nasıl cevap verdiğinize göre Fransızca öğrenme süreciniz farklılıklar gösterecektir. Elbette bir işi tutkuyla yapmakla zorunlulukla yapmak arasında sonuç bakımından büyük farklılıklar olacaktır. Zorunluluktan yapılan her iş kişinin potansiyelini tam anlamıyla kullanmadan yaptığı bir iş olacağından sonuçlar istediğimiz gibi olmayabilir. Oysa tutkuyla yapılan bir iş her ne kadar zor olsa da tutkunun getirdiği pes etmeme duygusuyla kişi her zaman potansiyelini en üst düzeyde kullanacak ve sonucunda beklentilerin üzerinde sonuçlar alacaktır.

Fransızcaya hakim olmanın olmazsa olmazlarından birisi daha önce de bahsettiğimiz gibi telaffuzdur. Ancak telaffuz Fransızcada o kadar önemlidir ki üstünde tekrar durmakta fayda görüyoruz.

İlk Fransızca ders saatinizde, Fransız alfabesini öğrendiğinizde, bu dilde İngilizcede ve Türkçede olmayan sesler olduğunu fark edeceksiniz. Örneğin gırtlaktan söylenmesi gereken “R” sesi ya da Fransız U'nun sesi. Bunlar ana dilimizde günlük konuşma hayatımızda hiç çıkarmadığımız sesler olduğu için ilk etapta söylemesi zor gelecektir. Ancak bu Fransızca telaffuzun zor olduğu anlamına gelmez çünkü Fransız bir kişi içinde Türkçe sesleri çıkarmak zordur. Yani tamamen alışkanlıktan ibaret bir durumdur.

Test yazan siyah yazı tahtası
Bir dilde ilerlemeye başladığınızda bu dilden sertifika alabilmek ya da seviyenizi görebilmek için uluslararası çapta kabul edilen ya da yalnızca Türkiye'de geçerliliği olan sınavlara girebilirsiniz. YDS Türkiye'de geçerliliği olan en bilindik dil sınavıdır. | Pixabay

Dil öğrenenler, dil öğrenmenin en zor yönünün dilbilgisine hakim olmak gerektiğine inanma eğilimindeyken, aslında en sorunlu kısım kesinlikle sözcükleri doğru telaffuz etmektir. Bu dil öğrenen kimselerin sıklıkla gözden kaçırdığı bir husustur. Birçok kelimeyi bildiğinizi ama onu doğru telaffuz edemediğinizden dolayı karşı tarafa derdinizi anlatamadığınızı bir düşünün. Cinsiyetleri yanlış söylemekte yine bazı durumlarda komik durumlar düşmenize neden olabilir. Ancak konuştuğunuz kişi ne söylediğinizi muhtemelen tahmin edecektir ama o da istemediğimiz bir durumdur. Kelimeleri düzgün telaffuz edememek her zaman o dili tam anlamıyla öğrendiğinizi söyleyememenize neden olacaktır.

Nota kağıdı arkasında çiçekler
Sanatsal bir dil olan Fransızca, Türkçe ve Japonca'nın aksine mantıklı, kurallı ve analitik bir dil değildir. Bunun yerine bol bol istisna barındıran melodik bir dildir. | Pixabay

Bu nedenle, konuştuğunuz Fransızca, telaffuz ve ritmi üzerinde çalışmanın, ancak pratik yapmak için önemli miktarda zaman harcarsanız güzel bir şekilde ilerleyeceğini tahmin ediyoruz.

Fransızca bilmenin faydaları da tıpkı diğer dilleri öğrenmek gibi olsa da Fransızca en çok kullanılan dillerdendir. Fransızca neden öğrenmeliyiz ve dilimizdeki Fransızca sözcükler nelerdir? Peki Fransızca öğrenmek zor mudur? Tüm bunları öğrenmek için yazılarımıza göz atabilirsiniz.

>

Özel ders öğretmenleri ve öğrencilerini buluşturan platform

İlk ders ücretsiz

Bu yazıyı beğendiniz mi? Puanlayın!

5,00 (1 puanlama)
Loading...

Beste

Jack of all trades master of none. Her an her şey ilgi alanına girmiş olabilir. Bir bakmışsınız ilgi alanından çıkmış. 1 hafta önce toplama bilgisayar kurarken şimdi mantı açmanın inceliklerini öğreniyor olabilir. Bilgi çöplüğü, ilgi alanı tüketicisi.